Pastile (subiecte articole)

1. De ce s-a protestat?

2. Cum s-a desfăşurat?

3. Liceul penitenciar (cimitir al...)

4. Atomii de tiranie

5. Coaliţia profesor-părinte

6. Efectul de vaccin

7. Respectul pentru elev

8. Elevul ca beneficiar

9. Şcoala - catedrală a cunoaşterii

10. Ura pentru tînăra elevă

11 . Zdrobirea personalităţii elevului

12. Elevul cuminte şi silitor

13. Maşina de produs studenţi

14. Liceul de elită

15. În căutarea timpului pierdut

16. Socialism, depersonalizare , şcoală

17. Profesorul ca mercenar al sistemului.

18. Copiii lor

19. Uitarea curiozităţii

20. Tehnica marilor şi vlăguitoarelor eforturi

21. Eficacitate în învăţămînt

22. Ierarhizarea informaţiei

23. Pompierii revoluţiei

24. Cînd vinovaţii îşi mustră copiii

25. Opiumul notelor şi fudulia mediocrităţii

26. Ce poate face un profesor prost sau rău

27. Învăţămîntul ca mecanism de prelucrare a aurului cenuşiu

28. Doritorii de linişte

29. Cum a învins Ceauşescu

30. Comunism şi intelectualitate

31. Nu pot ceda puterea

32. Firul negru al istoriei contemporane

33. Pseudo-doctrină şi poftă de putere

34. Preţul unui scaun

35. Cînd inteligenţa constă în şiretenie (tehnică rafinată de supravieţuire)

36. Cine nu doreşte clarificări şi modificări

37. Poporul român oprimant

38. "Stabilitatea"

39. Artizanii sistemului

40. Revoluţia fără urmări...

41. Necesitatea dezintoxicării morale

42. Apel către intelectualitatea tehnică

43. Argumente pentru ieşirea în arenă a spiritualităţii

44. Proiect de platformă pentru Alternativa '90

45. Rafinament, apolitism, egoism, impotenţă

46. "Miracolul tehnic" - ca pericol

47. Oboseala de a gîndi, munci, şi acţiona; criza înţărcării

48. Farsa alegerii dintre foştii lideri "populari"

49.Despre pedeapsa cu moartea

50. Deruta studenţească

51. Educaţie, sadism, prizonierat

52. Insinuarea ameninţării

53. Cînd criminalii asigură ordinea publică

54."Comunism" ?

55. Amnezia sub 22...

56. "Dizidenţi" şi dizidenţi...

