Acum 16 ani, 12- 19 februarie…

 

  Credeam că am povestit într-un text mai vechi, evenimentele din săptămîna 12-19 februarie 1990, pe care o consider vîrful ciocnirii dintre revoluţia anticomunistă din 1990 şi contrarevoluţia care a impus "tranziţia criminală". Nu am găsit însă nicăieri această relatare-analiză. Poate că mi-a scăpat din vedere,  atunci cînd am conceput ciclurile comemorativ-explicative ("Acum 4 ani… ", "Acum 5 ani…"- http://www.piatauniversitatii.com/ico/p1989-1990/default.asp.htm). Văd că şi jurnalul meu are în acest punct o lacună regretabilă (fiind implicat în acţiune- nu am avut atunci timp să scriu; în schimb, există referiri la moment în jurnalul Livei Dandara:    http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/cdandara/agende/agenda2/default.asp.htm). E păcat că am amînat atît, neabordînd tema, atunci cînd aveam amintiri proaspete. Voi încerca să-mi fac datoria, depunînd mărturie şi explicîndu-mi poziţia cu întîrziere.

 

  Evenimentul care m-a trezit (zgîlţîit, şocat, revoltat) a fost urmărirea emisiunii dedicate evenimentelor din 18 februarie, prezentate de Doru Braia la 21 februarie 2006, pe postul de televiziune "24 ore". Prestaţia lamentabilă a domnului Braia, poziţiile ambigue ale celor doi invitaţi ai săi (Doru Mărieş - manifestant pătruns în clădirea guvernului şi ofiţerul de pază pe care Mărieş l-a salvat atunci) şi mai ales intervenţia telefonică a lui Petre Roman- m-au scos din minţi! Mi-am reamintit astfel că nu mi-am făcut datoria pentru restabilirea adevărului privind această săptămînă de foc. Cum să inţeleagă cineva care nu a participat, ce şi cum s-a jucat atunci, dacă noi, cei implicaţi- tăcem? Paralizaţi de lehamite şi neputinţă, o să cedăm uzurpatorilor politici pînă şi tranşeul istoriei. 

 

  Ce s-a inţeles din respectiva emisiune? Că pe 18 februarie, guvernul legitim, care şi-a asumat greaua răspundere a tranziţiei spre democraţie - a fost victima unei agresiuni barbare, orchestrate printr-o înscenare- pusă la punct de forţe retrograde comunisto-securiste. Un fel de primă încercare pucistă, vizînd "reformatorul"  Roman (aflat pe 18 februarie în Franţa, unde lucra la imaginea pozitivă a regimului negativ). Sabotarea unor oameni care incercau să scoată România la lumină… Cu penibila sa "agerime", domnul Braia a supralicitat teza greţos amnezică a lui Roman (tot mai şarmant în rolul de victimă a neocomunismului). El a atras atenţia că presa din România, în acele zile decisive, nu a acoperit de loc succesele delegaţiei Romane- un indiciu privind ţinta ocultei aflată în spatele loviturii încercate la 18 septembrie…

   Cine era să contrazică aceste "teze", trîntind adevărul ne-igienic în urechile telespectatorilor? Ofiţerul din garda lui Voican,  salvat de furia mulţimii, care reţinuse numai că sutele de derbedei intraţi în clădirea guvernului, voiau să-l arunce din balcon? Nu am ştiut pînă acum de rolul important jucat de Doru Mărieş în acea importantă împrejurare. M-aş fi asteptat ca, făcîndu-l cunoscut public, să-şi asume postura de revoluţionar combatant, pentru a risipi bănuielile că a fost un instrument al "Serviciilor". Să afirme clar că e mîndru de a fi contesat si încercat să răstoarne impostura FSN-istă.  În loc de asta, el a făcut doar cîteva palide trimiteri la eroii trădaţi, CADA, represiunea care a urmat şi intervenţia minerilor de a doua zi. Atitudinea lui m-a silit să-mi re-pun întrebarea: nu cumva o bună parte dintre cei mai îndîrjiţi luptători din 1990 erau animaţi doar de ciuda că fuseseră daţi la o parte de către "colegii de revoluţie" strecuraţi la putere?

