Rezumatul casetei filmate pe 25 martie 1990

25 martie 1990: Piatra Neamţ omagiază 100 de zile de la izbucnirea Revoluţiei, aderînd la Proclamaţia de la Timişoara.

Asociaţia „Dialog Piatra Neamţ”  a organizat  o suită de acţiuni – miting, demonstraţie, comemorare religioasă – pentru a-şi exprima recunoştinţa faţă de eroi şi solidaritatea cu idealurile pentru care ei şi-au jertfit viaţa.

 

Secvenţa I : mitingul

-         Ing. Ioan Roşca a explicat scopul acţiunilor şi motivul pentru care nu se va lua o atitudine explicită în problemele transilvane: neoportunitatea în contextul  comemorării revoluţiei, la care poporul a luptat unit, dînd jertfă de vieţi, fără deosebire de naţionalitate; lipsa unor informaţii corecte care poate denatura adevărul.

-         Prof. Ion Gavrilă a vorbit despre împotmolirea Revoluţiei, făcînd apel la curaj civic şi continuarea luptei pentru democraţie.

-         Muncitor (paraşutist în termen ), Iulian Abageriu, participant – luptător la apărarea TVRL, a cerut un moment de reculegere pentru eroii paraşutişti şi civili.

-         [.] Valentin Ciucianu a evocat  principalele momente ale celor 100 de zile revoluţionare, exprimînd opinia că nerealizarea dezideratelor este, în fond,  nesocotirea sacrificiului eroilor.

-         Fizicianul Viorel Dobre a vorbit despre 100 de zile dezinformare  a opiniei publice, subliniind efectele negative ale acestei dezinformări.

-         Sorin Vornicu – preşedinte FSN, a semnalat pasivitatea oamenilor de valoare intelectual-morală, în confruntările politice, regretabila absenţă avînd urmări psiho-politice evidente.

-         Ing. Ioan Roşca a semnalat „16 mecanisme” care frînează consolidarea Revoluţiei, victoria ei deplină.

-         Ing. Mircea Ionescu a dat citire textului integral al Proclamaţiei de la Timişoara, mitingul exprimîndu-şi adeziunea la conţinutul şi semnificaţia ei.

-         Radu Dobîndă, organizator şi animator al acţiunilor, a contribuit la desfăşurarea mitingului în condiţii civilizate de demnitate şi răspundere civică.

 

Secvenţa aII-a: demonstraţia. De la locul mitingului (piaţa centrală), pe străzile oraşului. În deplină ordine, cu scandarea unor lozinci care se găseau înscrise şi pe placarde:

„Dialog social!”; „Toţi avem dreptul la opinie!”;

„Somnul naţiunii naşte monştri!”;

„Demonstraţiile tulbură liniştea vinovaţilor!”;

„Cinstim eroii doar cu lumînări?”;

„Şantajul cu „stabilitatea”, să nu ucidă libertatea!”;

„Nu rugăm foştii stăpîni, să ne dea soarta în mîini!”;

„Şi pîine şi dreptate, altfel nu se poate!”;

„Aderăm la Proclamaţia de la Timişoara!”;

„Revoluţia trăieşte la Timişoara!”;

„De cine ne e frică?”;

„Acum!”;

„Unii mor, alţii profită!”;

„Revoluţia a învins comunismul!”;

„Piatra Neamţ – o enclavă comunistă?”;

„Unde e Maria Gheorghe?” [prim-secretar  al Comitetului Judeţean de partid Neamţ]”;

„Cine şi-a trădat conştiinţa pentru un scaun, trebuie să-l piardă!”;

„Unde sunt tiranii locali?”;

„Nu vor să dea puterea, mărirea şi averea!”;

„Nu-i vrem la galere, dar nici la putere!”;

„Atenţie cînd auziţi un zvon, informatorii sunt un milion!”;

„Membrul p.c.r.ist, n-a fost activist!”;

„Am suferit împreună!”;

Pietreni! Nu pe la spate se cumpără dreptatea!”;

„Frica ucide sufletul!”;

„Nu e curăţită, partea putrezită!”;

„Securiştii avansaţi, ne iubesc şi ne sunt fraţi!”;

„Vrem stabilitate, numai cu dreptate!”;

„Doar armata este securitatea ţării!”;

„Nu vă fie frică, nu ne mai ridică!”;

„Oameni noi la ţară nouă!”;

 

Secvenţa a III-a, slujbă religioasă, la cimitirul eroilor.

 Fără placarde, fără lozinci, într-o reculegere pioasă. Manifestanţii au împărţit lumînările care s-au aprins să lumineze calea celor drepţi, care au plăti cu viaţa pentru lozincile scandate în zilele Revoluţiei

 

PS, din partea Asociaţiei „Dialog Piatra Neamţ”: mulţumim pentru spiritul de înţelegere şi ajutorul dat din partea autorităţilor şi poliţiei locale, pentru ca acţiunea să se desfăşoare normal. Bucurie şi speranţă faţă de cetăţenii  oraşului care şi-au arătat simpatia faţă de manifestanţi şi lozinci, în calitatea lor de martori-privitori din „Cetate”.

 

(Corespondent, Asociaţia „Dialog Piatra Neamţ)