„Absenţa alternativei”

 

 

„Problema e că nu avem pe cine pune în loc”, declară unii dintre contestatarii actualului regim…

Iritat de orbirea pe care o dovedeşte un astfel de blocaj şi dorind să destram ţesătura de confuzii care îl face posibil, obişnuiam să răspund celor care-mi solicitau un candidat posibil la preşedinţie :”Eu”!....Această glumă, conţine o provocare foarte serioasă, care poate fi tradusă în următorii termeni expliciţi:

Orice om normal e mai puţin periculos, la conducerea ţării, decît un individ compromis, nărăvit prin uz îndelungat la o  mentalitate din ghearele căreia naţiunea încearcă să se smulgă, interesat la acoperirea unor infractori cu care a colaborat, şantajabil de foştii săi Tovarăşi, obligat să împiedice declanşarea unui proces de pedepsire a fărădelegilor  în care a fost implicat; sunt deci milioane de cetăţeni în care e mult mai normal să avem încredere decît în EL (pseudonimul folosit în alegeri de Tovarăşul Iliescu).

Pe lîngă domnul Roman şi ceilalţi Fii ai nomenclaturii comuniste care-i formează garnitura „tehnocrată”, ţara asta mai are şi alte cadre de înaltă calificare. E drept însă că aceştia, neafirmîndu-se sub tutela protectoare  a unor căpetenii comuniste, de talia unui Valter Roman, ar putea declanşa realmente procesul comunismului, fără a fi puse în situaţia să-şi denigreze proprii părinţi!

Culmea paradoxului în care se complace teza falsă a lipsei de alternativă e că reuşim  să numim înlocuitori, pentru că sunt prea mulţi!

De unde se trage atunci scepticismul  analiştilor sau obtuzitatea alegătorilor care se întreabă azi: „Raţiu sau Cîmpeanu”? Din refuzul declanşării unui proces autentic de depistare, selectare şi afirmare a valorilor!

Cîţiva protagonişti, proiectaţi în centrul atenţiei publice, păstrează monopolul publicităţii, obstaculînd, mai mult sau mai puţin conştient, noul val.

Dacă nu reacţionăm, continuînd să tăcem în numele „unităţii opoziţiei”, egoismul  „eroilor” noştri preferaţi ne poate priva de accesul la adevăratul rezervor  de capacităţi de care ţara dispune CHIAR ACUM şi pe care anonimatul îl menţine în umbră. Replica „Cine îi împiedică să se afirme?” – e o ipocrizie, pe care „opozantura”  politică şi intelectuală o ştie foarte bine ( mă abţin de la detalii…).

Ceasul e grav. Responsabilităţile sunt mari. Ambiţiile personale nu mai pot fi acceptate. Nu vedeţi că, neîncurajaţi (chemaţi şi sprijiniţi fără nici o reticenţă)  tinerii şi capacităţile au tendinţa de a renunţa la implicarea politică, dedicîndu-se împlinirilor profesionale sau materiale?

Haideţi, scoateţi dopul, domnilor organizatori, să curgă alternativa; chiar dacă viitura va îndepărta pe unii dintre actualii lideri ai opoziţiei, ea este  singurul şoc capabil să măture gunoiul politic care s-a agăţat de putere!