57. Alianţa vinovaţilor cu leneşii şi mediocrii

58. Punctul 14 al cererilor militarilor

59. Dreptul la mînie

60. Reconcilierea dintre victimă şi călău

61. Organizarea dialogului social

62. Ticurile apărării şi necesitatea atacului

63. Rezerva limitată de bunuri materiale şi inepuizabilul tezaur al dreptăţii

64. Grupul pentru Dialog Social... monologînd

65. Ţăranului îi şade bine cu munca şi sărăcia

66. Snobismul tehnic; calculatorul şi pîinea; preţul lor

67. Ştampilarea prin tăcere; putere şi intelectuali; colaborare şi trădare

68. Sportul şi neruşinarea (cum au suferit sportivii)

69. Convalescenţă cu microbul neanihilat?

70. Cînd răul se strecoară în sîmbure

71. Cine şi de ce a intrat în securitate şi partid?

72. Dreptul unui popor la dreptate

73. "1984" realizat în societatea românească

74. Alegeri cîştigate de... Ceauşescu

75. Tehnica dezagregării prin proclamarea relativităţii generalizate

76. Aceleaşi fapte întăresc convingerile contrare (perfidia nevinovaţilor; abateri de la adevăr şi sinceritate)

77. Legitimitatea primului venit...

78. Revoluţia ca valută forte

79. Ce poate produce îngemănarea complexelor de superioritate şi inferioritate

80. Vechimea în "muncă" a securiştilor şi activiştilor

81. Proprietari, nu vă lăsaţi deposedaţi

82. Cine pot deveni mici "întreprinzători"

83. Cei pe care 22 i-a găsit pregătiţi-dialogul cu cei necopţi sau... răscopţi

84. 22 de întrebări pentru mineri

85. 22 de întrebări pentru guvern

86. 22 de întrebări pentru partide

87. 22 de motive de stabilitate a conducerii actuale

88. 22 de îndemnuri către politică

89. Cine nu încearcă, nu greşeşte (patriotismul "neutralităţii")

90. Cînd o minoritate trebuie să condamne o majoritate puternică

91. Democraţie sau dreptate

92. Activistul la urnă

93. Securistul la urnă

94. Traficantul la urnă

95. Informatorul la urnă

96. Comersantul la urnă

97. Dictatura proletariatului; muncitorul nostru, stăpînul nostru

98. Trageţi în huligani!

99. Cine pe cine îndeamnă la muncă

100. Peticim vaporul fantomă , sau facem altul nou

101. Culegătorii de fructe ... ale revoluţiei

102. Nu pierdeţi trenul afirmării cu probleme politice...

103. Membrii PCR se declară dezgustaţi de idea de partid...

104. "Toţi am fost vinovaţi"?!

105. Tăcerea e de aur...

106. Nevoia analizei riguroase

107. Spiritul sistemic

108. Echilibrul dinamic

109. Directive şi amatorism politic

110. Dimensiunea umană a producţiei

111. Dreptul la semnificare

112. Calificare permanentă

113. Examinarea periodică

114. De la cine să cumpere, cu ce şi de ce ?

115. Între cenzură şi kitch

116. Racordarea la pulsul existenţei normale.

117. Democratizarea întreprinderilor

118. Rezistenţa la pragmatism

119. Educaţia în centru societăţii

120. Datoria de a mai încerca

121. Filo-ceva-sofie

122. Frontul tensiunilor spirituale

123. Deviaţii de la dragostea pentru spirit

124. Intelectualitate şi "intelectualitate"

125. Noi nu mai vrem pămînt!

126. Talentul dialogului şi adevărul

127. Cînd pesimiştii nu suportă să-şi piardă pariurile

128. Lucrătorii la poştă şi telecomunicaţii

129. Nevoia de "securitate"

130. Prin ce s-a deosebit comunismul şi securitatea de nazism şi SS încît să nu fie condamnate public şi scoase în afara legii

131. Ce vor face asasinii necondamnaţi? Vor elimina martorii!

132. "Vidul de putere sau nevoia de profesionalism comunist"

133. De ce nu Iliescu

134. Ziua cea mai neagră din istoria minerilor :19 februarie 1990

135. Dacă intelectualii vor trebui să fugă...

136. Alianţa între propagandişti şi muncitorii necalificaţi

137. Dreptul la înălţime şi vis (somnul mediocrităţii)

138. Cînd normalitatea este un extremism

139. Pericolul social numărul 1: apărătorii ordinii

140. Opoziţia de catifea după o revoluţie de sînge

141. Atitudinea ceţoasă în politică; prejudecata obligativităţii minciunii

142. Uitata francheţe...

143.Ierarhia răsturnată şi obligaţia legală de a nu o răsturna

144. Ilegalitatea legii în România

145. Cine sînt procurorii şi judecătorii cu drept de arbitru?

146. Munca - o pedeapsă prea aspră pentru fostul propagandist, sforar sau inchizitor

147. Fără violenţe împotriva asasinilor!

148. Ritualul religios - o soluţie de mîna a doua

149. Jos comunismul, sus reprezentanţii săi!

150. O ţară la cheremul reţelei de şantaj

151. Pentru ce trebuie să mulţumim lui Ceauşescu: căderea comunismului şi eliminarea pro-sovieticilor; ambele sînt nedorite de cei care ne conduc azi.

152. Care e faţa adevărată a securităţii, cea de la Timişoara sau de la Piatra Neamţ?

153. Acolo unde teroarea reuşise atît de bine încît nici nu mai exista o opoziţie, securitatea putea pare blîndă.

154. Să nu repetăm (?)greşelile(?) trecutului(?)

155. E greu să îndepărtezi securiştii care ştiu multe despre actualii lideri. Soluţia promovării tinerilor nepătaţi ar rupe acest armistiţiu.

156. Vînătoarea comuniştilor adevăraţi nu are sens: ei nu au existat niciodată (poate Iliescu...), trebuie căutaţi escrocii care operau sub acest nume.

