De ce nu avem AER (Acţiuni pentru Eliberarea României)


      Cîteva posibile explicaţii pentru faptul că nu se ridică o forţă politică antisistem autentică, de 22 de ani, oricît de mare ar fi nevoia:

1. Dorinţa multora de a nu da socoteala pentru ce s-a întîmplat în aceşti 22 de ani, de a-şi ascunde delictele, greşelile sau pasivitatea, de a fi trataţi cu respect sau a se privi fără jenă în oglindă.

2. Piedicile puse de paraziţii uzurpatori de la putere, uniţi împotriva apariţiei unei rezistenţe politice autentice, chiar cînd se ceartă între ei pentru privilegii.

3. Rezistenţa grupurilor securisto-comuniste care guverneaza din umbră, schimbînd doar păpuşile de pe scena politică.

4. Interesul mafiei îmbogăţite, care dispune de arme financiare pentru războiul politic, de a evita controlul averilor şi confiscarea celor necurate, după o eventuală răsturnare radicală.

5. Inerţia mentalităţilor şi intereselor fesenisto-comuniste, rezistenţa ocupanţilor instituţiilor neepurate, folosite contra interesului public: administraţie, poliţie, SRI, etc.

6. Funcţionarea antijustiţiară şi antisocială a legislativului şi justiţiei, care protejează marii infractori şi împiedică pedepsirea vinovaţilor.

7. Farsa luptei dintre ramurile FSN (USL, PDL şi sateliţi) - care au ocupat tot spectrul politic, pe măsluita axă "dreapta/stînga", satelizînd micile formaţiuni care se făceau că activează.

8. Diversiunile de gen PRM sau PPDD - care compromit tocmai revolta pe care pretind a o susţine, determinînd publicul să nu mai creadă în revoltă şi rezistenţă.

9. Trădarea intelectualităţii, care simulează şi azi "rezistenţa prin cultură", emanînd cîte un comunicat găunos, alergînd după chilipiruri, capital nejustificat de imagine şi stăpîni generoşi.

10. Degradarea în masă a conştiinţelor, datorită adaptării, compromisurilor, "descurcării"- în putreda societate românească.

11. Distrugerea învăţămîntului şi deformarea intelectuală a noilor generaţii.

12. Intoxicarea, manipularea, diversiunea, imbecilizarea, domesticirea - urmărite de media ocupată, pe care nimeni nu pare a mai încerca să o elibereze sau contracareze eficient.

13. Deturnarea atenţiei spre piste false, cum ar fi salvarea prin guvernare militară, reinstaurarea comunismului, revenirea la cîrmă a regelui Mihai şi moştenitorilor săi, etc.

14. Indemnurile la cuminţenie, iertare a călăilor, evitare a confruntărilor sociale, făcute de mentorii de serviciu, banaliştii politici, sau capii bisericii necurăţite de colaboraţionişti.

15.Complicitatea şi solidaritatea profitorilor din afara României, interesaţi neocolonial în menţinerea unor pseudo-reprezentanţi ai populaţiei aservite, de la care pot obţine ieftin ce vor

16. Copierea unor forme fără fond, în avantajul păturii parazitare, din societatea occidentală, inadecvate nevoilor României, dar nu şi adoptarea ideilor civice utile celor dominaţi.

17. Dezamăgirea produsă de înşelarea speranţelor pînă acum, prin acţiuni sterile eşuate, care au fost percepute de publicul neiniţiat ca încercări valide, arătînd imposibilitatea evadării.

18. Criza valorilor, produsă de "descîntarea" socială, politică şi filosofică postmodernistă, efectul paralizant al lucidităţii neînsoţite de vitalitate creatoare.

19. Complexitea problemei organizării sănatoase a societăţii şi existenţa multiplelor temeiuri de neînţelegere, competiţie şi divergenţă, care împiedică ajungerea la un numitor comun.

20. Uzura activiştilor care s-au risipit în eforturi sterile, luptînd în lipsa masei critice necesare, pe care nu au putut s-o adune.

21. Tare ale românilor, incapacitatea lor de a acţiona temeinic, curajos, solidar, consecvent, generos, de a sprijini eforturile altora - în loc să invite pe ceilalţi sub steagul propriu.

22. Condiţia umana precară, victoria animalului din om, atunci cînd supravieţuirea e pusă în pericol, rapacitatea consumistă sufocă spiritualitatea şi comoditatea învinge demnitatea.

      Cum toate cauzele de mai sus par aplicabile, putem măcar scăpa de stupefacţie. Efectele sînt fireşti. Ar fi de mirare să apară o rezistenţă politică, în aceste condiţii groaznice. Cei care ar reuşi să le depăşească ar realiza o performanţă formidabilă. Care cere, cred eu, abordarea colectivă şi serioasă a tuturor problemelor semnalate. Amatori?
      Aştept opinii despre cele 22 de explicaţii (sau altele, neglijate de mine), în spaţiul AER: http://www.facebook.com/groups/367470513272109/

Ioan Roşca, 5 iulie 2012