Selecţii din jurnalul Ioan Roşca

30 septembrie – 25 decembrie 1990

30 septembrie

Ciorne articole revista ACUM

 

5 octombrie

[Ciornă comunicat Dealul Mărului]

15? octombrie 1990

[Plan de acţiune in dosarul Dealul Mărului ]

Ancheta: sesizare, aliere, căutare martori, depistare loc, descindere, ce e înăuntru, ce se ştie.

Teza vînătorii de vrăjitoare şi pericolul dezonorării prin „uitare”.

Etapele crimei comuniste .

[Plan activităţi a opoziţiei din judeţul Neamţ]

 

20? octombrie 1990

[Organizarea FDA Neamţ, în vederea congresului naţional]

1. Principii

Criza materială şi criza spirituală corelate.

Cei ce au militat pentru democraţie şi simt acum nevoia de a-şi uni eforturile sunt animaţi de o credinţă în valoarea împlinirii spirituale (inteligenţă, sensibilitate, caracter).

Revoluţia burţii şi cea a spirtului au totuşi legi diferite. A se evita continuarea confuziilor. Noi considerăm principala vină a comunismului aceea de a fi deformat, sub presiune, spiritul cetăţeanului, de a-l fi domesticit în forţă, încălcîndu-i demnitatea. Accentul pus pe problematica materială e firesc, dar poate deveni perturbator. Noi nu am fi mulţumiţi într-un lagăr cu îndestulare, nu acceptăm condiţia prizonierului, dorim o libertate colectivă.

Emanciparea individului duce la valorarea acestor probleme şi lipsa ei face ca azi, să ne găsim în minoritate. Totuşi, noi ce aparţinem minorităţi rămase credincioase personalităţii evoluate, trebuie să ne definim clar această poziţie, să nu ne mai ascundem timid opţiunea  şi năzuinţele, pentru ca publicul să ne poată înţelege doleanţele.

Este  evident că între putere şi burtă s-a făcut un pact. Indiferent de buna credinţă cu care puterea l-a făcut şi de luciditatea cu care mulţimea l-a acceptat, sensul mişcării noastre nu este de a comenta această axă, ci de a ne cere dreptul la prezenţă, luptînd pentru acceptarea valorilor spirituale.

Străinătatea trebuie şi ea să înţeleagă dreptul elementar şi forţa emancipatoare a prezenţei noastre în triunghiul: putere-burtă-conştiinţă. Ea nu trebuie să accepte oferta deţinătorilor puterii de a transforma România într-o „aglomeraţie productivă”, jertfind categoria iubitorilor de bine general, în numele forţei majorităţii.

Prima tiranie cu care suntem confruntaţi, abil manipulată, este aceea a majorităţii care obligă minoritatea să-i împărtăşească vederile, în general retrograde!

De aceea vă propun, să ne exprimăm solidaritatea cu poziţia doamnei Cornea, exprimată în forurile europene, care a cerut străinătăţii să condiţioneze ajutorul economic dat României de garantarea libertăţilor democratice.

Garantarea drepturilor minorităţilor etnice este o pretenţie pe care nimeni nu o discută. Drepturile minorităţilor religioase – la fel. Dreptul minorităţii devotată emancipării spirituale de a se exprima liber, mi se pare încă şi mai natural şi mai fructuos. În acest spirit insist ca forumul să se solidarizeze cu lupta dnei Cornea, pentru o cauză care e de fapt a noastră, a tuturor! Adaug la aceasta rugămintea adresată celor ce vor să ajute democratizarea României, să ofere un sprijin material (mijloace de mass-media etc.) organizaţiilor din forum pentru a ne putea depăşi aşa-zisa „slăbiciune”.

2. Aspecte organizatorice

Nu un bloc reunindu-ne organizaţiile greoi şi mărginindu-se la manifestaţii simbolice de solidaritate ne trebuie, ci o alianţă operativă. Organizarea trebuie să permită coerenţa care să facă posibilă împreunarea eforturilor depuse într-un acelaşi scop. Unitatea în acţiune trebuie să dubleze comunitatea de credinţă.

Activitatea va trebui să rezolve problemele pe două planuri:

a. cel de ansamblu, de principii, de impulsionare a renaşterii societăţii, de dezvoltare a mentalităţilor, structurilor şi practicilor unei societăţi normale, ieşite din coma post-totalitară.

b. aici menţionez că totalitarismul ca boală s-a diseminat periculos în organismul naţiunii, putînd fi întîlnit în cele mai nepotrivite situaţii şi raporturi interumane, compromiţindu-le. Aşadar educaţia prodemocratică, operaţiune de anvergură, de lungă durată, trebuie începută intens pentru că nu putem construi o democraţie decît cu oameni pregătiţi interior pentru ea!

Pe acest plan activităţile noastre comune vor putea acoperi:

- centre de educaţie, cu cursuri, prelegeri, dialoguri, conferinţe. Forumul naţional va ajuta corelarea eforturilor acestor centre

- centre de preluare a plîngerilor, sesizărilor, propunerilor, informaţiilor cetăţenilor. Ele vor putea ajuta formarea bazei de date pe care o va putea exploata analiza comisiilor de prospectivă şi-n acelaşi timp vor crea punţile de legătură cu masele

- cluburi de întîlnire a membrilor şi simpatizanţilor care vor facilita ieşirea din izolarea individualităţilor şi regăsirea bucuriei şi eficacităţii lucrului colectiv (înzestrate cu mijloace audio-video, cu materiale care să circule în reţeaua forumului).

- biblioteci înzestrate cu săli de lectură şi fişiere problematizate

- structuri economice (societăţi pe acţiuni) care să găsească mijloacele economice de susţinere materială a activităţii şi să încerce demonstrarea validităţii propunerilor opoziţiei

- comisii de analiză, prospecţie şi urmărire a legăturilor cu celelalte organizaţii

- comisia de analiză a regimului comunist

b. Cele de reacţie imediată la orice manifestare totalitară:

- pentru problemele de interes naţional (libertatea informaţiei, funcţionarea parlamentului, regimul pluripartidist, drepturile omului, Constituţia

- pentru problemele de interes local care solicită intervenţia în viaţa judeţului. Cetăţeanul trebuie să perceapă alianţa ca pe un avocat care-şi oferă serviciile în apărarea sa de orice abuz al puterii (exemple concrete). Această postură trebuie conştientizată, omul trebuie să înţeleagă (prin exemple convingătoare) că e în interesul lui să aibă cui se adresa atunci cînd i se face o nedreptate!

Insist asupra acestei ancorări în real şi-n concretul judeţului, experienţa a demonstrat că numai aşa putem stîrni interesul oamenilor. Nu trebuie să uităm că celorlalţi le-a fost puternic atrofiată generozitatea. Pînă la a vedea rezultatele noii educaţii, trebuie să ţinem cont de realitatea mentalităţii oamenilor, vorbindu-le pe limba pe care o înţeleg, despre durerile pe care le resimt, antrenîndu-i în activităţile care le suscită interesul! Deseori imaginea incorectitudinii şefului lor direct le pare mult mai convingătoare decît aceea a conducătorilor statului!

În concret, trebuie formate comisii de sondaj şi anchetă socială. Trebuie obţinut de la autorităţi:

- prezenţa în comisiile lor de anchetă a unor reprezentanţi ai opoziţiei

- libera informare cu datele pe care acestea le deţin privind viaţa socio-economică a judeţului

- întîlniri de discutare a problemelor ridicate de cetăţeni, comunicate opoziţiei

- mijloacele mass-media locale şi comune forumului (presă, radio şi televiziune)

Corelarea activităţilor de perspectivă se poate face:

- stabilindu-se la început, unitar, principiile şi modul lor de organizare

- creîndu-se legăturile necesare conexiunilor de colaborare

- întîlniri periodice ale responsabililor cu problema respectivă

Reacţiile imediate la nivel naţional (declaraţii, proteste, manifestaţii) sunt posibile numai dacă se găseşte un compromis între democraţie (acordul tuturor) şi eficacitate! Aceasta impune formarea unui comitet de reprezentare restrîns, bine ales, pe care să-l investim cu dreptul de a reacţiona imediat public, în numele nostru, în spiritul principiilor pe care le-am acceptat! În cazul în care comitetul face o gafă, sau o anumită organizaţie nu este de acord cu o anumită afirmaţie a sa, poate face acest lucru public sau poate alerta comitetul asupra dezacordului apărut. Dacă situaţia o cere va fi urgent convocată adunarea generală a reprezentaţilor forumului (40 din judeţe) pentru a decide în numele majorităţii.

Sau: comitetul face public textul propunerii de comunicat. Organizaţiile judeţene au dreptul de a-şi comunica imediat dezacordul spre centru. Daca situaţia o impune, comunicatul nu mai este dat. Dacă nu, el se dă din nou, acum definitiv şi modificat în spiritul adăugirilor sugerate care se dovedesc utile.

Pentru manifestaţiile publice , comitetul (la sesizarea unora) semnalează organizaţiilor. Ele sunt libere să acţioneze conform posibilităţilor locale

 

24 octombrie

[ Consemnarea unor intervenţii la primul congres al FDA - CLUJ]

 

- Doina Cornea

Discurs de deschidere. Mulţumeşte pentru sacrificiul de a se veni la Cluj, reunindu-ne în acest moment decisiv. Lipsa mijloacelor… vă rugăm să ne scuzaţi. Dacă aţi venit este pt. că simţim toţi că structurile totalitare se reinstalează. Oameni care au făcut mari greşeli revin la putere…punctul de vedere psihologic. Umilinţele şi teama care ne-au fost imprimate. Comunismul a încercat să distrugă fiinţa umană. Trebuie refăcută toată societatea. Este un cerc vicios. Comuniştii se opun oricărei modificări. Cei care conduc ţara duc un fel de bătălie împotriva adevărului. Trebuie să fie obligaţi să răspundă, împiedicaţi să ne deturneze istoria. Forumul are ca principii fundamentale: adevărul care conferă libertatea binelui. Avem nevoie de speranţă pentru a construi, de entuziasm. Faptele oamenilor care conduc au revelat absenţa dragostei lor pentru bine. Vreau să facem o alianţă neformală, să stabilim un program de acţiune. Vă dau exemplul de la Cluj. Am stabilit un fel de organizare, o reţea de comunicaţie pentru a putea reacţiona împreună. Am făcut comisii în domeniile: 1. comisie electorală – vrem să avem liste comune    2. comisia legislativă – pentru a analiza legile şi a le verifica caracterul democratic   3. justiţie – social     4. problemele tineretului – cei mai apţi pentru libertate    5. probleme de muncă  - să susţinem cetăţenii     6. drepturile omului  etc. etc.      strîngem informaţii pentru a înţelege realităţii. Avem reprezentanţii Basarabiei – să le dăm cuvîntul….Un gînd personal: dihotomia între guvernul Iliescu – care este pătat şi nu poate să aducă pacea ca regele României Mihai. Acesta reprezintă simbolul monarhiei, un factor de pace. Chiar pentru neocomunişti va fi bine. Este o garanţie. L-am cunoscut. Este un om curat. Singurul care ar ridica prestigiul României pentru a avea sprijin de afară.

