15 iunie

Comunicat

 Atragem atenţia opiniei publice asupra documentului "Apel din Moldova" - scris şi comunicat pe 4 mai , în urma înăbuşirii de către populaţia manipulată de securitate a grevei foamei, prin care ne-am manifestat solidaritatea faţă de idealurile revoluţiei apărate de demonstranţii din Piaţa Universităţii. El conţine, din nefericire, o foarte exactă şi documentată previziune, a evenimentelor care au urmat: alegerile de pe 20 mai şi represiunea de pe 13-14 iunie.

 Regretăm faptul că nu am fost ascultaţi atunci, că nu am găsit înţelegere nici măcar la conducătorii organizaţiilor protestatare, care au manifestat o deplorabilă obtuzitate faţă de situaţia psihologică reală a populaţiei româneşti.

 În loc să-şi îndrepte atenţia asupra situaţiei grave în care populaţia a fost condusă cu îndemînare de către mafia zisă "comunistă", orientîndu-şi eforturile către pararea dezinformării neruşinate pe care cei ce deţin frîiele puterii, o realizează prin mijloacele mass-media, îndeosebi a odioasei oficine securiste care a fost şi a rămas televiziunea română, liderii asociaţiilor s-au mulţumit cu o sterilă şi confuză acţiune protestatară.

 Participînd efectiv la mitingul din Piaţa Universităţii, am făcut eforturi deosebite pentru a impulsiona creşterea densităţii sale educative, pentru a-l transforma într-o adevărată academie de analiză a mecanismelor şi ororilor comunismului, atît de necesară populaţiei debusolate, neapărate, nevindecate, de intoxicarea ideologică la care a fost expusă.

 În locul acestei orientări, desconsiderînd realitatea, liderii s-au lăsat antrenaţi în jocul stupid al stabilirii "dialogului" cu guvernul, care avea un rol evident de diversiune, în loc să-şi îndrepte faţa către ţară, amplificînd încercările de explicare.

 Am putut trăi astfel, ruşinea unor alegeri la care a fost expusă o populaţie neeliberată şi apoi, pe aceea şi mai mare, a zdrobirii purtătorilor flăcării revoluţionare, de către fraţii lor, manipulaţi abil de apărătorii mascaţi ai monstruoase reţele comuniste.

 În aceste condiţii, nu ne rămîne decît să mai afirmăm odată răspicat convingerea noastră că abordarea economică, socială sau politică a situaţiei ţării, a "dialogului" cu guvernul - este o eroare. Realitatea este de factură criminală şi ne simţim jigniţi de faptul că această realitate este ţinută în umbră chiar de către opoziţie.

 Situaţia este următoarea: un corp de indivizi au preluat abuziv şi distructiv puterea şi frînele societăţii româneşti, trădîndu-şi patria, în 1945. Ei au instaurat o monstruoasă reţea de teroare, transformînd România într-un lagăr de muncă şi exterminare morală.

 Distrugerea organismului societăţii a fost totală. Sîntem rezultatul unui experiment criminal la care am fost expuşi peste 40 de ani. Majoritatea victimelor par a nu-şi putea reveni, rămînind paralizate la cheremul vinovaţilor lăsaţi în libertate.

 Cei care au supravieţuit, sau nu au fost încă dereglaţi (tinerii), sînt singurii ce pot pretinde merite în privinţa revoluţiei. Ceilalţi, solidari ca întotdeauna cu puterea (deşi datorează tinerilor relativa lor eliberare, formează forţa reacţionară, barosul de zdrobire a tendinţelor de liberalizare.

 Dar adevăraţii vinovaţi sînt tot cei dinainte: şefii lagărului românesc pe care nu reuşim să-l desfiinţăm.

 Sîntem ferm convinşi că este absolut imposibil ca grupul vinovaţilor să se dea la o parte din miezul puterii deoarece, odată părăsită această poziţie cheie, sînt pasibili de pedepse neiertătoare pentru actele lor sinistre - la care i-ar condamna orice tribunal curat!

 De aceea mirarea unora, că actualii conducători fac "gafe" antidemocratice, dovedeşte incapacitatea lor rebelă de a ieşi din schemele teoriilor politice, înţelegind particularităţile criminale ale raportului real de forţe.

