28 aprilie

Aspecte analizate pentru congresul pentru Alianţa Naţională

1. Situaţia în zonele ocupate de comunism; apel pentru dezrobire - punct trecut în declaraţia finală ; necesitatea tactului şi lucidităţii ; alte implicaţii

2. În declaraţia de principii:

- solidarizarea luptei anticomuniste din toată ţara

- nerecunoaşterea legitimităţii guvernului actual - nerecunoaşterea condiţiilor de desfăşurarea alegerilor

- solidaritate faţă de situaţia poporului lituanian

3. Accentul pus pe mecanisme, pe acţiuni:

- declanşarea unui Tiananmen naţional

- structura alianţei de rezistenţă la nivel naţional

- declararea disidenţei alianţei şi cererea protecţiei internaţionale

- o oră zilnică a alianţei la TVR

- schimbarea personalului din redacţia TVR

- remanierea guvernului şi a CPUN, conform principiilor punctului 8 , înserîndu-se în ele reprezentanţi ai Alianţei( noul sens al..."parităţii")

- amînarea alegerilor sau boicotarea lor de partidele democratice

- revista Alianţei, cu repartiţie naţională

- agenţi de propagandă care să circule în toată ţara

- contestarea lui Iliescu

- solidificarea mişcărilor studenţeşti din ţară

- folosirea juriştilor în locul procurorilor

- abrogarea decretelor antidemocratice: interzicerea manifestaţiilor şi blocarea alegerilor în întreprinderi

Propuneri Dialog la Congres

1. Alianţa să dispună de spaţiu de emisie la TV

2. Reprezentanţii Alianţei trebuie acceptaţi în Parlamentul provizoriu ("paritatea")

3. Abrogarea decretelor antidemocratice: Despre manifestaţiile publice şi blocarea alegerilor în întreprinderi, etc.

4. Declararea disidenţei politice faţă de guvern şi solicitarea protecţiei comisiilor internaţionale pentru drepturile omului.

5. Epurare guvernului şi ministerelor conform pct. 8

6. Amînarea alegerilor (boicotare)

7. Revistă proprie pe care o vor distribui membrii

8. Dacă nu se răspunde pozitiv - greva foamei în toată ţara pentru a atrage atenţia asupra situaţiei foarte grave ( 29 aprilie seara, după terminarea lucrărilor congresului, delegaţia Dialog - Roşca, Dobîndă, Ionescu, Andone - insistă să depună aceste liste de propuneri concrete, comisiei însărcinată cu organizarea activităţilor Alianţei

 

[]

Ciornă - Mesaj după congresul de la Timişoara pentru BBC

 Am pornit din Piatra Neamţ cu strîngere de inimă. Mi se părea că vom reuşi greu să ne obţinem libertatea, într-un oraş în care oamenii au putut rupe cu furie afişul pe care scrie "Cinsti-i eroii Timişoarei" - prin care marcam, sensul veghii noastre de protest.

 Poate tocmai de aceea, am avut azi, aici, în cursul discuţiilor, o poziţie mai radicală: pe de o parte veneam dintr-un loc în care senzaţia de pericol era mai puternică, pe de altă parte, trecusem prin baia de libertate din Piaţa Universităţii.

 Am încercat să ajut creare unui arc electric revoluţionar între cei doi poli ai focului : Timişoara şi Bucureşti.

 Sper că am făcut cîte ceva.

 

[]

3 mai

Protest pentru reprimarea grevei foamei

 Subsemnatul Roşca Ioan, preşedintele Asociaţiei Dialog P.N., şi reprezentant al celor 6 membri ai asociaţiei , care au declarat greva foamei pe data de 1 mai 1990, vă sduc la cunoştinţă următoarele:

 Pe tot parcursul acestei acţiuni, am fost supuşi de către unii cetăţeni la injurii, presiuni, ameninţări. Toate avînd ca scop discreditarea şi intimidarea noastră şi a susţinătorilor noştri, cu prezenţa pasivă a organului de poliţie.

 În ciuda repetatelor apeluri, pe care le-am făcut factorilor de resort, (poliţie, municipalitatea), pentru a ne asigura protecţia, avînd în vedere ura nejustificată ( nu am răspuns la provocări), care dovedea hotărîrea respectivilor instigatori de a convinge mulţimea să treacă la violenţe, nu am obţinut protecţia solicitată.

