20 iunie

Ciornă declaraţie

 Există o forţă ce poate fi bănuită că are interese contrare instaurării unei adevărate democraţii? Evident este vorba de reţeaua fostului aparat represiv anti-democratic.

 Pe lîngă tendinţele tiranice , manifestate din plin timp de atîţia ani, mulţi membri ai securităţii , poliţiei, administraţiei, magistraturii şi mafiei comuniste sînt atît de compromişi încît au tot interesul să obstaculeze procesul normalizării. Libertatea va produce condiţii pentru dreptate ceea ce ar avea pentru resptectivii un efect dezastruos.

 Toate aceste evidenţe ar fi trebuit să determine un guvern autentic revoluţionar să-şi îndrepte atenţia în primul rînd asupra dezamorsării pericolului pe care-l reprezintă organizaţiile de teroare din trecut, pentru viitorul ţării.

 Poporul român, eliberat cu grele jertfe, trebuia ţinut la curent , antrenat în acest proces de deparazitare protectoare.

 Acţiunile conducătorilor actuali, nu se înscriu în această direcţie, stîrnind mirarea, apoi iritarea , apoi indignarea şi furia celor care doresc cu ardoare emanciparea ţării, eliberarea ei din mîna reţelei teroriste comuniste.

 Mai mult, noii lideri nu şovăie să se sprijine pe respectivele elemente, folosindu-le împotriva revoluţionarilor consideraţi periculoşi, în timp ce, acelora cu adevărat periculoşi, spre groaza noastră, li se oferă din nou puterea.

 Iată motivul contestaţiei noastre! Teama că sîntem victimele unei farse enorme şi sinistre, că în timp ce sîntem trimişi să muncim în linişte, ţara se reorganizează ca temniţă!

 Deţinătorii puterii ar trebui, dacă ar avea alte intenţii decît de a acoperi vinovaţii, să dea asigurări indiscutabile asupra erorii unor asemenea temeri. În loc de a ne oferi astfel de garanţii, liniştind spiritele, ei se dedau la un îngrijorător proces de dezinformare şi manipulare, nerespectîndu-ne nici măcar dreptul elementar de a ne face cunoscută public opinia.

 Cine are interesul ca ţara să nu afle motivul atitudinii noastre? Oare "oamenii de bine" care ne sînt potrivnici, ar mai fi aşa şi dacă ar cunoaşte exact dorinţele noastre expuse în următorul program?

23 iunie

Ciornă explicaţie radicalitate

 Toţi eram puşi în situaţia de a da explicaţii pentru modul în care ne-am comportat înainte. Ruşinea, vinovăţia, trădarea, laşitatea, degradarea - trebuiau asumate, recunoscute, incriminate.

 Acest gest presupunea însă conservarea unui anumit simţ al onoarei, demnităţii, adevărului şi curajului, adică... o personalitate paradoxală.

 De aceea au preferat cei distruşi definitiv moral, să facă orice numai să evite judecata. Este sensul adînc al adeziunii aparent surprinzătoare, în masă, la armata revoluţionară condusă de vechii strategi.

 De aceea, încercările de a-i înţelege, de a-i cuceri, nu au şanse. De aceea sînt surzi la argumente, orbi la realităţi, refractari la raţionamente. Preferă un contract cu puterea în locul apropierii de rîndurile noastre, care le reamintesc spectrul răspunderii şi ameninţarea pedepsei.

 Chiar dacă am mai încerca azi să le dăm asigurări că nu avem în vedere punerea în discuţie a activităţii lor dinaintea puciului şi extragerea unor concluzii (ceea ce sună - să fim sinceri - neconvingător şi straniu ), ei nu vor risca.

 Şi de aceea, dintr-o deplorabilă "neatenţie" , nu vor observa unele probleme de genul:

- trebuie să fie analizată activitatea fostului aparat de represiune şi luate măsurile de rigoare? Cum stăm azi?

- trebuie demontată structura parazită care deţinea controlul societăţii? Cum stăm azi?

- trebuie reeducată populaţia şi dezintoxicată ideologic?

- ce-a făcut conducerea în aceste direcţii? Poate fi ea considerată ca exponent legitim al revoluţiei?

- trebuie pedepsite abuzurile şi gravele ilegalităţi? Care e componenţa aparatului de justiţie corelată cu cel care funcţiona în trecut?