 Nu este singura superficialitate de care dau dovadă intelectualii ţării ale căror reacţii subţiri au lipsit opoziţia de un ajutor atît de necesar în toată această perioadă, au lipsit revoluţia de finalizare şi orientare.

 De aceea , noi considerăm nedemne luările de poziţie aşa-zis docte şi pacificatoare, privind evenimentele din 13-15 iunie. Chiar dacă avem serioase rezerve privind manifestările violente din data de 13 , considerîndu-le în mare parte o diversiune planificată, declarăm că au fost absolut legitime toate acţiunile pe care luptătorii pentru libertate şi demnitate le-au întreprins la încercarea de a li se reîngrădi libertatea, inclusiv organizarea unei acţiuni de răsturnare a guvernului (total improbabilă!).

 Sîntem îndureraţi că speranţa lor de a fi urmaţi de întreg poporul român (datorată necunoaşterii situaţiei reale a conştiinţelor) , a fost contrazisă atît de cumplit şi că am trăit cu toţii ruşinea de a vedea acest popor zdrobindu-şi eliberatorii.

 Avînd în vedere toate acestea, ne exprimăm disperarea faţă de destinul poporului nostru, neîncrederea în posibilitatea unei refaceri spirituale rapide şi convingerea că atît timp cît vom avea lideri de acest tip, nu există nici-o şansă de salvare.

 A devenit evident că reţeaua mafio - inchizitorială, nu poate fi îndepărtată decît cu forţa şi că deocamdată , acest lucru nu e posibil, mai ales că acesta ar contraveni dorinţelor inconştiente ale majorităţii populaţiei.

 Considerăm însă nedemnă orice colaborare cu actualul regim şi sîntem puşi în situaţia de a nu ne putea supune deciziilor sale. Acest lucru nu ar fi tolerat de un regim democratic în care majoritatea decide şi cu atît mai puţin de un stat totalitar care ne ţine de fapt prizonieri, dacă nu vom avea , aşteptînd represiunile, soluţia părăsirii ţării.

 Nu putem fi obligaţi să ne supunem teroriştilor securităţii şi de aceea sperăm că statele democratice ne vor recunoaşte dreptul elementar de a ieşi din această situaţie, acordîndu-ne azil politic.

 Vom aştepta o mînă de ajutor eliberatoare, într-o grevă a foamei. În această ţară, azi, noi, nu mai putem trăi în mod demn, decît intrînd într-o luptă directă, ceea ce contravine predispoziţiilor noastre nonviolente.

 

Grupul de membri ai asociaţiei Dialog Piatra Neamţ, care au făcut greva foamei între 1-5 mai 1990, terminînd-o cu proclamarea disidenţei faţă de guvernul care va rezulta din alegeri, în condiţii pe care le-am condamnat cu fermitate.

 

[]

16 iunie

Sinteza situaţiei

1. Reţeaua canceroasă s-a introdus în organismul ţării prin trădare, violenţă, abuz. Ea nu are nici-o legitimitate istorică.

2. Au reuşit să îmbolnăvească total acest organism, fiind vinovaţi de distrugerea neamului nostru, pe toate dimensiunile.

3. Supuşi unei manevre şi presiuni îndelungate, majoritatea cetăţenilor au acceptat compromisuri care i-au transformat în părtaşi şi le-au distrus demnitatea.

4. Ca preţ al dreptului de a supravieţui, li s-a oferit colaboraţioniştilor, libertatea de a fura, minţi, lenevi, stagna intelectual şi degrada moral. După atîta timp, acestea au devenit dependenţe, vicii

5 A apărut contradicţia dintre nevoia de supuşi manevrabili şi de practicieni eficaci. Ea a produs cea mai acută tensiune a sistemului, declanşîndu-i în ultimă instanţă criza. Ca ultimă soluţie s-a făcut totul pentru încurajarea "inteligenţei tehnice" amorale, a falsului intelectual. Rezultatul este lipsa unui corp intelectual autentic.

6 Într-o societate în metastază , şansa păstrării sănătăţii unei celule este minimă. Am scăpat foarte puţini necontaminaţi şi formăm azi o ridicolă minoritate.

7 Excesele dictatorului şi consecvenţa aplicării criteriului antiselecţiei au produs o criză acută. De remarcat că numai după producerea dereglării fatale a societăţii a avut loc izbucnirea chirurgicală. A fost ultima zvîcnire a muribundului intrat în comă.