157. Continuitatea laşităţii!

158. Ariergarda acoperă ştergerea urmelor

159. Problema morală a dreptului majorităţii tarate, de a decide...

160. Marea blastfemie... vinovaţii cîştigă alegerile!

161. Tinereţea revoluţionară a dlui Iliescu

162. "Specialiştii care conduc ţara"

163. Dreptul la viitor şi contemporaneitate

164. Jena de a fi intelectual

165. Munca cu creierul şi productivitatea sa

166. Corigenţă şi proletariat

167. Rolul spiritului în sistemul totalitar

168. Dezafectarea militantului prin numirea într-o funcţie

169. Cînd floarea nu crede că vaca o va mînca (incapacitatea de a înţelege răul).

170. Anul de doliu (rezerva de a folosi prilejul pentru aburcări)

171. Poporul turnesol al terorii

172. Datoria de a găsi mecanisme de vaccinare contra evoluţiilor dictatoriale

173. Dezvoltare tehnică şi evoluţie spirituală

174. Relativitatea binelui; certitudinea răului.

175. Străinii să ne ajute dar să nu se bage.

176. O economie ca a noastră, trebuie refăcută încet, cu grijă. Numai astfel vom ajunge din urmă lumea civilizaţiei

177. Întărim miliţia acum

178. Vocea grupului revoluţionar este tot nereprezentată în parlament

179. De ce au trebuit eliberaţi 18000 de delincvenţi? Qui prodest? Consecinţe

180. propuneri pentru schimbarea aparatului represiv (miliţia armată, populară, stagiu la miliţie)

181. Cum trebuie să se exprime cei care consideră că guvernul trădează revoluţia?

182. Inteligenţa "conducătorilor de partid"

183." Strîns uniţi" în jurul celor ce deţin puterea

184. Îngreunarea cuvîntului

185. Atenţie escroci, nu mai aveţi circumstanţa dictaturii

186. Legitimarea contradicţiei (eliberarea ei)

187. Complexele intelectualilor umanişti, nu trebuie extinse asupra celor tehnici, adevăraţi muncitori calificaţi

188. Stabilitate politică contra marilor abuzuri de putere?

189. Pericolele incriminării nediferenţiate, dreptul la penitenţă

190. Blazarea, o formă de rezistenţă?

191. Tărîmul tehnicii ca evaziune de sub presiunile dictaturii, în faţa degradării meseriilor umaniste. Consecinţe

192. Opoziţia la politică: cauze, deviaţii, consecinţe

193. Prezumţia de vinovăţie a politicienilor

194. Educarea omului democratic

195. Nevoia unui crez nou, a unei noi ideologii, a unui viitor neconsumat

196. Închegarea unui front al căutătorilor şi redactarea unui ghid general de căutare

