Legea Cojocaru- observații și propuneri

           

            Presupun cunoscută inițiativa de democratizare economică a domnului Constantin Cojocaru:
http://www.variantacojocaru.ro/ (suținut- de formațiunea pe care o conduce : PPLC).

            Ideea a stîrnit un interes public fără analog, fiind asumată- prin semnătură- de un million de români.
            Nu discut aici despre modul în care escrocul Dan Diaconescu (acționînd ca instrument al forțelor care țin în gheare societatea românească) a confiscat aceste semnături și a deturnat acțiunea, întru formarea unui partid pirat (PPDD), intrat în parlament în locul adevăraților luptători pentru o schimbare fundamentală.

Nu discut nici despre piedicile redutabile pe care le vor pune toți cei interesați ca un astfel de proiect (care ar mări șansele formării clasei de mijloc) să devina realitate și nici nu evaluez șansele de a învinge aceste obstacole, în contextul stării în care a fost adusă țara și populația și pe fundalul degradării condiției sociale umane- la scară internațională.

Nu tratez nici problema sursei banilor (căilor de alimentare a fondului distribuit).

Și nu abordez chestiunea pertinenței economice (rostului, efectelor pozitive și negative etc.)

 

            Aici ma voi referi numai la o condiție strict necesară (nu și suficienta) pentru ca proiectul sa poată reuși, deci și pentru ca el să poată demara, stîrnind în mod legitim încrederea necesară.

Pornesc de la observații pe care le-am mai făcut, răspunzînd invitației de a proceda constructiv: 

1. Gestiunea a milioane de proiecte de afaceri este problematică (operație prea complexă ca să nu ducă la o uriașă dificultate și risipă birocratică).Ne-am lămurit cu subvențiile care sînt folosite în primul rînd pentru plata salariilor armatei de funcționari implicați. 

2. România nu dispune de un corp de experți (evaluatori, administratori de dosare) care să prezinte garanții morale- de mărimea necesară. Dimpotrivă- este putrezită în corupție generalizată. Fără măsuri convingătoare de asigurare a transparenței, corectitudinii, controlului public, pedepsirii abuzurilor- nimeni nu va crede că e vorba de altceva decît de o noua oportunitate de căpătuială pentru o anume categorie de paraziți.

3. Lansarea unui proiect nou de afacere este și așa o operație de mare risc (majoritatea startup-urilor dau faliment implacabil), chiar cînd e vorba de întreprinzători dinamici și de mediu favorabil. Majoritatea celor vizați nu vor fi capabili să conceapă proiecte solide. Iar mediul epocii corporatiste este ostil, dacă nu apar prevederi Constiționale de protecție a micilor afaceri și clasei mijlocii.

4. Ar fi stupid ca să fie lansate milioane de inițiative, fără nici o corelare între ele (o mie de cîrciumi pe aceeași stradă, de mori în același sat, un million de crescătorii de potîrnichi etc.). Autorii proiectelor trebuie să se poată orienta, observînd geografia tuturor inițiativelor.

5. Trebuie pus în funcție un mecanism bun de agregare a proiectelor care persupun mai mulți acționari. Dacă o "cotă personală" este (numai ca exemplu) de 20 de mii de euro, un plan bun, dar care cere o suta de mii de euro trebuie să poată strînge cinci co-inițiatori. Iar unul de un million- 50.

6. Trebuie să existe posibilitatea combinări subvenționării de stat cu contribuția privată. Cineva să poată obține (de exemplu) 20 000 de euro, pe lîngă 80 de mii cu care contribue el, pentru un proiect de o 100 de mii. Mai mult, ar trebui ca un proiect, expus public, să poată fi suținut financiar și de restul populației, în măsura în care stîrnește încredere. Și asta să fie un criteriu obligatoriu de validare a propunerilor.

 

            Toate acestea formează specificațiile de nivel înalt a unui sistem informatic de gestiune coerentă (dar distribuită , folosind teleinformatica Internet) pe care eu de exemplu l-aș putea specifica fiziologic și arhitectural (desigur, sprijinit de cei care pot preciza criteriile și comportamentul dorit).

În mare, sistemul ar trebui deci să permită:    a. Depunerea propunerilor individuale  b. Consultarea tuturor propunerilor existente  c. Sprijin in sesizarea corelațiilor, similitudinilor și conexarea potențialilor parteneri de agregare a unor proiecte mai mari d. Abonarea potențialilor mini-investitori la propunerile de proiecte (cu sume mici, ca un fel de LOTO cu dimensiune socio-economică) e. Control al condiției ca un proiect să aibă un anume număr de abonați- deci de persoane dispuse să bage bani în respectiva idee f. Comunicarea (publică, transparentă) cu gestionarii și evaluatorii - pînă la momentul deciziilor de validare g. Transformarea abonărilor în mini-participații și o bursă pentru aceste particpații (nu și pentru cota acoperită de stat, care nu poate fi înstrăinată).

           

            Părerea mea este că fabricarea unui prototip care să ilustreze funcționarea unui astfel de sistem ar fi benefică (poate chiar indispensabilă) pentru ca să se poată urca treptele încrederii publice în acest proiect. Urmînd ca, dacă se căștigă războiul politic, pe baza sprijinului popular produs de această încredere, să se poată trece la dezvoltarea rapidă a sistemului mare, în condiții de perfectă vizibilitate publică (atît la nivelul fiziologiei sistemului informatic cît și a costurilor implicate în dezvoltarea lui).

Poate fi un prim exemplu de soft public, soluție firească dar care supără interesele unor căpușe bugetare "IT"- pentru care militez (în deșert) de mulți ani.

 

Ioan Roșca, 2sept 2013