- care este adevărul privind evenimentele dintre 16 decembrie şi 16 iunie

- dacă situaţia ţării s-a deteriorat d.p.d.v. economic, politic, civic, etc. este răspunzător guvernul pentru asta?

- etc. etc. etc.

 Dar întunecaţii noştri tovarăşi nu-şi pun astfel de probleme. Ciudăţenie? Nicidecum! Certitudine a pactului de neagresiune a celor vinovaţi. Ideea că trebuia menajat corpul vinovaţilor pentru a-l putea cuceri de partea revoluţiei, a fost , nu numai naivă, dar şi nocivă.

 Trebuia să silim corul reacţiunii la defensivă, profitînd de momentul favorabil survenit în urma izbucnirii de revoltă, care punea pasivitatea lor într-o postură neapărabilă.

 Trebuia să facem public portretul complex al vinovăţiei , la început, cînd nu putea fi contestat dreptul învingătorului în lupta împotriva terorii comuniste, cînd manipulatorii istoriei noastre fuseseră siliţi să permită etapa "revoluţiei".

 Claritatea acuzaţiilor noastre ar fi îngreunat posibilitatea escamotării subiectului şi nu le-ar fi permis celor degradaţi să se salveze prin contraatac, cu atîta seninătate.

 Astfel încît, dacă azi asistăm la monumentala desfăşurare a contrarevoluţiei sub steagul "sincerităţii" omului de bine, sîntem şi noi vinovaţi. Evitînd "radicalitatea adevărului", am dat o nesperată ocazie pentru instalarea confuziei generale care a permis ofensiva nedreptăţii ,fără ca măcar acest lucru să fie evident.

 Noi nu am acuzat muncitorul dezabuzat de obedienţa lui subumană. Azi, el ne atacă senin.

 Noi nu am demascat activitatea criminală a aparatului de represiune (miliţie şi securitatea). Azi, el poate opera în numele legalităţii.

 Noi nu am analizat mecanismul antiselectiv prin care s-au ales cadrele de conducere. Ele sînt azi folosite în numele experienţei.

 Noi nu am evidenţiat incultura crasă a populaţiei, intoxicarea ei ideologică, incapacitatea de discernămînt rezultată. Azi, masa are orgoliul hotărîrilor înţelepte, pretinzînd chiar monopolul lor!

 Noi nu am acuzat colaboraţionismul şi astăzi ne confruntăm cu valeţii terorii, ieşiţi în arenă fără mare problemă.

 Vom plăti amar "împăciuitoarea" noastră amnezie, lipsa noastră de combativitate în perioada în care istoria ne-a acordat o şansă, faptul de a nu fi ştiut să profităm de fisura care a apărut în momentul în care sistemul dictatorial dezumanizant a trecut printr-o criză, trebuind să se organizeze.

 

 Cînd în ianuarie optam pentru ieşirea luărilor de cuvînt din zona eufemismelor, eram acuzat de radicalitate şi inconştienţă. Eu sesizasem imposibilitatea practică de a face dreptate atunci cînd victima e minoritară numeric şi agresorul păstrează toate pîrghiile puterii. Am considerat însă că , singurul lucru pe care puteam şi trebuia să-l facem, era să obligăm reacţiunea să opereze făţiş, fără a se ascunde în ceaţa creată de confuziile politice, să nu-i permitem să zdrobească revoluţia , purtînd masca ei.

 În felul acesta, am fi pus "oamenii de bine" într-o anume dificultate, silindu-i să aleagă reacţiunea făţişă, fără a le permite să-şi trădeze din nou condiţia umană - fără nici-un risc!

 Sînt convins că tupeul lor, numărul celor activi, ar fi fost diminuate. Şi chiar dacă succesul nostru nu era previzibil, avînd în vedere raportul de forţe, am fi creat un punct de plecare pentru viitorul acestei naţiuni.

 Constatînd îndurerat efectul dezastruos al compromisului pe care l-a acceptat opoziţia , ca plată a slăbiciunii sale numerice şi operative, sînt puţin dispus să accept un rol în semi-opoziţie.

 Voi părăsi această ţară, pe care maşina de dezumanizat a populat-o astfel încît, nu mă mai simt acasă! Sînt român, dar sânt şi om şi ca atare, vreau să trăiesc între români doar dacă mai sânt oameni!

