Observații privind constituția meritocrată (CM) comparată cu constituția cetățenilor (CC)

 

            Această lucrare remarcabilă (expusă la http://meritocratia.ro/constitutia-meritocrata/ si explicată la: http://meritocratia.ro/2014/02/constitutia-meritocrata-video/) ar merita comentarii mai ample, așa cum am făcut în cazul propunerii MCC, ocazie cu care  am comentat și versiunea actuală a constituției: http://www.piatauniversitatii.com/news/editorial-1-2013-4. Consider că mi-am expus deja ideile în textele precedente, aici recurgînd la adnotări punctuale.

Remarc, ascultînd explicațiile domnului Primo (mai interesante decît textul comentat- sper că nu e vorba de un truc populist) faptul că optica Meritocrată coincide în multe puncte cu viziunea mea, fapt care demonstrează adecvarea acestor idei față de situația actuală a societății. Iar dacă în redactarea Constituției Meritocrate au fost folosite și eseurile mele (sau munca altora, cum ar fi a celor din MCC) este un semn că se ivesc zorii unor convergențe. E bine că toată lumea să înțeleagă importanța războiului pentru Constituție.

            Voi semnala aici, telegrafic, rezonanțele și diferențele de opinie.

 

1. În combaterea falsei reprezentativități, CM merge mai departe decit CC, interzicînd partidelor accesul la gestiunea cetății si reducindu-le la un rol de incubator și promotor de idei (dar despre reglemantarea activităților de lobby nu aflăm mare lucru) . Este un pas hotărîtor (pe care CC nu îl face, probabil din dorința de a nu accentua revoluția juridică, dar pe care românii l-ar spijini). Cit priveste speranța că s-ar elimina astfel inconsecventa mangementului țării, nu ințeleg pe ce se bazează, din moment ce primul ministru vine la fiecare patru ani cu propria sa listă….

 

2. Introducerea votului electronic (cu măsurile de rigoare împotriva fraudei) poate oferi mijloacele votului direct, pe probleme mari. Se poate limita numărul de votări la care cineva are dreptul pe an- pentru a micșora sarcina electivă și a mări pertinența plebiscitelor. Ar fi un răspuns la obiecțiile clasice împotriva democrației (dreptul de a decide a celor nepregătiți, neinteresați, de rea credință și costul excesiv al votului continuu)- la care nici Constitutia Meritocrată nu se referă convingător. Pragurile de validare a referendumului (prezența a peste 50%) sînt dovada unei superficialități analitice-în acest punct. Cu astfel de nivele de validare inoportune, "puterea cetățeanului" va deveni o corvoadă nocivă.

 

3. Se vorbește apăsat de independența tării. Ca și in cazul textului CC, nu se recunoaște însă explicit că acest statut e incompatibil cu topirea în UE. Paradoxurile autorităților decizionale suprapuse, care minează legitimitatea democratică, sînt trecute discret sub tăcere. Cum ajunge o decizie UE să impună o normă comunității naționale? Dar și cum ajunge o decizie națională să fixeze modul de viață a unei comunități locale? Totuși , în propunerea CM, este mai clar formulat (la art.128) mecanismul prin care cetățenii vor opta pentru independenta reală a țării sau pentru "integrare". Se deschide calea denunțării acordurilor făcute pînă acum de falși reprezentanți ai poporului român, împotriva intereselor sale (deci și a anulării datoriilor odioase !). 

 

4.  Ca și în cazul CC, este interzisă participarea românilor la războie de agresiune, în slujba imperiilor. Este suficient pentru ca să fie provocat sabotajul unei astfel de constituții de către agenții imperiali.

 

5. Ca și in cazul CC , nu se vorbește explicit de genocidul comunist prelungit prin tranziție, ca justificare a unui regim tranzitoriu, de reparație. Mai mult, se preia ne-critic sintagma "legea dispune pentru viitor"- care apără prada realizată prin legi criminale. In acest context, expresia "averi licite" nu lămurește mare lucru. Eu m-am pronunțat pentru denuțarea criminalității legalității comuniste și de tranziție. Este bine măcar că, și aici, se spune clar că sarcina probei temeiului just revine imbogățitului.

 

6.  Evitarea dublei fidelități este realizată aici mai tare ca în formula MCC, prin impunerea cetățeniei unice si apoi , prin limitarea (firească) a drepturilor străinilor. In acest fel, sînt apărate interesele comunității care iși alege constituția și o suportă, nu a unor persoane din afara cercului legiferat- deci e vorba de democrație reală. 