- Platforma program a FDAR

- Proclamaţia de la Cluj

- Coposu:

Mulţumeşte organizatorilor forumului. Revoluţia a fost furată tinerilor care s-au jertfit.

Să înceteze minciuna, incitarea urii între categoriile sociale şi etnice. Destabilizarea şi interzicerea. Integrarea în Europa. Face enumerarea anormalităţilor. Cere reintroducerea religiei în şcoli (12 clase). Să se renunţe la minciună- proprietatea privată. Pămînt ţăranilor…. Urează succes; consolidarea opoziţiei; frînarea recăderii în totalitarismul comunist.

- M. Stănescu de la Partidul Social Democrat. Salut tuturor iniţiatorilor forumului. Consfătuiri permanente între PSD, PNL, PNŢ, GDS, studenţi, etc. citeşte o declaraţie. De la entuziasm la descurajare. Forţe obscure care au acţionat pentru dezbinare. Consfătuirea permanentă pentru democraţie. Legătura prin grup de consultare. Conducerile din consfătuiri iau hotărîri. Principii: 1. societăţi asigurînd libertate, egalitate, solidaritate, bunăstare…. 2. instaurarea adevărului    3. solidaritatea umană   4. persoana umană – ţel suprem    5. ocrotirea prin lege a defavorizaţilor   6. dreptul la proprietate personală   7. prioritatea societăţii civile în raport cu statul…. 8. cultivarea adevăratului patriotism şi combaterea monopolizării lui… 9. instaurarea ordinii de drept şi egalităţii în faţa legii   10. afirmarea demnităţii şi recîştigarea rolului familiei; mama şi copilul   11. refacerea echilibrului ecologic. Monarhia – obiectul referendumului poporului român.

- V. Batnaru – Frontul popular din Moldova

Salut din partea românilor basarabeni şi a frontului popular din Moldova. Motivele prezenţei:  - ne bucurăm că v-aţi unit; basarabenii au conştientizat necesitatea unui atare for; numai după aceea se fac partide, altfel facem jocul comuniştilor  - apel la solidaritate cu românii moldoveni (la 19 aug. Şi 2 sept. Republica găgăuză şi transnistreană). La 28 oct. Şi 25 noiembrie se pregătesc alegeri în aceste republici pentru a le dizolva. Interesele românilor sunt în pericol. Noi – cei încă captivi. 22-29 oct. Săptămîna solidarităţii cu Moldova – manifestaţii în toată  ţara. Încheie cu rugămintea de a se adopta un apel către români şi către conducerea ţării.

- Ştefan Ciucă – partidul democrat român

Trebuie bine gîndit. Propunerile nu sunt bine structurate. Nu trebuie cu vorbe. Ticăloşia guvernului care îmbogăţeşte pe cei bogaţi deja – din abuzuri. Ideea Cojocaru. Cotidian al forumului.

- Ctin Cojocaru – din partea sindicatului Alfa.

Mulţumeşte. Emoţia de a aduce la acest forum ideile sale. Spargerea esenţelor comunismului. Sînt aici cei ce mai cred în democraţie. Face deosebirea între cacialma şi o refacere economică. Comunismul nu e numai totalitarism ci şi proprietate comună asupra capitalului – marea diversiune. Problema nr. 1 este demolarea proprietăţii comune şi introducerea proprietăţii private. Trebuie democraţie economică. Descrie opţiunea guvernului de privatizare. Avem mari valori – nu sunt de acord că nivelul tehnic e mult inferior celui din America. Există capital. Se ajunge la 70% sector particular în 350 de ani. Pentru a ajunge în 6 ani de la 16 miliarde la 260 de miliarde. Toţi banii pot trece la cei ce-i au acum? Nu ne vor scoate din criză şi nedemocraţie. Eu propun ieşirea rapidă şi democraţie. O clasă medie puternică care să aibă , pe lîngă veniturile din salarii, pe cele din capital. Avem 15-16 mii de miliarde lei. Cu numărul de ani calculat ce-i revine fiecăruia în conformitate cu munca. Celelalte criterii ar provoca discuţii şi întîrziere. Cu titluri se pot cumpăra acţiuni. Ar porni o ploaie de întreprinderi. Altfel ce facem cu şomerii?

- Imre Komţ (UDMR)

Mă aşteptam la alte condiţii pentru cuvînt. Transmite salutul UDMR Cluj ( şi a lui Sandor Kaniadi – preşedinte absent). Ştim că nu e mult dar sperăm că e un punct de plecare pentru că e nevoie de unirea forţelor. Senzaţia de neîmplinire ce o avem. UDMR pentru o Românie democrată. Avem aceleaşi interese pentru prosperitate şi democraţie, care e una pentru toţi. Am suportat şi suportăm atacuri violente pentru trădare, dezmembrare. Noi suntem cetăţeni loiali dar vrem să se ştie că poziţia noastră nu e consecinţa unor daruri, drepturile noastre derivă din tratatele internaţionale. Posedăm şi un act politic de mare importanţă. La 1 decembrie a fost proclamată ziua naţională a României. Atunci, în 1918, Marea Adunare populară  a proclamat unirea, dar mai sunt şi alte puncte. La pct. 3 al acelei hotărîri, s-a proclamat „asigurarea deplinei egalităţi în drepturi pentru toate pop. conlocuitoare; asigurarea învăţămîntului, justiţiei pentru ei şi participarea proporţională la conducere”. Asigură că vor fi parteneri corecţi. În Austria: grupuri etnice. În Europa am constatat că e egalitate, etc.

 

A doua zi a Congresului

- Popilian - forum din Bucureşti

- Ursache - forum din Iaşi

Cerem parlamentului să adopte o rezoluţie prin care să condamne comunismului. Audierea cetăţeanului Ion Iliescu de comisia parlamentară. Comisia parlamentară pentru decembrie. Protest împotriva manevrelor FSN pentru neutralizarea sindicatelor. Reforma agrară cuprinzătoare. Împroprietărirea şi retrocedarea averilor mănăstireşti. Protest împotriva reabilitării nomenclaturii. Consideră că monarhia nu a fost niciodată abolită. Cere un referendum. Mesaj de solidaritate cu Bucovina şi Basarabia ocupată.

- Gabriel Dobrotescu – forum Craiova

Să nu adere persoane individuale la nivel judeţean. Elementele introduse în sînul partidelor. Redactarea unui ziar al forumului. Teama de necunoscutul capitalist, garanţia dată de supravieţuirea comunismului.

- Ionescu – forum Caracal

Mulţi ştiau ce este FSN dar s-au considerat organic legaţi de putere.

- Ion Antoniu - sector 6 Bucureşti

Exemple din ţările alăturate. Să nu se facă pe verticalele partidelor.

- Grigore Şteţca (fratele lui Toader Şteţca)

Aduce un salut de la Săpînţa

- Bizadea - Teleorman

-Fost deţinut politic . Pune problema criminalităţii. Cere măsuri tari pentru crimă şi bestialitate şi reintroducerea pedepsei capitale. Memorandum cu semnături în acest sens. să fie cooptat Cojocaru în forum. Problema abuzurilor securităţii. Medici care au distrus oameni în ospicii.

- X din Hunedoara

Exprimă satisfacţie pentru multitudinea poziţiilor şi mulţimea participanţilor şi pentru înţelegerea pe verticală. Trebuie să definim corect adversarul. Despre forumul civic – să nu scindeze

- Nistor ManTg. Mureş

Cere date în legătură cu evenimentele de la Tg. Mureş. Naţionalismul şovin ne-a adus regres. Această problemă trebuipusă azi. Şi rezolvată. Se ridică împotriva urii şi şovinismului.

- X - Braşov

Mesaj al Asociaţiei 15 noiembrie şi Cada. Prezintă miza problemei. Nefolosirea armatei împotriva poporului – intimidare. Stănculescu i-a sprijinit pînă în 22 septembrie - dar a trădat. Pe 14-15 noiembrie , aniversarea evenimentelor de la Braşov. Cere reprezentanţi. Trimite reprezentanţi în ţară dacă se organizează manifestaţii o dată cu ei. Dă telefoanele de contact.

 

[Intervenţia Ioan Roşca –Neamţ şi ciorne pregătitoare]

Propuneri:

1. criza spirituală. Apărarea demnităţii 

2. procesul comunismului – atacul la rădăcină    

3. cerere de garanţii că nu mai e posibilă represiunea: adevărul, eliberarea deţinuţilor politici, pedepsirea vinovaţilor, condamnarea comunismului, clarificarea completă a situaţiei securităţii, epurarea aparatului administrativ, judecătoresc şi poliţienesc   

4. unitatea stradă – partide – rezistenţă civică   

5. activităţi pe două nivele în timp: pe termen lung (educaţia omului democratic) şi pe termen scurt (reacţii la abuz); şi pe două nivele în spaţiu: naţional şi local 

6. importanţa autonomiei locale; evitarea centralismului democratic (tirania în partid)   

7. nu dispar partidele. De fapt unitatea de acţiune nu ridică probleme. La Neamţ sunt făcute în comun: centru de educaţie, centru de colectare a informaţiilor, clubul de dialog, publicaţia proprie, comisia de anchetă socială şi apărarea dr. omului, comisia de pregătire a procesului comunismului, sala de informare    

8. ideea centrală – opoziţia reprezintă avocatul cetăţeanului apărîndu-l de abuzurile puterii. 

