Pastile [subiecte articole / 15 iulie – 30 august 1990]

 

368. Inamicul numărul 1: confuzia

369. Rămînerea în defensivă şi efectele ei

370. Lipsa structurii

371. A face apel la torţionarii publici

372. Procesul comunismului

373. Generaţia de 30 de ani

374. Apolitismul justiţiarului

375. Fenomenul Piteşti – semnul naţiunii; formarea omului nou

376. Personajul principal: egoismul

377. Monstruoasa coaliţie: călăi şi victime compromise

378. Criza românească – criză a omenescului. Pericolul recidivei

379. Celula anticorp înconjurată de metastază…!

380. Dacă nu putem face dreptate, să salvăm adevărul

381. Mascarea fricii din orgoliu…

382. NOI şi EI. Să ne apărăm de osmoză

383. Securitatea – o organizaţie criminală!

384. Abordarea creştinească: între neputinţa disperată şi orgoliul supravieţuirii omeneşti

385. Atenţie ingineri! Atenţie la ingineri!

386. Dimensiuni ale revoluţiei

387. Protestul civilizat…. Impotenţă subtil dirijată!

388. Comuniştii nu-şi pot depăşi  crima şi de aceea rezistă

389. Plata tăcerii, de la salam la bursă în străinătate

390. Ne trebuie şi nouă o ideologie; creştinism sau iluminism modern?

391. Relegalizarea securităţii – o acţiune dificilă, complexă şi sîngeroasă

392. Ei vor pierde, dar noi nu vom cîştiga!

393. Prizonierul…opoziţiei

394. „Solidar” de profesie?

395. Cînd copacul îşi apără uscăturile cu floarea…

396. Comitetul de reprezentare a slăbiciunilor opoziţiei (războiul comunicatelor)

397. Pacea dintre BINE şi RĂU (logica inacceptabilă)

398. Mitingul din Piaţa Universităţii şi instinctul posesiv (carierismul)

399. „Morala intervalului” spre dreptate… cuprinde adevărul

400. Scoaterea anticomunismului în afara legii

401. Opoziţia didactică; procesul comunismului

402. Nu are rost problema rostului mitingului maraton: era ţipătul disperării şi revoltei.

403. Despre prostie. Greşeala „tactului”. Antiselecţia definind comunismul. Aroganţa primatului încurajat

404. Cruciada anti-selecţiei, continuată de actuala putere. Efecte

405. Optimismul apusean, între indolenţă  şi inconştienţă

406. Emanciparea umană – singura şansă, marea condiţie

407. „Cîntarea României”; ce mai fac azi protagoniştii: ne mustră!

408. Sistemul se baza pe teroare; iată ce vor confirma cei ce încearcă prelungirea lui

409. Două specii umane în confruntare

410. Cînd majoritatea e compromisă, democraţia devine o nedreptate distructivă

411. Despre valoare; cei ce au ales politehnica; necesitate unei structuri de depistare, selectare, revalorare; falsa criză

412. Diferenţa dintre supărarea proletarilor şi a intelectualilor; dezavantajarea comunistă a valorilor; explicaţii obiective a faliei între intelectuali şi muncitori, după începutul revoluţiei

***

413. Cenzurile (tabuurile) opoziţiei

414. Opoziţia ca peron de aşteptare a preluării puterii

415. Marea  capcană: pentru a se putea sorta cei care au greşit obligaţi de ceilalţi s-au oferit în aceste luni posibilitatea compromişilor de a evolua dezinvolt, desconspirîndu-se

416. De ce nu apare nici unul care să-şi ceară scuze pentru ce a făcut?

417. Domnilor specialişti apolitici, dintr-o singură lege puterea vă poate înfunda drumurile, sau dimpotrivă, stimula spectaculos; cine vreţi să o influenţeze?

