Selecţii din jurnalul Ioan Roşca

5 iulie – 15 septembrie 1991

 

5 iulie

Congresul Alianţei Civice [consemnări]

Gabriel Andreescu – deschide congresul. Mesaje: binecuvîntare de la Mitropolia Banatului

Iurie Roşca : tratatul cu ruşii e o trădare a cauzei noastre naţionale

C. Diaconescu – Partidul Social Democrat: Tofler – epoca minorităţilor. Dreptul şi solidaritatea celor puţini. Apariţia grupurilor de interese. AC reprezintă astăzi un grup de interese. Salută congresul. Vom lupta împreună pentru democraţie autentică şi reîntregire naţională.

Stănescu- Solidaritatea Universitară: poziţie unită pentru cîştigarea alegerilor. Liste comune. Numai aşa ceva putem noi aşa. Marasmul economic – sabotajul organizat.

Popescu- 21 decembrie: onorat pentru invitaţie. Pentru ce s-a luptat şi murit pe 21: pentru libertate, adevăr, unitate. Am fi alături de partidul AC, ca un continuator al dezideratelor pentru care s-a luptat şi murit (en passant, aduce aminte că Stelian Tănase era în luptele din 21.) AC are interesul de a avea cît mai puţini infiltraţi plus altruismul membrilor consiliului director.

Solcanu Ion – FSN: transmite din partea FSN salut pentru congres. Acţiunea politică e benefică. Lupta cu mijloace cinstite. Să învingă cel mai bun. Salută cu sinceritate. Rămîn deschişi dialogului cu forţele constructive şi nu nihiliste pt. crearea statului de drept. Să depăşim animozităţile şi interesele înguste.

Ioan Lup – PNT: salut izvorît din istorie. Citat din Simion Bărnuţiu:”PNT- născut în vîltoarea formării poporului român”. Suntem alături de AC.

Toma G Maiorescu-ecologişti: salută cordial. Continuare cu inteligenţă şi curaj. Pericolul antisemitismului şi urii pentru a ne izola.

D. Laios –UDMR: cea mai mare plăcere – sunt printre prieteni.

Gavrilă Copil-Asociaţia Bucureşti-Chişinău: Moscova cedase mulţi paşi şi era dispusă să mai cedeze (libera trecere). Cere AC să-şi asume lupta naţională.

Nicu Stăncescu din PUD: invită AC la forum

Grama Mihai-Uniunea democratică creştină : vorbeşte şi face propuneri în spiritul forumului. Militează pentru dreapta. Nici-o formă de comunism.

[…]

[Notiţe personale în vederea intervenţiei la congres

- dezbatere generalizată, pluralitate atitudinală, feed-back, hotărîri de sus în jos, dispariţia cultului personalităţii.

Valorile nu au fost încă sesizate.

Apariţia partidului este extrem de necesară deşi e foarte foarte tîrziu. S-a pierdut deja enorm. Poate încuraja: unificarea opoziţiei, ridicarea nivelului ei (prin punerea unor condiţii şi emulaţie). Apărarea valorii politicului.

Deci, s-ar cere: claritate (fără ambiguităţi), organizare (coerenţă, efort), deschidere (dezbatere generalizată), selecţia valorilor.

Atenţie, vechiul sistem de valori e invalid, valorile se bazează acum pe popularitate şi mulţi au dovedit că nu au calităţi politice.

Oportunitatea partidelor este o obligaţie la noi. Rezultatul ambiguităţii la Piatra Neamţ. Vezi congresul AC din decembrie. Nu avem ce face, noţiunea de societate civilă, nu poate rezolva la Piatra Neamţ nimic. Singura ieşire: declaraţia netă că suntem de partea celor obidiţi; strîngerea datelor; dezbaterea problemelor; construirea alternativei; promisiunea că vom rezolva situaţia în cazul preluării puterii. Toate acestea înseamnă partid. Alte efecte: unitatea opoziţiei, nivelul ei.

Eu nu sunt de acord cu mulţi dintre cei propuşi pentru conducere.

Repetăm ce-am zis la primul congres – apolitismul nu are  ce face la Piatra Neamţ- doar angajarea în lupta politică poate oferi finalitate concretă pretenţiilor noastre principiale. Rezultatul ambiguităţii din aceste 6 luni la Piatra Neamţ este nul. Nu am reuşit să implementăm mai nimic pentru a da un conţinut conceptului de societate civilă. Am încercat să ne declarăm de partea celor nedreptăţiţi, să strîngem date, să dezbatem problemele, să construim alternativă. Ei şi!? Lipsea evident orice finalitate. Simţul practic al cetăţenilor i-a îndepărtat de noi. Singurul lucru ce se putea spune ar fi fost „votaţi-ne şi ne angajăm că vom da satisfacţie!”.

Apariţia acestui partid poate rezolva şi problema unităţii opoziţiei, calităţii ei, cîştigului de voturi şi alegerilor libere.

Deci, atenţie la selecţia liderilor şi valorilor.]