197. Realismul existenţei visătoare

198. Cînd atenţia se mută de pe realitate, pe reprezentarea ei simbolică

199. Abstractizarea, de la eficacitate, la diversiune

200. Tirania pîinii; omul - de la rădăcină la floare

201. Mecanisme de drenaj ale energiilor şi năzuinţelor sufleteşti

202. Obligaţia culturii de a răsplăti eşalonul productiv care îi asigură arderile

203. O dizarmonie simetrică: intoleranţa incultă şi elitismul izolaţionist

204. Talentul de a-ţi demonstra utilitatea cu orice preţ....

205. Forme moderne ale luptei pentru existenţă

206. Profesionalismul: între egoism şi generozitate

207. Confruntare de idei , sau de personalităţi?

208. Atuuri ale tinereţii antice - bucuria de a gîndi

209. Spectacolul inepuizabil al lumii... şi plictiseala

210. Lenea, ca motor de disertaţii filozofice. Laşitatea. Complexul

211. Inteligenţa ca simţ şi problema diminuării, atrofierii sau amputării ei

212. Gîndirea şi simţirea - temperaturi ale aceluiaşi sistem

213. A căuta şi a nu căuta. Refuzul pretenţiei aflării

214. Ierarhia eurilor. Confuzii perturbatoare

215. Efectul de vaccin

216. Ce-ar putea deveni 12 ani de şcoală?

217. Utopiile posibile dar refuzate...

218. Elevarea maselor, ca unică rezolvare a compromisului între democraţie majoritară şi decizie calificată

219. I-am lăsa , dar vezi că nu ne lasă ei pe noi...

220. Teoretizările bucuriilor puterii, sau lauda cancerului

221. Temelia morală a fiinţei şi societăţii - un subiect auxiliar

222. Dezagregarea prin ludism; joc şi responsabilitate; jocul pentru joc

223. Omul e în război sau în pace cu propria sa condiţie?

224. Între structuri "stabilizate" şi depolarizări browniene

225. Istoria. O cercetare neutilizată. Aventura comunismului va declanşa un mecanism de apărare?

226. De ce nu studiem posibilitatea implementării unor mecanisme politice care să apere societatea de abuzul de putere? Politologia vaccinurilor...

227. Istoria unui eşec (cum am încercat formarea unui partid)

228. Dreptul la libertatea totală a opiniei privind structurile (nu oamenii)

229. Cea mai bună apărare e atacul...

230. Cum ar trebui să arate un "dosar curat" , pentru un politician investit cu răspundere.

231. Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte

232. Nu există dictatură a maselor! Întotdeauna sînt manipulate de o elită. E preferabilă recunoaşterea elitei pe criteriul valorii demonstrate şi a generozităţii acţiunii, decît un colectivism care lasă loc oricărui abuzuri

233. Nu e vremea academismului

234. Cînd forma distrage de la fond

235. Piramida se înalţă după lărgimea bazei; democratizarea spiritualităţii

236. Comunism şi fascism; condamnarea cu rol preventiv

237. Au fost siliţi să-şi păstreze scaunele...

238. Partidele nu participă la opoziţia populaţiei contra farsei?

239. S-au făcut şi greşeli... (articol în care sînt criticate unele erori ale lui Ceauşescu - ca ironie la adresa direcţiei impotente a actualelor luări de poziţie).

240. Scopul şi mijloacele să se autojustifice

241. Atitudinea... "de centru" a străinătăţii faţă de abuzurile dictaturii

242. Ideologii vechi pentru o societate nouă; recuzita învechită a religiei clasice

243. Dreptul la o cale nouă... cu cîrmaci vechi

244. 22 de mecanisme prin care au fost distruse valorile în România; efecte azi.