 Acesta este motivul pentru care astăzi, 3 mai 1990, la ora 11, am fost victimele atacului unui grup de cetăţeni, care ne-au obligat să părăsim locul (turnul lui Stefan cel Mare), rupîndu-ne pancartele şi smulgîndu-ne anunţurile de pe hainele noastre.

 Considerăm că o localitate în care nu este posibil ca un om să facă greva foamei în semn de solidaritate cu demonstranţii şi colegii noştri din restul ţării, nu poate fi expusă unei experienţe electorale, aceasta fiind un act de profundă nedreptate socială.

 Vă rugăm să faceţi cunoscut forurilor superioare incapacitatea autorităţilor de a asigura desfăşurarea alegerilor într-un climat adecvat şi democratic, în situaţia în care opoziţia ar îndrăzni să se manifeste public.

 De asemenea , vă rugăm să faceţi din ancheta întîmplărilor semnalate, un argument de descurajare a unor astfel de fapte antisociale şi antidemocratice.

 De asemenea, vă rugăm să găsiţi mijloacele legale pentru a descuraja orice fel de faptă antidemocratică , care periclitează climatul favorabil alegerilor.,

 Ne vedem obligaţi să continuăm acţiunea (greva foamei ) la Bucureşti, în Piaţa Universităţii.

 

Platformă locală de revendicări

 Către CPUN al judeţului Neamţ şi CPUN al Municipiului Piatra Neamţ

Domnule Preşedinte

 Asociaţia Dialog PN, afiliată la "Alianţa Naţională pentru proclamaţia de la Timişoara", a fost înfiinţată pentru a interveni activ în procesul de renaştere socială, morală, politică şi spirituală, pe care revoluţia l-a declanşat. Din păcate, metodele prin care şi-a propus la început să acţioneze, bazate pe idea centrală a dialogului eliberat de tirania consensului, s-au dovedit nepotrivite fătă de cursul evenimentelor.

 Lipsa tonusului revoluţionar, capabil să dezintegreze plasa relaţiilor sociale dereglate, menţine în captivitate dublă (interioară şi exterioară) victima - vinovată, a sinistrului lagăr românesc. Astfel se explică situaţia actuală din judeţul nostru, rămas prizonier reflexului de frică şi supunere necondiţionată, faţă de orice autoritate sau opinie majoritară. Greva foamei publică , pe care semnatarii acestui apel au declanşat-o în oraşul Piatra Neamţ, în semn de solidaritate cu acţiunea purtătorilor legitimi ai torţei revoluţionare (ieşiţi în stradă pentru a-şi apăra idealurile şi acuzaţi de huliganism), a fost întîmpinată cu suspiciune, intoleranţă şi suspiciune de către mulţi cetăţeni ai oraşului nostru.

 O localitate în care un om ce face greva foamei a fost victima unui asemenea tratament, nu poate fi expusă unei experienţe electorale , fără a face din aceasta un act de nedreptate socială. Liniştea aparentă în care trăieşte acest oraş este o continuare fidelă a celei care ne-a învăluit timp de 45 de ani, o stare bolnăvicioasă care iese la iveală atunci cînd cineva sondează realitatea atitudinii politice a cetăţenilor. În consecinţă , prezentăm următoarele revendicări :

1. Asiguraţi climatul necesar desfăşurării unei campanii electorale reale. In cazul in care, aşa cum ne-aţi declarat, nu aveţi puterea necesara, va cerem sa faceţi cunoscut acest lucru, opiniei publice si guvernului.

2. Declanşaţi o campanie susţinută de educare a cetăţenilor, pentru a le asigura dreptul elementar de a hotărî în cunoştinţă de cauza. Dacă nu consideraţi acest aspect critic, vă rugăm să faceţi acest lucru public.

3. Asiguraţi condiţiile de schimbare reala a structurilor comuniste în a căror plasa este încă victima judeţul. In primă instanţă, creaţi cadrul în care salariaţii să-ţi poată alege democratic şi drept noii conducători.

4. Eliberaţi exprimarea opiniilor, contracarînd blocajele care există în acest moment (editură, mitinguri, etc).

5. Începeţi acţiunea de demontare a reţelei mafiei locale, în ale cărei mîini este populaţia oraşului.

