Selecţii din jurnalul Ioan Roşca

Pastile [subiecte articole / noiembrie 1990]

 

 

1? Noiembrie 1990

[ Pastile 544-590]

544. România – colonie a URSS

545. De ce guvernul nu luptă pentru Basarabia

546. De ce nu se poate  trece peste problema securităţii. Posibilitatea represiunii  creează oricui premiza imposibilităţii de a-şi apăra drepturile! Lupul pe post de paznic şi liniştea oii.

547. Binele e ceea ce nu e rău!

548. Necesitatea recensămîntului inteligenţelor (valorilor spirituale). Antiselecţia si publicitatea; elitele ştiute!

549. Suntem foarte puţini

550. Un scenariu sinistru: restauraţia terorii

551. O lovitură de maestru: „liberalizarea” (devierea atenţiei, stresul grijilor materiale, pregătirea eventualei căderi – „nu au vrut să suporte austeritatea”, dezgust faţă de capitalism, atenuarea criticilor faţă de fostul regim – prin comparaţie )

552. O crasă neutralitate

553. Apolitismul în traducere exactă

554. Informatorii şi oamenii de bine

555. Hăul interimar. Curaj şi viaţă

556. Greşeala fundamentală a liderilor opoziţiei: nu şi-au sesizat limitările; nu au creat cadrul pentru a fi sprijiniţi de alţii; discuţie

557. Lupta ascunsă pentru poziţii favorabile în conjunctura de mîine; fotoliile din opoziţie; inconştienţa organizării închise; necesitatea unei structurări care să atragă valorile, irigînd cu oameni noi, mai capabili; renunţarea la legitimitatea primului venit

558. Sterilitatea opoziţiei declamative; de la a spune şi cere la a face! Epoca proclamaţiilor; lipa planurilor de acţiune; jocul afectiv între optimism şi pesimism; impotenţa

559. „Mica intelectualitate de provincie”

560. Minciuna în opoziţie, tactica cu efect distructiv întîrziat

561. Necesitatea morală a împroprietăririi generale. Paradoxul anticomunismului de stînga

562. O coincidenţă cheie: micul procent de indivizi bine conservaţi  (capabili de eforturi de reconstrucţie, catalizatori ai emancipării generale) coincide cu acela aflat în opoziţie! Majoritatea trebuie să înţeleagă că e obligată să facă o concesie acestei minorităţi, căci altfel democraţia le va da dreptul de a se scufunda în dezastru. Apelul la această concesie, bine explicat, promisiunile clare legate de pretenţia minorităţii progresiste de a fi creditată cu dreptul de a conduce procesul renaşterii, construirea serioasă a alternativei şi respectarea promisiunilor ar fi o alternativă rezonabilă.

563. Un altruism politic: cei ce au responsabilitatea deciziei să nu aibă alte avantaje decît al posibilităţii de a da viaţă concepţiei lor de organizare.

564. Dacă guvernul va cere să ni se pună botniţe…parlamentul va vota! Stipularea în Constituţie a unui mecanism de echilibru care să interzică o majoritate absolută decisivă dar să evite şi haosul incapacităţii de guvernare

565. Grija constantă a luptătorilor pacifişti de a condamna „extremismul”. Demonstraţiile cuminţi , supapă de răcorire a presiunilor şi substanţă de stingere a incendiilor revoluţionare; cînd cei mai buni apărători ai stabilităţii devin… opozanţii simbolici. Forţa tăcerii turbate faţă de gălăgia diluantă!

566. Între securitate şi…masonerie!

567. Stilul secretos şi operaţiile deschise; între organizaţiile subterane şi procesele publice de renaştere; trebuie să preluăm puterea pentru a influenţa spre bine masa sau să influenţăm spre bine pentru a lua puterea?

568. O Constituţie modernă trebuie să fie operativă, un adevărat mecanism de asigurare a democraţiei (structuri, tehnici, organisme de reglaj).

569. Stilul conspirativ şi pierderea de timp şi energie pentru suspiciuni; diversiunea pîndei continue; motivul real: lipsa de forţă (sevă) a protagoniştilor; coerenţa unui plan şi autoreglarea prin respectarea lui a problemei „trădării”.

570. Limba – o temniţă a noţiunilor (împiedicînd gruparea după idei, credinţe); o lume cu 10 state mari, avînd 10 forme de organizare socială şi cu dreptul de a te muta unde vrei – ar dispare obligaţia minorităţii de a se supune majorităţii.

571. De la captivitatea fricii de represiune la captivitatea fricii de a face rău spunînd adevărul despre opoziţie.

572. Confuzia prelungită între cauze şi efecte.

573. Deschiderea spre valori sau „apărarea” de cei prea inteligenţi!

574. Apel către poporul francez.

575. Pseudo-opoziţia. Forme de manifestare.

576. Ce ar trebui să fie un partid. Se susţine cel mai bine încercînd un exemplu.

577. Economia socialistă +teroare= viabila! (mediocru, tip lagăr). Dezechilibrul vine din dispariţia fricii – axul intern al fostei structuri. Să dorim deci reinstaurarea terorii pentru a repune bătrînul şi sinistrul vapor pe linie!? Hăul din epoca de tranziţie: libertate fără conştiinţă emancipată.

578. Pericolul dezumflării simbolice – ţara intelectualului umanist. De la a simţi la a spune ce simţi şi la… a face ce spui!

579. Necesitatea separării apelor; duşmanul principal – confuzia. Proclamaţia la un an.

580. Eliberare; emancipare; renaştere.

581. Asul de treflă al manipulării:dezorganizarea opoziţiei… prin capii ei!

582. Constituirea Alianţei Civice este expresia unei insatisfacţii faţă de prestaţia partidelor , pe care acestea trebuie să o analizeze , trăgînd concluzii şi modificînd!

583. Opoziţia tricefală: forumul , Alianţa civică, şefii partidelor.

584. Observînd erorile ar fi trebuit să le corectăm implicîndu-ne, nu să acuzăm adîncind criza multipartidismului.

586. Decît să faci politică urît, mai bine nu faci deloc şi mai bine critici greşelile…. Dar cel mai bine e să faci politică frumos!

587. Scrisoare deschisă către Vatra românească. Problema celor patru cadrane. Pericolul compromiterii simultane a naţionalismului şi democraţiei. Apel la dezicerea de colaboratorii securişti!

588. Lista „disponibililor pentru alternativă”.

589. Dreptul călăului de a-şi continua munca în ciuda abolirii pedepsei capitale.

590. Paradoxul harnicilor colaboraţionişti versus leneşilor opozanţi.