20 martie

[]

Ciornă - anunţ miting

 Duminică 25 martie, se împlinesc 100 de zile de la declanşarea revoluţiei. Dorim ca cetăţenii oraşului nostru să nu rateze această ocazie, de a-şi exprima recunoştinţa faţă de eroicele jertfe ale compatrioţilor combatanţi.

 Fiecare va hotărî după cum îi dictează conştiinţa modul în care consideră oportună această comemorare. Chiar membrii asociaţiei "Dialog" Piatra Neamţ, care şi-au pus problema organizării unei manifestări, nu au ajuns la un punct unic de vedere. De aceea , ei au pus la punct trei acţiuni, care exprimă tot atîtea moduri de a-şi manifesta solidaritatea cu cei care au readus cu torţa trupului lor, lumina pe pămîntul românesc!

a. Unii consideră necesară o ceremonie religioasă, de comemorare a martirilor Ea va avea loc la Monumentul Eroilor, în jurul orei 13; procesiune cu lumînări.

b. Alţii doresc să-şi exprime fidelitatea faţă de idealurile faţă de idealurile pentru care s-a murit în decembrie şi hotărîrea de a lupta mai departe pentru ca jertfa lor să nu fie în zadar, pentru a le continua năzuinţele, înfrîngînd tendinţele de blocare a suflului înnoitor, la adăpostul pasivităţii - care paralizează oraşul nostru. Mitingul dedicat acestei celebrări "civile", va avea loc în Piaţa Stefan cel Mare, la ora 10.

c. Cei revoltaţi de lipsa de rezonanţă a ideilor revoluţionare în oraşul nostru, de pasivitatea generală, de remanenţa structurilor de conducere, de conservarea mentalităţilor din timpul dictaturii, de neruşinarea oportuniştilor, de lipsa de transparenţă privind demontarea aparatului represiv, de acoperirea în continuare a listelor informatorilor, de diversiunile cu care se încearcă intimidarea doritorilor de înnoire, de marginalizarea tineretului, de lipsa generală de sinceritate, de intoleranţa faţă de libertatea opiniilor, de dezinformare la care sîntem supuşi, mai ales de către televiziune, de lipsa de claritate a poziţiei guvernului în probleme grave (cum ar fi: represiunea din decembrie, activitatea securităţii, urmărirea vinovaţilor de abuz din fostul regim, numirea unor persoane grav compromise în conducerea armatei, eliberarea deţinuţilor de drept comun, poziţia faţă de comunism, faţă de democraţia pluripartidistă, faţă de libertatea manifestărilor), de lipsa unor eforturi sincere de corectă informare şi de reeducare a populaţiei - vor să-şi exprime solidaritatea faţă de proclamaţia de la Timişoara, considerînd cele 100 de zile, ca o continuitate şi acordînd acestui oraş erou, statutul de capitală politică a ţării. În acest sens, ei vor face la ora 11 , o scurtă demonstraţie pe traseul: teatru, casa de cultură, muzeul de istorie, hotelul Ceahlău, teatru - unde vor citi declaraţia de la Timişoara, exprimîndu-şi adeziunea şi considerînd aceasta ca cel mai profund omagiu adus eroilor acestui oraş.

 

Anunţuri miting ( 2 ciorne pentru ziarul Ceahlăul)

 Membrii asociaţiei "Dialog" P.N. Organizează un miting pe data de 25 .03.90, la Casa de Cultură şi la biserica lui Stefan cel Mare. Procesiunea civilă şi religioasă , solidarizarea la idealurile pentru care şi-au dat viaţa eroii şi adeziunea faţă de principiile urmaşilor lor legitimi - revoluţionarii maturizaţi ai Timişoarei - sînt forme de omagiere a primelor 100 de trepte din scara către libertate.

 

25 martie

[]

Piatra Neamţ omagiază 100 de zile de la izbucnirea revoluţiei, aderînd la Proclamaţia de la Timişoara.

 Asociaţia Dialog P.N. a organizat o suită de acţiuni - miting, demonstraţie, comemorare religioasă, pentru a-şi exprima recunoştinţa faţă de eroi şi solidaritatea cu idealurile pentru care ei şi-au jertfit viaţa.

