"Reconciliere....."

 

Ce ar dori călăii comunişti şi colaboratorii lor să li se ierte, e clar. Dar invers, ce urmează să ierte ei victimelor lor ?In ce ar consta reciprocitatea unui pact de reconci­liere ?

Este evident că autorul unui îndemn la reconciliere, re­fuză să recunoască monstruozitatea experimentului co­munist, caz în care ar face apel la IERTARE din partea celor loviţi şi nicidecum la ...reconciliere !

Să ne împăcăm ? Dar nici nu ne-am certat!...

Ei au lovit ; Noi am încasat.
        Ei au impus ; Noi am suportat.       

Ei au încercat ; Noi am rezistat ?

NU E NIMIC DE RECONCILIAT !

Ioan ROŞCA

                        preşedintele asociaţiei "Dialog Neamţ"

fost grevist al foamei în Piaţa Universităţii

Dreptatea, 5 octombrie 1991