Solidarizare

 

Punctul de vedere căruia doamna Doina Carnea i-a dat glas pe 27 septembrie, reprezintă ADEVĂRUL pe care actuala putere încearcă să-l înăbuşe, prin demagogie, diversiune şi teroare,.

De aproape doi ani, manifestanţii anticomunişti încearcă să atragă atenţia poporului român că este victima unei gigantice escrocherii, că a fost dus de nas astfel încît să încuviinţeze rămînerea la putere a mafiei securicomuniste. Contestatarii nu reuşesc însă să comunice cu naţiunea, datorită rezistenţei înverşunate cu care comuniştii machiaţi apără televiziunea română, blocînd accesul în emisie al unor aaevăruri zguduitoare, ce ar trezi populaţia din hipnoza sau deruta în care a fost adusă.

   Acesta este motivul înverşunării cu care manifestanţii luptă pentru a pătrunde în televiziune, tributul de umilinţe, durere, sînge şi vieţi omeneşti pe care l-au plătit pentru a cuceri  posibilitatea de a-si  face auzite.opiniile şi a şi le susţine prin dezvăluiri revelatoare. Zidurile sînt escaladate pentru ca uşile sînt încuiate cu o diabolică -încăpăţînare celor ce doresc să apere adevărul şi să elibereze telespectatorii din plasa de minciuni cu care au fost intoxicaţi. Dirijînd mijloacele de informare şi utilizînd foştii informatori ai securităţii ca agenţi de propagandă şi diversiune, comuniştii controlează încă opinia publică.

   Impărtăşim convingerea că actuala putere (guvern, parlament, preşedinte, organe de represiune) este ilegitimă, menţinîndu-se la cîrma României în mod fraudulos. Ea trădează cauza revoluţiei anticomuniste cu atîta neruşinare încît trimite împotriva tinerilor ce au luptat în Decembrie aceleaşi forţe cu care a încercat şi Ceauşescu să apere "stabilitatea" lagărului comunist.

Sîntem dispuşi ca în cadrul unei dezbateri televizate care ne-ar pune faţă în faţă cu susţinătorii actualei puteri, să aducem probe in sprijinul acestor acuzaţii. Nu credem însă că ni se va da o astfel de posibilitate, atîta timp cit reduta televiziunii va rămîne la cheremul slugilor fidele Restauraţiei Comuniste. Refuzul acestei propuneri va ti însă un nou argument care să dovedească poporului român că formele anormale de protest la care au ajuns contestatarii puterii nu izvorăsc din anarhism, ci din disperare.

Cine.va vrea, va înţelege cit de nedreaptă este părăsirea celor mai consecvenţi luptători pentru libertate, ca răspuns la ameninţările represive cu care încearcă să ne intimideze puterea. Tocmai pentru a nu comite o asemenea ingratitudine, ne considerăm obligaţi să NE SOLIDARIZAM FĂRĂ REZERVE cu opiniile străzii pe care Doina Cornea a reuşit să le strecoare pe post.

Aşadar, atunci cînd începeţi arestările pentru aşa-zisa instigare, vă rugăm Tovarăşi să aveţi în vedere, că nici noi nu credem că acest regim duce' poporul roman spre democraţie. înţelegem că dacă teroriştii regimului comunist dau dovadă de atîta unitate apărîndu-şi poziţiile de căpuşă, e timpul, ca şi victimele abuzurilor lor să fie solidare între ele.

Ioan Roşca,

preşedinte al Asociaţiei "Dialog Piatra Neamţ"

Alianta Civica, 9 oct. 91