 Secvenţa I : mitingul

- ing. Ioan Roşca, a explicat scopul acţiunilor şi motivul pentru care nu se va lua o atitudine explicită în problemele transilvane : neoportunitatea în contextul comemorării revoluţiei, la care poporul a luptat unit, dînd jertfă de vieţi, fără deosebire de naţionalitate; lipsa unor informaţii corecte, care poate denatura adevărul.

 - prof. Ioan Gavril, a vorbit despre împotmolirea revoluţiei, făcînd apel la curaj civic şi continurea luptei pentru democraţie.

- muncitor (paraşutist sportiv) Iulian Abageriu, participant luptător la apărarea TVRL, a cerut un memont de reculegere pentru eroii paraşutişti şi civili.

-ing. Valentin Ceoceanu, a evocat principalele momente a celor 100 de zile revoluţionare, exprimînd opinia că nerealizarea dezideratelor este , în fond, nesocotirea sacrificiilor eroilor.

-fizician Viorel Dobre, a vorbit despre 100 de zile de dezinformare a opiniei publice, subliniind efectele negative ale acestei dezinformări.

- Sorin Vornicu - preşedinte FSN. A semnalat pasivitatea oamenilor de valoare intelectual- morală în confruntările politice, regretabila absenţă avînd urmări psiho-politice evidente.

- ing. Ioan Roşca a semnalat 16 mecanisme care frînează consolidarea revoluţiei, victoria ei deplină.

- ing. Mircea Ionescu, a dat citire textului integral al Proclamaţiei de la Timişoara, mitingul exprimîndu-şi adeziunea la conţinutul şi semnificaţia ei.

- Radu Dobîndă - a descris tehnica demonstraţiei şi a contribuit la desfăşurarea mitingului în condiţii civilizate de demnitate şi răspundere civică.

 

Secvenţa II - demonstraţia

 De la locul mitingului (Piaţeta Casei de Cultură - pe străzile oraşului .) Înn deplină ordine cu scandarea unor lozinci care se găseau înscrise şi pe placarde :

 

"Dialog Social "! ; "Toţi avem dreptul la opinie "!"Demonstraţiile tulbură liniştea vinovaţilor "! ; "Cinstim eroii doar cu lumînări? ; "Şantajul cu stabilitatea / să nu ucidă libertatea "!; "Nu rugăm foştii stăpîni / să ne dea soarta în mîini "! ; " Şi pîine şi dreptate / altfel nu se poate"!; "Aderăm la Proclamaţia de la Timişoara "! ; "Revoluţia trăieşte la Timişoara "! ; " De cine ne e frică"? ; "Acum"! ; " Unii mor, alţii profită"! ; "Revoluţia a învins comunismul "! ; "Piatra Neamţ, o enclavă comunistă "? ; "Unde e Maria Gheorhe? (prim secretar al judeţului Neamţ) " ; "Cine şi-a trădat conştiinţa pentru un scaun, trebuie să-l piardă "! ; " Unde sînt tiranii locali"? ; " Nu vor să dea puterea, mărire şi averea"! ; " Nu-i vrem la galere, dar nici la putere"! ; " Atenţie, cînd auziţi un zvon / informatorii sînt un milion"! ; " Membru PCRist, n-a fost activist"! ; " Am suferit împreună"! ; " Pietreni, nu pe la spate, se cumpără dreptatea"! ; "Frica ucide sufletul "! ; "Nu e curăţită , partea putrezită "! ; " Securiştii avansaţi / ne iubesc şi ne sînt fraţi"? ; " Vrem stabilitate / numai cu dreptate"! ; " Doar armata e securitatea ţării"! ; "Nu vă fie frică / nu ne mai ridică "! ; " Oameni noi, la ţară nouă"! ; "Comuniştii ştiu să mintă "! ; " Escrocilor locali / pensii cît mai mari"! ; "Dreptate pentru toţi"! ; " Demascaţi informatorii"! ; " Jos minciuna"! ; "Au fugit la început / iar acum au apărut "! ; "Libertate "! ; " Jos egoismul"! ; "Fără comunism "! ; " Somnul naţiunii / convine minciunii"! ; " Nu rugăm foştii stăpîni / să ne dea soarta în mîini"! ; " Nu minţiţi poporul / cu televizorul"! ; "Vinovaţii sînt iertaţi / de cei care le-au fost fraţi "! ; " Ei nu mai pot vorbi"! ; " Apel din Timişoara / trezeşte doamne ţara"! ; " Timişoara"! ; "Să fie lumină "! ; "Libertatea nu se acordă "! ; " Menajaţi vinovaţii, sînt în refacere"! ; " I-am lăsa, dar vezi că nu ne lasă ei pe noi"! ; " Democraţia creează şi obligaţii"! ; "Vrem dezintoxicare ideologică"! ; "Poporul îşi munceşte pîinea lui / nu are de mulţumit nimănui "! ; " Jos mafia"! ; " Comunismul v-a lăsat deformaţî / şi acum, inconştient îl apăraţi"! ; "Nu există reconciliere între victimă şi călău "! ; " Vom plăti pensii paznicilor noştri"! ; " Revoluţia va învinge, nu comunismul"! ; "Informatorii , nedesconspiraţi, influenţează opinia publică "!