9. propuneri organizatorice. Pentru activităţi de interes naţional imediat – comitetul de reprezentare. Pentru activităţi pe termen lung: reţea de distribuire a informaţiilor (presă, radio-tv, cărţi, casete, lectori; reţea de preluare a informaţiilor (sondaje, anchete, sinteze, propuneri, sesizări); reţea de organizare a procesului comunismului; reţea de apărarea a drepturilor omului şi luptă împotriva abuzurilor; reţea pentru constituirea structurilor economice. Ele acţionează: - stabilindu-şi la început, unitar, principiile şi metodele şi organizarea în cadrul unor întruniri centrale cu comitetul de coordonare;   - creîndu-şi legăturile necesare coordonării activităţii  

10. pentru început să lansăm procesul comunismului 

11. eliberarea deţinuţilor

[ Participare la discuţiile pentru stabilirea comunicatului comun FDA- notiţe propuneri Ioan Rosca]

Convenţia declară că principiile de bază ale activităţii FDA sunt cuprinse în documente ca: Proclamaţia de la Timişoara şi Proclamaţia de la Cluj care au condensat aspiraţiile luptei pentru democraţie în această perioadă – [] solicităm parlamentului condamnarea oficială a regimului comunist pentru gravele prejudicii pe care le-a adus României. Considerăm că amînarea declanşării procesului comunismului, a reparării prejudiciilor materiale şi morale pe care le-a produs prin abuz, dovedeşte caracterul neocomunist al actualei conduceri [] in acest cadru dorim adoptarea pct. 8 al Proclamaţiei de la Timişoara drept criteriu de selectare a cadrelor de conducere adăugat criteriului valorii.[]

 

26-28 octombrie

[ Conferinţa drepturilor omului de la Timişoara - note]

- George Şerban. Revoluţia din Timişoara şi învingerea fricii. Cazul Braia.

- Nadler. Situaţia drepturilor omului. Sunt prea importante pentru a le lăsa în seama guvernului. Cei 12 mii de români din Austria . importanţa discutării abuzurilor perioadei precedente

- Mihai Gheorghiu. Despre situaţia romilor. Cazul Kogalniceanu

- Babilunga. Situaţia minorităţilor din Moldova

- Ulrich. Democraţia şi drepturile omului; puterea majorităţii.

- X de la PNT. Stiam ce sint dar ne-au fost furate

- Ioan Rosca -Neamt. Acordarea azilului politic pentru victimele FSN; garantarea imposibilităţii represiunii

- Ştetca: informarea din sursă comunistă. Nomenclatura comunistă la putere ne distruge. Cere comisie Haga pentru Săpînţa. Nu 4 milioane de comunişti ci 500 de mii cu Stefan Gheorghiu ne vor chinui din nou. Tîrgul propus – părăsirea Săpînţei. Situaţia din penitenciare – maltratări, etc.

- Vasile Popovici. Explicaţia paradoxului românesc: singura revoluţie firească (vina prea mare). Fenomenul Piteşti. Procesul comunismului şi reconcilierea. 1700000 de informatori activi. Securiştii, demnitatea pierdută, vînătoarea de vrăjitoare.

- Becheanu- Braşov. Nevoile fundamentale. Suntem locul 1 la mortalitate şi boli. Spitalele româneşti.

- Gabriel Andreescu. Evenimentele din 13-15 iunie.

- Mircea Stoica. Cere audierea martorului Iliescu şi demisia lui.

- GabrielescuPNT. Comisia parlamentară. Situaţia audierilor.

- Emil Constantinescu – prorector. Procesul?

 

[10? noiembrie]

Intervenţie Apel 16 decembrie – Franţa [nepublicat]

- integrarea Europei, dimensiunea umană, problematica omului şi căutarea solidară

- accidentul comunist, importanţa analizei; apărarea de recidivă; analiza cauzelor şi înţelegerea efectelor; omul nou – monstruozitatea   

- situaţia din România     

- minoritatea supravieţuitoare; democraţie şi progres; descompunerea lagărului; genocidul moral  

- atitudinea autorităţilor franceze: continuitatea amoralităţii (Ialta!), tactică şi sfidare, pofta de profit lipsită de scrupule, eroarea  

- distrugerea amiciţiei profunde româno-franceze; cîştigarea prieteniei unui guvern şi pierderea prieteniei unui popor  

- apel către cetăţeanul francez să se solidarizeze cu cauza emancipării.

 

Sperăm că integrarea Europei este un proces mai profund şi mai rafinat decît o strategie politică, că ea va însemna eliberarea solidarităţii umane din plasa barierelor artificiale care scindează marele organism colectiv, regionalizînd umanitatea. Sperăm că vom trăi bucuria de a fi împreună în încercarea de a ne împlini existenţa, tovarăş în aventura emancipării.

Înţelegerea destinului Omului trebuie să folosească învăţămintele istoriei şi pluralitatea experienţelor regionale e în acest sens bine venită. Pînă şi monstruosul experiment comunist trebuie analizat cu extremă atenţie pentru a găsi resorturile intime ale mecanismului canceros care l-a declanşat şi a cerceta căile de apărare a societăţii de pericolul acestei dereglări.

Atitudinea iresponsabilă a societăţii din apusul Europei în faţa acestui fenomen, surprinsă în documente cum ar fi cele de la Ialta şi întreţinută de un egoism obtuz în ultimele decenii, trebuie abandonate. Înfrîngerea omenescului prin atacul virusului dictatorial nu mai poate fi considerată un accident al istoriei. Recidiva „crizelor dezvoltărilor tiranice” demonstrează că acest proces distrugător ameninţă echilibrul oricărei societăţi, constituind un pericol latent pentru orice democraţie.

Este deci inconştientă atitudinea liderilor occidentali care, nici acum, în etapa în care metastaza organizării „tip lagăr” a dus comunismul în comă, nu se implică într-o analiză minuţioasă a procesului, căutînd soluţiile salvării bolnavului şi antidotul care să diminueze şansa recidivei.

Acest proces de analiză al cărui rezultate condiţionează poate şansa viitorului fiinţei individuale şi colective , ar fi putut fi prilejul întîlnirii şi colaborării fructuoase între est şi vest.

El ar permite estului refacerea şi vestului maturizarea, el ar crea baza concretă de manifestare a solidarităţii creatoare.

Superficialitatea „analiştilor” din vest, poate avea, pentru poporul european, consecinţe nefaste. A te mulţumi să numeşti fenomenul dictatorial (indiferent de acoperirea ideologică) un accident, uitînd monstruoasa realitate, răsuflînd uşurat atunci cînd se găseşte o spectaculoasă întrerupere a coşmarului şi decretînd tocmai accidentul dureros al eliberării o „legitate istorică” este o atitudine iresponsabilă de politică ieftină, pe care noi, subiectul experienţei comuniste, o percepem cu acuitate.

Atragem atenţia fraţilor noştri europeni asupra adevăratului pericol şi a nocivităţii extraordinare pe care le-a scos în evidenţă episodul „comunist”. Răul consecvent şi lipsit de scrupule are o eficacitate deosebită şi poate fi capabil, în lipsa unor mecanisme de apărare a binelui foarte bine puse la punct, de a genera o suită de procese care produc în lanţ o degenerescenţă sistemică!

Ca ultim efect al consecvenţei germenului totalitar nestăpînit se produce o degradare  interioară, o mutaţie a stării individului, o deplasare a continuului existenţei, o fază morbidă ce a fost numită aici „om nou”.

Presiunea constantă susţinută de mecanismul represiv monstruos dezvoltat şi selectat în rîndul indivizilor cu umanitate atrofiată a pus în dificultate prin lungimea ei capacitatea de rezistenţă a victimelor lipsite de apărare. Cu perfidie au fost lăsate deschise numai uşile spre necinste, antrenînd compromiterea celor care, nemaiputînd rezista, se vedeau siliţi să respire prin supapa intoxicantă pe care regimul le-o oferea.

Drept rezultat, vinovăţia şi complexul unei anume culpabilităţi a fost difuz răspîndită, punîndu-ne azi în situaţia îngrozitoare de a nu mai fi siguri că supravieţuitorii (în sensul rezistenţei spirituale interioare), reprezintă majoritatea.

Acesta este experimentul românesc, drama la care a-i asistat pasivi atâţia ani şi pe care o priviţi şi azi cu o detaşare inacceptabilă, ca şi cum atacul la rădăcinile omenescului ar putea fi tolerat, prin neutralitate geografică!

Fără a înţelege cu adevărat situaţia în care suntem şi în ce măsură ea ridică o problemă majoră pentru destinul speciei noastre, mulţi „observatori” au făcut dovada demagogiei urbanităţii lor , în exprimările şi atitudinile luate în acest an faţă de situaţia noastră.

Ni se recomandă democraţia cu aerul că ceea ce ne lipseşte ar fi înţelegerea acestei noţiuni şi posibilitatea practică de a o face vie. În plus, „cei mulţi” au ales la 2 mai  conform stării pe care istoria existenţei lor deformate le-a imprimat-o. Ce ne facem noi, minoritarii care simţim că am reuşit să ne conservăm ambiţiile spirituale, pretenţiile specimenului evoluat, însetat de semnificaţie, frumuseţe, adevăr şi valoare !?

Mulţi dintre noi, disperaţi de a nu trăi la lumina spre care le tînjeşte spiritul şi pentru care se simt chemaţi, încearcă să părăsească ţara. Sunt primiţi cu o răceală ce nu justifică pretenţiile de emancipare a anumitor naţiuni.

Alţii luptă cu reţeaua gardienilor ce asigurau pînă acum paza lagărului românesc, oripilaţi de posibilitatea, spre care se pare că ne îndreptăm vertiginos, ca „specialiştii terorii” convertiţi la capitalism şi socialism de piaţă să ne devină patroni, să ne asigure în continuare ordinea şi stabilitatea.

Suntem întrebaţi cu o naivitate ce ne apare cinică: de ce dorim pedepsirea vinovaţilor, de ce nu facem pact cu ei în numele creşterii şanselor reconstrucţiei economice. Cei ce ne jicnesc astfel, victime ale unor clişee ce ne prezintă , poate, ca pe nişte primitivi obsedaşi de procurarea mîncării, nu ne acordă dreptul de a ne evalua demnitatea şi libertatea mai sus de bunăstarea ei morală şi iluzorie care ni se promite dacă renunţăm la a ne dezarma gardienii.

