Procesul 5170/1/2011 de la ICCJ- şedinţa din 5.12.2011


    Cauza a fost amînată pentru 13.02.2012, pentru nu ştiu ce lipsă de procedură referitoare -parcă- la Diamandescu, pe care eu nici nu l-am reclamat explicit, aşa cum de altfel nu l-am reclamat nici pe Victor Stănculescu, care a fost totuşi adus în boxă- ca inculpat universal. Nu există însă semne că ancheta i-ar fi găsit vinovaţi pe cei citaţi pentru infracţiunile reclamate de mine (instigare la agresiune, crimă, război civil). Probabil că au fost implicaţi în dosarul global în care a fost inclus dosarul "Ioan Roşca", pe lîngă "mineriadă", ca părţi conexe ale "feseniadei". Dosar redeclinat si răsdivizat, închis printr-un sistem de NUP-uri criminale, a căror anulare în bloc am cerut-o.
    Au lipsit, fiind reprezentaţi de avocaţi, I Iliescu şi alţii. Nu voi avea ocazia să le spun ce trebuie în instanţă, căci acest tip de proces nu permite mărturii sau interogatorii. Cît despre P. Roman, V Măgureanu, R Theodorescu etc- nominalizaţi în plîngerile şi rapoartele mele de cercetare, integrate neglijent in dosarul 75/P/1997, nu cred că au fost măcar cercetaţi , cu atît mai puţin inculpaţi.
    Citarea arbitrara în procesul 5170/1/2011 este diversiune şi tergiversare. Pentru a combate confuziile premeditate, am depus în instanţă la acest termen următoarea notă:

   "Notă- Preşedintelui completului de judecată – pentru dosarul 5170/1/2011

   Subsemnatul Ioan Roşca cetăţean român cu domiciliul în Canada şi adresa temporară (de corespondenţă) [] doresc să adaug aceste precizări şi explicaţii, pentru termenul din 5 decembrie 2011.

   1. Desfiinţarea rezoluţiei nr 1251/2/2011 se impune mai întîi pentru viciu de procedură, făcută cu încalcarea totală a legalităţii. Amintesc că: am depus plîngerea care a deschis dosarul meu pe 26 aprilie 2005, am adăugat apoi ample memorii explicative şi blocuri de documente probante, au fost audiaţi martori la Piatra Neamţ (care au confirmat cele reclamate de mine), mi-am părăsit domiciliul si întrerupt cariera cîţiva ani pentru a spijini cercetările, am făcut propuneri şi reclamaţii privind modul în care înainta ancheta. La toate acestea parchetul de pe lîngă CSCJ mi-a răspuns: a. incluzîndu-mi dosarul în 75/P/1997 (şi 35/P/2006) pentru a-l disjunge apoi nejustificat şi a-l pulveriza declinînd competenţa între diverse secţii- pînâ i s-a pierdut coerenţa şi a devenit dificil de reconstituit; b netrimitindu-mi deciziile care au închis 75/P/1997, dar pretinzînd acum că ele ar fi rezolvat şi plîngerea mea- la care însă nu făceau nici o referire c Susţinînd în faţa instanţei care a judecat la 23.02.2011 plîngerea 10636/1/2010 că nu aş avea calitatea de reclamant –un sperjur care a dus la încălcarea dreptului meu la justiţie. d Ascunzînd dosarul meu, distribuit în multe volume, şi care nu se reduce la grupajul Ioan Roşca plasat in vol 168 din 75/P ("fenomenul Piata Universiatii")– fragment suficent pentru a arăta reaua credinţă cu care am fost tratat.