 Secvenţa III - slujba religiosă la biserica Sf. Ioan

 Fără placarde, fără lozinci, într-o reculegere pioasă, manifestanţii au împărţit lumînările care s-au aprins să lumineze calea celor drepţi , care au plătit cu viaţa pentru lozincile scandate în timpul revoluţiei.

 

PS. Din partea asociaţiei "Dialog" PN. : mulţumiri pentru spiritul de înţelegere şi ajutorul dat din partea autorităţilor şi poliţiei locale, pentru ca acţiunea să se desfăşoare normal. Bucurie şi speranţă faţă de cetăţenii oraşului care şi-au arătat simpatia faţă de manifestanţi şi lozinci, în calitatea lor de martori privitori din "cetate".

 

[]

aprilie

Manifest 1

Cei care n-au şovăit să treacă de partea trupelor care ne-au cotropit ţara:

Cei care au organizat lagărele de exterminare a românilor ce refuzau robia:

Cei care au distrus sănătatea fiinţei româneşti:

Cei care au trecut de partea stăpînilor trădîndu-şi omenia:

Cei care au pus la punct marea reţea de represiune, de îndobitocire, de supunere, de furt:

Cei care au ales calea egoismului, a laşităţii, a lenei, a vulgarităţii, a mediocrităţii, a intoleranţei, a minciunii:

Cei care au stins în sufletele tinerilor curăţenia, în cele ale maturilor , speranţa şi în ale bătrînilor, liniştea:

Cei care s-au împins înainte în concursul pentru scaune, fără nici-un scrupul:

Cei care şi-au sfătuit copiii să se supună pînă la cea mai acută umilire:

Cei care n-au rezistat curii de dezumanizare:

 Sînt printre noi!

Educaţia, azi

 

Am crezut că de atîta ruşine

Vinovaţii nu vor mai ieşi din tăcere

Decît pentru a le arăta copiilor lor

Calea cea dreaptă

 

Dar iată, o enormă hîdoşenie

Se iveşte pe noua pagină a istoriei!

 

Laşul îşi sfătuie urmaşul să stea ascuns

Hoţul îşi atrage fiul, să împartă prada în cîrdăşie

Mincinosul explică familiei cum trebuie înţelese lucrurile

Fiara ascute dinţii celor mici

 

Şi văzînd cît de greu îşi bagă cei tineri minţile în cap,

Vinovaţii îşi mustră copiii

 

Coşmar electoral

Am visat azi noapte un groaznic viol, la care era supusă o urnă.

Mai întîi şi-a băgat în ea mîna un bătrîn activist.

Apoi un sinistru specialist "în securitatea cetăţenilor".

Un mare mafiot a spurcat-o şi el cu un vot.

Şi apoi s-au repezit în grup escrocii, laşii, mediocrii, canaliile... şi au votat în ea.

 

Şi văzind-o cum trebuie să suporte toate aceste murdării, m-am repezit şi am smuls eticheta de pe ea, ca s-o apăr.

Am scris apoi , în loc de democraţie... dreptate.

 

De ce nu e frontul partid

- naşterea sa e ilicită, el nu a pornit odată cu....