[Ziua a doua

Carta drepturilor AC

Pilat – programul economic

Diaconescu

Ana Blandiana – declaraţia de reconciliere

Octavian Paler – mea culpa]

 

[Pastile]

0 -despre înfiinţarea AC

Pericole: festivism, cultul personalităţii, afectivism, sterilitate, simbolism, atrofiere geografică, lipsa mecanismului de selecţie a oamenilor şi ideilor, fuga de răspundere, incoerenţă, amatorism, nedemocraţie (refuzul celorlalte opinii), obturarea noilor valuri, grabă exagerată şi contraproductivă combinată cu pierderea timpului, happy-nism, contratimp, centrism, incapacitate de sincronizare cu radicalii

1. Revoluţia i-a prins pe intelectuali pe picior greşit. Pentru a se scuza că nu au participat, au contribuit subtil la stingerea ei.

2. Fazele părăsirii variantei revoluţionare a schimbării: puterea, opoziţia, mas-media, populaţia….revoluţionarii

3. Complexul superiorităţii. Eroarea ascunsă. Nerecunoaşterea invalidităţii scării de valori. Refuzul noii selecţii.

4. Alternative structurale: centralism sau democraţie. Argumente. Adaptarea la realitate.

5. festivism, afectivism, sterilitate

6. Intelectualitate şi revoluţie. Raportul real de forţe. Reacţia angelică. Consecinţe.

[figură reprezentînd sistemul de forţe care influenţează realitatea românească având în centru electoratul]

 

26? August

[Ciornă pentru un comunicat de delimitare faţă de Apelul AC]

Fideli cauzei revoluţiei anticomuniste declanşate la 16 decembrie 1989 şi în mod evident înăbuşită de restauraţia camuflată dar neiertătoare, trădată de cei ce conduc în numele ei,

Simţind că situaţia politică internaţională face inacceptabilă recunoaşterea legitimităţii puciului comunist[..]

Considerînd regimul nostru cetăţenesc actual ca o stare de prizonierat camuflat.

Declarăm că nu putem aproba Apelul Alianţei civice, cît timp el nu stipulează ca primă condiţie: 1. demisia actualelor structuri de conducere   2. îndepărtarea activiştilor şi securiştilor din decizii de conducere   3. clarificarea publică completă a situaţiei securităţii   4. organizarea unor alegeri libere autentice de către un guvern interimar credibil în condiţiile eliberării televiziunii române.

Aşa precum în apelul nostru din 3 mai 1990 (cu care am finalizat greva foamei) am atenţionat opinia publică asupra inacceptabilităţii alegerilor şi nu am fost înţeleşi, declarăm şi azi că, în condiţiile actuale, sub această putere, alegerile nu pot fi decît o farsă, o batjocorire a conceptului de democraţie.

Ne pare rău că  facem din nou notă discordantă dar realităţile locale ne obligă la o totală neîncredere privind rezultatul unor alegeri care s-ar ţine în actualele condiţii. Am putea face dovada prin sondaje în rîndul „electoratului” nemţean, că acesta este complet intoxicat de către campania de îndoctrinare neocomunistă, aflată în imposibilitatea oricărui discernămînt politic, atîta timp cît democraţia nu cucereşte mijloacele de a-l face să cunoască şi înţeleagă adevărul.

Neputînd admite continuarea procesului de legitimare a unei enorme escrocherii, declarăm că nu vom recunoaşte rezultatele alegerilor dacă vor avea loc în aceste condiţii – cu acest guvern la cîrmă , securitatea nedezafectată, informatorii nedeconspiraţi, televiziunea neeliberată.

Asociaţia Dialog Piatra Neamţ

 

6 septembrie

Ce nu pot eu ierta comuniştilor [nepublicat]

Că s-au pus în slujba unei puteri străine şi ostile României şi democraţiei, acceptînd să lucreze ca agenţi ai imperialismului sovietic, ascunzîndu-şi scopurile criminale în spatele propagandei comuniste.

Că au profitat de nemulţumirile sociale pe care le genera organizarea societăţii din epocă, pentru a deturna setea de justiţie în folosul instalării unei injustiţii incomparabil mai mari.

Că s-au pus la dispoziţia cotropitorilor, fiind nu numai colaboraţionişti, ci chiar parteneri viguroşi în acţiunea de spoliere şi distrugere a ţării cucerite în urma războiului.

Că au declanşat o neruşinată campanie de cucerire a puterii apelînd la monstruoase mijloace, reuşind ca sub protecţia binevoitoare a baionetelor sovietice să zdrobească creierul organismului românesc.

mergînd pe principiul „cine nu e cu noi e împotriva noastră”, au instituit o teroare generalizată, anihilînd orice posibilitate de conservare a unei condiţii existenţiale de minimă decenţă.

Că au umplut puşcăriile şi cimitirele cu cei mai buni fii ai acestui neam, numai pentru a nu le putea periclita poziţia de căpuşă.

Că au atras de partea lor în acţiunea de distrugere a elitelor româneşti, masa uşor manipulabilă a păturilor proletare, făcînd-o părtaşă la o crimă îngrozitoare.

Că au trădat apoi chiar şi pe aceia pe care îi folosise la început, instalînd o mizerie generalizată, construind cu încăpăţînare o condiţie umană de mizerie, distrugînd echilibrul tuturor păturilor sociale româneşti.

Că au ţesut în trupul societăţii o incredibilă reţea de delaţiune şi teroare, transformînd întreaga ţară într-un lagăr de muncă forţată, îndobitocire şi dereglare mintală.