Se exprimă dezamăgirea faţă de eficacitatea luptei noastre, fără a se ţine cont de condiţiile în care o ducem, de disproporţia flagrantă de forţe între noi şi reţeaua mafio-inchizitorială cu care suntem confruntaţi; am prefera ajutoare materiale, instrumente de luptă non-violentă întăritoare şirului de sfaturi date bolnavului slăbit!

Dar ceea ce ne-a făcut să adresăm acest apel poporului francez este atitudinea oficialităţilor franceze faţă de situaţia din România, lipsa lor de respect şi interes faţă de problematica recuperării demnităţii naţiunii noastre.

Dînd dovadă de un şocant pragmatism, grăbit să speculeze posibilităţile economice pe care le-ar deschide piaţa românească, practicînd o demagogie străvezie şi penibilă, guvernul francez pare la ora actuală, din întreaga Europă, cel mai dispus să colaboreze cu autorităţile comuniste contra-revoluţionare din România, manifestîndu-şi public această opţiune.

Această atitudine sfidătoare faţă de valoarea în sine a luptei pentru emancipare se adaugă unor mai vechi gafe politice (vezi modul în care a fost tratat monstrul Ceauşescu de aceleaşi autorităţi!) şi umbresc prestigiul Franţei ca ţară ce apără valorile perene ale umanităţii.

Dar pentru că noi nu facem confuzie între popoare şi guvernanţii ei şi pentru că avem experienţa istorică a dovezilor de simpatie frăţească franco-română, facem acest apel cetăţenilor francezi să nu asiste pasivi la această ruşinoasă devalorizare a prestigiului Franţei!

Europenii din România au ACUM  nevoie de ajutor şi solidaritate în lupta pentru apărarea valorii demnităţii omeneşti. Nu lăsaţi liderii politici să obstaculeze cu impurităţi căile pe care se va produce atît de necesara noastră întîlnire!

 

[15? noiembrie]

Proclamaţie ultimatum [nepublicat şi neadoptat de nici-o altă asociaţie]

Împlinim un an de la data izbucnirii mişcării de eliberare a României din ghearele reţelei mafio-inchizitoriale securicomuniste.

Am avut cu toţii timp suficient pentru a înţelege:

- cît de gravă e starea în care sida represivă a adus organismul ţării şi cît de intolerabilă vinovăţia celor care au produs-o

- cît de vast a fost inoculat serul vinovăţiei şi degradării prin presiunea ce a silit victimele lipsite de apărare să cedeze, folosind căile compromiţătoare care-i fuseseră lăsate la dispoziţie; şi de aici, cît de mare e inerţia antirevoluţiei.

- cît de puţini sunt aceea ce au reuşit să-şi conserve verticalitatea, setea de adevăr, dreptate şi frumuseţe, capabili de implicare generoasă în lupta periculoasă cu vechile structuri şi cît de necesară e recuperarea morală şi emanciparea spirituală

- cît de fideli rămîn mercenarii tiraniei structurilor care le asigurau tainul preferenţial şi cît de lipsiţi de scrupule pot fi şi sunt în încercarea de a-şi apăra privilegiile, avuţia delapidată şi libertatea!

- cît de periculos este fenomenul egoismului şi inconştienţei politice, graba oportuniştilor de a obţine avantaje, înainte de a contribui la dărîmarea zidurilor lagărului

- cît de iluzorie este orice încercare de refacere economică atîta timp cît se conservă vechile reţele de influenţă, aparatul administrativ-judecătoresc, poliţienesc şi politic nu este reorganizat şi epurat pentru a căpăta credibilitate şi autoritate

-cît de mare e pericolul de a recădea în mîna aceloraşi specialişti, convertiţi la o tiranie de piaţă, de a transforma foştii şefi în patroni, hoţi în întreprinzători şi torţionari în paznici ai ordinii publice

- cît de periculos e pentru destinul naţiunii lăsarea ei în mîna ariergărzii securicomuniste capabile de impresionante diversiuni şi camuflări şi pretîndu-se la manipularea conştiinţelor victimelor nevindecate încă ale curei de intoxicare ideologică

- cît de mare e tupeul celor care , după 5 zile de revoluţie, au condus o contrarevoluţie perfidă, dură şi amăgitoare în acelaşi timp, reuşind performanţa de a fi validaţi prin alegeri pseudodemocratice, prezentîndu-se publicului ca o expresie a revoluţiei, ceea ce reprezintă o fraudă gigantică ce anulează orice legitimitate a actualei conduceri

- că în sfîrşit, după o dificilă ieşire din starea de confuzie menţinută artificial, în societatea românească s-au regrupat forţe hotărîte să lupte pentru victoria revoluţiei şi împlinirea şansei de emancipare pe care ea a creat-o (forumul antitotalitar, alianţa civică, sindicate independente, alte organizaţii şi partide autentic prodemocratice).

 

Astfel că nu mai putem acorda nici-o amînare celor care continuă sub o formă sau alta colaborarea cu reţeaua fidelă vechilor Tovarăşi, în numele erorii de orientare sau a dorinţei de a face bine din interiorul celulelor nocive.

Considerăm că datoria faţă de cei ce şi-au pierdut viaţa pentru a ne putea recupera statutul de oameni, nu ne mai permite nici-o îngăduinţă faţă de trădarea idealurilor lor, sub orice formă se manifestă.

Considerăm deci 16 decembrie 1990 ca termenul natural limită şi ca prilej pentru realizarea reconcilierii naţionale de care ţara are atîta nevoie şi de aceea declarăm că mişcarea revoluţionară primeşte în rîndurile ei pe toţi cei care au stat pasivi sau chiar au rătăcit din diverse motive în tabăra adversă – fără a se face vinovaţi de acte contrarevoluţionare.

Vom cinsti eroii prin această „separare de ape”, nemaipermiţind stilul ceţos în care unii încearcă să se ascundă pîndind evoluţia evenimentelor, încercînd jocul dublu al cîştigurilor în solda puterii, dar fără a-şi asuma riscurile pedepsirii în cazul prăbuşirii ei.

Declarăm că începînd cu această dată, orice persoană care va contribui activ sau pasiv la rezistenţa structurii criminale din ghearele căreia ţara încearcă să se elibereze, poartă răspunderi sporite de refuzul respectării acestui ultimatum. Alianţa civică, Forumul democratic antitotalitar, sindicatele, oferă un cadru suficient de expresie pentru cei ce vor să se implice în reconstrucţia socială, economică, politică şi morală a ţării.

Faptul de a continua înregimentarea în rîndurile forţelor contrarevoluţionare, nu va mai avea, după intrarea în vigoare a acestui ultimatum simbolic, circumstanţa dezorientării ci numai pe aceea, agravantă, a solidarităţii cu recidiviştii terorismului naţional!

Aşteptăm aşadar, demisia acelor membri ai guvernului şi parlamentului, administraţiei centrale şi teritoriale care nu se consideră legaţi de actualii lor conducători şi demonstratele lor idealuri vicioase.

Aşteptă, de asemenea, ca acei membri ai aparatului poliţienesc, judecătoresc, administrativ, care doresc renaşterea instituţiilor lor, printr-un autentic proces de restructurare revoluţionară avînd la bază selecţia după valoarea morală şi profesională şi eliminarea celor compromişi din poziţiile de decizie să o declare public şi să se alăture comisiilor cetăţeneşti care se vor ocupa cu aceste procese.

Aşteptăm ca toţi cei ce posedă date utile demascării şi dezarmării elementelor compromise ale fostului regim, să le pună la dispoziţia comisiilor noastre care vor pregăti procesul comunismului.

Aşteptăm ca cei care se simt chemaţi şi capabili să intervină în procesul de renaştere naţională (în activităţi sociale, politice, justiţiare) , să-şi ofere serviciile comisiilor de lucru.

 

În numele victimelor regimului totalitar comunist

În numele eroilor ce au luptat pentru eliberare

În numele cetăţenilor dornici de o viaţă mai bună

În numele celor ce şi-au reunit eforturile în Alianţa civică, Forumul antitotalitar…

Decretăm azi, 16 decembrie 1990, că toţi cei ce acceptă colaborarea cu forţele contrarevoluţionare se fac vinovaţi de infracţiunea de trădare a cauzei revoluţiei, pentru care istoria va găsi pedeapsa de rigoare.

 

1 decembrie

Idei pentru manifestaţie [din Piatra Neamţ], cuvînt Ioan Roşca

 

- recuperarea patriotismului şi a spiritului naţional echilibrat, ca puncte de referinţă spirituală, repere valorice, subiecte de solidaritate colectivă. Criza în care comunismul a adus, premeditat, aceste noţiuni. Situaţia lor actuală: de la măreţie la desuetudine;

- provocare primei sărbătoriri a lui 1 decembrie ca zi naţională: de la festivism la solemnitate, de la schematism la sinceritate, de la manipulare la coerenţă. Tendinţa de a refuza aniversarea, pentru a nu cădea în capcana continuităţii ritualurilor falsificante. Pericolul invers: de a pierde (conform unui plan diabolic) un reper existenţial. Lupta pentru resemnificarea patriotismului;

- jaloanele comunisto-securiste: diversiuni derutante, specularea afectivităţii, stimularea controlată a reactivităţii de grup, furt de valoare simbolică, cultivarea urii pe suport naţional, distrugerea valorilor de sprijin;

- jaloanele democraţiei: adevăr, libertate, demnitate, solidaritate, specificitate, mîndrie (şi nu orgoliu), bucuria colectivităţii asimilate afectiv;

- marile pericole: securitatea şi sentimentul naţional (ultima neruşinare); demagogia patriotardă nu trebuie contrabalansată prin cosmopolitism anaţional!

- integrare în Europa, nu descompunere în ea!

