Către procurorul general si cei ce răspund de dosarul 1304/P/2008

 

 

Contestaţie

 

 

Subsemnatul Cicerone Ioniţoiu, fost deţinut politic, domiciliat în Paris [], reclamant în dosarul 35/P/2006 (1304/P/2008) contest prin prezenta decizia  din data de 29.10.2010, deşi nu mi-a fost comunicată şi mie.

 

In fapt, nu adaug aici nimic, pentru că decizia nu neagă crimele denunţate de mine şi alţii. Fără însă să rezulte că procurorii şi-ar fi făcut datoria, efectuînd cercetările necesare, pentru elucidarea fenomenelor semnalate. 

 

In drept,  contest argumentele si concluziile conţinute în decizie :

a. Că nu s-ar putea considera imprescriptibilitatea, si pentru acest genocid.  Că trebuie aplicată automat prescripţia, întru apărarea celor care au confiscat statul, pentru a scăpa de justiţie.

b Că nu operează intreruperi şi suspendări, pentru a se ţine cont de împrejuarea de neînlăturat că aceste crime nu au putut fi penalizate pînă acum, din cauza complicităţii justiţiei- în ciuda atător plîngeri făcute după 1990 şi tratate cu NUP.

c Că între 1965 şi 1989 distrugerea naţiunii ar fi încetat şi că, după 1990, ea nu ar fost fost finalizată (continuată) prin jefuirea avuţiilor acumulate de la victime, sub protecţia conducerii FSN.

 

 

10 noiembrie 2010,

Cicerone Ioniţoiu