6. Interveniţi în ajutorul acelor cetăţeni şi formaţiuni care doresc să declanşeze procese în care cei care au comis abuzuri de putere şi infracţiuni să fie judecaţi conform legii.

7. Daţi publicităţii lista informatorilor securităţii, pentru a putea să ne apăram de acţiunile lor actuale de manipulare a opinii publice.

8. Prezentaţi fără echivoc situaţia trecutului, prezentului şi viitorului securităţii din Piatra Neamţ.

9. Arătaţi care sînt măsurile pe care le-aţi luat pentru a preveni numirea în poziţii de decizie a unor persoane care, prin interesele lor (deductibile din activitatea dinaintea revoluţiei) pot compromite şansa învierii societăţii noastre.

10. Arătaţi care sînt acţiunile prin care aţi demonstrat că operaţi în spiritul revoluţiei.

 Asociaţia "Dialog" Piatra Neamţ

Preşedinte, Ioan Roşca

Secretar, Radu Dobîndă

 

Platforma revendicărilor Asociaţiei Dialog prezentată în adunarea din sediul primăriei, 3 mai 1990, în faţa oficialităţilor şi presei, predată conducerii CPUN şi presei locale, neluată în seamă şi nepublicată

[]

14 mai

Raport asupra situaţiei

(prezentat la GDS şi urmat de o întîlnire între acesta şi reprezentanţii GID, 21 decembrie şi Ligii Studenţilor)

 Cererile înaintate guvernului:

- este greu de susţinut de ce se cere unui guvern ilegitim, în ultima lui săptămînă, să adopte măsuri importante, în locul celui ce se va instala după alegeri. Excepţia: probleme privind campania electorală;

 

- guvernul a făcut astfel încît să fie în imposibilitate practică de a le satisface (şedinţe CPUN necesare?).

Acest fapt trebuie să fie reproşat cu fermitate.

 

- popularitatea în ţară a acţiunii pro-revoluţionare, cere o pregătire foarte atentă a întîlnirii televizate; există riscul ca lipsa de logică sau stilul necumpătat, să facă deservicii incomensurabile cauzei. În general, nu se acceptă urmărirea atentă a situaţiei din provincie, disperată, şi nu se reacţionează în consecinţă. Îndreptaţi discursul către cei ce trebuie cîştigaţi.

 

- oricît pare de exagerat, radical, singurul sistem coerent de cereri , cuprinde:

1. Amînarea alegerilor

2. Dizolvarea structurii actuale a puterii

3. Preluarea puterii, care fac proba capacităţii de satisfacere a responsabilităţii

4. Asigurarea condiţiilor pentru alegeri:

 - schimbarea structurilor inerţiale

 - demascarea şi dezermarea forţelor retrograde

 - educaţia electorală (informarea)

 - democratizare reală

 

-un astfel de plan va fi probabil respins; el ar avea un rol simbolic şi ar da unitate (sens) mitingului. Deoarece e mai greu să susţii punctul 8 (nedemocratic) decît să conteşti condiţiile ăn care a fost elaborată legea electorală (pe de o parte) şi să ceri declanşarea unor anchete privind activitatea şi contribuţia tuturor capilor nomenclaturii, finalizate cu interdicţii punitive legale. Ideea: dacă ei nu renunţă la putere, nu ne mai pot cere clemenţă, sîntem obligaţi sa-i pedepsim, pentru a avea temei legal în apărarea societăţii de ei.

 

- Trebuie să revenim la substanţă în relaţiile cu guvernul, să nu acceptăm diversiunile sale (date, condiţii, componenţă, delegaţii, etc.), ci să-l punem cu fermitate în faţa problemei de fond şi asta în faţa opiniei publice.

 

- Trebuie gindit matur care să fie centru întregii mişcări de opoziţie, dacă nu e cazul ca el să fie mutat de la Timişoara la Bucureşti. E poate mai importantă o manifestaţie ca aceasta decît redactarea unei proclamaţii, care nu trebuie să devină un fetiş.

 

- Alianţa Naţională , trebuie să devină operativă, intervenind activ în ajutorul mitingului din Bucureşti, ajutînd organizarea lui coerentă, eficace, aplanînd conflictele cu ajutorul ascendentului său.

