18 februarie

Notă (legată de demonstraţia militarilor)

 E foarte probabil ca eliminarea activiştilor pro sovietici, stalinişti, scoaterea din funcţii importante, pe care aceştia (reinstalaţi în decembrie), le ocupau, să nu fi fost un gest patriotic, cu care Ceauşescu şi-a început epoca, ci o banală măsură pentru a-şi întări puterea.

 Nu poate fi exclusă nici posibilitatea unei tactici diversioniste, căci multor români îndepărtarea acestor căpuşe care se instalaseră în miezul societăţii, le-a stîrnit simpatia faţă de "conducător".

 Dar iată că vechea gardă reapare în mijlocul revoltei populare din decembrie şi contribuie, prin reţeaua lor de simpatii, la succesul revoluţiei.

 Pînă aici e bine şi dacă se va dovedi că acest sprijin a fost necesar, efectiv şi eficace, va trebui ca acest fapt să ofere respectivilor o puternică circumstanţă atenuantă la procesul politic în care naţiunea va judeca instalarea sidei "comuniste" în trupul ţării!

 Dar derularea evenimentelor de după 22 decembrie, schimbă complet datele problemei. Asistăm uluiţi la încercarea iresponsabilă de recucerire a puterii de către respectivii "dizidenţi" pentru meritul de a fi supărat ramura ceauşistă a partidului, care a deviat (?...) de la ora Moscovei, trădînd de fapt cauza comunistă prin atitudinea sa imprudentă de folosire a terorii făţişe.

 Dovedind patriotism, luciditate şi demnitate, reprezentanţii militarilor au făcut presiuni asupra guvernului revelînd întregii naţiuni sensul ascuns al evenimentelor, arătîndu-ne ce se ascunde sub masca "dizidenţei" celor care au pus mîna pe cîrma ţării!

 Vechii comunişti au mers atît de departe cu neruşinarea încît au încercat să încarcereze armata în plasa "specialiştilor" pro-moscoviţi, refăcînd pînă şi cadrul comunist de îndoctrinare politică; sub numele de educaţie patriotică FSN, foştii activişti îşi pot continua activitatea parazitară.

 Militarii au dezvăluit de fapt, un enorm scandal politic, incriminînd extrem de grav , persoanele care au dirijat această evoluţie a evenimentelor din conducerea ţării.

 Putem constata situaţii absolut analoge, în orice domeniu de activitate.

 Întrebarea este de ce nu răspundem cu aceeaşi francheţe şi demnitate ca armata, de ce ne lăsăm îmbrobodiţi cu promisiuni clasic comuniste şi de ce ne lăsăm şantajaţi cu ameninţarea de instabilitate economică şi cu aceea - mai voalată - a forţei, de care dispune fostul aparat represiv, pe care ... u trebuie să-l supărăm!

 De două luni acest guvern ne propune un calm dubios, o revoluţie care să nu schimbe nimic, un pact ruşinos cu foştii noştri stăpîni şi torţionari.

 Ştim că de fapt în spatele mieroaselor lor atitudini, a demagogicelor lor promisiuni, a iresponsabilelor satisfaceri ale cererilor diverselor categorii de protestatari, stă farsa politică, ascunderea dovezilor marilor vinovăţii, reîntărirea capacităţii represive, manipularea psihologică a populaţiei pentru a sprijini un sistem al mediocrităţii eficace, manevrarea fondurilor disponibile sau a ajutoarelor primite din străinătate într-un mod total incorect, încercarea de intimidare a celor conştienţi de pericol şi de dezbinarea societăţii româneşti, închegarea unui front al tuturor celor interesaţi să-şi continue activităţile inutile sau dăunătoare, să-şi conserve privilegiile sau dreptul de a-şi cîştiga existenţa fără muncă şi valoare.