   2 Desfiinţarea rezoluţiilor pe care le contest este cerută şi de modul incorect în care ele au invocat prescripţia, pentru a proteja vinovaţii. Este vorba de rea credinţă, căci nu se poate ca întregul parchet de pe lîngă CSCJ să citeze art. 121-124 din codul penal, dar să omită art. 128 (de pe aceeaşi pagină), chiar după ce le-am atras atenţia asupra lui, argumentînd solid temeiurile de supendare. Respingînd nejustificat constatarea că pîrîţii nu au putut fi judecaţi, pentru că au păstrat în gheare statul român uzurpat şi după 1989, complicii din procuratură au prelungit "împrejurarea de neînlăturat", încît prescripţia nu a început să curgă- va începe o dată cu prima condamnare pentru crimele comunismului continuate în timpul tranziţiei. Din 1990 pînă azi au fost respinse toate plîngerile depuse la procuraturi şi instanţe, deşi probele umpluseră spaţiul public. Şi atenţie- acest val de NUP-uri nejustificabile, care au pretextat că crimele comunismului erau prescrise în 1989, nu sînt considerate nici temei de întrerupere, acum cînd se pretinde că termenul curge din 1990. O dovadă că justiţia e încă în mîinile celor ce ar fi trebuit condamnaţi fiind şi eternizarea premeditată a anchetelor întru împlinirea prescripţiei, temei delictual denunţat de decizia CEDO din mai 2011, dată chiar în dosarul 75/P. Nici măcar faptul evident că Ion Iliescu a fost protejat de imunitate, nu le apare ca împrejurare de neînlăturat celor ce se feresc de articolul 128. Dacă măcar instanţa va scade anii de imunitate din durata impunităţii, va observa că în 2005, cînd am depus plîngerea, nu era prescrisă nici una din infracţiunile de care l-am acuzat. Ca să nu mai vorbim de faptul că regimul Iliescu a continuat un genocid.

   3 Trecînd la "elementele constitutive" ale infracţiunilor cărora le-am căzut victimă, semnalez întîi că procuratura pilotată de Kovesi le-a declarat "neîndeplinite" fără nici un argument, care să rezulte din vreo cercetare. Cum au ajuns, în ciuda documentelor depuse şi mărturiilor culese, la concluzia că eu şi colegii mei din asociaţia "Dialog Piatra Neamţ" (Alianţa Civica, Forumul Democratic Antitotalitar) nu am fost calomniaţi, insultaţi, bruscaţi, ameninţaţi, terorizaţi, loviţi, capturaţi de o mulţime turbată, la 3 mai si 16 decembrie 1990 (şi în alte împrejurări, ultima în 1992, cu ocaza vizitei electorale la Piatra Neamţ)? Cum au ajuns la concluzia că reprimarea noastră (ca şi a altor adversari ai Frontului) nu ne-a pus în pericol viaţa şi că instigarea celor hotărîţi să ne dea foc (rupă în bucăţi, elimine din oraş, lapideze, linşeze) nu a fost organizată de FSN-SRI prin intermediul presei, televiziunii şi informatorilor- aşa cum am dovedit? Cum de nu înţeleg, în ciuda explicaţiilor mele, legătura directă între agresarea noastră şi faptul că am cerut condamnarea vinovaţilor pentru crimele comunismului şi îndepartarea de la putere a celor care le ascund? De ce nu le pasă celor plătiţi să apere justiţia că am fost loviţi pentru că scoteam la iveală gropi comune şi ceream anchetarea genocidului, deci că sîntem victimele unor infracţiuni împotriva justiţiei? Cum au stabilit procurorii că nu s-ar fi ajuns la război civil dacă noi am fi acceptat provocarea fesenistă la confruntare violentă si nu ne-am fi retras, covîrşiţi de raportul de forţe şi deturnaţi de falsa opoziţie politico-civică? Instigarea şi complicitatea la infracţiuni pe care nu le mai enumăr, căci acoperă o parte din codul penal, trebuiau să provoace cercetarea adevărului, nu acoperirea vinovaţilor prin speculaţii formale şi inconsistente.

   4 Să vedem acum ce NU au cercetat procurorii, ca să poată justifica NUP-urile. Am semnalat în plîngerea din 2005 că mulţimea care ne-a atacat era intoxicată de presa aservită, fiind sabotată -în acea perioadă- pătrunderea ziarelor de opoziţie, încît concetăţenii noştri şi-au format opiniile despre manifestaţiile anticomuniste citind murdăriile , minciunile şi provocările din Azi, Dimineaţa, Adevărul. Am depus la dosar nenumărate probe în acest sens- adică articole din presa anului 1990, în care eram descrişi ca răufăcători recidivişti, agenţi străini urmărind dezmembrarea ţării, terorişti periculoşi, forţe anarhice încercînd instalarea terorii şi foametei etc. În timp ce bietul Front... lupta pentru apărarea cuceririlor revoluţiei anticomuniste şi bunăstarea poporului. Publicaţiile depuse demonstrează necruţător instigarea care a făcut mulţimea manipulată să ne atace cu atîta ură. A făcut procuratura cercetările cerute, pentru a vedea cine a comandat articolele instigatoare? Am depus la dosar şi o serie de jurnale, care rezumau emisiunile TV din acea perioadă, pline de calomnii, provocări la neutralizarea celor care tulburau liniştea fesenistă, informaţii false care confirmau mizeriile din presă, care au avut un rol hotărîtor în manevrarea "oamenilor de bine" întru reprimarea adversarilor frontului. S-au analizat emisiunile incitatoare semnalate de mine, pentru a se verifica nocivitatea lor? S-a cercetat cine răspunde de provocările TV, cine a comandat manipularea ucigaşă? Un alt instrument criminal semnalat a fost securitatea (rebotezată SRI) şi reţeaua informatorilor consipiraţi, folosiţi în 1990. S-au făcut cercetările de rigoare, privind componenţa şi activitatea SRI (care se subordona în acel moment doar lui Ion Iliescu, garantul mincinos al faptului că în SRI mai erau puţini securişti)? In fine, am dreptul să ştiu cum au rezolvat procurorii cercetarea celulelor judeţene FSN, care au orchestrat represiunea din 1990, realitate reflectată de documente depuse de mine la dosar?