8 Ajunse în imposibilitate de supravieţuire masele au avut o reacţie de conservare a fiinţei , de apărare în faţa pericolului mortal

9 Sesizîndu-se pericolul răsturnării raportului de forţe şi a desconspirării monstruoasei maşini de dezumanizare pe care se baza organizarea lagărului, stăpînii au fost siliţi să apeleze la o strategie de diversiune, cedînd reduta ideologică pentru a o putea reocupa imediat, cu trupele lor de încredere, în numele revoluţiei.

10 Nefiind de fapt decît o organizaţie criminală la scară mare, clica mafio-inchizitorială s-a debarasat de doctrina comunistă , pe care nu o folosea decît ca paravan , la fel de bun ca oricare altul pentru a-şi justifica deţinerea puterii. Vor arunca comunismul la lada cu vechituri, folosind orice ideologie în procesul năpîrlirii.

11 Crimele săvîrşite în toţi cei 45 de ani de "activitate" sînt atît de odioase , distrugerea destinului unei ţări atît de gravă , încît profesioniştii care le-au comis sau gerat au certitudinea unei pedepse necruţătoare , dacă se va ajunge la judecarea lor de către autorităţi autentic revoluţionare

12 Pentru a nu se ajunge la judecarea vinovaţilor şi nu pentru vre-un alt motiv (politic, iedeologic, economic sau social) salariaţii terorii au fost şi sînt obligaţi să stopeze procesul revoluţionar sau mai exact, să-l devieze printr-o diversiune monumentală

13 Profitînd de imensul capital al dereglării intelectuale a populaţiei expuse la cura de intoxicare ideologică şi degradare morală , cît şi de structuri de manipulare bine puse la punct su supradezvoltate (aparatul represiv şi tentaculele sale - informatorii, televiziunea etc) artiştii puterii au reuşit performanţa de a regiza realegerea lor la cîrma ţării, cucerind sprijinul maselor şi reducînd opoziţia la o sterilitate ridicolă.

14 Ca de obicei, străinătatea a dovedit o stranie obtuzitate , nereuşind să surprindă înţelesul evenimentelor, exhibînd apeluri utopice la reconstrucţie politică... sub oblăduirea celor care au gestionat lagărul şi care dispun de trupele disciplinate ale gardienilor şi mai nou de cele hipnotizate ale deţinuţilor - în lupta lor pentru stîrpirea emancipării naţiei.

15 Mult mai tristă este desincronizarea intelectualilor care au mimat opoziţie, exact cît era nevoie pentru a se etala , fără a pune în pericol reduta inamicului . Se iese foarte greu din reflexul abordării meditative a luptei politice pe care îl creează lunga întemniţare, că reflexul apărării nu poate fi schimbat cu o dinamică a atacului.

16 Sesizînd lipsa de energie a opoziţiei intelectuale şi cochetăria deplorabilă a unor partide de opoziţie, purtătorii torţei revoluţionare s-au văzut împinşi spre acţiuni disperate şi izolate , lipsite de eficacitatea pe care ar fi permis-o implicarea "cerebralilor"

17 A devenit absolut evident că luptătorii pentru adevăr şi dreptate sînt minoritari şi că trebuie să înfrunte nu numai enormul miriapod al puterii ci şi presiunea maselor reacţionare , fiind puşi în faţa alternativei:

a Renunţă, lansîndu-se şi ei în marea fugă după avantaje care a izbucnit după 22 decembrie

b Opoziţie clasică

c Continuă , subteran, cu acţiuni anarhice

d Admit sterilitatea protestului lor , lansîndu-se într-o foarte lungă campanie educaţională şi aştepînd să culeagă apoi rezultatele

e Părăsesc ţara

18 Varianta a iese din orice discuţie. Colaborarea cu actualul regim poate fi justificată strategic ... sau geostrategic , politic- dar este inacceptabilă moral !

 Din păcate mafia a ştiut să se lipească intim de întregul popor (care a acceptat prostit această osmoză) încît a devenit imposibil să faci separarea necesară pentru a-ţi direcţiona atacurile. Poporul oferă paravan marilor vinovaţi: din prostie, din interes, din nepăsare, din vinovăţie, din inerţie, din cîrdăşie.

 Metoda anarhică, justificată logic şi poate şi afectiv nu poate fi admisă moral , şi conduce la rezultate imprevizibile.