418. Orientarea marxistă a opoziţiei: preponderenţa economicului; oare planificarea era piedica principală sau principiul antiselecţiei şi distrugerii interesului? Poate în interimat se putea rămîne un timp cu vechile  structuri productive, dar cu şefi schimbaţi corespunzător, fără represiune şi mafie, sub patronajul unor principii de cointeresare a valorilor

419. Lipsa „orei opoziţiei” (libertăţii de expresie ) în programul TVR e o demonstraţie indiscutabilă a antidemocraţiei guvernării

420. Politicianismul amoral – azi

421. Riscul reducerii contestaţiei la detalii

422. „Comuniştii” suportă greu schimbarea sistemului de valori

***

423. Subtilitate drăcească versus subdezvoltare mintală (incapacitatea de a ne înţelege mobilurile)

424. Pseudo-intelectualul – calul troian; justificatul dezgust proletar

425. Setea de revoluţie şi modul de tratare a evenimentelor de pe 13 iunie

426. Dreptul de a nu accepta o anumită conjunctură politică, plecînd

427. Metoda cîrpirii şi necesitatea operaţiei profunde, la rădăcină

428. Descurajarea inteligenţei, hărniciei şi cinstei (marea crimă a actualului regim); după ani de „jertfă” intelectualul bun ştie că i se propune o nouă cruciadă altruistă, trăind sub nivelul pe care l-ar obţine activînd în altă parte; ori, pentru a accepta acest sacrificiu era necesară o dăruire, trebuia compensat cu o recunoaştere a frumuseţii gestului, o satisfacţie spirituală; cu singura grijă a salvării lor, EI au anulat acest posibil factor mobilizator, demoralizînd complet valorile…

429. Alte drumuri (1. Pe 22 decembrie moneda devine hîrtie, controlul averilor, anchetarea abuzurilor 2. Începe plata fiecăruia conform valorii prestaţiei, se instituie legea selecţiei!)

430. Riscurile revoluţiei burţii

431. GDS în ceaţă; faţa dublă

432. „Vînătoarea de vrăjitoare”?

433. Protecţia drepturilor omului se face numai după ; analiza cauzalităţii – preventica abuzului; situaţia la noi

434. Dreptul de a pleca

435 Opoziţia făcută… în timpul liber (imposibilitatea obiectivă)

436 Recomplexarea – din frica de a lovi opoziţia

437. GDS – pepinieră pentru puterea de mîine. Efecte. Erori.

438. „Sperietoarea de ciori” a vestului

439. Deturnarea urii (datorită neconsumării ei)

440.  Semnal de alarmă (trezirea opoziţiei reale)

441. Diversiunea detaliilor şi a stilului conspirativ

***

442. Falia pare a fi îndreptată azi împotriva intelectualilor; dar mîine, ea îşi propune să dezorienteze revolta celor simpli

443. Un reproş sintetic: spre ce îndreaptă conştiinţa naţiunii (dinamicul!)

444. Cauzalitatea: aceleaşi condiţii şi mentalităţi vor produce aceleaşi defecte

445. „Liga într-ajutorării nedreptăţiţilor”

446 . Torţionarul nepedepsit – îndemn la recidivă

447. „Noi nu am pus baricade…”

448. Asociaţia… difuză – adevăratul luptător

449. Tributul incapacităţii anticipative (opoziţia aşteptînd efectele pentru a interveni)

450. Scindarea în ideologic (ei sunt pierduţi) şi practic (ei sunt puternici)

451. Modelul năpîrlirii şi trădarea partidelor

***

Pentru a putea guverna  trebuie rezolvat un echilibru cu masele şi cu elita (valorile). Făcînd o falie şi strîrnind un război între aceste două categorii, Frontul a adus ţara în situaţie de neguvernabilitate

453. Necesitatea autonomiei opoziţiei locale

454. Fazele unui proces: a judeca, a condamna, a executa. Nuanţe

455. Alegerile şi securitatea

456. Datoria emancipării şi dovada reacţionarismului puterii

457. Critica opoziţiei: pericol sau însănătoşire? Frămîntări

458. Pofta de lider; neutilizarea „păturii mijlocii”; snobismul politic

459. Cît de uşor poate fi atrasă o  societate avidă de schimbare; promisiunile şi iresponsabilitatea

460. Acţiunea politică – la capătul unui lanţ de analize ştiinţifice; amatorismul

461. Apărarea cetăţeanului într-un stat subminat de totalitarism

462. Diversiunea detaliilor ascunzînd teama de abordare cu adevărat politică

463. „Apărătorii” neamului discreditînd ideia naţională, în scopul acoperirii comunisecurităţii. Pericolul confundării românismului cu securicomunismul, în numele unei strategii manipulate.