245. Cei care au refuzat să intre în partid... au dreptul la cuvînt?

246. Lenea şi demnitatea

247. Revolta tandreţii

248. Socialism şi sexualitate

249. Suprapopularea - o cale sigură de destabilizare şi sărăcie

250. Ce-au făcut românii din exil?

251. Succesul capitalismului e motivat de pricepere... sau de rapt?

252. Scara raptului de la plantă la omul politic

253. Explicatorul , un profesionist esenţial şi nerespectat

254. Selecţia liberă stimulează concurenţa tehnică dar inhibă explicaţia; mecanisme de compensare

255. Două moduri de a munci

256. Pregătirea intelectului, creează drepturi sau obligaţii?

257. Dansînd în ritmul sonor al propriilor paşi (specializarea)

258. Vagul căutat

259. Refuzul mediocrităţii în abstractizare

260. Universul osmotic

261. Universul existenţialist

262. Separarea a ceva de altceva

263. Reacţia elevilor la instruirea matematică - expresia a mecanismului de dereglare mintală

264. Miracolul de a încerca ceva

265. Tensiunea între a nu înţelege nimic şi a acţiona totuşi rezonabil

266. Ierarhizarea informaţiei

267. Pagini de jurnal

268. Intervenţia către Milano

269. Echilibrarea balanţei printr-o radicalitate necesară

270. Legea şi indicaţiile nepublicate, sau duritatea mascată

271. Dezintegrarea sistemului juridic

272. Poziţia judecătorului, avocatului, juristului şi procurorului

273. Destinul meşterului Manole şi evadarea în străinătate

274. Cultura ca rezistenţă şi cultura ca trădare

275. Cînd victima visează locul călăului, invidiindu-l

276. Dar dacă Ceuşescu n-ar fi exagerat?

277. Visuri de alchimist: Transformarea marilor propagandişti, în apărători ai democraţiei

278. Revoltă şi snobism social

279. Politica o fac cei buni şi cei răi; cei medii o refuză

280. Sensurile cuvîntului politică

281. Gerontocraţia şi războiul generaţiilor

282. Partidul apoliticilor

283. Ce-ar merita salvat din ideile de stînga?

284. Aruncăm în focul luptei tinerii şi valorile (sau: - cînd pomul îşi apără uscăturile cu florile)

285. Linia frontului trece prin sala de clasă

286. Echilibru, nu consens

287. Cînd vom fi mai puternici, vom putea ierta

288. Spre un microbism politic?

289. Guvernul nu poate fi "generos" cu roadele muncii dvs.!

290. Libertatea nu se acordă

291. Triunghiul guvern, opoziţie, stradă ; trădarea străzii prin atitudinea "moderată" a partidelor

292. Numai dacă spunem NU, toţi odată!

293. De ce îndrăgesc comuniştii şi securiştii FSNul?

294. Războiul televiziunii, radioului şi presei

295. În economie pot exista deştepţi fără proşti?

296. Sîmburele revoluţiei viitoare

297. Comunism, pragmatism, emancipare

298. Cît de mare e plapuma?

299. O discuţie cu tipografii (şantajul... capitalist)

300. Cum e cumpărată pasivitatea. Avantajele preţului coborît al demnităţii...

301. Gardienii recepţionează ajutoare şi le distribuie

302. Aşa-zisa teamă a membrilor PCR

303. De-abia acum ştim cu cine am fost prieteni

304. PCRişti, ştiţi că sîntem azi şantajaţi cu numărul vostru?!

305. Poziţia bisericii faţă de dictatură

306. Organizarea mişcării sindicale

307. Poziţia Europei faţă de drama poporului român

308. Demolarea, doar epilogul unei operaţii complexe de distrugere a satului

309. Demontarea mafiei

310. Cum se echilibrează un cîntar cu o balanţă plină? ("centriştii" ineficace); balanţa nu se echilibrează aşezîndu-te în centru

311. Două mecanisme care trebuie să lucreze simultan: apărarea ordinii şi apărarea de abuzurile puterii .Propuneri concrete. Miliţia - armata -apără ţara şi poporul de abuzul puterii; un compartiment nou?

312. Cînd parlamentul tace...dreptate nu se face

313. Ce le cerem celor pătaţi: să renege (oportunism) , să fie conştienţi (neruşinare), sau să se retragă (indolenţă).

314. De ce nu sînt îndepărtaţi spicherii de la tv (legătură cu Iliescu)

315. Dictatura dlui Iliescu în parlament; marea farsă a trădării partidelor de către partide

316. Numai poporul avizat poate împiedica revenirea la ...perestroika.

317. De ce fug azi unii din ţară şi de ce nu se întorc...

318. Mai întîi să dărîmăm chingile structurilor şi gardienii şi apoi optăm pentru o construcţie

319. Cum poate un ateu adera la PNTCD?

320. Nu poţi naşte triunghiuri prin găuri rotunde...

321. Dialogul total; modelul recepţie-emisie, dreptul la emisie liberă

322. Disputa politică cu intrigă poliţistă; atragerea omului simplu în lumea argumentelor

323. Profunzimea trebuie să se reţină un timp pentru a nu spori deruta (al treilea val).

324. Cei ce vor să discute... contratimpul istoriei (nu putem să o luăm încet, că sîntem pierduţi); urgenţa acţiunii

325. Egoismul, personajul principal , azi

326. Cum ne definim codul moral?

327. Nu recunosc acest "parlament" (cînd legea se face sub ochii tăi şi vezi cum şi cine o face, îşi pierde legitimitatea; consecinţe;

328. Lanţul ariergarda comunistă - FSN -CPUN - Lege electorală - alegeri - Constituţie - Parlament (capcană în lanţ)

329. Trei blocuri: pro-comunişti, rezervaţi, anticomunişti

330. Dacă nu-i condamnăm în bloc, ne vor cere dovezi

331. Prezumţia de vinovăţie

332. Dacă apărai sistemul, totul îţi era permis

333. Intelectualul care simte azi nevoia să apere partidele, va şti mîine să le critice.

334. Vînduţi din nou la Malta?

335. Patriotismul securităţii în Ardeal?

336. Problema naţională

337. Cînd "ilegaliştii" îşi primesc pensiile

338. Revoluţionari excitaţi de posturile vacante

339. Un termen consacrat : colaboraţionismul

340. Jocul lor clasic este dublu: ieşeau bine oricare ar fi fost deznodămîntul pe 22

341. Partid unic; multipartidism; societate civilă

342. 1946 ne ajută să evităm...