  Iar Braia - mi-a depăşit aşteptările, negative!  Trec de împăunarea sa, cu ridicolul amplificat de superficialitate. Trec peste amărăciunea de a-l auzi, batjocorind lupta din 1990, tocmai pe unul din cei pentru care am manifestat atunci. Dar nu pot trece uşor peste grozăvia îndemnului său- din finalul emisiunii- ca rrromânii să nu mai repete astfel de ieşiri necivilizate, pentru că democraţia se practica la vot, nu în lupte de stradă. Clasic. Nu ar mai fi trebuit adăugat decît : "la munca!" E nevoie de linişte şi consens. Interesele eliberării poporului iraqian (afgan etc.) cer acum menajarea sfintei alianţe cia-kgb-mossad-securitate. Oare cînd s-or trezi naivii care mai cred că se poate lupta pentru libertate, în solda unor puteri imperiale?

 

  Ce s-a intimplat DE FAPT la 12-19 februarie, nu se poate rezuma în cîteva pagini. Colecţia de presă pe care sîntem pe cale de a o publica (http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/cdandara/ziare/default.asp.htm) va cuprinde articole edificatoare. Sper că "analiştii" politici, eseiştii "civici" si istoricii "etapei"- vor aborda subiectul cu responsabilitate. Ca unul dintre cei care au activat în săptămîna 12-19 februarie, pentru a înfrunta o putere uzurpatoare, sînt dispus să depun mărturie (de exemplu, în cadrul anchetelor conduse de procurorul Voinea, 18 februarie fiind o legătura importantă între cele două dosare de care se ocupă). Prezint aici doar o sinteză, aproape telegrafică- a motivelor care mă fac să afirm că nu am fost găsit pe 18 februarie în clădirea guvernului, doar pentru că, fiind bolnav, nu am putut participa şi la manifestaţia din acea zi. M-am solidarizat însă şi mă solidarizez cu oricine care a fost acolo pentru a contesta legitimitatea acelei puteri.

 

  Inca din seara zilei de 22 decembrie, au apărut, în mijlocul entuziasmului si confuziei generale, persoane revoltate de confiscarea incercării de revoluţie de către garnitura Iliescu- căzută la pace cu securicomuniştii năpîrliţi. Mă număr printre aceşti contestatari "precoci" si consecvenţi, ale căror proteste s-au auzit foarte greu, datorită controlului manipulator al informaţiei (televiziune, presă, informatori). O bună parte a populaţiei, "reeducată", nici nu voia sa inţelegă semnalul nostru de alarmă. Miza era prea mare ( judecare pentru crimele comise, pierderea pivilegiilor, ratarea ocaziei de îmbogăţire fulgerătoare)- pentru ca reţeaua vinovaţilor să scape din mînă situaţia. Armele Puterii erau redutabile- şi au fost folosite fără scrupule. "Partidele" nou infiinţate şi "elitele civice", intoxicate imparabil, au fost împotmolite în poze patetice dar sterile, lăsînd "strada" în ghearele experţilor în dezinformare, diversiune si provocare. În aceste condiţii ingrate, energia protestatară, izbucnirea de conştiinţă a păturii trezite la realitate şi însetate de emancipare- nu a putut fi fructificată. Una dupa alta, manifestările contestaţiei (26 decembrie, 12 ianuarie, 28 ianuarie, duminicile care au urmat) au fost "dezamorsate" cu profesinalism.

  Săptămîna 12-19 februarie a fost probabil cea mai dificila, pentru uzurpatorii baricadaţi in spatele măştilor "FSN". Protestele se incetăţeneau, se amplificau şi căpătau tot mai multă coerenţă. "Strada" revendica tot mai clar împlinirea unei revoluţii anticomuniste autentice. Ea cerea scoaterea din funcţie a Securităţii, adevărul despre decembrie, accesul la arhive etc.   

