ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

Secţia de urmărire penală şi criminalistică

Nr.1304/P/2008

OPERATOR 3883

 

 

ORDONANŢA

24.11.2008

 

Iuliu Molcuţ, procuror criminalist la Parchetul de  pe lângă înalta Curte de Casaţie    si    Justiţie    -    Secţia    de    urmărire    penala    şi    criminalistică;

 Examinând dosarul cu numărul de mai sus,

 

CONSTAT

 

Prin ordonanţa din 31.07.2008, Secţia Parchetelor Militare a declinat competenţa de efectuare a urmăririi penale în dosarul penal cu nr. 82/P/2007 in favoarea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dosarul penal cu numărul 82/P/2007 al Secţiei Parchetelor Militare s-a constituit în urma unor plângeri sau denunţuri prin care erau sesizate fapte prevăzute de legea penală săvârşite începând cu anul 1945 de către persoane care au deţinut funcţii de conducere în aparatul de partid şi de stat din România.

In ordonanţa de declinare sunt înfăţişate principalele categorii de fapte sesizate, acestea fiind următoarele:

- „instaurarea nelegitimă şi prin forţă a puterii comuniste, prin fraudarea uriaşă a alegerilor din 1946";

2

- „trădarea   de   către   puterea   comunistă din   România   a  intereselor fundamentale ale României prin acceptarea condiţiilor nedrepte ale Tratatului de pace de la  Paris (l947)”;

-  „suprimarea forţată a monarhiei (1947) » şi sovietizarea totală, prin forţă a României (1948)":

-  „distrugerea forţată a regimului democratic multipartinic prin lichidarea opoziţiei democratice.. (947”);

- „exterminarea programată a cetăţenilor prin acţiunile securităţii precum şi alte forme de reprimare (1948-1989)";

- „exterminarea programată a deţinuţilor politici (1945-1989)”;

- „ exterminarea grupurilor  de   partizani    care    reprezentau rezistenţa anticomunistă în munţi (1945-1962)";

-  „represiunea împotriva Bisericii - arestarea şi exterminarea celor ce se opuneau comunismului (1948-1989)";

- „ arestarea, uciderea, detenţia politică şi deportarea ţăranilor care opuneau rezistenţă faţă de colectivizare (1949-1962)";

- „deportările cu scop de exterminare; represiunile etnice: gonirea şi vânzarea evreilor şi germanilor";

-  „represiunea împotriva culturii; cenzura extremă; arestarea intelectualilor protestatari (1943-1989)";

-  „reprimarea oponenţilor şi dizidenţilor in anii 1970-1980: arestarea şi asasinarea celor mai periculoşi oponenţi";

-  „distrugerea patrimoniului istoric şi cultural prin demolările din anii 1980; constrângerea a unei părţi a populaţiei României de a-şi părăsi locuinţele";

- „obligarea intenţionată şi nejustificată a imensei majorităţi a populaţiei României, în special în anii 19S0 de a trăi în condiţii de mizerie extremă";

-„masacrarea cetăţenilor în timpul Revoluţiei anticomuniste din Decembrie  1989” etc.

            Tot in ordonanţa de declinare a competenţei se mai arată că persoanele împotriva cărora s-au formulat plângerile şi denunţurile sunt, fie indicate generic

 

3

 (conducători ai aparatului de partid sau de stat, ai securităţii, miliţiei, etc.), fie nominalizate astfel:

-  pentru conducătorii Serviciului  Secret de Informaţii : Sergiu Nicolau, Mircea Tigoiu, Nicolae Popescu, Dulgheru Mişu, ş.a.;

-  pentru  Direcţia Generală a Securităţii  Poporului, înfiinţată în   1948: generalii    Alexandru    Nicolschi,    Pantelei    Botnarenco,    Vladimir    Mazuru, Bolintineanu I. ,coloneii Doicaru Nicolae, Botea Ion, Patriciu Mihai,  Briceag Nicolae. ş.a.;

-  pentru sistemul penitenciar: ofiţerii Petre Goiciu, Ştrul Mauriciu, Dorobanţi Mihai, Colier Ştefan, Crăciun Gheorghe, Coloman Recea, Dumitrescu Alexandru, ş.a. (în acest sistem au fost identificaţi în jur de 20 generali).

Sub aspectul încadrării juridice, s-a reţinut că s-a sesizat săvârşirea atât a unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, prev. de art. 356, 357, 360 şi 361 cod penal, cât şi a infracţiunilor prev. de art. 155, 161, 162, 163, 164, 165, 174, 175, 176, 178, 179, 180-183, 189-195, 205, 206, 208, 209, 211, 213-215, 217, 218, 220, 259, 260, 261, 266, 267, 268 şi 314 cod penal.

În motivarea ordonanţei de declinare a competenţei se arată că, potrivit art. 35 Cod proc. pen., dacă una din instanţe este civilă iar alta militară, competenţa revine instanţei civile, precum şi că, în raport de calitatea unora dintre persoanele împotriva cărora s-au formulat plângeri, competenţa revine Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ţinând cont de faptul că între persoanele împotriva cărora s-a formulat plângere se află şi civili, având în vedere cele reţinute mai sus, procurorul militar şi-a declinat competenţa de soluţionare a dosarului penal nr. 82/P/2OO7 în favoarea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

După înregistrarea acestui dosar în evidenţele Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, procedându-se conform art. 210 din Codul de procedură penală, se constată că această secţie nu este competentă să soluţioneze cauza.

4

Astfel,   potrivit   legii   nr.  508/2004, sunt de competenţa Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, indiferent de calitatea persoanei, infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute  în codul penal şi în legi speciale – art. 12 pct. lit. B din legea nr. 508/2004.

Întrucât plângerile şi denunţurile care au dus la formarea acestui dosar penal sesizează săvârşirea mai multor infracţiuni contra siguranţei statului, aşa cum s-a arătat şi în ordonanţa de declinare a competenţei a Secţiei Parchetelor Militare, competenţa  efectuării  urmăririi penale în cauză revine Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism .

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 210, 42 şi 45 Cod procedură penală,

 

DISPUN

 

1. Declinarea competenţei de soluţionare a cauzei in favoarea Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism.

2. Dosarul,  împreună  cu   un   exemplar  al   ordonanţei   de  declinare  a competenţei, se trimit  Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizaţi si terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie.

 

 

PROCUROR

IULIU MOLCUŢ

 

 

 

Red. IM/ ES/ 2 ex.