 Asumarea rolului de educator întru democraţie, emancipare, inteligenţă etc este valoroasă , dar experienţa pe care am trăit-o contestă educaţiei şansa de a opera eficace într-un mediu socio-politic toxic. Există premise ca această acţiune educaţională să fie privită cu suspiciune de către beneficiari , mai puternic motivaţi de cîştigul imediat , supuşi egoismului lor - devenit lege de organizare internă. Un astfel de apostolat inutil ar mai da şi girul participării intelectualilor , fapt ce s-a dovedit mai curînd util puterii decît periculos pentru dictatură.

 De aceea consider că singura soluţie este din păcate părăsirea ţării , continuînd lupta din exterior pentru:

- împiedicarea farsei internaţionale

- informarea şi educarea românilor

 Rămaşi fără sprijinul minţilor luminate , un stat al zbirilor, mincinoşilor, leneşilor, egoiştilor şi mediocrilor îşi va consuma drama mai rapid , atingînd mai curînd pragul izbucnirii revoluţionare autentice, reformatoare.

 Vom aştepta acea zi pregătindu-ne ca atunci, chemaţi de cei care azi ne alungă , deveniţi conştienţi că sîntem necesari , să putem face o construcţie solidă. fără a avea de înfruntat rezistenţa plină de ură a mulţimii.

 Cei acare îşi oferă serviciile azi, nu fac decît să prelugească o agonie , crescînd amploarea tragediei. Probabil că afaceriştii nu vor şovăi. Cînd valorile se dau la o parte, oportuniştii au o ocazie nesperată de a se căţăra !

 

 Declaraţie

Asociaţia Dialog PN, şi-a declarat opoziţia faţă de conducerea României, pe care o consideră profund revoluţionară, adevărat zid de apărare a vinovaţilor pentru cei 45 de ani de teroare şi exploatare comunistă.

 Evenimentele din 13-14 iunie, confirmă hotărîrea reţelei mafio - inchizitoriale, de a nu ceda puterea şi deplorabila adeziune a maselor populare manipulate în a o sprijini în acest sens.

 Protestăm împotriva acestei monumentale jigniri aduse eroilor revoluţiei şi ne exprimăm durerea pentru tragicul destin care face neamul românesc să-şi distrugă viitorul.

 Cît timp oamenii de bine ne vor ataca pentru ane închide gura, la chemarea , la ordinul, cu acceptul sau cu simpatia dirijorilor în funcţie, nu vom înceta să ne declarăm fierbintea solidaritate cu cauza revoluţiei a cărei flacără a fost apărată dramatic de demonstranţii din Piaţa Universităţii , de atacurile celor ce o furaseră pe 22 decembrie.

 Fiind vorba de aceeaşi vinovăţie ca aceea din 21 decembrie, păzitorii ordinii, repuşi în drepturi şi doritori de răzbunare, ar trebui să-i aresteze şi pe cei care în mod necivilizat şi ilegal, au făcut revoluţia în România. Nu ne lăsăm înşelaţi de diversiunile specialiştilor privind cursul evenimentelor din 13, 14 iunie. În acelaşi timp nu ne lăsăm intimidaţi şi ca dovadă, declarăm că nu întrevedem nici-un mijloc pentru deparazitarea televiziunii române de securiştii specializaţi în dezinformarea şi manipularea publicului - în afara unui atac direct!

 Am văzut cu toţii , cu cîtă nepăsare tratează mafioţii porecliţi "comunişti" orice încercare de stabilire a adevărului. Revoluţia a suferit pe 13 iunie o nouă înfrîngere. Atenţie însă: timpul curge într-un singur sens! El nu a ierta " învingătorii" de azi, pentru gestul oribil de a trimite împotriva tinerilor revoluţionari din decembrie, tocmai pe zbirii care i-au maltratat atunci, dîndu-le ocazia să se răzbune. Şi nici pentru vina , şi mai mare, de a compromite o parte a poporului nostru, determinîndu-l să-şi asume reprimarea luptei pentru libertate, să-şi lovească fraţii în acest scop.

 

Notă

 Marea ambiţie a prostiei este să pună inteligenţa cu botul pe labe, marea dorinţă a mediocrităţii este să reteze vîrfurile valorii, a laşităţii - să umilească curajul, a vulgarităţii - întineze rafinamentul, a violenţei, - să îngenuncheze toleranţa, a bolii - sa contamineze sănătatea , a urii - să corodeze iubirea , a răului - să sugrume bunătatea.