   5 Presa, televiziunea, S(ecu)RI(tatea) şi celulele FSN nu au otrăvit numai opinia publică din Piatra Neamţ. Argumentele şi probele depuse au prezentat interes pentru dosarul 75/P- în care a fost integrat dosarul meu. Am fost de acord cu această conexare. Pe de o parte, aşa cum am precizat în plîngerea iniţială, nu pot fi judecate evenimentele locale, fără a le plasa în contextul luptei din 1990, între forţele contrarevoluţionare regrupate în FSN şi cele care doreau deblocarea revoluţiei, şi îndepărtarea de la putere a protectorilor criminalilor comunişti. Conexiunea era utilă şi în sens invers: dacă se înţelege ce şi de ce s-a întimplat la Piatra Neamţ (ca şi în alte oraşe în care FSN-ul şi-a reprimat adversarii cu ajutorul populaţiei păcălite şi instigate) se depăşeşte abordarea inadecvată din dosarul "feseniadei", reducerea ei la episodul "mineriadei" din 14-15 iunie. La fel cum, înţelegîndu-se ce am păţit pentru că am lansat chemarea la "procesul comunismului" (în urma descoperirilor de la "Dealul Mărului"), se evită reducerea dosarului 35/P/2006 la cercetarea crimelor anterioare anului 1990, dîndu-se atenţia cuvenită tăinuirii şi continuării lor după 1990. Dosarul meu este deci un fragment semnificativ pentru 75/P/1997 în ansamblul său şi de aceea am cerut şi anularea rezoluţiilor DIICOT din 10.03.2009 şi SUPC din 17.06.2009 (şi a oricăror alte decizii conexe) şi reluarea anchetei privind feseniada criminală din 1990, care a zdrobit , în toată ţara , partizanii reabilitării justiţiei. Tratarea dosarului meu face dovada superficialităţii şi relei credinţe cu care a fost anihilat 75/P.
Procuratura aflindu-se încă în miinile denunţate de mine, ar fi mai bine ca , în baza prevederilor cpp. să reţineţi cauza spre judecare, dacă vă simţiţi în măsură să condamnaţi crimele regimului comunisto-fesenist. E comod să nu superi monstrul de deasupra legii, lăsînd neostoită setea de dreptate a celor prinşi dedesubtul ei. Dar vă reamintesc că decizia dv va intra în lanţul responsabilităţilor pentru destinul justiţiei în această ţară, căci o nouă eschivare se va adăuga pe răbojul trădării ideii de dreptate.

 Ioan Roşca, 1 decembrie 2005"