343. Tinerii educaţi să se descurce în fostul sistem, au o atitudine penibilă

344. Generaţia sandwich

345. Afacerea cu popularitate sau candidatura victorioasă a lui Ţopescu şi a partidului fotbalului

346. Doi cai plus trei găini... sau candidatura "independenţilor" absolut anormală şi nocivă.

347. Televizorul decide!

348. Credeam că de frică şi ruşine o să se ascundă sub pămînt; dar sînt nebuni

349. Proiecte de construcţie pure merg pe teren viran; aici trebuie să se împletească cu unul de demolare

350. Stînga şi dreapta; reconsiderări

351. Trebuie să-i intimidăm

352. Doar un front anticomunist i-ar scoate la lumină

353. Nelegitimitatea FSN

354. Recunoaştem indolenţa de tip rusesc

355. Adevăratele victime , ţăranii, scăpaţi de sclavie, nu-şi cunosc duşmanii

356. Întoarcerea în sat

357. Cei ce aclamau pe 21 decembrie pe Ceauşescu

358. Rolul diversiunii 22-26 decembrie

359. Specialiştii din agricultură - vinovăţie şi neruşinare

360. Răsturnarea posturii omului politic: "cel care îşi asumă riscul" prin obligarea de a plăti oalele sparte

361. Planul de demolare care trebuie să însoţească orice proiect de construcţie

362. Dreptatea ca scop şi ca mijloc

363. După atîta discuţie despre salam

364. Adevărata victimă : ţăranii

365. Sînt printre noi

366. Antispecialistul

367. Pentru ce susţin proclamaţia de la Timişoara

[]

 

Teme de dialog - 10 martie

1. Dialog între reprezentanţii partidelor privind activitatea electorală.

2. Despre mecanismele comunismului. (simbătă)

3. Ilegalizarea PCR

4. Opinii privind evoluţia aparatului represiv (vineri)

5. Despre pluralism şi consens

6. Ritmul restructurării

7. Renaşterea societăţii civile

8. Etică sau tactică (joi)

9. Lovitură de stat sau revoluţie (casetă plus sondaj)

10. Revoluţie sau stabilitate.

11. Moduri de a munci

12. Problemele ridicate de militarii de la Timişoara

13. Problema generaţiilor

14. Analiza activităţii guvernului

15. Poziţia intelectualilor faţă de situaţia politică

16. Trepte ale vinovăţiei generale: remedii; pedepse

17. Apolitism, politicianism, civism politic

18. Criza înţărcării din vechile metehne

19. despre pedeapsa cu moartea

20 . Limitele libertăţii de expresie

21. Disidenţa - analiză

22. Organizarea dialogului social

23. Democraţie sau dreptate

24. Despre ţăran

25. Miracolul tehnic şi viciile sale

26. Despre alegeri

27. Legitimitatea actualei conduceri

28. Despre privatizare

29. Despre piaţa liberă

30. Pătrunderea capitalului străin

31. Direcţiile de evoluţie ale economiei

32. Orientarea educaţiei şi învăţămîntului

33. Credinţă, necesităţi spirituale

34. Manifestaţiile publice

35. Pragmatism şi emancipare spirituală

36. Calea a treia

37. Plecarea sau revenirea în ţară

38. Libertate şi extremism

39. Activitatea parlamentului

40. Opoziţia

41. Metode de demontare a structurilor abuzive şi nesănătoase

42. Muncă - redefinire

43. Separarea puterilor în stat

44. Pedeapsă, penitenţă, apărare

45. Încearcă comunismul să se salveze?