 Orice îngăduinţă îmi apare ca nefastă, deci dacă aş rămîne, avînd în vedere poziţia defensivă a opoziţiei şi nesinceritatea devenită atmosferă generală, aş fi acuzat de radicalism şi respins de absolut toate taberele.

 Eu nu-mi pot însă tocmi credinţa, onoarea şi adevărul.

 Eu nu pot aştepta ca, ceea ce respir, să devină doar pe viitor oxigen.

 Eu înţeleg , dar nu pot suporta degradarea inumană a concetăţenilor mei.

 Eu nu vreau ca, prin însăţi prezenţa mea în organismul social, să legitimez ceea ce consider inacceptabil moral.

 

[]

Scrisoare deschisă, lui Marian Munteanu

 Domnule Munteanu, m-am decis foarte greu să fac acest gest, deşi e rezultatul unei convingeri, părîndu-mi-se îndoielnică oportunitatea lui.

 Dificila situaţie în care vă aflaţi, simbolul pe care a-ţi ajuns să-l reprezentaţi, situaţia grea în care se află opoziţia, m-au făcut să şovăi în a vă face un reproş public. O fac totuşi din trei motive:

 Mai întîi pentru că sînteţi victima unei enorme nedreptăţi şi mărturia mea poate să cîntărească, dacă vi se va da un drept real de apărare.

 În al doilea rînd, pentru că în astfel de momente, ocazia unor învăţăminte nu trebuie pierdută, pentru a se evita repetarea pe viitor a erorilor care le fac posibile.

 În al treilea rînd, pentru că aţi refuzat în mod constant să-mi daţi vre-o atenţie atunci cînd am încercat să vă semnalez responsabilitatea pe care o crea , poziţia dvs. în manifestaţia din Piaţa Universităţii, determinîndu-mă să vă părăsesc pe 19 mai. V-am lăsat atunci un mesaj, care a fost din păcate autentificat de evenimentele din 13-15 iunie.

 Iată ideile principale, de care nu aţi vrut să ţineţi cont:

1. Că manifestaţia devenise un simbol naţional pentru opoziţie; că ea nu mai aparţinea unor asociaţii organizatoare, ceea ce crea o extindere adecvată a colectivului care să decidă evoluţia ei.

2. Că eventuala degradare a manifestaţiei va fi folosită din plin de putere, reprezentînd o grea lovitură pentru toţi cei care îşi asumaseră opoziţia.

3. Că apolitismul pe care-l susţineţi constant este ilogic, atîta timp cît strigaţi "Jos comunismul!", iar refuzul colaborării cu cei angrenaţi în luptă pe căi politice înseamnă a face jocul puterii.

4. Că numai dublînd curajul, demnitatea şi cinstea cu inteligenţa şi buna organizare se poate asigura succesul unei acţiuni atît de greu de controlat. Aceasta impunea constituirea unei structuri "cerebrale" organizatorice.

5. Că vă înşelaţi total atunci cînd credeţi şi susţineţi că succesul contestaţiei este foarte aproape şi etichetaţi pe cei ce veneau să-şi ofere sprijinul solidar ca nişte "oportunişti" care au simţit victoria apropiată.

6. Că sînteţi complet dezinformat privind convingerile cetăţenilor ţării, starea lor intelectuală, afectivă, psihologică - decizia lor pentru a lupta pentru libertate! Că riscaţi ca în locul mult aşteptatului sprijin, să vă confruntaţi cu represaliile unei populaţii dezinformate şi asmuţite împotriva mitingului!

7. Că trebuie să consideraţi prioritară problema dialogului cu ţara, căutînd toate formele de a împiedica formarea unor convingeri total eronate şi profund nocive, la cei trataţi de către manipulatorii puterii, profesionişti bine-cunoscuţi.

8. Că dialogul cu guvernul e o evidentă diversiune, care vă faceţi să pierdeţi timpul - care ar fi trebuit folosit în mod constructiv, în acţiuni care să pună cui adevărat probleme celor de la putere, silindu-i la acele clarificări care să ajute electoratul să ia decizii în cunoştinţă de cauză.

9. Că ritualizarea manifestaţiei este o mare eroare, strigătul "Jos comunismul!" - lipsit de explicaţiile de rigoare, fiind neputincios. Trebuia (şi am încercat în acele zile să vă conving), să transformăm manifestaţia într-o adevărată tribună de analiză matură, substanţială, a esenţei societăţii totalitare. Numai astfel, oamenii ar fi fost ajutaţi să-i recunoască prezenţa, sub noua faţă a revoluţionarului "FSN".