Că nu s-au lăsat pînă nu au coborît la 0 preţul condiţiei umane, pînă nu au impus principiul umilitor al primordialităţii forţei şi obligativităţii supunerii umile.

Că în sadismul lor halucinant, au obligat victimele să cînte osanale regimului care îi storcea şi îi teroriza, făcîndu-le să guste pînă la capăt cupa înfrîngerii demnităţii.

Că au distrus meticulos toate organele vitale ale organismului românesc.

Că au impus principiul antiselecţiei, invitînd pe proşti să-i domine copios pe inteligenţi, pe laşi să-i schingiue pe cei curajoşi, pe ticăloşi să decidă soarta celor drepţi.

Pentru toată această gigantică batjocură, pentru că, în ultimă instanţă au încercat să devieze cursul evoluţiei speciei umane, retezîndu-i calea spre lumină, adevăr şi bine şi împotmolindu-l în mocirla anihilatoare a răului.

Pentru că au încercat să ne facă neoameni.

Încă, poate aş mai fi putut pune problema unei iertări…

Încă, poate s-ar mai fi putut spune că e mai bine să o luăm de la 0, alungînd amintirea şi ameninţarea trăitului coşmar, decît să ne raportăm la el, otrăvindu-ne continuarea.

Încă, poate faptul că forţele Răului sunt puternice, net superioare mugurilor de bine ce apar în această primăvară, că numărul celor implicaţi în procesul de compromitere insidios şi consecvent la care am fost expuşi cu toţii e prea mare, că numărul celor intoxicaţi de otrăvitoarea propagandă comunistă îi pune pe supravieţuitori în minoritate, toate acestea deci, ar impune un armistiţiu.

DAR:

Reacţia populaţiei după revoluţie…

Modul în care ea  a votat…

Nivelul poftei de adevăr, dreptate, libertate şi demnitate pe care îl demonstrează majoritatea concetăţenilor noştri…

Egoismul generalizat, insolent şi feroce, ce a ieşit la lumină…

Timiditatea jenantă a luptătorilor pentru democraţie…

Stîngăcia , prudenţa, tragica ipocrizie şi neputinţa de care dau dovadă partidele antitotalitare…

Pasivitatea celei mai mari părţi a „intelighenţiei”…

Sterilitatea şi efeminarea părţii ce se pronunţă pentru democraţie…

Într-un cuvînt – dovada neiertătoare a reuşitei experienţei comuniste.

E DE NESUPORTAT.

Pentru că, de-abia în condiţiile de după 22 decembrie 1989, în care atitudinea fiecăruia îl reprezintă cu adevărat fără circumstanţa derutantă a lipsei de libertate şi a terorii, de-abia acum ştim ce am devenit, fiecare dintre noi!

Tentativa de otrăvire a omenescului, de instituire a domniei Prostiei, Răutăţii, Laşităţii şi Ticăloşiei este monstruosisimă.

Dar, ca orice delict, trecerea de la tentativă la reuşită, reprezintă pragul de la care nici-o iertare nu e posibilă!

Am simţit nevoia unei explicaţii pentru afirmaţia cu care voi termina această intervenţie ce ar părea paradoxală. Sper însă că se va înţelege acum de ce:

Atunci cînd, după izbucnirea revoltei din decembrie , oamenii mi-au spus să stau cuminte să văd cum se termină.

Atunci cînd, în multe întreprinderi, oamenii au ales aceleaşi canalii ca să-i conducă mai departe, pentru a nu deregla reţelele de influenţă şi contrabandă în care erau mai toţi implicaţi.

Atunci cînd oamenii au aplaudat preluarea cîrmei de un fost prim-secretar.

Atunci cînd oamenii au sărbătorit înfrîngerea înspăimîntătoarei reţele represive, deşi nimeni şi nimic nu o demontase.

Atunci cînd oamenii au acceptat ca liderii comunişti ai „revoluţiei anticomuniste” absolut provizorii să candideze în alegerile pe care ei le organizau.

Atunci cînd intelectualii şi-au afirmat rezerva faţă de implicarea lor în politică… ţinîndu-se deoparte de organizarea unor forţe politice care să se opună reinstalării comuniştilor cu nume schimbat.

Atunci cînd cetăţenii au manifestat antipatie faţă de „bătrînele fosile” ce deranjau liniştea publică cu poveştile lor de foşti deţinuţi politici.

Atunci cînd opinia publică şi-a arătat îngrijorarea faţă de revenirea la putere a clicii exploatatoare capitaliste.

Atunci cînd au optat la 20 mai pentru conservarea unei ordini a lucrurilor ce le intrase în sînge, preferînd promisiunea de mai bine a fostului stăpîn condiţiei neliniştitoare – pentru omul domesticit- de liberă competitivitate în lupta pentru existenţă.

Atunci cînd gospodinele furioase ne-au certat că „ nu-i lăsăm doi ani să dovedească ce pot” pe lupii ce păziseră stîna şi pînă acum.

Atunci cînd am văzut în jurul meu cîţi oameni erau între timp implicaţi în activităţi dubioase a căror întrerupere îi îngrijora, cîţi oameni erau interesaţi de o păstrare a principiului antiselecţiei.

Atunci cînd, ca răspuns la greva foamei prin care am încercat să mă  exprim, m-au insultat, ameninţat, scuipat şi alungat cu o ferocitate ce demonstra că ura le devenise pulsul interior.

