Dosarul feseniadei la CEDO


    Astăzi echipa reclamanţilor Mocanu, Stoica, Mărieş, însoţită de avocaţii lor (Antonie Popescu, Ioana Sfîrăială, Diana O Hatneanu), au încercat să provoace conştiinţa judecătorilor de la CEDO, încît autorii feseniadei criminale să nu mai fie acoperiţi internaţional:
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=1086509_02102013&language=en&c=fra&py=2013
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=1086509_02102013&language=fr&c=fra&py=2013

    Felicit avocaţii victimelor, care au folosit timpul îngrozitor de redus (pentru a pleda într-o asemenea speţă gigantică) pentru a scoate în evidenţă cîteva aspecte importante:
- că represiunea din 1990, executată de uzurpatorii statului, prin mijloace criminale şi paramilitare, a fost condusă de FSN în întreaga ţara, împotriva celor care au înfăptuit revoluţia din decembrie 1989 şi se împotriveau confiscării ei;
- că acţiunea regimului FSN a avut dimensiunea unui genocid, vizînd colectivitatea contestatarilor FSN, conform prevederilor codului penal român: "Săvârşirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte:a) uciderea membrilor colectivităţii sau grupului;b) vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor colectivităţii sau grupului;c) supunerea colectivităţii ori grupului la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică[]";
- că şi în cazul în care nu s-ar reţine crimele împotriva umanităţii - ca fiind imprescriptibile, nici crimele componente nu trebuiau prescrise, datorită motivelor consistente de întrerupere şi suspendare (de exemplu - imunitatea lui Iliescu), căci anchetele au trenat 23 de ani, pentru că trebuiau cercetaţi tocmai cei care au continuat să controleze arhivele şi toate instituţiile statului, de la Preşedinte şi legislatori pînă la judecători şi procurori - care nu s-au autosesizat (aşa cum erau obligaţi) ci au blocat încercările victimelor de a-şi face dreptate;
- că toate cazurile individuale formează un tot inseparabil, care trebuie judecat în ansamblu şi în context, deci nu este relevant că unii s-au plîns şi au fost adăugaţi la dosarul comun mai tîrziu, profitînd de celelalte reclamaţii; coerenţa dosarului fiind distrusă premeditat, prin declinări şi disjungeri finalizate cu NUP-uri abuzive;
- că tergiversarea , timp de23 de ani, nu dă drept la prescriere, faptul că nimeni nu a fost pedepsit arătînd clar climatul general de impunitate.

    Era poate mai bine dacă Doru Mărieş, lăsat să vorbească 3 minute, ar fi găsit un eufemism pentru a amenda sperjurul comis de reprezentanţii guvernului postfesenist, în loc să îi numească neaoş "mincinoşi" (fapt pentru care a fost oprit, cu pedantă/jenantă pudoare formalistă).

    Dar îi înţeleg furia, în faţa mizerabilei prestaţii ale tinerelor hiene Catrinel Brumar si Geanina Munteanu. Fie să ramîna în arhive, în veac, acest film, ca să vadă cît mai mulţi (sper şi dintre prietenii şi rudele acestor executante de sarcini ultra-murdare) ce au putut spune avocatele nedreptăţii genocidare:
- că guvernul, care reprezintă revoluţia anticomunistă şi tranziţia spre democraţie, a făcut tot ce i-a stat în putere să stabilească adevărul, dar pasivitatea victimelor, care, neîmpiedicate de nimic, nu s-au plîns pînă a trecut prescripţia, a făcut imposibilă rezolvarea, pînă acum…. (se mai sapă undeva….);
- că trebuie prescrise faptele iute pentru a se încuraja rezolvarea cu celeritate !! (stupefiant argument!!)
- că în dreptul românesc actual toate crimele grave sînt imprescriptibile (la cacealmaua asta a moşcodit Monica Macovei), deci… nu e cazul să intervină dreptul internaţional; pe de altă parte expresia "o colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios" nu se poate referi la manifestanţii din 1990, căci ei nu reprezintă un grup naţional, etnic, rasial sau religios (făcîndu-se, ca atîţia alţii, că nu vede că e prevăzut în codul nostru - vezi citatul mai sus - şi cazul "o comunitate", fără nici o specializare, aşa cum arată funcţionarea acordului adjectivelor în limba română);
- că nu e vorba de evenimente majore, la scara unei crime împotriva umanităţii, dovedindu-se în timp că s-a exagerat amploarea represiunii; iar infracţiunile separate au fost prescrise chiar înainte de lansarea dosarului procuraturii;
- că Stoica s-a plîns prea tîrziu, că Mocanu mai are de aşteptat, iar Mărieş (cu miile de reclamanţi din spate) - nu mai contează - nu au spus nici o vorbă despre asta, ca să acopere miile de dosare ascunse sub preş.
    Şi alte asemenea porcării, greu de redat.

    La care judecătorii au pus următoarele întrebări:
- cînd a luat cunoştinţă procuratura de înregistrarea video de pe 13 iunie din subsolul TVR? (unde a fost bătut Stoica pînă şi-a pierdut cunoştinţa, de către mardeiaşii guvernului, găzduiţi de R. Theodorescu) ?
- in ce moment Stoica şi-a dat seama că ancheta nu e efectivă?
- dacă nu a fost climat de impunitate după evenimente, cum pretinde guvernul, cîţi au fost condamnaţi pentru violarea drepturilor omului în această cauză (o întrebare fatală !!)?
- cînd consideră exact guvernul că s-a prescris: în 1995 sau 1998? Şi atunci, dacă se prescrisese tot, de ce au mai avut loc cercetările de după 2001?
- de ce nu au fost depuse exemplele pertinente din jurisprudenţă, pe care guvernul le-a anunţat?

    În mod normal, Curtea ar trebui să dea acum o lovitură injustiţiei din România.
    Să vedem dacă însă complicităţile la nivel înalt nu vor fi mai puternice.
    Deja mi se pare foarte ciudat că documentaţia uriaşă trimisă de mine la CEDO pe 23.08.2013 (http://www.procesulcomunismului.com/cedo/) pentru dosarul meu, conex (legat de cercetarea 75/P/98), nu a fost înregistrată decît pe 25 septembrie, ceea ce a privat instituţia de informaţii şi documente care ar fi contat în această dezbatere (cum ar fi declaraţia generalului Dan Voinea, despre sufocarea premeditată a anchetelor).
    Aşa că mă întreb ce se va întîmpla cînd îmi va veni mie rîndul. Dacă nu vor reuşi să facă ceva ca să nu mi se accepte plîngerea (şi nu prea au ce, prea sînt crase abuzurile de drept în cazul meu), voi face clipe grele criminalilor lui Iliescu şi Roman, şi complicilor lor de la toate nivelele, continuînd lupta celor trei rezistenţi, desfăşurată sub ochii noştri, în această înregistrare istorică, din 2 oct. 2013.

    Pot pretinde tinerei generaţii, pe cale de a face cunoştinţă cu sistemul care ne-a lovit mortal în 1990 (ca să poată distruge şi aservi România în voie), să dea atenţie şi acestei cauze?

    Ioan Roşca, 3 octombrie 2013

<<< Închidere >>>