10. Că vă opuneţi unor indivizi extrem de periculoşi, total lipsiţi de scrupule, cu mare experienţă distructivă, care nu vor fi impresionaţi de atitudinea dvs. de Isus, fiind mai curînd încurajaţi , decît opriţi, spre violenţă, atunci cînd victima îşi manifestă pacifismul.

 

 Astfel, afirm şi depun mărturie , că pe toată perioada manifestaţiei, dvs. aţi fost un neobosit dezamorsator al oricăror tendinţe revoluţionare active, că aţi blocat toate iniţiativele de radicalizare, chiar verbală.

 Aţi împiedicat încercările de organizare a manifestaţiei, susţinînd spontaneitatea ei, reducînd-o la un ritual complet neoperativ, pur simbolic.

 Aţi profesat iubirea şi înţelegerea, considerînd că adevărul şi dreptatea sînt simboluri a căror afirmare e suficientă pentru a declanşa în suflete o reacţie de înnobilare care-şi va produce în timp efectul.

 Aţi împiedicat "furtul " manifestaţiei , de către intelectuali şi în general, pe orice persoane cu prea mare putere de convingere prin argumentaţie de calitate.

 Aţi dezaprobat încercările de a "politiza" acţiunea, cum ar fi aceea de a se cere boicotarea alegerilor. V-am văzut de multe ori reproşînd vorbitorilor atacurile la persoană, cum ar fi aceea a tovarăşului Iliescu şi de a ţine discursuri instigatoare.

 

 În rezumat, eu, care am privit dinăuntru activitatea dvs. , exasperat de ineficacitatea ei inconştientă, v-am bănuit adeseori că aţi lucra în interesul celor pe care-i consider duşmani ai destinului ţării, deşi s-au cramponat la cîrma ei.

 Incredibilele represalii la care aţi fost condamnat de către regizorii terorii, mi-au dovedit că m-am înşelat şi că opţiunea dvs. pentru o rezistenţă non-violentă, atitudinal - simbolică, era un adevărat crez.

 Nu sînt de acord cu o astfel de opoziţie (masochistă) şi cred că aţi primit lămuriri cumplite privind raportul real de forţe şi capacităţile celor pe care îndrăzniţi să-i sfidaţi.

 Dar este deosebit de nedrept ca eu să fiu la ora actuală liber şi dvs. întemniţat, căci, deşi am părăsit manifestaţia la 20 mai, eu am aşteptat cu sufletul la gură căderea guvernului , în timp ce dvs. aţi luptat pentru evitarea unei confruntări, în numele unor principii, care vă fac să credeţi în victoria dreptăţii dezarmate!

 

Ciornă - Notă de plată

 Vă prezint nota de plată:

- irosirea celei mai mari şanse de evadare a populaţiei României din capcana unei organizări canceroase

- acoperirea urmelor unor criminali odioşi şi extrem de periculoşi

- uciderea speranţei în suflete şi conştiinţe

- degradarea totală a codului etic al societăţii

- compromiterea activităţii politice şi de stat

- uciderea lupei pentru libertate

- maltratarea tinerilor cinstiţi

etc.

 Toate acestea pentru a vă păstra puterea.

 Atenţie însă... remiza va fi 100%.

Notă -

 Finii noştri intelectuali , fac exact ce-am prevăzut: acuză perplexitate. Se fac că nu bănuiam cu cine au de-a face, ca să-şi justifice pasivitatea iniţială; în fond, un laş compromis cu un monstru pentru că credeai că are de gînd să se poarte înţelegător.

 Tot lipseşte clasa protestatarilor radicali, între luptătorii de stradă şi analiştii opoziţiei. Protestul non-violent, dar ferm, absolut clar, numai nu poate să apară!

 Pare greşit a se da lovituri opoziţiei, dar dacă tăcem mai departe, complici la toate prostiile ei (copilul nostru, nu?), nu vom ajunge nicăieri. Trebuie instalată sinceritatea , pentru a pune aşa-zisa opoziţie actuală, în lumina ridicolului ei nenorocit.

 

 Ce trebuie să facă o parte a populaţiei, minoritară, dacă cealaltă semnează un pact cu puterea murdărită?! Nu poate fi obligată să se supună acestui contract, în numele democraţiei şi nici nu poate împiedica libera asociere a celor două părţi. O singură soluţie: plecarea!

