Proces verbal,

 

 

Încheiat azi 4 octombrie 1990 pe Dealul Mărului în locul numit ,, La Morţi", situat la sud-vest - circa 300 m de şoseaua Roman-Vaslui la km 59-60, între reprezentanţii Asociaţiei pentru Dialog Social Piatra Neamţ şi Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici filiala Piatra Neamţ, cu participarea dlui procuror Tănase Dumitru din partea Procuraturii locale Roman şi a dlui jurist Ilisei Claudiu din partea Prefecturii Judeţului Neamţ, precum şi a dlui jurist Cornariu Gheorghe, constatându-se:

In locul menţionat, în urma sesizării primite din partea unui grup de cetăţeni din comuna Poienuri şi sat Gâdinţi, comuna Sagna, judeţul Neamţ, s-au efectuat săpături descoperindu-se osemintele unor persoane neidentificate, într-o groapă comună. Examinându-se aceste oseminte se poate aprecia numărul acestor persoane la 11 (unsprezece).

Examinarea a fost făcută de dr. Spănoiu Mihai, medic generalist, la solicitarea Asociaţiei Dialog Piatra Neamţ izolându-se:

-         os femur, 7 perechi şi 4 neperechi - total 18

-         os tibia, 9 perechi - total 18

-         os humerus, 15.

Alte oase neidentificabile nu depăşesc numărul menţionat. Pentru eventuale cercetări se recomandă examinarea osemintelor de către un medic legist.

 

Asociaţia Dialog Piatra Neamţ, Asociatia Detinutilor Politici, Procuratura locala Roman,  

Prefectura judeţului Neamţ , Primăria Roman

semnături indescifrabile