Imputernicire

 

Subsemnatul mandatar Cicerone Ioniţoiu Aristotel Traian, fiul lui Ion şi Maria, născut īn Craiova la 8 Mai 1924, cetăţean romān şi francez, domiciliat [], ţinīnd cont de demnitate, distanţă, vīrstă şi starea mea de sănătate, īmputernicesc ca mandatar pe domnul Ioan Roşca , cetăţean romān şi canadian, cu adresa temporară (de corespondenţă) [] reprezinte īn toate demersurile legate de procesele civile si penale pe care le voi intenta statului romān, pentru a obţine repararea prejudiciilor cauzate mie de regimul comunist si post comunist, īntre 1944 si 2009.

Mandatarul meu, va putea intreprinde cercetările documentare necesare īntăririi probatoriului : reperarea, consultarea, fotocopierea si obţinerea de copii certificate a dosarelor si documentelor pertinente- de interes general sau personal, deţinute de diverse instituţii sau aflate īn orice arhive. Va căuta şi implica martorii şi experţii dispuşisprijine procesele. Va analiza legislaţia, doctrina si jurisprudenţa (mai ales experienţa juridică īn cazurile similare) şi va stabili (la momentul oportun) metoda de evaluare a daunelor fizice, morale şi materiale şi despăgubirea cerută īn final pentru reparaţii şi cheltuieli de judecată, sprijinindu-se īn cercetări de asociaţia CIVES- pe care o conduce  - pentru a consolida argumentaţia şi probatoriul.

Va face demersurile necesare (inclusiv formularea sau modificarea plīngerilor) pentru deschiderea in paralel a procesului civil de despăgubire şi al celui  penal de revizuire. Mă va reprezenta īn aceste procese, fără nici o restricţie de mandat, inclusiv avīnd dreptul de a mandata la rīndul său pe altcineva. Limitările impuse de codurile de procedură (cum ar fi aceea de a nu putea pune concluzii orale sau a nu putea reprezenta īn apel) restrīng inacceptabil dreptul de mandat prevăzut īn codul civil şi spiritul constituţiei . Dacă ele nu vor putea fi depăşite, domnul Roşca va putea angaja avocaţi, contractele de asistenţă fiind bazate pe plata īntīrziata a onorariilor (ca procent din despăgubirile obţinute īn final) sau acoperite din sursele găsite de dl Roşca (asociaţia CIVES) pentru finanţarea proceselor (donaţii, investiţii cu risc etc). In acelasi mod va putea trata şi alte contracte de asistenţă (consultanţă etc) pe care le va considera oportune. Chiar in cazul intervenţiei unui avocat, dl Roşca va rămīne coordonatorul autonom al tuturor acţiunilor/demersurilor īntreprinse īn numele meu. In caz că nu găseşte avocat convenabil, el va putea cere asistenţă judiciară gratuită, pentru mine şi īn numele meu,conform codului de procedură, făcīnd dovadaaceastă soluţie este justificată de obiectul proceselor şi de situaţia mea materială.

Reprezentantul meu va putea īntreprinde orice demersuri faţă de orice autorităţi, face declaraţii publice, sau transmite orice informaţii legate de cazul meu altor membri ai reţelei de solidaritate justiţiară servite de CIVES. Dupa ce va primi deciziile primelor instanţe, el va putea exercita, dacă va fi necesar, căile de atac (apel, recurs, revizuire etc) īn aceleaşi condiţii (documentare, punere pe rol şi reprezentare, angajare avocaţi, cerere eventuală de asistenţă judiciară gratuită, demersuri administrative, declaraţii publice şi cooperare cu alte victime etc) .  In caz că nu mi se va face dreptate īn Romānia, mandatarul va putea concepe şi depune plīngerile de rigoare pe līngă instituţiile internaţionale potrivite (CEDO, Tribunalul de la Haga etc).

Pentru toate aceste servicii, dl Rosca nu va fi remunerat pe parcurs (decit daca decidsprijin financiar anumite operatii), ramīnīnd ca el să contabilizeze eforturile şi cheltuielile făcute pentru realizarea mandatului şi acestea (dacă nu au fost finanţate de donatori), să-i fie acoperite din suma pe care mi-o va acorda justiţia ca despagubire (de unde se vor plăti şi eventualele avansuri de finanţare -investiţii cu risc) . Ţinīnd cont de efortul enorm şi de riscul pe care mandatarul şi-l asumă (īn situaţia justiţiei din Romānia) de īncrederea pe care o am īn calităţile sale, de contribuţia sa la lansarea procesului  şi de speranţa ca statul care mi-a distrus toată viaţa , chiar dacă  nu-mi face nici acum dreptate, nu poate merge pīnă la a-mi imputa cheltuieli de judecată,  dl Roşca nu va răspunde material de nereuşita demersurilor sale (pierderea proceselor).  Aceasta si pentru că, īn cazul īn care, eu sau moştenitorii mei legali (soţia- Ioniţoiu Aurora, domiciliată la aceeaşi adresa cu mine şi fiica- Ioniţoiu Gabriela, căsătorită Otparlic, domiciliată 10 Rue de Dr. Vuillčme, Issy–les-Moulineaux, 92130) nu suntem multumiţi de prestaţia dlui Roşca, putem īntrerupe mandatul.

Dacă moartea mea survine īnaintea terminarii operaţiilor mandatate, procesul ar trebui să continue, fără īntererupere, moştenitoarele mele declarīnd de pe acumsunt de acordprelungească automat mandatul, pīnă la dezbaterea succesiunii şi chiar după- dacă ele nu vor lua decizia explicită de a-l īntrerupe. Aceasta este o condiţie morală cu care las legatul de transmitere a drepturilor obţinute in procesele respective.

            Orice restricţie impusă de vreo limitare legală nu poate impieta asupra restului mandatului.

 

Mandant: Cicerone Ionitoiu,                                                           

Paris , 30 ianuarie 2009