Atunci cînd minerii au zdrobit în Piaţa Universităţii pe tinerii care , prin curajul şi jertfa lor – cu care au provocat răsturnarea – le aduseseră de fapt posibilitatea îmbunătăţirii vieţii.

Atunci cînd, cu feţe descompuse, foştii propagandişti au aplaudat sau chiar ajutat la maltratarea vreunui rebel copil anticomunist.

Atunci cînd, în urma nesfîrşitului şir de fărădelegi a puterii, „opoziţia” (desigur neputincioasă) nu a reuşit nici măcar să-şi salveze demnitatea părăsind parlamentul umilirii naţionale.

Atunci cînd, locuitorii oraşului Piatra Neamţ m-au hăituit pentru că încercam la 16 decembrie 1990 să comemorez victimele comunismului,  în urletele foştilor activişti ce zbierau „Jos Timişoara!”.

Atunci cînd liderii opoziţiei mi-au dat  a înţelege că „radicalismul” meu e exagerat şi face rău cauzei.

Atunci cînd solicitărilor de sprijinire a dizidenţei mele politice prin care contest legitimitatea actualei puteri şi a cererii mele de azil politic, foştii dizidenţi i-au răspuns cu rezervă şi ostilitate.

Atunci de-abia

Ura faţă de călăii acestei naţiuni m-a invadat irezistibil, făcînd orice conciliere imposibilă.

Aţi reuşit, Tovarăşi, să demonstraţi că se poate ceva atît de grav încît surpă temelia condiţiei mele de om.

 

[„Tovarăşi părinţi” – nepublicat]

[„Reconciliere” – ciornă articol publicat în „Dreptatea” – 5 oct. 1991]

Însăşi folosirea acestui termen , ca sugestie se soluţionare a crizei din societatea românească, trădează apartenenţa şi intenţiile vorbitorului.

Înţelegere între care părţi?

Împăcare pentru care afronturi reciproce?

Ce ar dori călăii comunişti şi colaboratorii lor să li se ierte, e clar. Dar invers, ce urmează să ierte ei victimelor lor? În ce ar consta reciprocitatea unui pact de reconciliere?

Este clar că utilizatorul acestui termen refuză să considere comunismul ca un agresor criminal şi subiectul experienţei sale ca pe o victimă, caz în care ar face apel la iertare şi nicidecum la… reconciliere.

 Să ne împăcăm? Dar ni ci nu ne-am certat…!!

Ei au lovit. Noi am încasat.

Ei au impus. Noi am suportat.

Ei au încercat. Noi am rezistat.

Nu e nimic de reconciliat!

 

[„Vînătoare  de vrăjitoare” – ciornă articol publicat în „Dreptatea” – 8 oct. 1991]

[..] Bună, nu? Ah, canalie, poate că victimele ar avea dreptul să ceară amnistie… deşi nici lor dreptatea nu le poate recunoaşte dreptul de a expune societatea la pericolul crimei nepedepsite şi criminalului nepedepsit. Dar în gura ta, apelul la înţelegere este atît de batjocoritor încît nu poate decît adăuga o circumstanţă agravantă [..]

 

7 septembrie

„Apărătorii ordinii publice” [ nepublicat]

Una din două.

Ori considerăm întregul experiment comunist ca o enormă fărădelege şi ilegalitate, grevat împreună cu consecinţele sale, de nulitate absolută.

Şi atunci reţeaua foştilor „apărători ai ordinii” apare ca cel mai mare pericol şi duşman al tinerei noastre democraţii.

Şi atunci paznicii lagărului nu mai au nici-o acoperire în a ne păstori, nu ne mai pot veghea „securitatea” pentru care ei au fost şi sunt cea mai mare ameninţare.

Şi atunci actuala reţea ce s-a strecurat la putere nu are dreptul să facă ordine în stînă cu ajutorul lupilor cu limbi ascuţite, deşi ei cîntă azi la uşa democraţiei „trei iezi cucuieţi, uşa mamei descuieţi”.

Şi atunci chiar şi cei ce se bazează pe fosta reţea represivă pentru a apăra „stabilitatea” se condamnă la verdictul de trădare a revoluţiei pe care susţin că o reprezintă.

Şi atunci, în confruntarea dintre contestatarii străzii (aceiaşi ca-n decembrie 89) şi „forţele de ordine”, ilegalitatea şi vinovăţia sunt ale acestora din urmă.

Ori,

Admitem legitimitatea actualelor structuri de putere din România

Şi atunci admitem postura de păzitori ai ordinei publice pentru experţii formaţi în fostul regim.

Şi atunci admitem că aceia care contestă actuala putere şi vor să o detroneze , tulbură ordinea firească din stat şi trebuie pedepsiţi ca atare.

Şi atunci stăm în parlamente în care se votează legi ce dau dreptul torţionarilor fostului regim să reprime mişcările de protest contra celui actual.

Şi facem dizertaţii despre ordinea publică în cadrul unor convorbiri constructive purtate cu liderii ariergărzii comuniste.

Şi atunci ne asumăm responsabilitatea pentru suferinţele celor ce vor mai avea nebunescul curaj de a se împotrivi în stradă relegitimării reţelei mafiote securicomuniste.