- rolul organizării politice, a structurării în a sintetiza şi valorifica idealurile unui popor; partidele istorice şi 1 decembrie 1918 (pledoarie pentru existenţa partidelor naţionale);

- abuzul (falsul) partinic – pseudopartidul şi trădarea intereselor naţionale (istoria PCR în interbelic);

- istoria evenimentelor din 1918; contribuţia fruntaşilor politici;

- speranţele primăverii româneşti [interbelicul];

- cangrena extremismului şi a ocupaţiei străine (distrugerea şi colonizarea României);

- exterminarea tribunilor unionişti, filă din istoria trădării naţionale;

- revoluţia din 1989 redeschide dosarul speranţelor naţiunii, redeschide lupta pentru eliberare; datorii;

- gravitatea contrarevoluţiei; inacceptabilitatea ei; sinteza situaţiei la 1 decembrie 1990; paralelă istorică;

- problema naţionalităţilor prin prisma „Alba Iulia”;

- drepturile minorităţilor ca măsură a democraţiei; echilibru;

- problema reîntregirii României; eliberarea de sub tutela URSS ; pactul RibentrovMolotov; împlinirea idealurilor de la 1918;

 

Notă

Versiuni de festivitate naţională:

I – aţîţarea urii faţă de „celălalt”, patriotismul drog, excitaţie

II – stimularea prieteniei faţă de „ai tăi”, patriotismul căldură, deschidere

Omul se iubeşte pe sine.

Omul iubeşte alţi semeni ai săi.

Omul îşi iubeşte semenii.

Patriotismul este treapta intermediară de ridicare de la individualism la solidaritate.

Spiritul naţional relevă existenţa unui supra-eu, oferă percepţia existenţei secunde, printr-o apartenenţă. E la eu sunt , la noi suntem , pasul e enorm [figură cu un eu individual cuprins în unul colectiv]. Eul nu e diminuat, ci îmbogăţit, cuprinzînd relaţia pe care o percepe. Existăm. Există două libertăţi: spre înafară şi spre înăuntru.

[III - ordinea luării de cuvînt la mitingul din Piatra Neamţ]

 

3 decembrie

[Plan de activităţi]

 

De redactat: apelul către ţară; apelul către europeni; apelul către opoziţie

De organizat: Alianţa civică Neamţ; participare AC Bucureşti

De pregătit: 16 decembrie la Piatra Neamţ; intervenţia la Congresul FDA şi la Congresul AC; materiale pentru presă şi radio

Finisarea ultimatumului de la 16 decembrie

Probleme (AC plus FDA): 1. răsturnarea clicii totalitare (eliberare) 2. emanciparea cetăţenilor  3. renaşterea naţiunii

Comisii de lucru: I. profesionale (învăţămînt, sănătate, cultură, economic, juridic, tehnico-ştiinţific, comercial, administrativ, social, drepturile omului   II. politice ( pentru procesul comunismului, pentru alternativa politică)   III organizatorice (de informare – presă, cărţi, video; de colectare – sesizări, sondaje, analize; de ajutor al cetăţenilor; de implicare în viaţa judeţului).

La Neamţ: organizarea punctului de informare (bibliotecă, sala de lectură, reţea de distribuire); organizarea clubului (întruniri, dialoguri, informări); organizarea punctului de colectare a datelor

 

8 decembrie

[Consemnări de la al doilea Congres FDA Cluj]

 

Propuneri Neamţ: 0. Opoziţia didactică 1. Atitudinea celorlalţi de lîngă liderii puterii  2. Unitate cu Alianţa civică   3. Pregătirea alternativei interimare – dat termen 4. Problema naţionalităţilor   5. Retragerea parlamentarilor opoziţiei  6. Pericolul violenţei – strada fără reprezentare politică   7. Pasaj către Basarabia şi cazul Iuga   8. Cojocaru şi problema proprietăţii.

X : declaraţie tăioasă; demisia preşedintelui Iliescu şi a guvernului; consiliu naţional dirigent; dizolvarea parlamentului; formarea guvernului provizoriu; alegeri şi referendum; cheamă AC şi sindicatele; mitinguri 16 decembrie; greve de avertisment; adunare naţională la Bucureşti care să stabilească măsurile

Lup – PNŢ : existenţa statului de drept; folosirea forţei – de condamnat; compromiterea democraţiei

Doru Braia: forumul a constituit pentru cei de a afară speranţa viitorului. Deziluzie. Deconspirarea tacticilor autorităţilor nu este de-ajuns de conturată. Ei nu sunt infantili. Scopul mafiei este înavuţirea personală pe canale obscure europene. Economia transparentă nu le convine. Modelul Italiei. Minune economică pentru că a schimbat nenumărate guverne pentru a găsi formula bună. Legea 18 a ilicitului. Folosirea forţei exilului românesc. Apel de solidarizare cu greva şoferilor din data de 10. Problematica armatei române – CADA. Condamnă eliminarea lor şi ne invită pe toţi în CADA.

X din Tulcea : de acord cu Braia. Cere retragerea parlamentarilor după ce li se va refuza cererea de demitere a guvernului. După ce doborîm guvernul, ce facem? Dacă e valabil să vină Mihai şi să numească un guvern de uniune naţională. De scos din alegeri partidele care ucid.

Tocan – Braşov : discurs hotărît. Mulţumeşte lui Braia. Miza principală e armata. Atrage atenţia privind faptul că noua lege privind siguranţa statului permite să se tragă în popor: a. declararea stării de urgenţă şi a mobilizării  b. „analizează şi aprobă planul de colaborare între MA şi MI [inclusiv folosirea armamentului pentru menţinerea ordinii de drept]”; componenţa acestui consiliu: preşedinte Iliescu, vicepreşedinte Roman, membri – miniştri MA, MI, Afacerilor externe, şeful departamentului de analiză politică al preşedinţiei, şeful SRI. Are un secretariat organizat în cadrul preşedinţiei în cazul prezenţei a 1/3 din ei (deci doar 3 oameni pot decide să se tragă în popor). Ministrul apărării naţionale nu-şi poate alege colaboratorii ci sunt numiţi de guvern. FSN se arată foarte presat să introducă represiunea – „e vital pentru naţiune să intre imediat în vigoare”. Vor reuşi prin diversiune să facă militarii să tragă în popor, poate chiar la 10 decembrie (continuarea istoriei de la 30 decembrie s-ar face prin rege). Pe 22 septembrie Stănculescu a promis că pe 26 septembrie va declara în parlament că vrea să ajute salvarea ţării – a fost o cacialma. Vroiau la dialog să-i ofere demisia (Mladenov /Lucanov). Iliescu este KGbist cu grad mare şi a lucrat cu experienţă. A discreditat România ca să rămînem în coada ruşilor.

Propune consiliu dirigent naţional al revoluţiei din 5-7 persoane şi adunare naţională la 21 decembrie – sindicate, CADA, Alianţa civică; grevă generală; guvern de tehnicieni.

Braia: corp profesional universitar calificat (exemplu Germania postbelică); revitalizarea Proclamaţiei de la Timişoara.

[Alte intervenţii în acelaşi spirit vizînd demisia puterii, retragerea opoziţiei din parlament, greva generală şi organizarea de alegeri cu adevărat libere]

Tăvală – Timişoara : nu e bună data de 22 decembrie, ci 16-21 decembrie. Program manifestaţie Timişoara: 16 decembrie ora 10 –pelerinaj, ora 13 – miting în Piaţa Operei; se organizează mitinguri de solidaritate; 17 decembrie – zi de doliu; 18-19 decembrie – simpozion; 20 dec. – marş al tuturor instituţiilor; 21 dec. ora 13 – miting general de solidarizare  cu oraşele în care s-a extins revoluţia.

Popescu – Olt: de acord cu posibilităţile de guvernare. Muncitorii nu sunt deocamdată lîngă partide şi ar trebui atraşi. Nu ştim dacă forumul poate pretinde că ne putem asuma conducerea ţării. Să existe un comitet: CADA, muncitori partide. Numai după aia.

Iorgulescu – Tulcea : povesteşte o întîmplare de la Alba Iulia.

X di Dolj: nu crede în succesul grevei generale. Trebuie luată legătura cu liderii sindicali. Acţiunile lor pot fi torpilate. Trebuie convinşi să aibă revendicări politice.

Imre – forum Cluj : cei care ridică tonul nu au dreptate. Se desolidarizează de cel ce a făcut scandal. Nu poate declara că UDMR se va retrage din parlament. Vorbeşte de 1 decembrie  Alba Iulia.

Mihai Şora: problema relaţiilor între Alianţa civică şi Forumul antitotalitar – unitate de acţiune fără rol conducător. Alianţa civică este o instanţă a societăţii în întregul ei. Au relaţii bune cu sindicatele. Singura care poate face Apelul. Nu putem face greva. Ea trebuie susţinută prin lămurirea opiniei publice. Alianţa civică este liant şi catalizator dar nu ţinteşte la ocuparea puterii. Convenţia din 13-15 decembrie. Învingem cînd majoritatea trece în mod conştient lîngă noi.

LUP – PNT: a vrut să cunoască punctul de vedere al Alianţei civice pe care noi o susţinem. Nu s-a modificat nimic din FDA – organ care să facă răsturnarea. Programul va fi retuşat şi aprobat. [În urma transmitere la televiziune a zvonului că pe 8 decembrie Congresul FDA Cluj ar fi complotat la răsturnarea puterii, liderii partidelor au încercat pe 9 decembrie să convingă participanţii la discuţii din judeţe să renunţe la declaraţia privind demiterea guvernului şi retragerea opoziţiei din parlament. Dar nu au reuşit să convingă asistenţa care a votat declaraţia  în termenii nedoriţi la Bucureşti. Acesta nu a fost însă niciodată dată publicităţii]

 

10? decembrie

[Comunicate ale AC – FDA – Dialog Neamţ cu privire la comemorarea din 16 decembrie – ciorne]

12 decembrie

[Propunerile AC Neamţ pentru prima Conferinţă naţională stabilite în urma reuniunii membrilor AC Neamţ]

1. România are nevoie stringentă de o acţiune energică de eliberare, renaştere şi emancipare, care să o scoată din criza în care a fost adusă

2. Dacă în privinţa strategiilor renaşterii este firească o diversitate de opinii, problema eliberării impune o unitate solidă a celor ce se opun forţelor comuniste

3. Numai după desfiinţarea lagărului şi eliminarea pericolului represiunii prin dezarmarea trupelor totalitarismului vor putea rodi ideile constructive

4. Poporul român are o aversiune faţă de fuga după putere de care trebuie să se ţină cont (politicianismul partizan de tip vulgar va întîmpina o dîrză rezistenţă)

5. Deşi mulţi cetăţeni sesizează acum caracterul contrarevoluţionar al actualei conduceri fiind favorabili înlocuirii ei, teama de inexistenţa unei alternative le înfrînge elanul

6. În Alianţa civică s-au regrupat cei ce se simt responsabili de destinul naţiunii, dar nu doresc să se angreneze în lupta pentru putere

7. Avînd în vedere acestea propunem:

- demisia actualei conduceri

- preluarea puterii interimare de către un comitet de reconciliere naţională delegat de alianţa civică

- crearea condiţiilor favorabile unor alegeri reale, la care alianţa civică se angajează să nu participe

Astfel ne asumăm răspunderea scoaterii ţării din înfundătura în care pare a se afla în acest moment.