[]

Motivaţie emigrare

1. Pericolul represiunii administrative

2. Pericolul represiunii de populaţia asmuţită

3. Pericolul acţiunii securităţii

4. Nerecunoaşterea legalităţii şi legitimităţii guvernului

5. Imposibilitatea colaboraţionism

6. Imposibilitatea tăcerii şi evitării radicalităţii adevărului

7. Înstrăinarea faţă de concetăţeni, ieşirea din sistemul năzuinţelor şi concepţiilor lor

8. Neputinţa de a orienta activ opoziţia (partide, intelectuali, contestaţie)

9. Evitarea tendinţelor anarhice

10. Dorinţa de a atrage atenţia popoarelor civilizate, asupra pericolului degradărilor canceroase ale societăţii şi de a le ajuta să se ferească ( solidaritate umană).

11. Dorinţa de a mai apuca să trăiesc o viaţă fericită şi demnă în timpul de viaţă rămas

12. Satisfacerea cererii populaţiei ce respinge intelectualitatea, refuzul apostolatului lui Isus

13. Dorinţa de a continua din afară, sprijinirea rezistenţei româneşti: organizare, articole, explicaţii, etc.

14. Împlinirea potenţelor de creaţie intelectuală

 

[]

27 iunie

Notă privind situaţia

 Chiar dacă stă 20 de ani în puşcărie, deţinutul nu pierde noţiunea de libertate, la care se raportează necontenit.

 O realizare înspăimîntătoare a societăţii în care am trăit, este că deţinuţii nu-şi păstrează noţiunea de libertate, o pierd complet, căpătînd convingerea că ceea ce trăiesc este normal!

 În clipa în care victima nu mai are conştiinţa prizonieratului ea e definitiv încarcerată.

 

 Ar trebui reinventată o întreagă terminologie pentru a redefini realităţi de genul celor din Europa de Est. Cum să le spun , de exemplu, celor ce deţin puterea? Amestec între: tiran, escroc, mafiot, inchizitor, terorist, sadic, cinic, amoral, neruşinat, criminal, vinovat, profitor. Ţesutul canceros...miriapod tiranic...organizaţie satanică, reţea distructivă... Dar acestei forme de organizare bazată pe supunere, îngenunchere, dominare? "Comunism" - creează derută şi diversiune.

 

 Poate că prostia ascunde întotdeauna o agresivitate latentă. Faptul că o clică de indivizi pot să-şi facă din acest lucru capital, exploatîndu-l fără rezerve, este particularitatea experienţei noastre!

 Cultivă prostia, o încurajează, o protejează, o măgulesc, o înarmează - iată tehnica comunistă! Să scoţi mulţimea din amorfitate şi să-i dai o polarizare care să-ţi permită să o controlezi.

 Orice politician nu poate decît să invidieze această capacitate de a-ţi cuceri reprezentativitatea, de a-ţi construi popularitatea.

 În numele celor mulţi, făcînd pact cu ei, se poate profita de democraţie, trădînd axul emancipării speciei. Paradoxul: cei mulţi decid evoluţia sistemului, deşi puţini profită de ea. - gestionarii "aleşi".

 Oare de ce nu se poate impune ideea unei meritocraţii? S-ar putea imagina mecanisme care să facă frauda imposibilă sau să dea mulţimii pîrghii cu reacţie în cazul erorilor constatate istoric.

 

 Perfect conştienţi şi perfect degradaţi, intelectualii noştri au acceptat în ianuarie compromisul, crezînd că puterea le oferă dreptul de a se manifesta şi împlini profesional, în schimbul tăcerii lor (neimplicării în lupta de deparazitare).

 Acum , ei acuză trădarea puterii, păstrînd nostalgia pactului ratat datorită nerăbdării tineretului revoluţionar.

 Ei reproşează manifestanţilor imaturitatea şi radicalitatea (reale) dar dexterităţile lor intelective scot pofta de dreptate din centrul motivaţiei implicării.

 

[]

Ciornă cerere azil politic

 Domnule ambasador,

 Subsemnatul Roşca Ioan, cetăţean român de naţionalitate română, vă rog să luaţi în considerare cererea mea pentru acordarea azilului politic adresată guvernului francez.

