Opis al documentelor depuse pentru plÓngerea din 22 dec 2010 a lui Cicerone Ioniţoiu

 

1. PlÓngerea

2. Copie de pe rezoluţia faţă de plÓngerea mea din 1975

3. PlÓngerea noastră din 4 08.2006

4. Patru procese-verbale de predare către magistratul Dan Voinea a unor lucrări ale mele utile anchetei

5. PlÓngerea din 10 noi faţă de ordonanţa lui Iuliu Molcuţ din 29.10.09

6. Rezoluţia din 3.12.2010 de care mă plÓng, comunicată mie pe adresa domnului Roşca

7. Imputernicirea dată domnului Ioan Roşca la 30 ianuarie 2009, in bază căreia mă poate reprezenta şi Ón acest proces.