Către,  

            Guvernul României

 

 

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, vă sesizez următoarele:

În cursul anului 2004 am sesizat Parchetul General şi P.N.A. că aşa-zisa privatizare a S.C. ALRO S.A. a fost ilegală, în fapt un aranjament făcut pe spatele românilor, de un grup de şmecheri, aflaţi prin prostia votanţilor la putere, în funcţii importante în administraţia centrală a României.

Constatînd că reprezentanţii guvernului, în numele său, au hotărît vînzarea ilegală a 10 % din acţiunile acestei societăţi la care statul era acţionar majoritar, l-am sesizat pe Procurorului General, în baza art. 131 coroborat cu art. 1 alin.3 şi 5, art. 44 alin.1 şi 2, art. 135 alin.2 lit. b, art. 136 alin.1, 2 şi 4 şi art. 154 alin. 1 din Constituţie şi a art. 20 din Legea 115/1999, deoarece cele sesizate de mine reprezentau fapte penale şi abuzuri pe care şi le-au permis primul ministru Adrian Năstase şi acoliţii săi care, în dispreţul prevederilor art. 102 alin.1, art. 107 alin. 1, art. 108 alin.1 şi 2 şi a art. 109 alin. 3, coroborate cu prevederile art. 136 alin.1, 2 şi 4 din Constituţie au emis mai multe hotărîri ale guvernului, ce nu au nimic în comun cu organizarea executării legilor, aşa cum se prevede în Legea fundamentală, în urma cărora a fost păgubit statul român, S.C.ALRO.S.A. şi acţionarii acesteia, prin înstrăinarea nelegală a 10 % din acţiunile deţinute de statul Român la S.C. ALRO S.A.

Astfel, Adrian Năstase – în calitate de prim-ministru, Mihai Nicolae Tănăsescu, Dan Ioan Popescu  şi Ovidiu Muşetescu au semnat H.G. nr. 1133 din 15 noiembrie 2001, care nu numai că este abuzivă, fiind menită să ascundă, de fapt, înstrăinarea a 10% din acţiunile S.C.ALRO S.A. fără respectarea prevederilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 aprobată prin Legea nr. 44/1998, unde se prevede că vînzarea se face cu „asigurarea transparenţei tranzacţiilor” ori, prin H.G.1133/2001 folosită pentru a netezi calea jafului instituţionalizat, se stipulează la art. 1 că: „se mandatează A.P.A.P.S. să implementeze (ceea ce în limba română nu înseamnă nici vînzare, nici înstrăinare) strategia de privatizare a S.C.ALRO S.A.. cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre”. Dar anexa nu se publică deşi era vorba despre un act public, în care se face vorbire despre o proprietate de stat, bun public inalienabil, despre a cărei soartă trebuia să afle tot poporul, după cum se prevede în art. 31 alin.1 şi 2 din Constituţie, articol prin care se garantează cetăţenilor „dreptul de a avea acces la orice informaţie de interes public, ce nu poate fi îngrădit”, ori, prin nepublicarea anexei s-a încălcat flagrant acest drept.

Astfel, noi românii oneşti, sîntem trataţi ca cetăţeni de categoria a II-a, întrucît hotărîrea abuzivă prevede că doar persoanele „relevante” au dreptul să afle ce se pune la cale cu societatea la care şi eu sînt acţionar.

Prin emiterea H.G. 1133/2001 reprezentanţii guvernului, implicaţi în această manoperă frauduloasă mi-au produs mie, ca cetăţean român, acţionar la S.C.ALRO.S.A. un mare prejudiciu material şi moral, ei fiind vinovaţi şi de folosirea funcţiilor executive din guvern pentru înstrăinarea unor bunuri publice, proprietate de stat, manoperă pe care au încercat apoi să o ascundă opiniei publice, prin nepublicare, îngrădind dreptul constituţional al cetăţenilor care aveau şi legal acces la astfel de informaţii de interes public, conform Legii 544/2001. În acest fel nici acţionarii şi nici opinia publică nu a avut dreptul să afle ce se întîmplă cu proprietatea realizată prin munca, chinul şi cu banii întregului popor, proprietate pe care unii dintre membrii guvernului s-au crezut stăpîni.

            Prin asemenea "strategii" învinuiţii şi acoliţii lor se fac vinovaţi şi de producerea unor mari pagube materiale şi pentru că nu au respectat Acordul cu Banca Mondială, în urma căruia a rezultat Programul PSAL I şi PSAL II, programe ce au devenit Lege şi pentru care statul român a cheltuit 330 milioane de dolari, sumă cu ajutorul căreia trebuia să facă din societăţile prevăzute în aceste programe, societăţi competitive şi foarte atractive pentru investitori strategici, operaţiune în urma căreia poporul român ar fi trebuit să obţină foloase deosebit de mari.

            Nu a fost însă aşa datorită încălcării de către banda de învinuiţi, ce s-a constituit pentru păgubirea avuţiei naţionale, a averii statului, avere vîndută abuziv, pe criterii necunoscute mie, doar unei anumite societăţi, aleasă după criterii îndoielnice, folosindu-se metoda „negocierii directe” contrar prevederilor art. 1 lit. b. din Ordonanţa 88/1997!?