 

7. Blocarea vinzării terenurilor către străini este stipulată clar, fără eufemisme lașe. Și în general , se vede interesul protejării românilor ca actori economici- cea mai sănătoasă formă de naționalism. Exemple: interzicerea imprumuturilor externe (operată și de CC) sau a exporturilor de materii prime (unde se merge mai departe ca în CC)

 

8. Este apîrată și aici libertatea de expresie a opiniilor (în media).  Dar interdicția de a jigni poporul și sumedenia de restricții deschide poarta către abuzuri, în numele limitării drepturilor cuiva la deranjarea altora. Aceștia se pot declara deranjați de orice- pe principiul conformisului turmei. Cu titlu de turnesol întreb : menținem interzicerea "antisemitismului", care poate împiedica un român să apere interesele țării făță de o acțiune filosemită dăunatoare?

 

9.  Interzicerea spionării cetățenilor, și folosirii informațiilor pentru șantaj, nu e dusă pîna la extrema desființării serviciilor secrete (cum aș face eu, înlocuindu-le cu instituții de control al respectării intereselor colective, lucrînd la lumina zilei). La capitolul "siguranță națională" contestatarii puterii clasice indrăznesc cel mai puțin. Ca și cum garda pretoriană nu s-ar fi dovedit principalul pericol împotriva democrației.

 

10. Libertatea de protest este apărata, fara a se trata problema provocărilor- inevitabile. Ar trebui spus explicit că inițiatorul nu răspunde de ce fac toți cei veniți la manifestație, ci aceștia răspund personal.

 

11. Pedepsele "draconice" pentru crime împotriva existenței si pentru infracțiuni politico-economice, prevăzute și în CC dau garanții de descurajare a ticăloșilor. Eliminarea suspendărilor si cauțiunii apără echitatea.

 

12. Este bine denunțată inamovibilitatea judecatorilor fără răspunderi, care țin societatea în capcana  nedreptății metodice. Si e justă prevederea pedepsirii exemplare a abuzurilor lor (care se pot ușor constata din dosare, dacă se interzice distrugerea arhivelor). Justă și introducerea juraților. A se completa cu măsurile CC de asigurare a echitătii (dreptul la a nu folosi avocați, avocatura si notariatul- ca serviciu public, etc) . Si, insist eu- epurarea justiției de cei care au compris-o.

 

13. Mă satisface și formularea netă a asigurării dreptului la muncă, a interzicerii activităților speculative și încurajării cîștigurilor din muncă/creație (inclusiv cu amendă pentru parazitism)- dar îmi par insuficiente precizările privind activitățile vizate (bursa?, creditul? etc.).

 

14 Domnul Cojocaru poate constata consensul de principiu pentru o economie de piață distributivă. Confiscarea si răscumpărarea sînt tratate cam la fel. Varianta meritocrată înaintează mai puțin pe terenul taxării averilor mari (o expropiere perpetuă) și împroprietăririi cu capital, mergînd pe impărțirea dividendelor la intreprinderi de stat (care va fi considerată socialism). Bizare sînt acele transformări ale proprietăților în concesiuni transmisibile… Dar se vorbește mai clar aici de descurajarea corporațiilor, a gigantismului socio-economic, de sprijinirea legală clasei medii  (cu măsuri care vor provoca și respingere - cum ar fi cea a limitarii terenului la 10 ha) .

 

15 Excelentă fermitatea în interzicerea clauzelor secrete și în general, ideea transparenței în activitățile publice. Deasemenea, salut interzicerea conturilor în străinătate și a folosirii paradisurilor fiscale. Numai să nu se facă  în folosul jafului fiscal, prin care uzurpatorii statului își mulg victimele.

 

16. Soluții viguroase - pentru interzicerea deficitului bugetar (ca si la CC). In plus, găsim aici idei valoroase privind nevoia planificării și continuității economice, care se potrivesc axării societății pe merit și scoaterii din funcția de gestiune a statului a rotativei partidelor. 

 

17. Prevederile firești privind protecția mediului, dezvoltarea durabilă etc. sînt însoțite de recunoașterea faptului că o generație nu poate epuiza avuția națională, care aparține neamului, longitudinal.

 

18. Este clar exprimat obiectivul democrației:  libertatea maximă pentru individ, atîta timp cît nu deranjează, injust, pe alții. Referirile la sediul drepturilor și obligațiilor sînt însă discutabile. Dreptul natural e dominat de cel convenționalist, deși se admite inițial că justiția nu aplică doar legi ci face dreptate .

 

19. Justă tratarea asigurării sănătății publice, combinată cu dreptul la medicină privată. Încă odată atrag atenția aici asupra problemei industriei farmaceutice - ca serviciu public integrat cu asistența medicală.

 

20. Se combate dreptul privilegiaților de a fi înarmați, interzicînd tuturor portul de arma. S-ar putea merge invers, pe cartea americană, asigurînd tuturor cetățenilor fără probleme juridice dreptul la arme.  ca să se poata apăra de agresori și de uzurparea puterii în stat. Poate că nu există o garanție mai eficace împotriva patologiei, decît sprijinirea anticorpilor. Desigur- cu blocarea crimei organizate. 