46. A fost comunismul o ideologe sau doar o mască pentru abuzurile de putere?

47. Curaj şi laşitate

48. vidul de putere şi de valori utilizabile

49. Pesimism şi optimism politic

50. Mecanisme de vaccinare a societăţii împotriva recăderii sub un flagel ca acela care a distrus-o

51. Atomii de tiranie; repartiţia responsabilităţii sub Ceauşescu

52. Contradicţia

53. Blazarea, o formă de rezistenţă, de acceptare sau de înfrîngere?

54. Educarea omului democratic

55. Abstractizarea de la eficacitate la diversiune

56. Copacul social, de la omul rădăcină, la omul floare

57. Democratizarea culturii

58. Dictatura majorităţii şi a elitei; democraţie majoritară sau decizie calificată

59. Profesionalismul, egoism sau generozitate

60. Specializare si interdisciplinaritate

61. Inteligenţa ca simţ; problemele ridicate de dereglarea, atrofierea şi dezvoltarea ei

62. Gîndire şi afectivitate; implicaţii politice

63. Morala, un subiect auxiliar?

64. Joc şi responsabilitate

65. Între structuri stabilizate şi societăţi browniene

66. Între cenzură şi kitch

67. Utilizarea istoriei

68. Scopul şi mijloacele în politică

69. Socialism şi sexualitate

70. Problema demografică

71. Cum se găseşte echilibrul social?

72. Ce-ar merita salvat din ideologia stîngii?

73. Poziţia bisericii faţă de dictatură

74. Poziţia armatei faţă de dictatură

75. Poziţia proletariatului faţă de dictatură

76. Poziţia intelectualilor faţă de dictatură

77. Poziţia securităţii faţă de dictatură

78. Organizarea mişcării sindicale

79. Demontarea mafiei şi inchiziţiei

80. Posibilităţile de evoluţie ale judeţului

81. Votul secret

82. Ce este stînga şi dreapta?

83. Ce-am fi putut face sub Ceauşescu?

84. Cum poate fi făcută revoluţie în Piatra Neamţ?

85. Rolul învăţămîntului în mecanismul comunist

86. Profesionalism?

 

Notă

-Dacă lupta politică ţine de cîteva idei forţă (vezi comuniştii cu proprietatea tuturor), atunci de ce nu se profită de momentul psihologic actual (ura faţă de fostul sistem şi abuzurile sale ) , încercînd acum dărîmarea lor , nu mai tîrziu, cînd atuul psihologic se va răsturna (eventuale nereuşite fireşti în încercarea de însănătoşire capitalistă a ţării.

-Rugăm membrii PCR, care vor să se desolidarizeze de acest punct trist din viaţa lor să o dovedească, făcînd politică activă anticomunistă.

- Dramatic - sîntem la cheremul vinovaţilor, majoritari - trebuie să-i rugăm să ne lase să schimbăm sistemul, fără ai putea ameninţa.

 

Dialog: etică şi tactică în politică

Întrebări:

1. Democraţie, eficienţă sau dreptate

2. Cum poate o minoritate să judece să pedepsească o majoritate puternică

3. Cum se răspunde cînd adversarul loveşte sub centură

4. Ce efecte are tactica de expectativă a partidelor din parlament

5, Scopul scuză mijloacele

6. Pedeapsa cu moartea

7. Ilegalizarea PCR

8. Dezamorsarea minei comuniste

9. Cum poate fi menţinut controlul pentru a se evita deviaţia morală

10. Exemple concrete: Ceauşescu, Iliescu, Mazilu, Cposu, Câmpeanu, etc.

11. Pragmatism sau dreptate

12. Opoziţie de catifea după o revoluţie de sînge

Opinii

 

- 3 motive ca partidele să prefere eticul: ura poporului pentru trucuri, trauma prin care a trecut, lipsa unui sistem de echilibrare şi control. Dacă scoatem în evidenţă greşelile partidelor, le slăbim puterea şi nu e bine. Dar ele nu trebuie să profite de înţelegerea noastră.

- oprobiul faţă de politic, vine tocmai din contrapunerea lui eticului.

- tacticul poate fi acceptat dacă are mobiluri etice de rang secund, altfel irealizabile, eficacitatea subterfugiului în lupta pentru apărarea dreptăţii, cere însă camuflare; de unde derivă condamnarea etică. Cum ar putea fi stabilit codul derogărilor etice admisibile, un echilibru în acest sens?

- de alcătuit un cod al eticii politice, a căror încălcare să fie sancţionată.