Autorităţile sesizate de mine în loc să aplice prevederile legale menţionate, obligaţie constituţională pentru care sînt foarte bine plătiţi cu bani de la popor, încearcă să muşamalizeze infracţiunile comise de banda care a devalizat statul, iar atunci cînd nu şi-au declinat competenţa, în încercarea de a tergiversa cercetarea acestui caz, vorbesc despre: „actele premergătoare efectuate în cauză, din care a rezultat că. „strategia de privatizare a societăţii a fost aprobată prin H.G 1133/2001, modificată prin H.G.1225/2001şi H.G. 1092/2002”

Astfel, magistraţii se află într-o condamnabilă eroare pentru că, orice ştiutor de carte, ar fi putut să constate că H.G. 1133/2001 este un act ilegal şi neavenit, pe care guvernul nu avea şi nu are competenţa să-l emită, conform prevederilor art. 108 alin 1 şi 2 din Constituţie, iar HG 1133/2001 stabileşte doar să „mandateze A.P.A.P.S. să implementeze o strategie.. aflată în anexa secretă”, ascunsă deci de ochii opiniei publice, dar şi de cei ai celorlalţi proprietari de drept ai S.C. ALRO S.A., cum ar fi acţionarii.

Deşi O.U.G.88/2001 prevede expres la art.1 lit. b că „preţul de vînzare se stabileşte, în baza raportului dintre cerere şi ofertă”, parchetele nu reuşesc să înţeleagă că înstrăinarea s-a făcut la mica înţelegere, cumpărătorii români, cît şi piaţa liberă, respectiv bursa fiind cu străşnicie şi abuziv ocoliţi.

Tot pentru a-i acoperii pe răufăcători, procurorii inventează prevederi inexistente în H.G 1133/2001, explicînd astfel: „conform H.G.1133/2001 APAPS a fost mandatat de Guvernul României, ca în eventualitatea în care nu se va depune o ofertă din partea unor investitori eligibili, pentru întreg pachetul de acţiuni deţinut de statul român, să ofere la vînzare numai un pachet de acţiuni de minim 10%, care să confere cumpărătorului poziţia de acţionar majoritar la S.C.ALRO S.A. Slatina” fiind deci privilegiaţi unii şi discriminaţi acţionarii şi alţi cetăţeni interesaţi, încălcîndu-se prevederile art. 16 alin.1 şi 2 din Constituţie.

După cum se poate constata aceste imprecaţii nu figurează în conţinutul respectivei hotărîri, ele fiind şi în totală contradicţie cu prevederile Acordului cu Banca Mondială, cît şi cu cele ale PSAL I şi PASL II, pentru care s-au cheltuit deja 330 milioane de dolari, bani publici . În schimbul cheltuirii acestei sume uriaşe se obţine doar, printr-o astfel de mînărie, 45 de milioane de dolari pentru cele 10% din acţiunile vîndute, la care s-au adăugat apoi, fără vreo altă plată, abuziv, alte acţiuni, adică 20% din acţiunile proprietate a statului, ce au intrat gratuit în portofoliul lui Marco Internaţional.

În acest fel a fost încălcată şi una din legile de căpătîi a economiei de piaţă, respectiv legea cererii şi a ofertei, fiind înlăturată orice fel de concurenţă, fapt pe care parchetul se face că nu a putut să-l descopere în cursul „actelor premergătoare”.

De asemenea, deşi constată că „ procesul de privatizare a fost asistat de consorţiul condus de B.N.P. PARIBAS, în calitate de consultant” nu face deloc vorbire şi nici nu constată ce preţ a trebuit să plătească poporul român pentru aceast jaf şi nici nu cercetează legalitatea respectivelor „procese”, din dorinţa de a bloca orice anchetă serioasă, făpaşii fiind persoane imoportante, pe care doreşte să-i protejeze.

 În răspunsul primit de la Parchet un prim-procuror bate cîmpii, invocînd prevederile H.G. 1225/2001 care nu are legătură cu subiectul în cauză, recidivează şi prin menţionarea unor aspecte comerciale, ce nu au legătură cu faptele penale sesizate de mine, dar recunoaşte totuşi că am avut dreptate cînd am sesizat că, în realitate, s-au plătit doar 45.000.000 $ pentru 10% din acţiuni, dar au obţinut 30% din acţiuni, cele 20% din acţiunile cedate în plus faţă de ceea ce s-a plătit, făcute cadou de banda răufăcătoare, în detrimentul poporului român cît şi al acţionarilor minoritari, care nu au beneficiat şi ei de un asemenea tratament privilegiat, minoritarii fiind obligaţi să plătească dacă doreau să subscrie noi acţiuni, dar fără a depăşi însă procentul din cota de proprietate pe care îl deţineau înainte de majorarea de capital.

În plîngerea mea sesizam şi faptul că, deşi sînt şi acţionar la ALRO S.A., nu mi s-a permis să iau cunoştinţă de prevederile contractului de privatizare convenit de instituţiile statului cu Marco Acquisitions, act public de fapt, atîta timp cît era vorba despre o proprietate a statului, stat care, prin definiţie, reprezintă o comunitate umană, în cazul nostru – poporul român

Avînd în vedere că guvernul are dreptul şi trebuie să administreze avuţia naţională, nu să o înstrăineze, dar şi prevederile constituţionale şi legale invocate mai sus, cît şi faptul că S.C.ALRO S.A. este societate cu capital de stat, majoritar proprietate publică, inalienabilă, reorganizată în baza prevederilor Legii 15/1990, ce a stabilit numai forma de organizare nu şi situaţia proprietăţii societăţilor construite din banii şi cu munca popor român şi, pentru că în cauză nu a fost începută urmărirea penală, deşi faptele sînt flagrante şi deosebit de grave, rog actualul guvern să analizeze şi să dispună anularea Hotărîrii Guvernului nr. 1133/2001, care a facilitat producerea unei asemenea pagube, precum şi sesizarea instituţiilor abilitate pentru pedepsirea vinovaţilor.

 

Cu stimă,                                                                      07.02.2005

Nica Leon