  

  Ameninţarea cea mai gravă pentru "emanaţi", a venit dinspre mişcarea "CADA". Un grup masiv de ofiţeri (de la Timişoara, din aviaţie etc.) şi-au strîns rîndurile în jurul unei platforme inspirate ( greu de acceptat de "neo-tovaraşi", dar greu de combătut principial). Au cerut : "decomunizarea" şi democratizarea armatei române, dezvăluirea adevărului despre decembrie 1989, ruperea cordonului ombilical KGB, smulgerea Securităţii din trupul armatei şi al societăţii.

  Nu exclud posibilitatea ca unii dintre ofiţerii CADA să fi făcut nu ştiu ce joc de culise, dar o consider fără nici o relevanţă. Marea masa a militarilor demonstranţi şi-au asumat atunci riscuri enorme (puteau fi uşor acuzaţi de "insubordonare")- implicîndu-se în acel miting inedit-  din patriotism si pentru a ridica demnitatea condiţiei militarului roman.  Am fost in Piaţa Victoriei în acele zile de mare tensiune, discutînd îndelung cu militarii adunaţi acolo, ca să  protesteze faţă de tergiversările cu care era blocată iniţiativa "lustraţiei militare", de catre guvernul pretins "revolutionar". Am admirat hotărîrea şi disciplina cu care au depăşit provocările. 

  M-am temut pentru ei, bănuind loviturile securicomuniştilor care se apără cu cele mai mirşave tactici. Deşi bolnav, m-am străduit să contribui la reuşita acţiuniii lor, scoţînd manifestaţia din conul de umbră care ar fi permis puterii să o compromită. Am reuşit să conving ofiţeri de rang superior (conducători de unităţi militare) că e important să se facă auziti cît mai departe. I-am condus la GDS, punîndu-i în contact cu persoane (Socor, Tanase)  care au facilitat propagarea mesajului lor (Europa Libera, BBC, etc).  Pe drum, am fost încîntat să îi aud vorbind, cumpanit dar ferm, despre asumarea luptei Armatei cu Securitatea- daca eliberarea Romîniei o va cere! Nu suna de loc rău. Era evident că Tovarăşii au, in sfirşit, un obstacol redutabil. 

 

  Manifestaţia militarilor a primit spijinul protesarilor anti-fsn, care-şi arătau revolta în mitinguri maraton, pendulind zilnic între  guvern si televiziune. Protestul cistiga deci consistenţă, şi situaţia devenea tot mai critică pentru "emanaţi".  Ca să temporizeze, Voican Voiculescu - bizar reprezentant al guvernului, a primit o delegaţie a militarilor. Aceştia  au expus, cu exemplară claritate. doleanţele CADA (filmînd întrevederea, pentru a para diversiunile previzibile). Unul după altul, ofiţerii au făcut procesul colaboraţionismului cu regimul criminal comunist, arătînd că vinovaţii s-au strecurat în puterea provizorie, care îi protejează… în numele revoluţiei anticomuniste. Că "noii" ascund informaţiile incriminante pentru "vechi" şi avansează în grad militarii ce au colaborat cu KGB-ul sau au reprimat revoluţia- hărţuindu-i în schimb tocmai pe militarii care au trecut de partea ei ! Au venit cu date, semnalînd dosare pitite,  care confirmau că garnitura post-decembrista era centrată pe un grup de colaboratori KGB. A fost un rechizitoriu necruţător. O pagină de excepţie- în istoria armatei române. O bariera- de care un guvern democrat nu ar fi putut trece. Dar nu era cazul. Pledoaria nu a produs decit promisiuni vagi şi "perplexitatea" lui Voican faţă de tot ce i se spunea.  El a ripostat, enumerînd "calităţile" si "meritele" pe care le aveau foştii "dizidenţi" faţa de Ceauşescu, lăudînd garnitura stalinistă revenită la putere.