Cu regret pentru consecventa predispoziţie spre flexibilitate şi nuanţe a politicienilor, le atrag atenţia că , pe acest subiect, se aplică principiul terţului exclus: ori noi încălcăm legea, ori ei o uzurpă.

 

Un rezumat al istoriei comunismului

După revoluţia din 1917, expansionismul imperiului de la răsărit este întărit cu agresivitatea caracteristică organizării comuniste şi cu făţărnicia propagandei ideologice.

Şi în România, profitîndu-se de existenţa unor probleme socio-politice reale, Moscova îşi strecoară agenţii, ce încep o campanie deşănţată de dereglare a mecanismului societăţii în numele cauzei clasei proletare.

Datorită caracterului antistatal al activităţii sale (urmărea declarat dezmembrarea statului român) PCR este scos în afara legii. Sesizînd intenţia distructivă a acestei reţele de spionaj şi sabotaj, masa mare a celor vizaţi de propaganda ei ideologică, nu a putut fi atrasă în cursă. În anul 1944, PCR avea sub 1000 de membri, agenţi străini de interesul poporului român (majoritatea nici nu erau de această naţionalitate) cărora li s-a spus mai tîrziu „ilegalişti”.

Dacă o farsă tragică nu ar fi dat acestei clici şansa de a-şi realiza planurile criminale ea ar fi eşuat în puşcăriile rezervate trădătorilor de ţară. Acum însă, foştii „ilegalişti” ridică pensii grase ce le recompensează activitatea.

În urma celui de al doilea război mondial, România are neşansa enormă de a intra sub dominaţia URSS. Stalin – un Hitler învingător – declarase că va implanta comunismul în ţările ce-i revenea ca pradă de război. A făcut-o. aşa a apărut Europa de Est…

Pentru a reuşi o atît de radicală răsturnare a societăţii româneşti – total refractară la comunism – a fost aplicat un tratament de şoc. Reuşita lui se datorează mai multor factori, printre care:

- extraordinara energie pe care a depus-o micul grup de comunişti români de care Moscova dispunea la acea oră pentru distrugerea echilibrului ţării şi preluarea puterii

- prezenţa trupelor sovietice ocupante sub „protecţia” cărora s-a desfăşurat procesul de transformare politică „naturală”

- reacţia de o complice indiferenţă a societăţii democratice din Apus

- erorile săvîrşite de membrii partidelor politice democratice, incapabili să înţeleagă monstruozitatea adversarului şi să-l trateze în consecinţă

- o anume predispoziţie la supunere, inoculată în mentalul poporului român şi considerată chiar ca o calitate  a sa

- disponibilitatea păturilor de la periferia fostei societăţi de a colabora cu nucleul comunist pentru distrugere păturilor avute, în speranţa că le vor lua locul, cu pofta de a nu rata ospăţul promis de comunişti

-consecvenţa aplicării terorii

A început sarabanda celor două căi de instituire a noii societăţi: teroarea şi minciuna. În mod gradat, pentru a evita riscul ca victimele să se solidarizeze, au fost loviţi toţi cei ce se opuneau sau păreau că se opun, puteau să se opună, păreau că ar putea să se opună puterii noilor veniţi.

Politicienii, oamenii de afaceri, de cultură, preoţii, profesorii, actorii, elevii care erau suspecţi de cîrtire au fost hăituiţi, arestaţi, schingiuiţi, umiliţi, distruşi, ucişi.

S-au organizat lagăre de exterminare în care era măcelărită spuma societăţii româneşti. În ceea ce priveşte drojdia ei, a cunoscut o soartă inversă: bătăuşii, cerşetorii, etc. au fost imediat făcuţi primari şi prim secretari. Li s-a dat dreptul de  a dispune de ceilalţi şi de a-i tortura în numele Partidului.

În închisori s-au imaginat metode nemaivăzute de degradare. Studenţii închişi la Piteşti erau schingiuţi pînă la punctul în care acceptau să înceapă ei a schingiui pe alţii.

Condiţia preluării poziţiilor de conducere (care, în urma exterminării vechilor protagonişti, deveniseră libere) era incultura totală (anii de şcoală erau consideraţi o dovadă a exploatării!), brutalitatea dovedită public, obedienţa absolută.

Tot ceea ce timpul selectase în societatea noastră a fost lichidat. În locul lor noii veniţi rezultau dintr-un proces făţiş de antiselecţie.

Teroarea a atins limite nemaiîntîlnite. Numai faptul că cineva nu-şi exprima entuziasmul faţă de noul regim în mod pompos şi public îi atrăgea suspiciunea, apoi urmărirea, apoi anchetarea, apoi eliminarea.

Tovarăşii de drum (ţărani, muncitori, etc.) pe care comuniştii şi-i asociaseră vremelnic pentru a-şi putea realiza planurile, au fost apoi trădaţi, pomenindu-se încet-încet într-o situaţie mai rea decît cea dinainte! Numai cei ce părăseau cu totul firescul pentru a se pune în slujba reţelei de represiune, propagandă sau administrare a regimului, puteau ieşi la lumina unei existenţe decente.

Prin 1964 monstruoasa cruciadă reuşise: societatea românească era la pămînt! La  cîrmă veniseră Tovarăşii. Trebuia trecut la o etapă nouă care să permită acestei noi oligarhii să se înfrupte liniştit din roadele poziţiilor cucerite.

