[]

PROCURATURA LOCALA ROMAN

 

 

NOTA DE CONSTATARE

 

 

Anul 1990, luna octombrie, ziua 4.

Procuror D. TANASA de la Procuratura locală Roman.

Fiind delegat de către conducerea unităţii, ca împreună cu ofiţeri de miliţie şi membri ai Asociaţiei foştilor deţinuţi politici, precum şi Grupului de dialog social din mun. Piatra Neamţ, astăzi, data de mai sus, ne-am deplasat în comuna Pienari, în pădurea Dealul Mărului, în scopul de a constata că într-o groapă comună se găsesc mai multe oseminte provenind de la nişte persoane care ar fi fost împuşcate în perioada 1949-1960.

Cu această ocazie am constatat următoarele:

- pe D.J. Roman - Vaslui, la km. 59+600m pe partea dreaptă este un drum forestier, care face legătura cu satul Săcăleni, com. Poenari;

- la cca. 300 m pe acest drum, faţă de drumul judeţean, pe partea stângă, la o distanţă de 60m am găsit o groapă cu dimensiunile de 5.20/3.10/[] m , de formă neregulată ;

- la o distanţă de cca 2m faţă de această groapă se aflau mai multe oase, provenind din schelet uman, oase care fuseseră deshumate anterior sosirii mele. Reprezentanţii celor două asociaţii au confirmat verbal că în ziua anterioară ei au procedat la decopertarea gropii şi la scoaterea acestor oase;

În prezenţa mea s-a continuat deshumarea, ocazie cu care au mai fost găsite şi alte oase. Oasele care au fost găsite erau grupate în poziţii diferite, fapt ce denotă că nu au fost aşezate într-o anumită ordine. De către membrii celor două asociaţii am fost informat că ei au date cu privire la faptul că aceste oase provin de la nişte persoane care au fost împuşcate în perioada începutului colectivizării, de către cadre militare.

S-a încheiat, cu această ocazie un proces-  verbal, semnat de către persoanele participante, proces-verbal care urmează a fi înaintat ulterior procuraturii competente în soluţionarea cauzei.

Pentru care am încheiat prezenta notă de constatare.

 

Semnătură