- capturarea revoluţiei şi tapaj

- folosirea poziţiei guvernamentale

- guvernare iresponsabilă

- acoperirea urmelor vinovaţilor

- tăierea deschiderii spre vest

- împiedicarea procesului de transformare revoluţionară

- lucru în forţă: ameninţarea

- monolitizarea societăţii

- apărarea structurilor şi mentalităţilor comuniste

 

[]

26 -27 aprilie

Anunţ şi tabel semnături pentru punctul 8

 Asociaţia Dialog PN. anunţă că pînă joi, 26 aprilie, ac, în faţa Teatrului Tineretului, între orele 16 şi 19, şi la sediul Asociaţiei din str. Stefan cel Mare, nr. 8 (în curtea primăriei municipiului,) între orele 9-13 şi 17-21, colectează semnături pentru pct. 8 al Proclamaţiei de la Timişoara. Totodată asociaţia, cheamă la o veghe de protest , pentru modul în care este tratată de către guvern Proclamaţia de la Timişoara, zilnic, între orele 17 şi 18, în acelaşi punct din faţa Teatrului Tineretului.

Petiţie,

Noi, subsemnaţii, în virtutea adeziunii noastre la Proclamaţia de la Timişoara, cerem CPUN, adoptarea următorului text din pct. 8 al amintitei proclamaţii, ca amendament la legea electorală:

 "Se interzice , pentru primele trei legislaturi consecutive, candidatura pe orice liste, în alegerile centrale şi locale a foştilor activişti comunişti şi a foştilor ofiţeri de securitate. De asemenea, se interzice foştilor activişti ai PCR, candidatura pe aceeaşi perioadă, la funcţia de preşedinte al României."

 În caz că nu consideraţi suficient numărul de semnături pentru a lua o asemenea hotărîre, cerem de urgenţă organizarea unui referendum naţional în această problemă.

 

Nr. Nume şi prenume Localitatea BI Seria Semnătura

 

Declaraţie - protest despre agresarea din faţa teatrului

 Subsemnatul Dobîndă Radu, fiul lui Ghe. şi Ecaterina, născut la data de 9 mai 1951 în comuna Bodeşti , jud. Neamţ, domiciliat în Piatra Neamţ, str. Burebista nr. 15, Bl. f40, secretar al asociaţiei Dialog PN, declar următoarele:

 Pe data de 24 .04.90, ora 16, asociaţia Dialog PN, a organizat într-un punct din faţa Teatrului Tineretului o acţiune de strîngere de semnături pe o petiţie privind introducerea pct. 8 al Proclamaţiei de la Timişoara, ca amendament la legea electorală.

 La început, aproximativ o oră, acţiunea s-a desfăşurat în condiţii normale. Ulterior, au apărut sporadic, diverşi indivizi turbulenţi, care au început să ne interpeleze, în mod necuviincios, pe tonuri şi cu un limbaj necivilizate. Apoi numărul lor a augmentat, unii dintre ei dispărînd între timp, pentru a apare însoţiţi fiecare de alţii asemenea lor, atacînd verbal, în valuri succesive şi în final, din ce în ce mai violent, sufocant, strîngînd cercul - în haită.

 Puţin a lipsit să nu fim bruscaţi, agresaţi fizic şi poate chiar molestaţi de o parte din ei: cei care se clătinau şi miroseau pregnant a băuturi alcoolice. Acţiunea noastră, care fusese anunţată în presă, că va avea loc în acel punct pînă la ora 19, s-a încheiat cu puţin timp înainte şi înclinăm să credem că doar acest lucru ne-a salvat de la un eveniment care putea să capete alt aspect.

 Rămîn totuşi elementele de limbaj cu totul neacademic: înjurături, proferări, ameninţări de tot soiul şi incitarea la violenţă a celor care din inconştienţă, ar fi fost dispuşi să intre în consens cu ei.

 Ne exprimăm părerea că aceşti indivizi, nu au venit să acţioneze de capul lor, semnatarul care-şi asumă declaraţia, recunoscînd în cîţiva dintre ei, pe unii care mişună prin clădirea mişcării politice FSN şi aducînd ca argument că la un moment dat, a fost interpelat de însuşi coordonatorul judeţenei acestea, tov. inginer Nechifor Sorin Adrian Vornicu.

 Sub rezerva unor noi argumente, eventual fotografice, aceasta este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez.

Radu Dobîndă (declaraţie protest înmînată autorităţilor după atacul asupra celor ce strîngeau semnături pentru Proclamaţia de la Timişoara