Se înscenează un „dezgheţ”. În fapt, începuse să se simtă nevoia de specialişti care să ţină şandramaua economică pe picioare. De asemenea, apăruseră printre cei propulsaţi de tragicele transformări (fii, colaboratori, etc.), oameni cu capacităţi de creaţie şi producţie. Cadrul trebuia schimbat pentru a se reduce presiunea ce micşora ameninţător randamentul .

Se mimează o „rupere de Moscova”. De fapt sunt primele manifestări ale strategiei de exploatare a potenţialului sentimentului naţional într-o direcţie abil controlată.

Dar epoca liberalizării nu poate dura. Oamenii şi-o iau la cap. libertatea e contaminantă şi pune în pericol miezul de teroare ce ţine în viaţă sistemul.

După cîţiva ani, noul tătic (Nicolae Ceauşescu) dă semnul că joaca s-a terminat. Disciplina se reinstalează, cu uluitoare uşurinţă.

Uluitoare numai pentru observatorul neavizat, furat de exchibiţiile publice ale unui sistem a cărui adevărată viaţă e în subterană, a cărei vene pulsează în reţeaua represivă a securităţii.

De fapt securitatea s-a perfecţionat neîncetat , reuşind să cangreneze perfect societatea, pe care o are într-un control absolut.

Oceanul celor ce au acceptat, mai mult sau mai puţin şantajaţi, să devină informatori, face orice secret imposibil. Împotrivirea e silită să se izoleze în intimitatea fiecăruia, dacă nu vrea să producă reperarea, şicanarea, ameninţarea, hăituirea şi, în caz de nevoie, anihilarea îndrăzneţului.

Numitorul comun e frica.

În inima sistemului conducătorul înnebuneşte de atîta putere, pierzîndu-şi ştiinţa şireteniei şi dedîndu-se la excese inutile. Faraonismului nr. 1 al reţelei criminale, trezeşte sentimente diverse în rîndul mercenarilor, producînd în general îngrijorare. Ei sesizează tot mai mult că există pericolul unei explozii de nemulţumire. Că ritualul umilitor şi inutil la care Şeful supune o populaţie din ce în ce mai pauperă, creşte presiunea dincolo de nivelul de siguranţă pe care-l poate asigura securitatea.

Astfel reuşeşte Nicolae Ceauşescu cu puţinii lui acoliţi să nemulţumească pe toată lumea şi să distrugă un echilibru sinistru, dar solid construit cu atîta sînge şi migală. El e adevăratul gropar al comunismului în România. Colaboratorii săi temperaţi ar fi putut duce încă mult şi bine barca pe aceste ape, atît de bine controlate.

În plus, la Moscova se produce defecţiunea Gorbaciov.

Dincolo de contradicţia ce apare între orientarea stalinistă a regimului comunist din România şi cea liberală, defectuoasă de bine a lozincii „ordinele vin de la Moscova „ – una din pîrghiile psihologice ale sistemului.

E clar că nu se mai poate. Atît victimele cît şi călăii se apropie de ceasul emancipării.

 

Cele două mişcări: ale revoltei populare anticomuniste şi ale loviturii de palat anticeauşiste s-au întreţesut atît de intim încît nu se pot emite concluzii privind modul în care s-au intercondiţionat. Ceea ce e clar e că la 22 decembrie , pentru un foarte scurt timp, victimele şi călăii s-au coalizat într-o unitate paradoxală, acţionînd împreună:

- victimele, pentru a răsturna ordinea nefirească la care călăii le-au condamnat atîta timp, pentru a le smulge puterea şi privilegiile, pentru a-şi recuceri libertatea, demnitatea şi bunăstarea

-mafia, pentru a îndepărta pe cel care, prin nebunia sa individualistă, punea în pericol echilibrul care pînă atunci le rezervase o excelentă poziţie de căpuşă.

Pentru a-şi salva poziţiile de o nouă generaţie, dispusă să permită transformarea societăţii româneşti în direcţia unei liberalizări care să micşoreze tensiunea, cu condiţia să li se rezerve din start bucata cea grasă, transformîndu-se dintr-o putere represivă într-una economică, pe scurt, să închidă ciclul istoric care le-a permis să ia locul vechilor patroni, noua generaţie a elitei comuniste are idei înnoitoare.

Ea îşi joacă marea carte: bunicul a ucis pe fostul patron pentru că era capitalist, tatăl a condus în mod socialist fabrica astfel preluată, de-abia acum însă a venit ceasul recoltei – timpul ca nepotul să devină noul patron al vechii întreprinderi.

Planul executat cu măiestrie, printr-un joc dublu, susţinut cu consecvenţă:

- GREII îşi continuă activităţile subterane, loviturile de forţă, controlînd cu ajutorul reţelei mentalitatea publică, pentru a nu permite apariţia unor condiţii care să facă echipa să piardă puterea

- TINERII profesează public deschiderea spre valorile economiei de piaţă, liberalizează, scot la licitaţie, privatizează, etc.

Încît mirarea celor ce nu înţeleg de ce nu apare  cearta între ramura „reformatoare” şi cea „conservatoare” a puterii neocomuniste, dovedeşte totală naivitate! Fără jocul de forţă al conservatorilor, tinerilor le-ar fugi de sub picioare terenul pe care îşi instalează noua reţea oligarhică. Fără demagogia sforăitoare a „reformatorilor”, durii s-ar vedea confruntaţi cu o rezistenţă periculoasă.

