ROMÂNIA                                                                              OPERATOR DATE

MINISTERUL PUBLIC                                                                  Nr.3883

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

Secţia de urmărire penala si criminalistica

Nr. 175/P/2OO8

10.03.2011

 

CĂTRE, ROSCA IOAN[..]

Va comunicam ca prin rezoluţia noastră din data de 17 iunie 2009, în dosarul nr. 175/P/2008, în temeiul art. 249 si art. 243 rap. la art. 11 pct. 1 lit. b si c din Codul de procedura penala si art. 10 lit. a,b,d si g Cod procedura penala, art. 228 alin. 6 Cod procedura penala si art. 10 lit. a, b,d si g Cod procedura penala, cu aplicarea art. 11, art. 13, art. 121 alin. 1 si art. 122 alin. 1 Cod penal, s-a dispus:

- Scoaterea de sub urmărire penala a învinuiţilor:

ILIESCU ION, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 356 Cod penal 8întrucât lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii), art. 357 lit. a, b, c Cod penal (întrucât fapta nu exista în varianta prevăzuta de litera a, respectiv lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii în ceea ce priveşte celelalte variante), art. 358 lit. d Cod penal (lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii) art. 26 rap. la art. 2671 Cod penal, (întrucât fapta nu era prevăzuta de legea penala la momentul săvârşirii acesteia);

MAGUREANU VIRGIL, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 357 ALIN. 1 lit. a si b Cod penal (întrucât în varianta prevăzuta de litera a - fapta nu exista, iar în varianta prevăzuta de lit. b - nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii), art. 358 alin. 1 si 2 lit. d si alin. 3 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii), art. 359 Cod penal, art. 360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii) si art. 362 alin. 1 Cod penal (întrucât fapta nu exista);


 

2

CHITAC MIHAI,  pentru   săvârşirea infracţiunilor prev. de   art. 358  lit. d si alineat  ultim   si art. 360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive   ale infracţiunii);

DOBRINOIU VASILE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 358 lit. d si alineat ultim si art. 360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii);

DIAMANDESCU CORNELIU, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 358 lit. d si alineat ultim si art. 360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii);

PETRE PETER, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 358 lit. d si alineat ultim si art. 360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii);

DUMITRESCU EMIL, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 358 lit. d si alineat ultim si art. 360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii);

Încetarea urmăririi penale faţa de:

BÂTLAN DUMITRU, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 358 lit. d si alineat ultim si art. 360 Cod penal, art. 218 Cod penal si 175 Cod penal, întrucât a intervenit decesul acestuia.

ILIESCU ION, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 217 alin. 4, art. 264 si art. 26 rap. la art. 267 Cod penal , întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale;

CHITAC MIHAI, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 218 si art. 175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale;

STANESCU VICTOR-ANASTASE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 218 si art. 175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale;

DOBRINOIU VASILE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 218 si art. 175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale;

DIAMANDESCU CORNELIU, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 218si art. 175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale;

PETER PETRE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 218 si art. 175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale;

DUMITRESCU EMIL, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 218 si art. 175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale;


3

-   Neînceperea    urmăriri penale    fata de    DUMTTRESCU    EMIL, pentru săvârşirea   infracţiunilor   prev. de   art.   182, Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

-   Neînceperea  urmăriri penale    cu privire   la  săvârşirea în  cauza de  fata a infracţiunilor   prev. de art. 174, art. 175, art. 180, art. 181, art. 182, art. 189, art. 192, art.192, art. 194, art. 197, art. 208-209, art. 211, art. 215, art. 217, art. 218, art. 240, art. 242, art. 246, art. 247, art. 248, art. 250, art. 260, art. 261, art. 264, art. 266, art. 267, art. 2671, art. 268, art. 272, art. 275, art. 279, art. 288, art. 289, art. 290, art. 291, art. 321, art. 322, art. 323, art. 324 din Codul penal întrucât a intervenit prescripţia   răspunderii penale,   respectiv în cazul  infracţiunii prev. de  art. 2671 Cod penal,  fapta nu  era  incriminata  la momentul săvârşirii acesteia.

-   Neînceperea  urmăriri penale    cu privire   la  săvârşirea în  cauza de  fata a infracţiunilor  prev. de art. 357 alin. 1 lit. a, întrucât fapta nu exista si art. 357 alin. 1 lit. b, c, d si e alin. 2 si 3,  art. 358,  art.  359 si  art.  360 Cod penal, întrucât nu  sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.

-   Neînceperea urmăriri penale   cu privire la săvârşirea în cauza de  fata, cu privire la orice alta infracţiune menţionata în plângerile, petiţiile si memoriile aflate în dosar, prevăzute de   Titlurile II, III, IV, V, VI, VII si IX   din   Codul penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Precizam ca rezoluţia susmenţionata este afişată în integralitate pe situl Ministerului public la adresa www.mpublic.ro, unde poate fi consultata.

Împotriva soluţiei puteţi formula plângere în conformitate cu dispoziţiile art. 278 pct. 31 Cod proc. pen., în termen de 20 de zile de la primirea prezentei comunicări, competenta de soluţionare a cesteia revenind şefului Secţiei de urmărire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de  Casaţie si Justiţie, conform art. 278 pct. 1 din Cod proc. pen.

                                                                                                                                       

PROCUROR ŞEF DE SECŢIE                                                           PROCUROR

LS ss/indescifrabil                                                                                 ss/indescifrabil