   După jumătate de an de la plîngerea depusă la ICCJ, completul nu ştia nici la 5.12.2011 despre ce e vorba în dosarul iniţiat prin plîngerea mea penală din 26 aprilie 2005, dosar care lipsea de pe masa instanţei, fiind ascuns de procuratura criminală.
  Semnalez că şi în cauza 10636/5 ("genocidul comunist continuat după 1990") au fost ascunse cele 49 volume de la procuratură, ca să ni se poată închide procesul de la ICCJ în faşă, pe motiv ca nu am fi parte sau că nu ar avea ICCJ competenţă.
    De aceea, l-am rugat pe Doru Mărieş să vadă dacă dosarul meu nu se afla între copiile făcute pentru "21 decembrie", în urma grevei foamei. Nu am găsit nici acolo blocurile masive de articole de presă şi jurnale tv. pe care le predasem domnului Voinea (cu proces verbal) ca probe privind instigarea criminală a populaţiei. Am găsit doar dosarul "Ioan Roşca", în dosarul "Piatra Neamţ", plasat în dosarul "Fenomenul Piaţa Universităţii", din volumul 168.
   La 5 decembrie, am atras atenţia instanţei, că încă nu are pe masă dosarul meu, ascuns de procuratură, dar că pot depune o copie parţiala, dovedind existenţa lui. Mi s-a spus să depun ce vreau, ca şi cum infracţiunea împotriva justiţiei pe care o dovedea ascunderea dosarului meu nu interesa completul şi nu era absolut suficentă pentru a constata reaua credinţă a procuraturii. Justiţia complice nu mai are nici scrupule formale, cînd e vorba de acoperirea crimelor comunisto-feseniste.
    Pe 6 dec 2012 , am depus copiile primite de la "21 decembrie" şi procesele verbale de predare către gen. Dan Voinea, însoşţite de următoarea notă:

    "Preşedintelui completului 5170/1/2011

   Notă privind documentele anexate azi

   Subsemnatul Ioan Roşca cetăţean român cu domiciliul în Canada şi adresa temporară (de corespondenţă)[] , constatînd că nici la 5.12.2011 nu aţi primit dosarul meu, deschis la parchetul de pe lîngă CSCJ (secţia militară) prin plîngerea din 26.04.2005 şi integrat ulterior în 75/P/97, vă anexez o parte din documentele pe care le depusesem la parchet. Aşa cum v-am semnalat în şedinţa din 5.12.2011, am procurat aceste copii din exemplarul obţinut de Doru Mărieş în urma grevei foamei şi consider elocvent faptul că procuratura îmi ascunde dosarul, de jumătate de an.
   Aşa cum am explicat în nota depusă în instanţă la 5 dec. 2011, probele depuse de mine în cursul anilor în care am sprijinit cercetarea au privit următoarele aspecte ale plîngerii mele:
   a. Reprimarea suferită la Piatra Neamţ între 1990 şi 1992, în primul rînd la 3 mai şi 16 mai 1990.
   b. Motivul agresării: că am cerut împlinirea revoluţiei, condamnarea crimelor comunismului şi îndepărtarea de la putere a vinovaţilor (inclusiv respectarea punctului 8 al proclamaţiei de la Timişoara).
   c. Cadrul în care au avut loc evenimentele de la Piatra Neamţ : ciocnirea, în intrega ţară (Constanţa, Iaşi, Deva, Sibiu , Braşov, Craiova etc) între partizanii revoluţiei anticomuniste şi contrarevoluţionarii camuflaţi şi regrupaţi în FSN. Avînd epicentrul în manifestaţia din Piata Universităţii , în care am fost implicaţi (vezi pag 207-218,Vol 168) şi în "alegerile" de la 20 mai 1990, pe care semnatarii punctului 8 le-au contestat implicit şi pe care eu şi asociaţia mea le-am contestat explicit.
   d. Instigarea masei care ne-a atacat, prin media aservită Frontului : Adevărul, Dimineaţa, Azi (şi în acelaşi timp, sabotarea ziarelor de opoziţie).
   e. Instigarea agresorilor noştri prin televiziunea pilotată de FSN, condusă de Răzvan Theudorescu şi Emanuil Valeriu.
   f. Manipularea "oamnilor de bine" care au încercat să ne linşeze, prin informatori nedesconspiraţi, conduşi de securiştii din SRI (plasat sub conducerea unică a lui Ion Iliescu) coordonaţi de Virgil Măgureanu.
   g. Organizarea represiunii adversarilor Frontului de către celule FSN din fiecare judeţ şi oraş, care au format şi trupele trimise asupra demonstranţilor bucureşteni (din Buzău, Galaţi, Comăneşti, Ploieşti, etc)
   h. Efectele catastrofale ale feseniadei.
   I În primul rînd menţionez că am argumentat riguros aceste aspecte în :
 1 Plîngerea din 25 aprilie 2005 (pag. 294 din Vol 168) şi Declaraţia C0088928 din 27.05.2005, cuprinzînd mărturii şi comunicate publicate, pag 220-294 Vol 168
 2 Declaraţia din 6.05.2005, făcută cu ocazia cercetărilor de la Piatra Neamţ, Vol 168, pag 59-65
 3 Plîngerea din 31.07.2006, care a deschis şi dosarul 35/P/2006 şi cererea din 19 dec 2006 de conexare a sa cu dosarul Dealul Mărului şi cu dosarul Ioan Roşca, plasat în 75/P/1997.
 4 Declaraţia –sinteză depusă la 21.12.2007, vol 168 pag 27-58
   II Afirmaţiile mele au fost confirmate de martorii audiaţi la Piatra Neamţ, depoziţiile lor aflîndu-se la paginile 23-26 şi 154-198 a volumului 168 (la două din ele făcînd referire una din deciziile procuraturii, ceea ce dovedeşte că au văzut dosarul pe care se fac că nu îl găsesc).
   III Tot în volumul 168 sînt regrupate (la pag. 66-152) documente privind evenimentele din Piatra Neamţ (articole din presă, procese verbale de la Dealul Mărului, etc)- depuse de mine la 6 mai 2005
   IV Articole care demonstrează instigarea contra adversarilor FSN din toată ţara, depuse cu procese verbale (29.04, 3,5,9,11,16,17 şi 23.05.2005 etc.) de interes general, au fost plasate în alte volume
   V Acelaşi lucru s-a întîmplat cu jurnalele care au semnalat emisiunile TV în care s-a făcut propaganda incitatoare pentru cuminţirea adversarilor Frontului (un exemplu la pag 201-206 Vol 168)
   VI Sinteze de presă care au documentat organizarea represiunii de către celulele FSN din toată ţara, trimise ca "piste de cercetare" procurorilor militari, şi răspîndite prin dosare (de exemplu, la pag. 2-10 din vol.168 se găsesc date despre organizarea "reacţiei muncitoreşti" de la 13 iunie)
   VII În mărturiile şi articolele depuse se găsesc şi referiri la activitatea informatorilor şi securiştilor
   Toate aceste probe, rezultate din experienţa şi munca mea de documentare, trebuiau să conducă la cercetări care să completeze probatoriul.