 Pînă cînd vom accepta această tutelă complet compromisă? Militarii au simţit urgenţa schimbării miniştrilor, civilii trebuie să facă acelaşi lucru cît mai urgent; altfel, "stabilitatea" va degenera în revenire la pulsul ultimilor 45 de ani (călăuzele actuale ne-au mai condus pe aceste poteci) sau la o nouă revoluţie cu efecte imprevizibile ( poate dezastruoase..) , făcută de cei însetaţi de schimbări profunde, în dauna celor care nu vor să-şi înţarce pasivitatea, lenea şi incompetenţa.

 Subscriu cu toată responsabilitatea la lozincile strigate în ultimul timp în Piaţa Victoriei :"FSN e PCR", "Frontul a trădat!", "Alegeri fără front!", "Ceauşescu nu fi trist, Iliescu-i comunist!", "Jos Iliescu ţi Roman!", "Jos securitatea!".

 Cine mai e de această părere?

20 februarie

22 de întrebări către minerii din Valea Jiului, Maramureş, etc.

(redactare Ioan Roşca)

1, Cum aţi participat la Revoluţia din decembrie încît să cuceriţi dreptul de arbitru al ţării?

2. De ce aţi profitat de revoluţie cerîndu-vă imediat drepturile şi şantajînd ţara aflată într-o situaţie grea?

3. După ce v-au fost satisfăcute revendicările, doriţi să vă arătaţi recunoştinţa înăbuşind orice altă mişcare revendicativă?

4. Dacă Ceauşescu v-ar fi satisfăcut cererile, a-i fi venit să-l apăraţi în timpul revoluţiei?

5. Aveţi un unghi de observaţie , acolo în Valea Jiului, superior cetăţenilor Bucureştiului, pe care vreţi să-i "disciplinaţi"?

6. Doriţi instalarea "dictaturii proletariatului" în România?

7. Cunoaşteţi opiniile manifestanţilor din lunile ianuarie, februarie 1990, cu care ... nu sînteţi de acord?

8. Credeţi că studenţii, muncitorii şi intelectualii pe care îi numiţi "huligani" , sînt dispuşi să accepte jigniri, în numele puterii tîrnăcopului?

9. V-a convins primul miner al ţării, că nu aveţi nevoie de alte pături sociale?

10. Vă veţi putea descurca împreună cu propagandiştii politici, vechi - noi, dacă intelectualii de valoare speriaţi de violenţele voastre, se vor vedea siliţi să părăsească ţara?

11. Nu puteţi suporta existenţa a mai multe puncte de vedere, considerînd acest lucru ca nesănătos?

12. Doriţi să întrerupem lupta pentru adevăr şi democraţie... ca să nu vă tulburăm liniştea dinaintea intrării în şut?

13. Sînteţi preocupaţi de grevele din 1929 sau de distrugerea societăţii româneşti în ultimii 45 de ani , în numele "comunismului"?

14. Din discuţiile pe care ofiţerii nemulţumiţi , le-au purtat cu reprezentanţii guvernului, prezentate la televiziune, nu aţi putut trage nici-o concluzie? Ne permiteţi deci să ne îndoim de priceperea voastră politică?

15. Cine v-a dat dreptul să somaţi armata să lupte neiertător cu populaţia? Cine v-a permis să cereţi folosirea aparatului de poliţie, acelaşi care a comis atrocităţile din decembrie? Cine v-a sfătuit să propuneţi în ultimă instanţă preluarea rolului de aparat de ordine şi represiune? Cine v-a cerut să deveniţi garda dlui Iliescu?

16. Ştiţi că intervenţia voastră "eroică" a fost total inutilă, necivilizată, abuzivă şi jignitoare ?

17. Doriţi să vă respectăm munca şi priceperea în minerit sau înţelepciunea politică pe care nu aţi dovedit-o încă?

 

[]

25 februarie

22 de mecanisme care susţin regimul

1. Certitudinea vinovaţilor din ultimii 45 de ani că actualii conducători nu vor declanşa un proces de depistare, judecare, desfiinţare, condamnare a lor (dovedită din plin de atitudinea din primele două luni) este singura lor şansă de a scăpa de pedeapsă. Aşadar, adeziunea vinovaţilor.