 O astfel de cruciadă ignobilă se poartă azi de către ciumaţii sidei comuniste, avîndu-i în frunte pe regizorii operaţiei de dezumanizare. Furia lor vine de la asaltul emancipării asupra poziţiilor cucerite de decadenţă, dat cu ocazia revoluţiei!

 Toţi imbecilii s-au simţit lezaţi de pretenţiile inteligenţei, toţi delatorii au suportat jignirea incriminării, toţi vinovaţii au simţit pericolul răsturnării. Răsturnarea sistemului de valori al unei societăţi este o operaţie chirurgicală prea grea pentru noi! Atacul sfidător al celulelor canceroase asupra celor supravieţuitoare a dovedit-o pe deplin.

[]

Notă

 Comportarea poporului român în împrejurarea din 13, 14 iunie, este o demonstraţie elocventă a stării psihosociale în care a fost obligat să "aleagă" la 20 mai.

 În documentul Apel din Moldova , făcut public la 5 mai, am atras atenţia asupra monstruozităţii situaţiei declarîndu-ne disidenţa faţă de guvernul care se va forma profitînd de starea anormală, în urma unor alegeri pe care noi nu le-am recunoscut, înainte de a avea loc.

 Consecvenţa, clarificările aduse de ultimele zile, imposibilitatea conlucrării cu actuala conducere fără a ne face vinovaţi de un colaboraţionism pe care-l considerăm nociv, ne obligă să cerem azil politic.

 Este singura noastră ieşire din acest veritabil prizonierat şi sperăm că naţiunile civilizate nu ne vor lăsa pradă securiştilor sau grupelor bine dirijate de oameni ai muncii care ne pot ataca în orice clipă avînd în vedere claritatea opoziţiei noastre în toată perioada.

 Aşteptăm această mînă de ajutor într-o grevă a foamei, semn al deciziei noastre de a nu mai trăi în această ţară, în aceste condiţii.

 

Notă lucidă

 Pentru prima dată, tonul de afară este în regulă. Protest clar, ferm, dur, lipsit de compromis.

 Este absolut necesar ca acest ceas, mare ocazie de resuscitare a asistenţei internaţionale pentru luptătorii pentru libertate să nu fie pierdut.

 Ori tocmai acum, reprezentanţii partidelor politice par a cerşi guvernului dreptul de a fi lăsate să trăiască normal, declarînd că doresc pedepsirea tuturor celor care s-au manifestat violent!

 Pentru a n-a oară, partidele vor trăda luptătorii independenţi, profitînd însă de acţiunile lor, chiar represiunea actuală înconjurîndu-i cu o aură de rezistenţă, pentru care nu au nici-un merit şi de care aveau nevoie pentru a-şi revigora prezenţa anemică.

 Din nou, pentru a lise da voie să se exhibe în parlament, vor accepta să legitimeze guvernul, punînd într-un unghi mort pretenţiile revoluţionarilor, a căror singură justificare este anormalitatea criminală şi reacţionară a respectivului guvern. Se vor face că nu observă că astfel condamnă acţiunile acelor tineri care au mers pe 13 iunie pînă la curajul şi demnitatea supremă a protestului disperat.

 De asemenea, intelectualii vor începe corul de incantaţii împotriva violenţei, " din orice parte ar veni", (ceea ce se traduce clar prin dezaprobarea unei revoluţii eliberatoare - singura soluţie de a aduce clica criminală în faţa legii). Vor face aceasta din ascunsă frică şi în dorinţa de a cîştiga de la putere dreptul la masturbare intelectuală pro-democratică.

 Această dublă trădare va înceţoşa peisajul luărilor de poziţie, ajutînd vinovaţii să păstreze o distanţă acceptabilă între masă şi adevăr.

 Astfel opoziţia va fi o expresie de rangul 2 a degenerării naţiunii, mult mai greu de sesizat decît cea primă a populaţiei retrograde - dar tot nefastă.

 Semiopoziţia va conveni de minune puterii care nu a fost deranjată niciodată de tiradele subţiri, oferind o nouă legitimitate - democratică.

