Pentru a ne apăra credinţa în dreptate

 

-Pentru a ne manifesta recunoştinţa, respectul si solidaritatea fată de cei care   au fost loviţi în lupta de eliberare a tării de sub tirania agresorului securist-comunist.

-Ca semn de contestaţie intransi­gentă fată de tentativa Mafiei Inchizitoriale de a se menţine la putere.

-Pentru a semnala condiţia noastră de prizonieri ai unui monstruos abuz politic, siliţi să ne supunem unei "legalităţi" instaurate prin înşelăciune.

-Dorind să se ştie că nu putem şi nu vrem să-i iertăm pe cei ce ne-au supus îndelungatului regim de înrobire, umilinţă si degradare.

- Pentru a semnala că refuzul "noilor" autorităţi de a pedepsi pe responsabilii criminalului  experiment comunist are efect contrar celui scontat (amnezie, resemnare, pace cu călăul), întărindu-ne mînia si setea de dreptate.

- Pentru a respinge diversiunea "vinovăţiei generale" care încearcă să estompeze artificial contradicţia fundamentală dintre clica oprimantă şi masa oprimată.

-  Manifestîndu-ne  ruşinea, dezamăgirea şi compasiunea produse de reacţia unei importante părţi a populaţiei, care nu a rezistat enormei intoxicări morale la care a fost expusă şi ura (da, ura!) faţă de cei ce au adus-o în această stare.

- Pentru a ne delimita ferm de atitudinea acelor organizaţii şi persoane care acceptă înlocuirea Revoluţiei cu o "Reformă".

-Pentru a semnala trădarea ideii de revoluţie pe care o implică compro­misurile cu Puterea Reacţionara, care nu fac decit sa-i ofere acesteia care nu fac decit sa-i ofere acesteia  adapostul unei false legitimitati.

-In semn de revoltă, dezgust şi DISPERARE fată de spectacolul politic actual.

-Semnalînd că din acest moment nu ne mai reprezentăm decît pe noi înşine şi nu mai sîntem reprezentaţi decît de noi înşine.

-Pentru a ne apăra credinţa în Bine, Adevăr si Dreptate de tentaţia descu­rajării şi a depăşi deziluzia ineficacităţii eforturilor noastre de propagandă pentru emancipare, luciditate, fermitate, coerentă, solidaritate şi angajare.

-  Pentru a denunţa statutul de conştiinţe exilate din viata politică a , ţării, la care ne-au adus abuzurile pu­terii, ambiguităţile opoziţiei şi con­secvenţa declaraţiilor precedente (vezi comunicatele noastre din presă).

Asociaţia "Dialog PiatraNeamţ" îşi reorientează activitatea curentă (con­damnată la sterilitate şi chiar nocivitate în climatul actual) către o GREVA DE AŞTEPTARE A NORMALIZĂRII VIETII  POLITICE. Greva va fi mar­cată prin adunări şi comunicate şi printr-o ştafetă a protestului prin foame. 31 de membri ai asociaţiei şi-au împărţit zilele lunii şi se vor înlocui, prin rotaţie, nelimitat

E puţin şi ineficace...! Sperăm că nu vom mai avea nevoie de refugiul sim­bolurilor în ziua în care

REVOLUŢIA VA ÎNVINGE, NU COMUNISMUL!

 

 

Declaraţie adoptată de Adunarea generală comemorativă a Asociaţiei "Dialog Piatra Neamţ" din 16-21 decembrie 1991

 

Cotidianul, 3 decembrie 1991