 Fac această cerere din următoarele motive: începînd de pe 22 decembrie, am acţionat fără nici o rezervă pentru fructificarea ocaziei de eliberare şi emancipare , pe care a deschis-o criza violentă a sistemului comunist.

 Astfel că, sînt pus acum în următoarea situaţie fără ieşire:

1. Pericolul de a se lua măsuri administrative (arestare, etc. ) împotriva mea.

2. Chiar dacă nu voi suferi o represiune oficială, cele subterane realizate prin agenţii securităţii, care sînt deja pe urmele mele, sînt şi mai ameninţătoare.

3. În orice clipă, elementele furibunde retrograde din sînul populaţiei manipulate, mă pot ataca, pentru ceea ce ei consideră o sfidare din partea mea. Linşajul adversarilor politici a devenit aici o obişnuinţă, încurajată de regim. Nu am nici-un mijloc de apărare!

 Poate că în această situaţie, aş avea speranţe dacă "m-aş cuminţi", renunţînd la orice manifestare liberă a opiniilor mele. Dar acest lucru nu e posibil, deoarece:

4. Mă simt dator eroilor revoluţiei şi fidel principiilor ei şi nu concetăţenilor mei şi guvernului actual - pe care nici nu-l recunosc ca legitim! Vezi furtul puterii şi manipularea alegerilor.

5. Nu pot colabora cu acest regim, fiind încredinţat că acest lucru ar fi în defavoarea destinului ţării, ca ar ajuta stabilizarea actualei situaţii, ar fi o monumentală nedreptate.

6. Nu pot tace...

7. Nu mă pot înregimenta în rîndul opoziţiei, căci nu sînt de acord cu metodele sale. Este evident că organizarea opoziţiei a luat un start greşit şi nu sînt în măsură să-l corectez. Nu am timpul şi menirea opozantului ca meserie.

8. Opoziţia în faţa monstruozităţii, ar justifica acţiuni foarte dure, chirurgicale, ceea ce contravine convingerilor mele non-violente. Deci , nu voi putea ajuta efectiv noua revoluţie.

 

 În anii '40, colaboraţionişti francezi au fost mai puţin vinovaţi decît ai noştri:

- erau cumva obligaţi la un compromis datorită situaţiei războiului, pentru a salva ceva;

- nu s-au aruncat cu furie să distrugă societatea franceză, pentru a profita de situaţie;

- nu a durat atît şi nu a avut nici pe departe efectul dezastruos de la noi.

 Şi totuşi francezii şi-au făcut dreptate! Deci faptul este 100% legitimat istoric, moral şi juridic ( pedepsirea vinovaţilor). La noi nu s-a putut tocmai datorită gravităţii marasmului care a făcut ca vinovaţii să fie azi majoritari.

Note

A venit şi rîndul părintelui cu copil slab să se răzbune pentru succesul celui cu copil student, scoţîndu-şi la iveală pizma şi urma, devenind ameninţător. 45 de ani s-a făcut şcoală de pizmă, ură, intoleranţă, egoism, etc. [] Prostia ne-a jucat un renghi cumplit.

Note

 Intelectualul adevărat, este recunoscut uşor de cei din specia lui. Cine nu simte imediat stîngăcia de activist cultural a domnului Iliescu, îşi trădează propria condiţie. Numai între mineri, găina pare pasăre măiastră.

 Stilul "temperat" de adresare:

Criminalului - "Trebuie să admiteţi că nu sînteţi perfect, faceţi şi erori".

Mincinosului - " Adevărul e relativ, nu numai dvs. aveţi dreptate".

Vinovatului - "Trebuie să ne sprijiniţi în căutarea adevărului".

Prostului - "Nimeni nu vă contestă opinia, dar se poate afirma şi că...".

Mafiotului - "Instalarea unor relaţii corecte ne-ar da posibilitatea unei cooperări fructuoase".

Inchizitorului - " Nu veţi instaura o atmosferă democratică decît admiţînd opinia critică...".

Sadicului - "Trebuie să renunţăm la ameninţarea cu forţa".

Brutei - "Să căutăm căi de dialog".

Sclavului manipulat - "Vă respectăm alegerea, dar şi dvs...".

Distrugătorului de destin - " Numai împreună vom reuşi".

 Ce rost au aceste schelălăieli?!

 Ce-a fost comunismul la noi, asta ar trebui spus peste tot, critic, dur, neiertător, fără nici-un menajament înceţosător.