464. Oameni cu capul în nori şi oameni cu el pe pămînt; nevoia de picioare pe sol şi priviri în văzduh; riscul pedalării pe „personalităţi”

465. Discreditarea Pieţii Universităţii – turnesol de mediocritate politică

466. Ilegitimitatea regimului actual

467. De ce nu dau vinovaţii în judecată, cei ce au fost victimele represiunii?

468. Asociaţia PCR-iştilor anticomunişti

469. De ce stau în rezervă unii intelectuali (tehnica evitării liniei întîi)

470. O definiţie a dreptei / stîngii în funcţie de atitudinea faţă de fosta nomenclatură

471. Un lait motiv contestabil: preponderenţa problemei economice; dimensiunea educaţiei morale

472. Vidul de morală / credinţă / respect şi implicaţiile sale; paleative

473. Istoria „Partidului Renaşterii Spirituale” şi implicării intelectualilor în revoluţie; întîlnirea cu Alianţa lui Iaru

474. Istoria „Alternativei 90” şi politizarea tinerilor contestatari

475. Cauzalitatea – izvor elementar de explicare a situaţiei actuale şi argumentaţie a refuzului actualei garnituri; optuzităţi iniţiale

476. Organizarea unei fundaţii a opoziţiei; strategia locală

477. Despre egoism – ca problemă cheie

478. Atitudinea intelectualilor faţă de Piaţa Universităţii

479. Atitudinea puterii faţă de Piaţa Universităţii

480. Atitudinea organizaţiilor implicate faţă de Piaţa Universităţii

481. Atitudinea partidelor faţă de Piaţa Universităţii

482. Atitudinea maselor populare faţă de Piaţa Universităţii

483. Problema unificării opoziţiei

484. Studiul daunelor produse de partidele de opoziţie destinului redemocratizării ţării

485. Securitatea şi alegerile din mai

486. Ierarhia valorică intelectuală – rezultat al antiselecţiei şi al crizei dintre pofta de creaţie şi demnitatea tăcerii

487. Concertul demobilizării generale; ipocrizia îndemnurilor la „calm”

488. Problema  securităţii – principală ameninţare a naţiunii, însuşită sfidător cu virtuţi naţionale (salvare…)

489. Politica neimplicării; tactica aşteptării puterii; datoria de a obliga viitorul şef să-şi plătească azi tributul de efort şi luptă

490. Ura faţă de călăi…şi ura faţă de victime; eroii stînjenitori

491. La bătălie cu avangarda, dar fără armată! Inexistenţa alternativei politice. Rolul societăţii civile

492. Cîteva mituri ale opoziţiei – baloane întreţinute artificial, punînd IDEEA în pericol; opozanţii publicitari

493. Descentralizarea rezistenţei (vezi Alianţa pentru Timişoara)

494. PNL – şi marginea dintre subtilitate, realism, escrocherie, trădare

495. Piaţa Universităţii versus balconul ei…

496. Utilizarea valenţelor constructive cere constituirea unei fundaţii a opoziţiei

497. Primordialitatea preocupării economice – o eroare (viziunea statică pune natural economia la bază, cea dinamică scoate în relief pericolul relaţiilor mafiote; frica de EI şi fuga)

498. Liberalismul natural al lipsei de scrupule; necesitatea atenuării lui – eroarea accentuării liberalismului dezinteresat de dreptate

499. În România nu numai Ceauşescu a căzut greu; nici măcar un lider de partid nu mai poate fi detronat

500. Paradoxul dreptei în România: e…de stînga

501. Puterea descurajînd strada prin intermediul… partidelor (sensul adînc al „provocării”)

502. Tehnica prevederii etapelor şi substituirii lor (simţind necesitatea unei unificări, o demarează EI, pentru o sciziune previzibilă; o iau înainte tot EI astfel încît orice pagină nouă e sub controlul lor (problema Câmpeanu, Patriciu, ca exemplu)