  Aflînd rezultatul "intîlnirii", mulţimea din Piaţa Victoriei s-a radicalizat. Oamenii voiau ca doleanţele militarilor- voce legitimă a poporului român tras pe sfoară- să fie auzite în toată ţara. Au început presiunile străzii, pentru ca televiziunea română să transmită conţinutul casetei filmate la guvern. O dată în plus insă, această reduta rezista: nu se putea transmite din cauze tehnice, se pierduseră casetele etc. Profitînd de un scurt moment de slăbiciune (cauzat de proaspăta schimbare a garniturilor de conducere şi de pază) manifestanţii au străpuns garda acestui bastion al dezinformării, silind redactorii TVR să pună în undă nedoritele casete. În noaptea de 15 spre 16 februarie, românii care au vrut, au auzit ce trebuia auzit, au aflat ce trebuia aflat- despre cine a ajuns la cîrma României. A fost un moment atît de frumos, încît mi-am uitat resentimentele pentru umilinţele îndurate în armată…

 

  Convins că ne aflam intr-un moment crucial (şi azi cred asta) m-am prezentat, a doua zi  16 februarie, la sediul GDS- unde a avut loc o şedinţă. Nu interveneam prima dată (în acea perioadă încercasem - fără succes- să determin grupul sa ajute lansarea unui partid care să reprezinte tineretul contestatar anticomunist). Am prezentat situaţia creată, conţinutul şi miza dialogului televizat, necesitatea unei clarificari care sa dezamorseze confuzia invocată de Voican- între dizidenţa anti-ceuşistă si opoziţia anticomunistă. Am cerut intelectualilor prezenţi, să lămurească ce fel de dizidenţi sînt,  susţinînd platforma CADA şi lupta noastră cu regimul neocomunist. Am propus şi constituirea unei reţele de grupuri de dialog, coordonate de GDS,  care să organizeze rezistenţa civică faţă de uzurpare. Depun mărturie că am fost refuzat, după discuţii ample, care au opus pe cei care-mi împărtşeau  punctul de vedere (Liiceanu, Tanase, Andreescu etc)  celor care apărau statutul cultural, civic, neutru- al GDS-ului (doamna Celac etc). Cred că domnii care nu mă mai cunosc, vor să-şi protejeze uitarea acelor zile…

  Individual, mulţi intelectuali au luat însă pozitie. Ca "asociaţie revoluţionară", alăturată militarilor -pe baricada înfruntării contrarevoluţiei- s-a remarcat, pe toată perioada 12-19 februarie, "Grupul independent pentru democraţie" (GID).  Ei au organizat mitinguri de susţinere CADA, de protest faţă de acoperirea securiştilor, de presiune pentru eliberarea televiziunii. Stiu ca au avut membri arestaţi, reprimaţi, hăituiţi - după 19 februarie, deci presupun că unii dintre ei au intrat şi în clădirea guvernului - atunci cînd aceasta a fost penetrată de mulţime. Nu inţeleg deci tăcerea dinspre membrii GID. Cum de nu-şi asumă (revendică) nici ei steagul acelei bătălii, ca să combatem ideea nocivă şi falsă că săptămîna aceea s-a redus la o diversiune? Să fie rezultatul intimidării? A slăbiciunii românilor pentru bîrfă şi pentru anectotica nesemnificativă? O reacţie excesivă faţă de revelaţia că au existat atunci şi manipulări? Efectul intrarii unor organizatii ca GID sub oblăduirea altora ca GDS? Nu va fi să putem intelege… de ce nu  a fost să ne putem organiza atunci? 

 

   După o zi, am auzit îngrozit - că militarii se retrăseseră pe la unităţile lor, aşteptînd să le fie satisfăcute cererile. Oricine ştie ce trebuie ştiut despre comunişti sau despre contestarea Puterii, sesizează greşeala- fatală. Reduta nu se părăseşte. Rîndurile răsfirate sînt secerate uşor. Combatanţii sînt anihilaţi. Unul cîte unul. Tovarăşii, au satisfăcut cîteva puncte cosmetice din platforma CADA (profitînd chiar de ocazie ca să regleze nişte conturi, să acopere nişte urme, să salveze nişte aparenţe, să creeze nişte confuzii, să compromită nişte iniţiative, să ciştige nişte timp). Fără a se debarasa de Chiţac, l-au proţăpit pe Stănculescu în locul lui Militaru… După o vreme, discret, au trecut în rezervă ofiţerii care activaseră în CADA şi care nu cooperau. Fără mari schelălăieli din partea "societăţii civile".