 În sfîrşit radicalii, singurii care ar putea reacţiona la temperatura dreptăţii şi a atmosferei create acum în străinătate, vor fi ţinta represiunii şi vor plăti probabil din plin lipsa unei structuri organizatoare şi a unei coloane vertebrale, cerebrale.

 Un exemplu al copioase stăpîniri a cîmpului de manevre al puterii: toată lumea cere instalarea unor puternice forţe de ordine şi pedepsirea exemplară a celor vinovaţi de violenţă. Aceasta va fi un gir general pentru lăsarea în pace a securităţii şi politicii marilor vinovaţi, a crimei de lesnaţiune!

 Pentru a se obţine acest minunat rezultat se va profita de consensul pseudo-opoziţiei în a nu declara făţiş vinovăţia veche şi nouă a "apărătorilor ordinii" şi deţinătorilor puterii şi legitimitatea încercării de a răsturna hidra mafiotă şi de a apăra cu orice preţ şansa de emancipare a naţiunii. O astfel de atitudine opozantă ajută din plin conducerea.

 Aşadar acum ar trebui:

- plecat în masă în străinătate, cu tot ritualul necesar sublinierii sensului acestei forme de protest;

- protestat net faţă de guvern, declarîndu-l vinovat şi cerînd judecarea lui;

- refuzul oricărei colaborări a intelectualilor;

- refuzul de a mai mima prezenţa unei opoziţii, lăsîndu-i pe asasini să guverneze singuri;

- declararea necesităţii unei noi revoluţii.

 

În rezumat, acum spre bucuria guvernului, tot mai mulţi opozanţi se vor desolidariza faţă de luptele de pe 13 iunie. Indiferent de eventualele provocări trebuie să procedăm exact pe dos , pentru a nu concede puterii că ar fi anormală răsturnarea ei în forţă!

 

Ciorne declaraţii

1 Conducerea actuală a României se face vinovată de crime împotriva destinului democraţiei al ţării , pe care l-au obstaculat cu perfidie pentru a salva reţeaua ce ne-a menţinut în sclavie timp de zeci de ani !

 Stăpîni pe poziţiile pe care le-au păstrat şi pe pîrghiile puterii dictatoriale : poliţie , securitate, informare- ei au reuşit să amăgească populaţia astfel încît să-i legitimeze prin alegeri.

 Ei nu pot fi smulşi din centrul puterii prin metode democratice pentru că au reuşit să menţină opoziţia în stadiul de minoritate sterilă.

 

2 Nu putem accepta colaborarea cu cei vinovaţi de a fi capturat şi distrus un popor şi de a nu-i da azi dreptul la renaştere, în ciuda preţului plătit de eroii săi.

 Aşteptăm ca profesioniştii terorii să-şi arate clasa încă o dată, aruncîndu-ne în spatele gratiilor , care să ne răpească libertatea, redîndu-ne însă demnitatea de a nu-i accepta.

 Ştim că va sosi şi clipa adevărului şi atunci vom ceda bucuros locul celor pe care dreptatea îi va aduce în faţa judecăţii.

 Aşteptînd arestarea guvernului sau a noastră,

 Asociaţia Dialog Piatra Neamţ

Cereri pentru dialogul cu parlamentul

1 Situaţia securităţii şi poliţiei
- trecut (dare de seamă asupra funcţionării , structura reţelei, lista informatorilor, anchetarea şi pedepsirea abuzurilor)

- prezent (structură, componenţă, atribuţii, situaţia pensiilor)

- viitor (intenţii)

Concluzie: comisie de anchetă cu reprezentanţi ai asociaţiilor

2 Situaţia nomenclaturii de partid

- trecut (lista, anchetarea abuzurilor)

- prezent (unde e fiecare, procese?)

- viitor (măsuri de apărare a societăţii împotriva pericolului social pe care îl reprezintă , eventual şcoli de reeducare)

3 Fişe complete făcute publice a tuturor celor ce deţin azi puterea: preşedinte, senat, parlament, guvern, ministere

4 Punerea la punct a procesului de analiză a mecanismelor comunismului, ororilor lui , organizarea curei de dezintoxicare ideologică (de exemplu Piaţa Universităţii)

5 Sistemul de garanţii democratice

- libertatea reală a presei şi tv

- libertatea persoanei

- libertatea de întrunire (mitinguri etc)