2. Şansele pe care le oferă celor care au avut poziţii, posturi, avantaje înainte de 22 decembrie, să şi le conserve în continuare. Astfel se asigură adeziunea purtătorilor de scaune.

3. Speranţa la legitimare a escrocilor care au intrat în faţă în timpul "revoluţiei" din mai toate judeţele ţării.

4. Frica celor cărora li s-au promis avantaje materiale şi sociale (mineri, etc.) de a nu-şi pierde aceste avantaje sub un alt regim.

5. Incultura politică , socială şi generală, reuşită de vechiul regim.

6. Dificultatea înţărcării celor obişnuiţi cu lenea, chiulul, incompetenţa, speriaţi de perspectiva competiţiei şi a unor criterii de selecţie valorică.

7. Dorinţa de stabilitate , de supravieţuire în orice condiţii, de "linişte", resimţită de masa mediocrilor, motivaţi în acest spirit.

8. Lipsa oricărui respect pentru valoare, pentru năzuinţe spirituale, pentru dezvoltare intelectuală, pentru elevare, cultivate profund de comunism.

9. Lipsa unor credinţe de factură spirituală.

10. Inexistenţa unei structuri informaţionale, democratice (geografic), eficace (adaptate la auditor), libere şi bine intenţionate.

11. Inexistenţa unei structuri bine puse la punct pentru asigurarea unui dialog social.

12. Manipularea opiniei publice de către informatorii securităţii, coordonaţi sau pe cont propriu, posibilă datorită nedesconspirării lor.

13. Inocularea în minţile neapărate ale muncitorilor, a ideologiei proletar - comuniste (dictatura proletariatului, lupta de clasă, intelectualitatea ca burghezie inutilă), etc.

14. Inexistenţa unei clase ţărăneşti autentice şi a unei pîrghii sănătoase de refacere a ei.

15. Pasivitatea intelectualilor de calitate. Refuzul de a se angrena în politică, din teama de a se compromite. Egoism demonstrat şi de energia cu care îşi apără avantajele profesionale.

16. Apolitismul sinucigaş al întregii societăţi, reacţie bolnăvicioasă la atacul politicului de proastă calitate.

17. Marginalizarea (timiditatea) personalităţilor şi a valorilor. Jena de a lua atitudine fermă în momente politice cheie.

18. Trădarea ideii de "intelect" de către indivizi care s-au acoperit cu diplome în aceşti ani şi discreditează în ochii populaţiei, noţiunea de intelectual.

19. Obligaţia legală de a respecta o ierarhie răsturnată. De exemplu, în armată, elementele progresiste sînt la cheremul celor retrograde fiind acuzate de anarhism dacă se revoltă. Această situaţie e generală.

20. Ameninţarea voalată (securitatea , anarhia, etc.).

21. Numărul mic al doritorilor reali de înnoire profundă (minoritari).

22. Tendinţa acestora de a fugi din luptă şi din ţară datorită disproporţiei.

 

Notă - situaţia ţării este dramatică: o minoritate necompromisă moral şi nemulţumită, vrea să pedepsească sau măcar să sancţioneze, o majoritate vinovată şi puternică.

 Adevărul dureros este că Iliescu este adevăratul reprezentant al majorităţii deci din punct de vedere democratic , are legitimitate. Toţi vinovaţii, de toate gradele, îl susţin. De asemenea, îl susţin victimele complet desfiinţate, oamenii depersonalizaţi.

 Punctul de vedere care-i neagă lui Iliescu legitimitatea , este cel moral, din care pactul pe care-l perfectează, apare ca odios.

 Trebuie să primeze deci democraţia sau dreptatea?

 Democraţia amorală, va da dreptul torţionarilor, complicilor lor, profitorilor, liderilor, şacalilor, laşilor, etc. să încline balanţa politică, folosind dreptul la vot.

 De conceput un serial cu vinovaţi votînd.