 

După ce a fost dat afară pentru incompetenţă, lene şi încercare de sabotaj, bunicul a trăit bucuria de a-l vedea pe patron în stradă, în puşcărie şi în final în cimitir şi de a reveni în fabrică, falnic, ca secretar de partid. Dovedind ca director general al fabricii calităţi de conducător neînduplecat, tatăl a avut puterea să absolve succesiv cursurile fără frecvenţă ale facultăţii, apoi ale liceului, apoi ale şcolii generale. Iar azi, nepotul trimis la studii în străinătate , în urma unui concurs „pe dosare” a devenit manager la aceleiaşi uzine. Mai mult, folosindu-şi economiile adunate migălos de trei generaţii, e pe cale de a cumpăra fabrica, ce îşi va găsi un nou patron [neterminat]

 

8 septembrie

Notă

1. Ieşind dintr-o  societate organizată de dominaţia Răului, putem avea două direcţii: una către o societate nedominată de nimic – o ţară a libertăţii, cealaltă spre dominaţia Binelui – o ţară a semnificaţiei. Apusul îşi exhibă alternativa liberală, mizînd puternic pe reacţia noastră firească de respingere a oricărui centru sau plan coordonator. Suntem pe cale de a ne fixa un ideal dintr-un eşec.

2. Citind cărţi în care erau puşi,  în faţa provocării la curaj şi acţiune, mai mulţi protagonişti, am rezonat întotdeauna (simpatizat) pe Activul neînfricat, figura celui scîrbit, blazat, refuzînd implicarea, îmi provoca imediat antipatie.

Mai tîrziu, te poţi trezi cu surpriza unei răsturnări, care face ca de-abia refuzul implicării în ceea ce viaţa îţi scoate în cale, să fie un gest de nonconformism, revoltă, sau maturitate. Ajungi să simţi ca ridicolă, construită, gratuită, vulgară , figura misionarului înfocat.

Nimic nu exclude ca, la o altă cotitură a drumului concepţiei proprii, peisajul comportărilor exterioare să stîrnească cu totul alte reacţii, poate reveniri, poate…

Momentul cu adevărat critic este acela cînd relativitatea raportării tale îţi devine ţie însuţi binecunoscută. Atunci cînd, în mijlocul unei raportări entuziaste, întrezăreşti în fundal eventualitatea unor cu totul alte optici. Devenit perfect conştient de modul în care-ţi operează opţiunile, se produce o dereglare a stării interioare şi a comportamentului, încărcată cu tensiunea unui paradox: pe de o parte autopercepîndu-ţi luciditatea ca pe o eliberare din acea subtilă tiranie care te făcea să optezi ferm, resimţi bucuria; pe de altă parte, la această temperatură, cu această detaşare devenită sistem de percepţie, dezorientarea te cuprinde, odată cu tristeţea de a nu mai putea nutri sentimentul microbismului. În fond, e o întoarcere la nimicnicia dinaintea istoriei cunoaşterii sau culturii, o libertate vidă! Ce-i de făcut?

3. În ultimul timp,  senzaţia de dezumanizare (adică de părăsire a ritualurilor tradiţional umane) este accentuată şi de modul în care percep emoţiile. Odinioară, emoţia se obţinea la un capăt de drum, era partea finală a unui lanţ în care stimulul era exterior. Peisajul sau mîngîierea, sau reuşita, sau… o strîrneau la un moment dat.

Acum, emancipată, emoţia porneşte pur şi simplu, reacţie fără stimul aparent, extrem de abstractă! De la a plînge de durerea unei lovituri, la aceea a unei trădări, apoi a unei ratări, apoi la spectacolul nefericirii cuiva, apoi la întîlnirea nedreptăţii, apoi la o carte frumoasă, la o muzică impresionantă, la un peisaj neliniştitor, la un peisaj perfect frumos… iată trepte ce m-au adus la un pas nou, o altă zonă: a plînge pur şi simplu.

Pe măsură ce capacitatea mea de emoţie abstractă creşte, pe măsură ce gîndurile privind construcţia şi comportamentul universului şi omului mă fascinează, foştii stimuli ce-mi provocau emoţia, îmi apar tot mai şterşi.

4.În această noapte o emisiune mamut din Costineşti şi-a propus să reflecte  fericirea tinerilor de acolo. În ciuda posibilelor analogii cu trecutul meu cu M, nu m-am simţit cuprins de nici-un pic de melancolie. Dimpotrivă, ritualul acelei exhibări de veselie şi cîntec de împerechere, m-a oripilat. Am senzaţia puternică a unor jucării aflate în mîinile unor reflexe dominatoare învelite cu o plasă dizgraţioasă de ipocrizie halucinogenă. Nimic măreţ, nimic fundamental nu-mi pare a înconjura anticele perechi ce gînguresc sub vraja timpului de rut, cu aerul că nu asta fac ci că au pus mîna pe clanţa uşii către Sensul lucrurilor.

Penibile îmi apar propriile mele „ieşiri” galante. Optica lui Freud ne rezervă o postură total stupidă, penibilă, dizgraţioasă. E un cinism.

Cum aş putea recupera ceva din această faţetă a existenţei (dragostea) astfel încît, fără a mai fi ridicol, să mă aleg cu ceva? Cum i-aş putea dibui calea regală care o face Naturală şi Interesantă?