 

- Pericolele la care este expus mitingul: diluare, pierderea sensului, degradare, escaladare dezastruasă, pot conduce la o compromitere a întrgii mişcări pe care o simbolizează şi o concentrează. De unde responsabilitatea noastră, a tuturor.

 

- Cauzele care produc impas:

 - lipsa de organizare, structurare

 -lipsa de unitate

 - lipsa de luciditate

 -lipsa de permeabilitate (invitaţi ţară)

 -lipsa de coerenţă

 -lipsa de substanţă

 - lipsa de finalitate

 

 Cer măsuri energice de compensare. Se poate încerca:

 

a. Organizatoric:

- Înfiinţarea unor comisii care să ajute pe problemele:

1. Selectarea materialelor expuse

2. Colectare propunerilor publicului

3. Sortarea presei şi radio tv

4. Organizarea unor prelegeri de informare

5. Invitarea unor oratori

6. Publicitate, propagandă

7. Contact stabil cu presa şi TV

8. Organizatorică

9. Stabilirea tacticii

b. Unificator

- Punerea la punct a unor întîlniri între lideri care să se soldeze cu stabilirea unor tactici comune şi alegerea unui comitet de coordonare.

c. Realism

- Pe baza informaţiilor din presă, sondaje, radio tv, cetăţeni, ţară - analize lucide a situaţie la un moment dat.

d. Permeabilitate

- Asigurarea unor condiţii optime de colaborare cu cei ce-şi oferă sprijinul.

e. Coerenţă

- Găsirea unui obiectiv coerent al mitingului. Exemplu: negarea alegerilor, disidenţa politică simbolică, escaladarea exploziei, influenţarea opiniei publice, demascarea procedurilor comuniste

f. Substanţa

- Ar trebui încercat să se schimbe istericul "Jos comunismul!", cu o lungă serie de pledoarii argumentate, un adevărat rechizitoriu - martor, document, protest. S-ar putea colecta mărturii, opinii, etc. pregătindu-se un puternic material incriminator. În plus, cei ce asistă, ar fi instruiţi în a depista simptoamele virusului comunist (şcoală de autoapărare - "învăţăm poporul român să recunoască şi să se protejeze de acest virus").

g. Finalitate

- Am putea declara guvernului: "Eraţi obligaţi, după asemenea abuz şi monstruozitate, să începeţi un vast proces demascator. Nu aţi făcut nimic în acest sens. Societatea victimelor are dreptul la o reparaţie. Are dreptul să şi-o ofere singură dacă ăi este refuzată de aşa-zişii mandatari ai revoluţiei. Demonstraţi că aţi creat cadrul procesului comunismului şi vom întrerupem manifestaţia. Pînă atunci sîntem siliţi , de datorii fundamentale, faţă de destinul acestei ţări, să facem noi o dreptate simbolică, forţîndu-vă mîna, ca să vă faceţi datoria elementară de a face dreptate! În plus, trebuie să oferim un antidot, pentru recrudescenţa unei maladii atît de devastatoare, ca aceea din care încercăm să ieşim.

 

 Toate aceste ar putea da mitingului unitate, substanţă, legitimitate, valoare, crescîndu-i capacitatea de a rezista, ca un far aprins, care să ţină treze conştiinţele!

 

[]

19 mai

Scrisoare deschisă din partea Asociaţiei Dialog către asociaţiile aflate în Piaţa Universităţii

 Am fost alături de manifestaţia di Piaţa Universităţii , urmărind cu sufletul la gură, războiul nervilor prin care deţinătorii legitimi ai puterii, încearcă să stingă flacăra revoluţiei, reaprinsă de adevăraţii ei declanşatori.

 Ne-am implicat direct în acest eveniment istoric, făcînd eforturi să fim la înălţimea lui.

 Am acceptat disciplina Pieţei, chiar în probleme în care punctul nostru de vedere a fost diferit (noi am considerat de exemplu obligatorie anularea alegerilor).

 La întoarcerea în oraşul nostru, vrem să vă rugăm să fiţi la înălţimea responsabilităţii pe care o aveţi, împiedicînd orice degradare a demonstraţiei , orice deviaţie care ar compromite întregul univers al tinerei şi demnei rezistenţe româneşti faţă de contraatacurile comunismului.

