„Reconciliere”

 

Ce ar dori călăii comunişti şi colaboratorii lor să li se ierte, e clar. Dar invers, ce urmează să ierte ei victimelor lor ? In ce ar consta reciprocitatea unui pact de reconci­liere ?
Este evident că autorul unui îndemn la reconciliere, re­fuză să recunoască monstruozitatea experimentului co­munist, caz în care ar face apel la IERTARE din partea celor loviţi şi nicidecum la ...reconciliere !
Să ne împăcăm ? Dar nici nu ne-am certat!...
Ei au lovit ; Noi am încasat. Ei au impus ; Noi am suportat.
Ei au încercat ; Noi am rezistat ?
NU E NIMIC DE RECONCILIAT !


Ioan ROŞCA, preşedintele asociaţiei "Dialog Neamţ", fost grevist al foamei în Piaţa Universităţii