5.Adevărul e că, în timp ce mama are neapărată nevoie să intervină în existenţa celorlalţi, să-şi facă simţită prezenţa, să producă efecte, eu tare aş mai vrea să fiu lăsat în pace în postura de consumator al spectacolului existenţei.

 

9 septembrie

Notă

Platforma unui partid ar trebui să conţină algoritmi concreţi de acţiune şi nu idealurile partidului, deci chestiuni de genul:” se încearcă…, dacă se reuşeşte atunci…..dacă nu, atunci…..” etc

Este de nepermis, de exemplu, ca o platformă să nu precizeze planul concret privind:

1. eliberarea (evadarea din chingile reţelei mafiote securicomuniste, dezactivarea şi inofensivizarea torţionarilor, blocarea campaniei de intoxicare ideologică, spargerea găştilor de trafic de influenţă, recuperarea avuţiilor escrocate, etc.

2. edificarea unui stat normal. Planul implementării noilor structuri pe etape şi cu variante în funcţie de reacţie

3. emanciparea societăţii şi cetăţeanului – mijloc şi scop.

Trebuie măcar propuse soluţii clare la problemele reale:

1. problema desfiinţării reale a structurii represive. Cum?

2. Problema inofensivizării foştilor ei specialişti

3. Problema curăţirii

 

15 septembrie

[Rechizitoriu] (- neterminat)

Pentru ţăranii care se fereau de pămînt ca de un blestem, preferînd tainul regulat al lagărului de muncă condimentat cu prada furtului nocturn.

Pentru fii lor ce preferă să putrezească într-o fabrică măcinaţi de noxe decît să rişte reîntoarcerea la corvoada muncii pămîntului.

Pentru nepoţii specializaţi în bişniţă, escrocherie, jaf şi trîndăveală agresivă.

Pentru gospodina ce urăşte orice fiinţă nezdrobită de tăvălugul uniformizării vulgarizatoare, cu o intensitate paradoxală, în contextul atît de sărăcăcios al trăirii de care mai e în stare.

Pentru „comerciantul” descurcăreţ operînd cu dezinvoltura pe care o dă nesimţirea dar şi cu aroganţa „superiorităţii” sale (dedusă din succesul în competiţia la care altora le este ruşine să participe).

Pentru teroristul împătimit, inundat pînă-ntr-atît de viciul dictaturii încît îşi hăituieşte „autoritar” pînă şi propria familie.

Pentru tînărul (adolescentul) atît de înfipt cu picioarele în pămînt, atît de pragmatic, de şiret, de scutit de vise şi ieşiri nonconformiste încît îl depăşeşte  în „realism” şi „eficacitate” pînă şi pe bunicul său.

Pentru profesorul ce-şi intoxică elevii în otrava în care i s-a transformat „mesajul”.

Pentru inginerul incapabil de altceva decît să „ţină muncitorii în frîu” în competiţia cu maestrul.

Pentru doctorul lipsit de orice sentiment de responsabilitate sau de gustul profesiei sale, scutit de morală, de inteligenţă şi cultură.

Pentru juristul ce nu vrea se-şi piardă postura de clovn al înteprinderii, prestidigitator de decor.

Pentru muncitorul ce vizează la o dictatura reală care să-i permită să ţină din scurt mişcările celor ce gîndesc, capabili de idei periculoase cum ar fi aceea de a-l alunga de la locul unde trăieşte ritualul muncii pe motivul inuman că ceea ce produce nu interesează pe nimeni.

Pentru poliţistul ce face parte din toate reţelele mafiote ale oraşului, adevărată curea de transmisie între centrii represiv-ideologici şi cei banditesc-economici ai puterii comuniste.

Pentru pensionarul mînios pe barba adolescenţilor, pletele fetelor, iritaţi pînă la turbare de nota libertină în care este lăsată să se mişte noua generaţie.

Pentru vînzătorul speriat că o animare a comerţului ar putea să-i reteze posibilitatea de vămuire a mărfii ascunse sub tejghea.

Pentru cei ce au năpădit în păduri, tăind copacii spre a-i duce acasă –pentru iarnă.

Pentru cei ce taie pînă şi plopii de pe marginea şoselei şi smulg pînă şi pietrele din monumentele istorice.

Pentru cei ce fură  din întreprindere pînă şi tabla de pe acoperiş.

Pentru „salariaţii”  a căror „serviciu” este o acoperire în spatele căreia îşi organizează agonisirea, asigurîndu-şi existenţa.

Pentru ura înfrigurată faţă de reuşita aproapelui.

Pentru obiceiul de a înlocui orice acţiune necesară cu un comentariu care explică neimplicarea.

Pentru reacţia din sala de cinematograf ce dovedeşte profunzimea degenerării intelectului kitch.

Pentru supărarea absolventului de facultate că nu mai e repartizat într-un post în care să poată aştepta pensia.

Pentru perfidia de care au dat dovadă acei studenţi care, pentru a-şi ascunde laşitatea sau nesimţirea sau precocea complicitate au absentat de la confruntarea din Piaţa Universităţii , motivînd interesul (brusc!!) pentru studiu….

Pentru infatuarea subtilă a acelor vîrfuri culturale ce s-au [neterminat]