6 Comisie de anchetă privind perioada 16 decembrie- 14 iunie. Membri din asociaţii. Măsuri în consecinţă.

7 Anchetarea abuzurilor săvîrşite timp de 45 de ani. Comisie.

8 Analiza climatului de desfăşurare a alegerilor . Comisie. Concluzii.

9 Planul de demontare a structurilor îmbolnăvitoare plantate de terorişti în corpul ţarii . Comisie populară de propunere către parlament (pînă la nivel de intreprindere)

10 Maniera de încorporare a tinerilor revoluţionari în structurile de decizie

11 Modul în care populaţia va putea urmări şi influenţa acţiunile celor ce deţin puterea. garanţii neformale împotriva deviaţiilor dictatoriale.

12 Demiterea actualului guvern şi analiza publică a greşelilor sale.

13 Alocarea unui spaţiu la radio-tv opoziţiei , pînă la înfiinţarea unui post liber de televiziune

Acuzaţii aduse conducerii

1 Furtul revoluţiei

2 Conservarea Securităţii (aparat represiv)

3 Folosirea vechiului aparat împotriva revoluţionarilor

4 Conservarea structurilor

5 Dictatură politică

6 Dezinformarea populaţiei prin controlul televiziunii

7 Manipularea alegerilor

8 Desconsiderarea cererilor tuturor manifestaţiilor

9 Nejudecarea fostei crime

10 Nedeclanşarea acţiunii de educare emancipatoare

11 Fuga după putere, fără scrupule

12 Învrăjbirea fratricidă

13 Lipsa de sinceritate; minciuna repetată

14 Modul tenebros, ascuns

 

Proteste si măsuri

 Dereglarea structurilor societăţii româneşti în cei 45 de ani ai terorii a fost completă.

 Au fost implicate adînc aceste structuri în mecanismul poliţienesc care asigura organizarea lagărului: activul de partid, securitatea, poliţia, procuratura, justiţia, administraţia, structurile de conducere la toate nivelele, distribuitorii mărfurilor. Nu există nici o scuză pentru aceia care au jucat roluri active în acest complex aparat mafio-inchizitorial.

 Sîntem conştienţi de dificultatea eradicării acestei structuri funcţionale stufoase, în condiţiile în care numărul celor ce au rămas în afara ei şi au refuzat compromiterea în care a fost tîrîtă majoritatea populaţiei, este penibil de redus.

 Dacă însă pornim de la premiza necesităţii absolute a renaşterii naţionale şi de la dreptul cucerit de fiii cei mai demni ai naţiunii care au luptat pentru salvarea destinului ţării în această revoluţie, trebuie să tratăm cu totul altfel problema minorităţii decît au făcut-o conducătorii României în această perioadă.

 Ceea ce nu mai putem accepta este minciuna deşănţată : aceşti adevăraţi piloni reacţionari, stîlpi de sprijin pentru salvarea fostei plase de relaţii, nu au dreptul să se prezinte poporului drept exponenţi ai revoluţiei!

 Dacă poporul încă nevindecat intelectual şi moral va da justificare materială unei conduceri anti-revoluţionare, care-şi prezintă în mod sincer acest caracter , vom fi obligaţi de criteriul democraţiei să acceptăm respectiva guvernare. În acest caz vom lupta ca prin educaţie să răsturnăm situaţia majoritară, fiind convinşi că viitorul ţării este grav lovit dacă nu reuşim orientarea cetăţenilor către schimbări profunde, eliberatoare. Va trebui însă să fim lăsaţi să o facem şi orice obstaculare a acţiunilor noastre desfăşurate în cadrul legii , ne va pune în situaţia de a riposta ferm.

 Dacă însă, monumentala minciună la care asistăm indignaţi, continuă, şi reacţiunea nu dă jos masca revoluţionarismului, conducînd naţiunea la distrugere prin fraudă, considerăm obligatorie declanşarea unei lupte necruţătoare pentru răsturnarea ei, în care legea nu mai poate fi folosită ca argument tocmai de cei care au încălcat-o flagrant şi o încalcă şi azi la nivelul infracţiunii guvernamentale.

 

 Opoziţia înseamnă a propune alte soluţii decît puterea conducătoare, a-i contesta soluţiile , ideile, faptele, ori noi , sîntem puşi în situaţia de a condamna persoanele. De aceea trebuie să formăm altceva: contestaţia română!

 

[]