  Dar lovitura de graţie, au dat-o la 18 februarie. Cu o singură manevră de provocare (destul de ieftină- cîteva sute de oligofreni puşi să atace o clădire), "emanaţii" au reuşit să răstoarne situaţia, "dovedind" poporului (şi poate şi istoricilor…) că puterea, legitima, s-a apărat de nişte zurbagii.

 

  Din acest moment, observaţiile mele nu mai sînt directe. Bolnav, nu am fost implicat în acţiunile din 18 februarie. Ştiu însă de la prieteni participanţi si din studiul unor documente, cum s-a desfăşurat una din cele mai mai mari diversiuni din istoria postdecembristă..

 Manifestaţiile zilei de 18, au decurs normal, pină la un punct, continuînd spiritul unei săptămîni incadescente. S-au scandat lozinci anti-uzurpare, în faţa guvernului, la televiziune. S-a mers la ministerul de interne, pentru a se reclama dovezile privind pretinsa auto-desfiinţare a Securităţii. etc.  La un moment dat însă… a intervenit surpriza.  Un grup masiv de tineri "ciudaţi"- apăruţi din senin (probabil racolaţi de regizorii loviturii din lotul celor suspect graţiaţi cu cîteva zile înainte), desprinzîndu-se din mulţimea protestatarilor, a atacat -cu o suprinzătoare agresivitate - clădirea guvernului, surprinzător de slab apărată. Prin breşa creată de avangarda delicvenţilor, au putut pătrunde în clădire curioşii, dar şi contestatarii autentici, iritaţi de atitudinea sfidătoare a "autorităţilor" (brutalitate, fanfaronada provocatoare a "pistolarului" Gelu Voican etc). Dupa atîta rea credinţă şi dispreţ, dovedite de grupul puciştilor care confiscaseră revoluţia din decembrie, pătrunderea mulţimii revoltate era absolut legitimă şi ar fi trebuit asumată fără complexe ca act revoluţionar. Dacă nu acceptăm această viziune, deducem  că nu trebuia deranjat nici Ceauşescu la 22 decembrie, deci asasinii săi…  nu aveau ce căuta la guvern. Speculaţie forţată?  Nu, putem demonstra că nu sint deosebiri de fond, între cele două situaţii.  Aceleaşi tabere, aceleaşi scopuri.

 

  Şi atunci? De ce nu e perceput adevarul, nici dupa 16 ani? De ce nu e el rostit răspicat, măcar de "ai noştri"?  Poate pentru că diversiunea cea mare nu a fost intrarea în cădire, ci desolidarizarea elitelor politice şi civice de această intrare? Atitudine laşa şi ipocrită- care a convenit perfect duşmanului, permiţîndu-i sî iasă din corzi şi sa treacă la contraatac.

  A urmat intervenţia în forţă a armatei. Măcelărirea şi arestarea fraierilor surprinşi în clădire. Deţinerea, anchetarea şi judecarea lor- în condiţii de maximă… Securitate. O nouă campanie de dezinformare prin tele-Viziune. Sosirea, a doua zi, a minerilor, chemaţi din nou "să facă ordine" în Bucureşti, să apere democraţia. Muştruluirea CPUN-ului, a autorităţilor "prea slabe", a liderilor partidelor "istorice" (tăcînd spăşit şi laş în faţa lămpaşelor acuzatoare)-scenă demenţială televizată dureros. Scoaterea mitingurilor de protest în afara legii (dacă nu se desfăşoara discret, în locuri ne-problematice: parcuri, stadioane). Încercarea de izolare şi intimidare a protestatarilor, suţinuţi politic insuficent de "partide" (contestaţia şi-a revenit însă repede, după publicarea Proclamaţiei de la Timişoara).  Reînfiinţarea S(ecu)R(ităţ)Ii-  după diversiunea justificativă de la Tîrgu Mureş. Toate- afluind spre mitingul din Piaţa Universităţii, unde s-a dat bătălia decisivă. Toate- şterse cu buretele, de inedita pereche Braia-Roman.

 

  Nimeni nu mai vrea să audă despre revoluţia trădată în 1990?

  Ajutat de noile alianţe, de noile interese, de noile afaceri, de noile valori, de noile amintiri- trecutul se destinde..

 

Ioan Rosca, 23 februarie 2006