 

21.  Foarte interesantă îmi pare poziția cuminte față de taxare, similară cu a domnului Cojocaru, cu care am avut dispute aprinse pe acest subiect. Taxele- vin în continuare de sus, fără posibilitate eficace de rezistență … Dacă nu vrem să reducem deciziile colective la fleacuri, atunci trebuie să dăm poporului, în primul rînd, posibilitatea să-și exprime prioritățile bugetare. Să spună clienții sistemului ce vor să se facă din banii lor. Tehnicienii pot apoi echilibra bugetul, respectînd criteriile exprimate referendar. Altfel, avem tot sclavie.

 

22. Și în viziunea Meritocrată, statul e prea puternic, deci poate deveni instrument de oprimare, dacă e uzurpat.

 

23. Abordarea "dogmatismului" va stîrni cele mai puternice critici din partea neofundamentaliștilor ortodoxiști, care vor denunța aici lucrarea dracului, vor căuta semnul 666, etc. Am văzut că nu este numită explicit aici religia, dar știu autorii CM faptul că și știința a generat o dogmă, cu care se face îndoctrinare? Se va interzice și predarea cultului scientifist în școlile publice ? Eu simt prezența acestei dogme la baza acestui text (din primul articol…), confirmată de referirile la programabilitatea științifică a evoluției optimale a societății.

 

24. Din păcate, sloganul : "Există soluții- totul e să vrei!"- e, deocamdată, o credință. Autorii CM, care au făcut o muncă de sinteză impresionantă,  nu dau semne că au luat notă de complexitatea problemei, că sesizează cauzele profunde ale uzurpării instituțiilor si degradării democrației, pînă acum. Este vorba de slăbiciuni (vicii) ale condiției umane duale (animalice și spirituale) pe care normele nu le pot elimina miraculos , putînd doar atenua efectele lor negative. Nimic nu garnatează că noile reguli, noile structuri, nu vor fi corupte și ele de oameni ingenioși. Inventivitatea/șiretenia omului prăduitor/exploatator nu are limite. Deci nu ar strica puțină prudență. E plină istoria de idei deturnate.

 

25. Un exemplu de sîmbure putrezibil este "autoritatea meritocrată"- care joacă rolul referinței supreme, a garantului ultim al corectitudinii sistemului, al "escrow"-ului politic. Să admitem că această instituție  ar fi înarmată corespunzător încît să-și poată juca rolul de dispecerat axiologic. Cine și cum va impiedica acapararea acestei redute, de cître neo-dăunători? Căci vad că nici măcar președintele Autoritatii Meritocrate nu e ales de popor- singura excepție de la principiul electiv!. Miroase a tehnocrație în sensul rău, teocratic, acoperită cu verbiaj despre științificitate-  nu a democrație reală.  Numai Dumnezeu ar putea ști cine e cu adevărat ințelept. Acest element (art.122), fundamental în arhitectura CM, nu poate fi acceptat fără ameliorări convingatoare, fără de care va fi, cred, motivul principal al respingerii întregului eșafodaj.

 

26. Avem dreptul la garanții că nu sîntem iar duși de nas, premeditat sau prin rătăciri utopice, că nu sîntem atrași într-o nouî spiră  a cercului vicios în care este vînată continuu dreptatea. Referirile domnului Primo la faptul ca oricine alege dacă vrea su nu să susțină CM in bloc, admițînd totul, la pachet- nu ne relaxează. De exemplu, să zicem că eu nu suport ca dominația Bucureștiului , atît de nefastă, să fie consfințită constituțional.  Trebuie să înghit asta, ca să mă bucur de alte puncte ? Dar de ce nu s-ar vota constituția pe articole, dacă tot vrem exprimare directă? Poate că nu toata lumea crede în modul "științific" cum a fost elaborat textul. Ar trebui să știm mai multe despre cei care se află în spatele acestui proiect , pentru ca să avem garanții științifice și morale, oferite de cariere elocvente și vieți ireproșabile.

 

27. Una peste alta, observînd soluțiile foarte bune la multe probleme (de exemplu- ladefinirea asociațiilor semisecrete etc) , eu salut cu admirație acest efort, și nu ințeleg de ce el nu s-ar conjuga cu altele similare, cum ar fi acțiunea MCC, în care au fost rezolvate bine multe pargarafe constituționale preluate pripit de CM din constituția actuală. De exemplu, partea referitoare la revizuire nu garantează dreptul poporului de a-și schimba Constituția fără opreliști. Ca să se ajungă la textul cel mai bun, la fiecare punct și ca ansmblu- fara orgolii meschine privind contribuțiile fiecaruia. A venit momentul ca , trecîndu-se peste diferențele inevitabile, cei care vor o constituție care să îmbine democrația reală cu încurajarea valorii, să-și unească puterile. 

 

Ioan Roșca 20.2.2013