Preşedintelui completului de judecată – pentru dosarul 5170/1/2011
(şi pentru eventualitatea că nu voi ajunge la şedinţa din 13.02.2012, datorită condiţiilor meteo)


Ascunderea datelor de către procuratură v-a condus la citaţii inadecvate

   Subsemnatul, Ioan Roşca, cetăţean român cu domiciliul în Canada şi adresa temporară (de corespondenţă) neschimbată, studiind dosarul meu din arhiva ICCJ, am constatat că procesul continuă nefiresc. Vă rog să ţineţi cont de explicaţiile depuse la termenele anterioare, de volumul 168 din lucrarea procuraturii (găsit de mine în copia făcuta pentru asociaţia "21 decembrie" şi adăgat dosarului ICCJ la 6 decembrie 2011), de celelalte dovezi depuse (cum ar fi procesele verbale prin care am predat generalului Dan Voinea un mare număr de documente -ca probă a instigărilor şi efectelor lor - care nu se mai găsesc nicăieri). Să nu ne complacem într-o farsă. Pentru a corecta situaţia, aducînd procesul pe făgaşul firesc, vă rog să ţineţi cont că:
   1. Plîngerea mea penală a fost tratată inacceptabil de procuratură, din moment ce nu vă poate trimite, de un an, dosarul pseudo-cercetării pe care am reclamat-o la ICCJ:
   - la 22.12.2010 (dosarul 10636/1/2010 fiind închis definitiv la 25.02.2011 pentru că… nu aş avea calitatea de reclamant- ca şi cum nu aş fi făcut eu plîngerile penale cărora le contest rezolvarea);
   -la 20.06.2011- deschizînd procesul curent, în urma primirii la 10.03.2011 a rezoluţiei: 1251/2/2011.
   Este deja clar că rezoluţiile prin care mi s-a tăiat accesul la justiţie - sînt un abuz flagrant.
   2. Miza care a împins procuratura la manevre delictuale este ascunderea unui aspect esenţial, cercetat de echipa Voinea la cererea mea. Se doreşte camuflarea faptului că represiunea de la Bucureşti din iunie 1990, s-a încadrat într-o crimă extinsă (în spaţiu, timp şi sens) pe care o putem numi "feseniadă", operaţie unitară prin care revoluţia anticomunistă a fost deturnată, confiscată şi sugrumată, de forţele reacţionare securisto-comuniste, regrupate de FSN.
   Evenimentele din Piatra Neamţ sînt doar un episod al infracţiunii complexe şi continuate (împotriva statului, persoanelor şi justiţiei) care trebuia cercetată complet şi temeinic (dacă se dorea stabilirea adevărului) în dosarul 75/P/1997, făcut praf prin disjungeri şi declinări nefireşti, aşa cum transpare din istoricul expus în volumele 210 şi 259 trimise de procuratură: 1. Disjungerea părţii civile (222/P/07) de partea militară, la 19.12.2007, ca reacţie la decizia CC 610/2007 2. Reconexarea, la 27.02.08 , formînd 175/P/08 3. Disjungerea către DIICOT a părţii legate de infracţiunile împotriva statului, formînd dosarul 266/D/P/2008 4. Închiderea cu NUP a dosarului DIICOT, la 10.03.2009 5. Restul 175/P/08 fiind închis cu NUP de SUPC, la 17.06.2009.
   Cum nici una din aceste rezoluţii nu mi-au fost communicate la timp, mă zbat de cîţiva ani să înţeleg unde au ajuns aşchiile dosarului meu. În clipa în care se înţelege cum şi de ce a fost el distrus (conexat, disjuns, rătăcit, etc) se impune şi anularea integrală a rezoluţiilor DIICOT din 10.03.2009 şi SUPC din 17.06.2009.
   3. Am cerut anularea deciziilor semnalate (şi a oricăror altele, conexe, necomunicate mie) pentru motivele de fond şi de drept expuse în notele mele anterioare (cum ar fi acela, frapant, că prescripţia- invocată şi aşa nejustificat- trebuia supendată, conform art 128 cp). Nici măcar imunitatea care i-a protejat pe unii inculpaţi nu a fost considerată de procurorii complici "o dispoziţie legală sau o împrejurare de neprevăzut sau de neînlăturat care împiedica punerea în mişcare a acţiunii penale" .
   Nu am însă (de) ce discuta cu majoritatea celor pe care i-aţi citat din nou (Stănculescu, Diamandescu, Dumitrescu, Dobrinoiu, Peter) despre evenimentele din iunie din Bucureşti, un sub-dosar masiv, conexat întregului… dar diferit de al meu. Vă rog să ţineţi cont că eu reclam cercetarea cazului "Piatra Neamţ", ca sub-dosar al "feseniadei din toată ţara" şi nu a episodului la care se încearcă reducerea dosarului 75/P/1997, care trebuia completat cu multe alte capitole, disjunse numai după ce se reţinea sensul ansamblului.
   4. Ar fi deci pertinent să citaţi, dacă vreţi să-i confruntaţi cu mine, doar pe pîrîţii Ion Iliescu şi Virgil Măgureanu, alături de ceilalţi nominalizaţi în plîngerea mea, pentru că au pilotat represiunea, provocînd "oamenii de bine" din toată ţara la încălcarea multor articole din codul penal (Petre Roman, Răzvan Theodorescu, Emanuel Valeriu, directorii de la Azi, Dimineaţa, Adevarul). Alţi instigatori ar fi trebuit stabiliţi în timpul cercetărilor, inclusiv pe baza probelor depuse de mine. Se pare însă că nu au fost cercetaţi sau căutaţi vinovaţii, în ciuda gravităţii infracţiunilor împotriva naţiunii, a anilor irosiţi ca să sprijin ancheta, a riscului ca adevărul despre Contrarevoluţia din 1990 (care a subminat statul, a distrus economia naţională şi decimat populaţia) să fie camuflat în spatele episodului 13-15 iunie, scos din context- ca să se poată recurge la NUP.

   Mai aveţi nevoie de alte argumente? Curaj !

Ioan Roşca, 10 februarie 2012