   Ioan Roşca, 6 dec 2011"

   Ce va face acum procuratura? Va recunoaşte în sfirşit că dosarul meu a existat, că plîngerea mea privind feseniada criminală a existat, că eu exist, că agresarea noastră a existat, că s-a produs ascunderea complice a dosarului meu? Va scoate de prin tainiţe restul documentelor predate generalului Voinea, care probau faptul că FSN a folosit presa, televiziunea şi securitatea -aservite- pentru a instiga populaţia manipulată la zdrobirea anticomuniştilor ce protestau pentru trădarea revoluţiei şi uzurparea puterii în stat? Va recunoaşte terminatoarea Kovesi că a minţit oficial "informînd" publicul că Voinea ar fi extins inculparea lui Iliescu la infracţiuni pe care nimeni nu le reclamase? Cum vor explica faptul că nu mi-au comunicat deciziile pentru 75/P/1997, dacă pretind că acestea mă vizau? Că ele nu conţin nici o referire la cercetările provocate şi susţinute de mine? Cum vor trece peste sperjurul comis în faţa instanţei la 25.02.2011, cînd au susţinut că nu am calitatea de parte în dosarele deschise de mine, determinind închiderea procesului 10636- o încălcare crasă a dreptului la justiţie? Cum vor explica faptul că la 8 septembrie 2011 cele 49 de volume din lucrarea 35/P/2006 , rezultate din plîngerea colectivă iniţiată de mine, care trebuiau să fie pe masa instanţei în dosarul 10635, erau dosite a-posteriori în dosarul depozitat 10636, care fusese închis la 25.02.2011 considerîndu-se că nu aş fi avut calitatea de reclamant, pentru că lipseau toate volumele din dosar? Cum se vor mai apăra procurorii infractori de acuzaţia de complicitate la crimele comunismului continuate de FSN?
 Combinaţia de aiureală şi farsă, clocită de o regie grosolană, nu va reuşi să mă prindă în jocul diversionist dintre diversele aripi crescute din FSN (PSD, PDL etc). Voi dovedi pînă la toate capetele (inclusiv CEDO) criminalitatea sistemului dominant, folosind acest studiu de caz pentru a combate miturile domesticitoare despre justiţia dreaptă şi statul corect.
  
 
 Ioan Rosca 9 dec 2011


<<< Închidere >>>