 

13 decembrie

[Consemnări de la congresul AC Bucureşti]

 

George Şerban: deschide conferinţa „ ne vom îmbogăţi cu o asociaţie civică”

Mihai Şora: începutul revoluţiei. Minut de reculegere. Ce este Alianţa civică. Dacă încearcă să fure membrii partidelor. Rolul e altul. Credinţa în democraţie – liant catalizator care să uşureze concertarea formaţiunilor. Nu este partid politic; lentă edificare a societăţii civile;rechemarea la viaţă a comunităţii. Strategie pe termen lung: socio-politică morală. Activitate în zona politicului dar refuză competiţia pentru exerciţiul puterii. În cazul unor alegeri mediază între partidele antitotalitare constituind liste comune, în care să poată fi şi independenţi ai Alianţei civice, liste susţinute şi de AC. Ea nu se va prezenta în alegeri ca atare şi va putea media. AC va fi benefică pentru partide, mărind baza lor electorală. Nu face esenţială opoziţie ci este constructivă dar platforma democratică e implicit antitotalitară, luptînd cu orice regim totalitar ce face regim la forţă. Dacă se instalează un regim democratic, va fi o instanţă de observare a puterii. La nivel local va contribui la formarea unei pături politice de joc în sus. Va atrage maximum de competenţe profesionale şi va face analize pentru toate domeniile.

George Şerban: să discutăm azi structurile organizatorice ale AC şi mîine carta AC şi alegerile conducerii AC şi în final şedinţa de închidere, comunicatul şi conferinţa de presă. Va fi un miting pe 15 decembrie la ora 14 şi se va citi un nou apel la dialog.

Ştefan Radof (un nou apel la dialog) : dată fiind încordarea din ultimele zile AC cere lui Ion Iliescu o analiză atentă în faţa ţării la comemorarea unui an de la revoluţie – dialog TV cu reprezentanţii AC

Stelian Tănase: mesaj pentru Dumitru Iuga [aflat în greva foamei] – nu a putut participa deşi e membru fondator. E în greva foamei de 13 zile. Suntem lîngă el. Nocivitatea televiziunii. Solidarizare. Există riscul unei sinucideri. Îl rugăm să înceteze greva foamei (să nu-şi piardă viaţa). AC îi va prelua lupta. Avem nevoie de tine aici…

Iulian Cornăţeanu: probleme organizatorice pentru mîine; citeşte statutul

C. Dumitrescu: a încercat dialog cu puterea dar nu a fost admisă presa. Reprezintă Asociaţia deţinuţilor politici. Ce vă zic vă poate apare ca exagerat. Cer iertare faţă de cei ce au alte opinii. Exprim exact ceea ce am hotărît. Comuniştii sunt azi la putere. Cunosc tactica manevrării maselor şi încearcă să o aplice. Şi Ceauşescu a făcut la fel. Mulţi nu au simţit responsabilitatea ce le revine pentru destinul ţării. Cum de nu observă agresivitatea puterii? Orice opoziţie împotriva lui Iliescu, Roman, etc. e prezentată ca împotriva României. Vor să li se subordoneze totul. Vinovaţii îşi ameninţă victimele. Semne clare că represiunea revine. După zăngănitul armelor, nu putem acorda mînă liberă lui Stănculescu şi Coler. Puterea dă semne de teamă. Grevele datorate foametei şi haosului îi pun într-o situaţie fără ieşire. Acum se vrea dialogul pentru a se cîştiga timp sub auspiciile parlamentului ruşinii naţionale. Iuga vrea să meargă pînă la moarte, conştient că vinovatul principal este tovarăşul Iliescu. Demiterea lui Ion Iliescu ţinîndu-se cont de falsele alegeri ţi încălcarea jurămîntului depus. Nu sunt vinovaţi nici minerii , nici securiştii, ci cei ce le-au dat ordin. Există un singur responsabil – I. Iliescu. Se mai poate trata cu acest om? Poporul român nu poate aştepta dreptate de la cei ce iubesc puterea.

Adrian Marino - în numele Forumului Democratic Antitotalitar din România: preţuim toate valorile grupate în AC. A avut loc a doua convenţia naţională a FDA. Şora ne-a adus mesajul de unitate în acţiune. FDAR este şi va fi alături de dvs. în toate împrejurările. Unitatea de acţiune este esenţială în faţa regimului totalitar. Forumul are 43 de organizaţii, unele sunt puternice, altele mai puţin. Acţiunile lor nu sunt bine cunoscute. PNL n-a participat prin lideri nici la prima, nici la a doua convenţie. Nu ne împiedică. Gama de acţiuni: manifestaţii şi mitinguri, alianţe politice. Fiind membri, e greu dar nu ştim ce ne rezervă presiunea maselor. Protestează faţă de PUNR (acuzaţia de dezmembrare a României). Nu putem reuşi decît împreună!

Octavian Paler: credem că trebuie să avem tăria de a ne asuma adevărul şi în ceea ce ne priveşte. Ne legănăm în iluzii dacă ne asumăm meritele ecoului stîrnit de AC. Adevărul este că AC reprezintă un pseudonim, e numele unei speranţe, a unei aşteptări. Nu avem voie să înşelăm aşteptările maselor. Avem în faţă nediletanţi. Ne comportăm cu diletantism. Am lăsat membrii fondatori să ostenească singuri, cîţiva au lucrat în draci, în indiferenţa noastră. Declaraţiile de principiu nu mai au rost. Trebuie să cristalizăm organizatoric forţa acestei alianţe.

George Şerban: mă bucur, sunt de aceeaşi părere. Şi eu am avut impresia unui simpozion ştiinţific. Nu avem dreptul să facem speculaţii savante.

Stere Gulea: de aceea ne-am adunat. Să propunem structuri organizatorice.

Feer – Solidaritatea Universitară: greva studenţilor , cu caracter politic. Explică de ce au aderat la această grevă. Nu am pornit-o noi. Studenţii au fost mai maturi. Suntem însă responsabili. Prejudiciile grave aduse poporului român. Utilizarea discreţionară a televiziunii române. Absenţa oricărei intenţii de incriminare a sistemului comunist. Discreditarea armatei şi poliţiei ca instituţie pentru a se evita epurarea. Raportul Măgureanu despre SRI. Absenţa clarificărilor despre evenimentele de la 1 decembrie. Învrăjbirea populaţiei. Concentrarea puterii. Ameninţarea cu recurgerea la forţă. Degradarea vieţii. Stimularea hoţiei. Jaful ajutoarelor din străinătate. Mărirea salariului cu scop electoral. Liberalizarea preţurilor fără fond de marfă. Politica de investiţii.

Vasile Diaconu: Societatea Timişoara. Propuneri pentru structuri organizatorice. Tot respectul pentru dizidenţii şi rezistenţii anticomunişti. Dictatura amneziei publice. Renaşterea societăţii civile se datorează tinerilor studenţi. Congresul o dată pe an. Comitetul de coordonare naţională. Comitetele teritoriale. Preşedinte, secretariat, comisii permanente. Difuzarea informaţiei. Bugetul. Comitetul să aibă cîte doi membri de la fiecare filială şi secretariatul 10-12 membri. Organizarea pe domenii de activitate.

Ioan Roşca – Piatra Neamţ [Intervenţia 1-propunerile AC Neamţ: demisia puterii şi alegeri organizate de AC sau intervenţaia 2 – să fie prezentaţi candidaţii necunoscuţi la conducerea AC pentru a nu se alege din nou aceeaşi oameni din cauza popularităţii lor]

V. Datcu – Brăila : puterea consideră un scenariu al opoziţiei complotiste – manieră de gîndire comunistă. Totală rupere de realitatea ţării. Dă foarte multe exemple. Să luăm în primire rolul de apostolat.

E. Negruţiu- Alba, sindicatul medicilor: alternativa e obligatorie, altfel orice şansă e pierdută. Pe 1 decembrie nu am fost noi cu geci de blugi. Peste 20 de mii de poliţişti se plimbau pe străzi arătînd bastoanele şi tocurile pistoalelor. Moţii au stat acasă – le era frică. Comuniştii nu cedează prin dialog. Intelectualitatea umanistă e aproape în totalitate în opoziţie spre deosebire de cea tehnică. Să atragem toate păturile sociale. Luptă pentru adevăr. Nu avem mari şanse.

G. Nabon – Constanţa, muncitor portuar, student şi lider sindical: portul e cheie şi un punct cheie al opoziţiei. Are 20 de mii de oameni în grevă de 7 zile. Intelectualitatea tehnică nu a participat. AC din Constanţa e reprezentată printr-un comitet de iniţiatică. Studenţii constănţeni de la Institutul de marină sunt în grevă de ieri. „Adevărul” ne manipulează. Comunismul e ca un păianjen, reface pînza, nu scăpăm decît zdrobindu-l se urmăreşte reinstaurarea comunismului. Am primit indicaţii să colaborăm la instaurarea unei dictaturi militare. Am început să ne vindem bucăţi din ţară. Noi nu am cîştigat nimic dar am scăpat de frică. Răspunsul guvernului a venit cu ameninţarea cu darea în judecată, dacă nu ne aliniem….Lupta va fi foarte periculoasă. Să nu ne mai uităm la lătrăturile celor de la putere.