 Faceţi astfel încît simbolul pe care l-aţi întrupat cu atîta răbdare şi fermitate, să rămînă pur, să se ridice ca o stea, călăuzind drumul către libertate.

 Transformaţi piaţa Universităţii într-o tribună a educaţiei democratice, un tribunal simbolic de analiză a sistemului comunist, într-o şcoală de apărare de virusul tiraniei.

 Pentru aceasta noi credem că e absolut necesară conturarea unui program al acestei universităţi populare, ieşirea manifestaţiei din zona spontaneităţii, într-o alta a maturităţii, găsirea unei coerenţe care să-i crească eficacitatea, atractivitatea, instructivitatea, sensul, popularitatea.

 În cazul în care, veţi avea posibilitatea de a duce la îndeplinire un astfel de program, fiind sprijiniţi de fundarea unei instituţii de vaccinare antitiranică în aer liber, asociaţia noastră îşi va duce contribuţia mult mai fertil decît în cazul în care manifestaţia va căpăta un caracter ritual.

 

[]

5 iunie

Note

1. Am ieşit cu asemenea prudenţă faţă de teroare, încît am tendinţa de a elibera elevii de orice supunere faţă de profesori. Mi se pare firesc, ca la întrebarea "cît fac 7X8" să se răspundă "nu mă interesează". Educarea unei anumite discipline, care ar putea fi utilă la omul în formare, s- a aplicat la noi la cel deja format, devenind insultă. La copii, problema trebuie reanalizată. În orice caz, opţiunea mea va fi pentru libertate şi firesc.

 

2. Dobitocii ăştia au început să mă urmărească. L-au pus pe X să mă pîndească "pentru că pun la cale un complot împotriva lui Iliescu ", etc, etc. Iată, în ţara asta vor rămîne vinovaţii, ori valorile . Eu am hotărît să-mi apăr pielea cu orice preţ. De exemplu, alungă valorile care nu pot fi supuse.

 

3. Adevăratul gropar al comunismului a fost evoluţia tehnică- ştiinţifică. Ea a modificat profund noţiunea de producţie, a ridicat enorm pragul de eficacitate al gîndirii, oferind inteligenţei poziţia preponderentă în actul producţiei. Astfel prostia (mărginirea), material indispensabil dictaturii, a fost alungată din centrul productiv al societăţii.

 Cucerind poziţii în această zonă cheie, inteligenţa a condus spre putere şi libertate şi pe cei care o întreţin, hrănind-o. În faţa acestui atac, forţa, altfel extrem de rigidă şi stabilă a dictaturii, a fost destabilizată.

 Alianţa proştilor cu ticăloşii , va relua puterea doar dacă va găsi mijlocul de a exploata inteligenţa menţinindu-şi controlul asupra ei. Dar, din păcate pentru ei, inteligenţa nu respiră într-un astfel de oxigen sufocîndu-se.

 Aşadar , nu par a fi decît două soluţii: victoria inteligenţei şi emancipării sau, distrugerea lor şi revenirea la o formă primitivă de societate.

 A doua variantă devine posibilă dacă creatorii vor finaliza eforturile lor atît de practic (oferind consumatorilor mecanisme de maximă eficacitate care să nu solicite cunoaştere şi inţelegere) încît vor deveni nenecesari.

 Atenţie deci, nu în acest sens, trebuie să meargă eforturile creaţiei moderne. Prostia înarmată , înainte de a fi vindecată, se va comporta neiertător.

 Ar trebui ca orice nou instrument, să nu poată fi folosit eficace decît cu preţul înţelegerii lui ( măcar parţială).

 O astfel de parolă, ar bloca prostiei accesul la eficacitate, ar mai echilibra raportul de forţe, disproporţionat datorită lipsei de scrupule a vulgarităţii, ar creşte şansele binelui, în lupta cu răul, al emancipării, în lupta cu degenerarea!

 Ori, se pare că se merge în sens invers. Nu simţim pericolul pentru că deocamdată sîntem într-o fază activă, în care cei cu iniţiativă au un pas înaintea urmăritorilor lor!

 Trebuie rărite rîndurile prostiei la timp! De aceea, în prim plan rămîne educaţia!