503. SOS – opoziţie

504. Rezistenţa şi renaşterea spirituală, probleme suprapolitice trădate prin partinitate

505. Pledoarie pentru transfug

506. Faţă în faţă cu OAMENII NOI

507. Opoziţia didactică; primordialitatea explicării pentru a ajuta individul să-şi revină! (a treia cale de luptă)

508. Nu interesează rezistenţa la chinuri ci doar intrarea în puşcărie

509. Diagonala bine / rău rupînd scindările pe „clase”

510. Revoluţia a început în 1945… (miezul ce dă legitimitate unui neam)

511. Zdrobirea manifestaţiei anticomuniste, în primăvara anului 1990

512. Propuneri pentru Constituţie: declararea caracterului criminal al  comunisecurităţii şi securicomunismului

513. Amatorismul nostru / profesionismul lor!

514. Fenomenul de bruiaj (ei prevăd şi organizează fiecare nouă etapă)

515. Cursa de şoareci (încercarea de a evada din plasa LOR; indolenţa Europei faţă de tragedia minorităţii dreptăţii

516. Istoria unei încercări de a implica intelectualitatea în politică

517. Nu se poate trăi ştiind că represiunea se poate produce la un singur semn; trebuie garanţii că ea nu mai e posibilă practic, nu că nu mai e dorită de liderii ce o conduc

518. Nu prostie, ci inteligenţă pervertită!

519. În spatele unor idei, ar fi mult mai bine şi mai sigur ca în urma unor lideri

520. Executanţii actelor de represiune comunistă sunt vinovaţi; sau, dacă se consideră că ei s-au supus unei discipline, liderii momentului (Roman, Brucan….) sunt răspunzători; dacă clica a doua a făcut genocid, atunci clica întîi

521. Şi dacă într-o noapte ei ar reveni şi aparatul represiv s-ar reorienta, cine ne garantează rezistenţa societăţii noi?

[522?]

523. Compromiterea sensului şi încrederii în dreptate declanşează liberul arbitru şi îndrăzneala infracţiunii

524. Motivaţiile puterii şi acoliţilor

525. Motivaţiile opozanţilor

526. Motivaţiile pasivilor

527. Grea e viaţa de apostol al renaşterii, în faţa urii colective

528. Drama eliberării animalului domesticit. Nevoia de stăpîn şi siguranţă mediocră. Asprimea libertăţii

529. O întrebare la care puterea trebuie să răspundă public: a fost regimul precedent (45 de ani) criminal şi antinaţional? Refuzul de a lua poziţie are o singură explicaţie: aşteptarea restauraţiei!

530. În iunie, atacarea partidelor a fost o diversiune; ele nu deranjau puterea; adevăratul duşman – stradă- fusese deja timorată!

531. Revolta oprimatului / revolta împotriva oprimării!

532. Variaţiuni pe tema provocatorilor

533. Aşteptînd moartea naturală a vinovaţilor pentru a nu risca dreptatea ,  martorii –victimă vor muri şi ei…

534. Pentru a convieţui cu opoziţia puterea ar trebui să fie curată; altfel nu suportă pericolul

535. Tehnica lor: în vorbe, tună contra nărăviţilor inerţi (pentru a place maselor nemulţumite); în fapt nu-i deranjează cu nimic (pentru a le menţine reţeaua sprijinitoare)

536. Roman (etc.) nu poate face un pas cît timp se încăpăţînează să-şi salveze tovarăşii de pedeapsă

537. O crasă neutralitate… („intelectuali”)

538. Liberalism sau social democraţie?

539. Apropierea naturală PNL – FSN (doctrina şi interesul)

540. Liberalizarea preţurilor: diversiune; lipsa etalonului, lipsa dovezilor, ordinea etapelor, camuflajul adevăratelor operaţii

541. Doctrina Cojocaru – marile avantaje

542. Dreptul la emigrare, drepturile omului şi snobismul aferent

543. Dizidenţii de profesie; „huzurul „rezistenţei”