M. Moroianu: există o exasperare, avem nevoie de atitudine de forţă pentru că nu se acceptă dialogul. Rolul AC nu este de a organiza acţiuni care să grăbească căderea guvernului. Lucrurile se vor schimba atunci cînd majoritatea va fi de partea noastră. Nerăbdarea nu-şi are locul. Principalele obstacole de înlăturat au fost monarhia, privatizarea, etc. într-un singur an ei au reuşit să le distrugă. Moţiune – rolul alianţei în raport cu partidele politice. Niciuna din formaţiuni nu poate reprezenta singură populaţia. Numai listele comune în alegeri vor fi bune pentru opoziţia unită.

Smaranda Enache: propune mitinguri de doliu pentru 16 decembrie

Stelian Tănase: identificare cu interesele muncitorilor. Să ne însuşim revendicările lor. Să-i ajutăm concret. Revendicările muncitorilor de la fabricile din Braşov erau foarte înguste, nu interesau pături mai largi. Trebuie să simtă că suntem cu ei. Altfel textele şi mitingurile nu contează. Avem aceleaşi interese cu muncitorii. Izolarea AC faţă de problemele sindicale ar fi asfixiere. Epoca mitingurilor şi apelurilor a trecut . Stăm 100 de mii de oameni în stradă trei ore şi nu  realizăm nimic. Să construim o organizaţie, o reţea funcţională. Ei ne domină cu organizarea. Să ne organizăm pentru a construi structurile de care aven nevoie.

Marian Munteanu: vă comunic un text pentru răspîndit (programul organizaţiilor studenţeşti din Bucureşti): 1. condamnarea oficială de către parlamentul României întrunit în şedinţă a PCR . Constituirea unui tribunal care să judece crimele comunismului, responsabilităţile fiecăruia şi acţiunile securităţii  2. Anchetă publică privind revoluţia din decembrie: ministerul de interne, MAPN, securitatea; despre 16-22 şi gradul de implicare a armatei; anchetă parlamentară privind preluarea puterii de către FSN  3. perioada 22 decembrie – 3 ianuarie  4. evenimentele de la Tg. Mureş   5. Iliescu  să răspundă public privind evenimentele din 13-15 iunie, cînd şi-a exprimat acordul 6. suspendarea lui Ion Iliescu şi anchetarea sa   7. primul ministru …… 9. inculparea în justiţie  10. responsabilitatea preşedintelui şi guvernului pentru imensele prejudicii aduse ţării   11. raport privind cheltuieli şi ajutoarele din străinătate   12. schimbări fundamentale în economie

În plus: 1. refendum naţional privind forma de guvernămînt şi Constituţia ţării   2. raport privind SRI   3. conducerea MI să-şi precizeze atribuţiile   4. raport privind procuratura

Concluzii: nesoluţionarea conduce la dizolvarea parlamentului, senatului, guvernului şi alegeri organizate de o uniune naţională. Acestea nu sunt revendicări particulare ci principii ce pot însănătoşi viaţa naţiunii. Aşteptăm un răspuns ferm din partea sindicatelor.

Cu privire la AC: consider că de 5-6 luni vremea discursurilor şi dezbaterilor teoretice a trecut.  E nevoie de fapte, implicare, muncă. Dacă există probleme grave este deoarece oamenii nu ştiu ce se întîmplă (dezastru informaţional. Trebuie să transmitem nişte idei. Viitorul este în direcţia acţiunii: a fi membru înseamnă a pătrunde în toate straturile societăţii şi a explica ce se întîmplă. Ne apropiem de pericolul de a vorbi între noi. Propuneri organizatorice: AC acţionează pentru binele societăţii, nu partidic; obiective precise şi clare. Se vor face paşi mici, nu vom reuşi totul.

Emil Constantinescu – Solidaritatea universitară: prezintă un apel la conştiinţă a solidarizării cu obiectivele studenţilor. Declaraţia de sprijin a fost supusă la vot, adoptată şi transmisă.

Ioan Ciochină – sindicatul liber din comerţ: Ac are obligaţia de a explica muncitorilor care este adevărul. Ajutarea sindicatelor – sunt slabe financiar. Să fim susţinuţi financiar dar să nu avem scop politic. Cînd am auzit de AC s-a spus: „ăia fac politică”. Să concepem materiale explicative. Să nu se confunde liderii cu organizaţiile. Unii lideri aleargă după os, să terminăm cu lucrurile secrete (una zicem, alta facem).

D. Bordea – Iaşi : La art. 4 propune: „persoane care nu au făcut parte din aparatul PCR, aparatul securităţii şi persoanele compromise politic şi juridic”; cere o comisie pentru istorie.

X – ofiţer maritim din Constanţa: comitetul coordonator să aibă 5 membri, un preşedinte şi un secretariat. Comisiile mixte: de politică internă, de politică externă, economică şi validare a cererilor.

Violeta Mătrescu – Slobozia, arhitectă PNL: este o confuzie în statut. Ori e mediator, ori e opoziţie. Realizarea economiei de piaţa. Timpul faptelor. Trebuie să dea jertfa de sînge. Să fie vîrful de lance, intrînd în opoziţie fundamentală. Cine e în AC , e hotărît să facă aceleaşi sacrificii ca şi tineretul. Ei au murit pentru libertate. Statutul acesta incomplet este de fapt preluat din statutul PNL. E mult mai uşor în oraşe de opoziţie şi este infinit plin de riscuri în judeţele FSN.

M. Emilia – jurist la Uranus: cere principiile, scopurile. Scop: realizarea unui amplu proces politic. Tribunal special cu cei ce au contribuit la instaurarea comunismului de la 23 august. Ne propunem să elaborăm un act normativ corespunzător. Tribunal constituţional independent care să judece.

Tudor Dumitru – grevist al foamei: mă raliez la convenţia studenţească. Iliescu şi-a făcut părtaşi la TV. Apel la demisia conducerii televiziunii române şi a conducerii asociaţiei ziariştilor. Întîlniri cu partidele politice din opoziţie şi cu sindicatele unde să se discute alternativa, dizolvarea parlamentului, demisia preşedintelui, primului ministru şi guvernului provizoriu. Marş al tăcerii şi demnităţii şi doar în final la miting să se discute punctele de mai sus.

Corina Dodoiu –juristă Focşani:  să se adopte un text referitor la Baric. 47, scris cu….nr. din Tulgheş. Cere proces pentru afacerile dubioase ale guvernanţilor (Intermercato). Nimeni nu are voie , după Constituţie, să spolieze poporul român de avuţia naţională.

V. Tocan – Cada, reprezentant Braşov. Prezintă două dintre muncitoarele din 1987. Emil Stoica, deputat, încearcă să terorizeze Braşovul. Suntem vinovaţi cu toţii pentru situaţia în care ne aflăm. Noi, care am intuit ce vor garniturile 2/3. cu tot respectul, nu sunt de  acord cu plecarea personalităţilor din FSN, nu trebuiau să abandoneze lupta. Eu i-aş fi destabilizat. E un moment crucial. Iliescu a vrut să devină comandant suprem. Legea cu consiliul superior de securitate şi-a dorit-o Iliescu de la început. Cînd am cerut acel dialog vroiam să-l obligăm pe Iliescu; „eram hotărîţi la sacrificiul suprem”. Trebuie să jucăm cartea pe care ne-o cere naţiunea! Să nu-i aşteptăm. Televiziunea trebuie să fie independentă. Să lăsăm Timişoara să facă ce trebuie. Să repetăm scenariul. Atenţie- vor face provocări. Să mergem la el, să-i cerem să plece toţi trădătorii, altfel nu plecăm. Guvern de uniune naţională. Ori noi, ori ei. Au fost mulţumiţi pentru că aveau nevoie de ei acum. Armata nu va trage în noi ci ne va apăra.

Ioan Ciochină : pe 21 decembrie, miting acolo unde au avut loc evenimentele din 89. Exact aceeaşi oameni ca atunci. Cei ce au asistat să-şi reia locurile din 89.

Suciu – Sibiu: legătura cu sindicatele se face prin ziarul „Radical”. Ostaşilor din garnizoana militară li s-a spus că există ziare fasciste ca Baricada. Numai cu cuvinte nu-i putem convinge că Iliescu e un bandit. Să-l sprijinim pe Iuga.

Carmen Rădulescu – preşedinta greviştilor foamei: acţiuni de sprijin. AC salută cu căldura pe care o dă sentimentul frăţiei, încercarea românilor din republica Moldova de  a-şi dobîndi eliberarea în cadrul marii adunări naţionale de la Chişinău. Sperăm că simbolul lui 16 decembrie se va împlini cu o nouă dimensiune patriotică.

Octavian Paler: nu avem ambiţii politice, nu vrem să accedem la putere. S-a încercat a fi compromişi prin astfel de îndemnuri. Nu avem nici idealuri politice. Singurul partid pentru noi e România. Nu dorim să ne înregimentăm vreunui partid nu pentru că am dispreţui partidele. Existenţa partidelor este o necesitate a pluralismului politic şi nu vom putea realiza democraţia adevărată fără un pluralism adevărat. Pluralismul este o ficţiune, un ideal de fapt. Nu dispreţuim partide, dar considerăm că rolul nostru nu e să fim anexa unui partid, căci el nu e reprezentant deplin al societăţii civile, ci doar expresia unui fragment al populaţiei. Doar toate fragmentele la un loc. noi am apărut din următorul ideal: de a încerca de a fi un factor de promovare a renaşterii societăţii civile din România. Istoria din 1946 nu poate fi reînnodată. Există o solidaritate civilă, etc… Să evităm riscul de a fi transformaţi în ţap ispăşitori. Sunt periculoase acţiunile de desferecare a acţiunilor străzii. Greşelile noastre vor fi speculate şi ne vor lovi ca un bumerang. Aici nu se pot manifesta toate nemulţumirile, ideile aventuriste nu-şi au locul. Nu vrem să destabilizăm ţara. Să zicem foarte clar că suntem împotriva oricărei forme de violenţă – credinţa noastră. Sunt convins că iluziile şi speranţele nu se apără nici cu bîta , nici cu sticle incendiare. Trebuie să refuzăm politica bîtei, indiferent de parte şi incitarea străzii. Disperarea străzii e în stare de orice. Trebuie să organizăm disperarea într-un sens pozitiv, să nu adîncim coşmarul tensiunilor. Să ne aliem cu adevărat. Nu trebuie să facem politica sentimentelor ci în numele raţiunii, să vedem care e interesul ţării.

Sorin Dumitrescu: e greu de adăugat ceva la acest discurs. Nimic diferit în principiu. Doar cîteva precizări. Un text în legătură cu rolul bisericii în AC pentru a vedea cum putem sta împreună. Mulţi din filiale doresc o înviorare a alianţei care li s-a părut prea moderată. Cînd am prezentat acest lucru AC, am dat peste o propoziţie: e un lucru decis care nu trebuie să mai fie pus în discuţie. Se poate crede că „ ţara arde şi baba se piaptănă” cu o politică „a la longue”. Nu am gîndit-o pînă pică Iliescu şi nici ca un organism fără putere. Ea nu vrea fragmentarea , ci vrea puterea însăşi a masei componenţilor de influenţare, plus refuzul de a ocupa puterea în stat. Vrem o putere şi mai mare: puterea opiniei.

Ctin Ticu Dumitrescu: voi încerca înainte de a intra în subiect o propunere legată de protest: „conferinţa naţională a AC… răspîndeşte în Bucureşti manifeste legionare cu sigla AC. Cînd ne-am declarat împotriva acestei puteri am devenit inamicii ei. Oricum ne vor acuza.

Buligescu: actuala putere a trădat revoluţia.

Victor Frunză: PCR din istoria sa se tot reorganizează. Diversiunea xenofobiei şi pericolul din Transilvania.

Filipescu: Consideră că instituţia prezidenţială e importantă.

Băcanu: să stăm departe de putere (cîinele puterii). Opţiuni: acţiuni împotriva sărăciei, program economic, să desfiinţăm coada şi AC să pregătească profesori de democraţie.

Diaconu: să lucrăm la scopul fundamental, dar alternativa nu trebuie să capete numele unui om, nu trebuie să înlocuim un om cu alt om, ci ceea ce reprezintă el. ce numim comunism? Nu au existat şi nu au rămas decît 500. în rest au apărut oportunişti. Neocomunismul egal oportunism. Există şi în opoziţie, există şi între noi. Propune: să nu mai aplaudăm.

Popescu – CADA: abuzurile poliţiste sunt inacceptabile. Face o listă de cereri – televiziune, guvern, Iuga, etc.

Berindei: mesaj de la comitetul din Franţa. Singura alternativă la conducerea comunistă.

Doina Cornea: sunt bolnavă. Mi-au venit nişte idei ieri în aeroport. Nişte muncitori m-au recunoscut şi mi-au zis:” ajutaţi-ne, ce să facem, să ieşim în stradă, nu mai putem tolera”. Plutim în aer. Situaţia e atît de dramatică, cerem să vorbim. Cui cerem. Să ne gîndim ce formaţiune există în ţară. S-au făcut forumuri ce reunesc partidele de opoziţie. S-a constituit AC, ca formaţiune civilă. Să ne decidem pentru că evenimentele o să ne-o ia înainte. Nu există democraţie fără pluralism. Fiecare partid politic pregăteşte o alternativă şi nu e o trădare. Avem nevoie de alternativă. Alianţa civică riscă să atragă mulţimile care vor rămîne astfel în afara luptei politice. Un principal obiectiv este să se înscrie în partide şi să le susţină. Partidele fac figuraţie în parlament, dar nu din vina lor. Forumul pregăteşte o alternativă extraparlamentară. Alianţa civică să ne ajute în acest sens. a treia echipă PCR e pregătită. Să fie pregătit un guvern din oameni cinstiţi.

[Listă de nume]

Negruţiu: ce propunem acestei naţiuni dacă aceştia pleacă?

X- preş. FDA Cluj: lupta politică se poate duce numai în cadru politic. Dacă liantul nu e împreună cu cărămizile, el nu va fi liant.

Augustin Zbora: dvs. purtaţi o vină mai mare decît FSNul, distrugînd lupta anticomunistă. Ieşiţi în stradă.

Caramitru: e atras de AC din două motive: netransformarea în partid politic şi apărarea sacrificiului studenţilor. Nu m-am considerat niciodată membru PCR. Vin din români macedoneni. Am ieşit în stradă la 22 decembrie. În 22 decembrie ne-am unit în jurul ideii. Compoziţia FSN iniţială era OK. Decizia frontului de a participa la alegeri a fost semnalul. Mi s-a propus să preiau conducerea frontului ca partid. Din cei 12 membri, doar unul nu fusese PCR. Am anunţat că nu voi fi niciodată membru al acestui partid. Am rămas ca independent între cei 5 reprezentanţi. Mă întreb dacă desprinderea de pe 16 mai a fost tîrzie. Operaţiile de la 28 decembrie, Tg. Mureş, Piaţa Universităţii au permis expresia bunelor mele intenţii. M-am apropiat de problemele celorlalţi. Vorbeşte despre dialogul cu Iliescucînd a fost refuzat, pe 16 mai, el s-a retras. Nu am spus asta pentru a nu strica listei pe care eram. Pe 13-15 iunie a înţeles. Prezenţa lui la marşul de pe 13 iulie s-a datorat convingerii că continuarea acestei conduceri este periculoasă.

Raţiu vrea să ia cuvîntul. Este respins după mult scandal şi punere la vot.

Ticu Dumitrescu se retrage!

 

X…:Să ne ziceţi ce faceţi cu oamenii care nu primesc salariile. Să ştim pe ce cale plecăm. Să se prezinte la televizor comitetul.

Nae Constantinescu: să ne implicăm în problemele muncitorilor. Au fost operaţi 912 oameni împuşcaţi în decembrie. Ce se întîmplă cu aceşti răniţi astăzi. Contul Libertatea. Nu putem trimite peste hotare 14 răniţi din Bucureşti. Fondurile: 2 milioane de lei şi 826 mii de dolari sunt blocate. Vor arăta naţiei care e soarta românilor care încă primesc ajutor medical. M-a rugat Iuga să-i acord asistenţă. Ieri arăta ca atunci cînd a ieşit din închisoare (6 ani pentru că a încercat să arate adevărul despre regimul comunist). Legături cu Solidaritatea şi Carta 77. ce facem cu ţăranii – o prăpastie. Să se stabilească obligaţiile membrilor. Devenim sau nu partid politic? Putem deveni dizidenţi ai opoziţiei.

Mănucu – inginer Craiova, demis: am avut economie de piaţă şi democraţie în 1946. Avem formă de stat şi Constituţie. Diferenţe privind alianţa. Lumea este grăbită. Să alegem clar şi precis ce suntem noi, cum ne raportăm la putere.

X – organizaţia studenţească Timişoara: greva din Timişoara. Face un apel. Actuala conducere este urmaşa comunismului. Nu cerem de la guvern drepturi. Greva studenţească este vîrful de lance. Alăturaţi-vă nouă!

X: am venit cu multă speranţă şi constat stupefiat o mare lipsă. Descrie pactul cu sindicatele. [e dat jos de la tribună]…

Ioan Roşca ? Neamţ: Actuala putere trebuie să pice. Cineva trebuie să-i ia locul. Trebuie să facem o propunere. [Plus propuneri pentru textul comunicatului: cauzele crizei în care se află azi România nu se explică prin regimul Ceauşescu. Contrar asigurărilor, vechile structuri au fost menţinute. Separarea puterii în stat a fost încălcată. Instituţia prezidenţială şi-a arogat drepturi totalitare. Puterea se îndreaptă spre dictatură şi preşedintele devine comandant suprem. Contractul social din 20 mai a fost încălcat. România se află într-o stare deosebit de gravă. Cerem alegeri anticipate şi guvern în care să avem încredere]

Adrian Moruzzi – organizaţie cetăţenească din Braşov: sunt de acord cu cel dinainte, de a nu pune mîna pe putere. Partidele politice să fie servitorii noştri. Toţi parlamentarii au strigat că sunt cei mai buni. Au fost vînduţi populaţiei prin magazin, i-am închiriat, sunt exponenţii noştri. Avem dreptul să ne organizăm astfel încît să-i întrebăm: ce faceţi cu puterea noastră, în ce măsură au apărat interesele noastre. Sunt organizaţiile şuşanele în care se discută problemele într-un cerc restrîns. Grupuri locale de presiune. AC trebuie să fie cu un ordin de mărime peste moralitatea vieţii politice. Viaţa unui partid politic se desfăşoară la nivelul judeţului.

Paul NancăPhoenix. Am aderat în bloc la AC. Propuneri: să mute pentru 21[..] şi regele Mihai şi mulţi reprezentanţi ai exilului românesc. Instituţie morală. În final să mergem la sindicate.

 

Votul pentru comitetul de conducere al Alianţei – 192 de buletine: Dumitru Iuga -180 buletine, Gabriel Andreescu -171, Ana Blandiana – 169, Marian Munteanu – 168, M. Gheorghiu -167, PM Băcanu -166, M.Şora -151, Vartan Arachelian -146, Stelian Tănase – 139, G. Şerban – 138, G. Navon -128, Doina Cornea -125, C. Brad -125, R. Filip -118, I. Mănucu -118, I. Cornăţeanu -113, Roncea – 112, Popa -110, N. Manolescu-110, M. Diaconu -104, Ticu Dumitrescu -104, P. Bako-99, V. Hogea-98, V. Feier -95, Sevaciuc -93, Smaranda Enache-91, N. Constantinescu -91

 

25? decembrie

Notă

Nuvelă/scenariu: o navetă (satelit) execută o misiune ştiinţifică avînd autonomie de X luni. Un cataclism devastator dar clarificator (moment accidental al evoluţiei universului din a cărui observaţie pot fi extrase înţelegeri fundamentale) distruge Pămîntul în faţa privirilor uluite şi a aparatelor complexe a celor de pe navetă (să zicem Y inşi). Începe tensiunea fundamentală: ce fac cei Y observatori obsedaţi de cunoaştere, în cele X luni cît le-a mai rămas de trăit? Se cramponează avid în observarea fenomenului 0 pe care au ocazia să-l privească şi înţeleagă sau sunt paralizaţi de inutilitatea cunoaşterii lor? Întrebări fundamentale despre valoare, sens şi cunoaştere sunt aduse la incandescenţă. Este explozia aceasta o anihilare sau naşte un super moment existenţial?