APEL

 

Se observă, în ultimul timp, o promovare insistentă, de către unii realizatori sau moderatori din audiovizualul românesc, a unor reprezentanţi ai regimului comunist represiv, de care România s-a debarasat în Decembrie 1989. Aceşti realizatori, din ignoranţă sau în mod deliberat, tolerează dezinformarea opiniei publice şi denigrarea victimelor regimului comunist, ca şi folosirea unui limbaj presărat cu insulte şi injurii.

 

Cel mai recent exemplu îl reprezintă cele două ediţii ale emisiunii Dan Diaconescu Direct, de la OTV, din 18/19 ianuarie şi 14/15 februarie 2005, în cursul cărora generalul de Securitate, Nicolae Pleşiţă, a emis, cu impunitate, declaraţii ofensatoare şi inadmisibile într-o societate democratică, la adresa unor victime ale regimului comunist, ca şi a celor care au intervenit în direct, în timpul emisiunilor. Aceste declaraţii, prin conţinutul lor, pot intra sub incidenţa legii penale, care incriminează propaganda în favoarea statului totalitar şi apologia infracţiunilor.

 

Ca urmare, la 23 februarie a.c., la sediul GDS, a avut loc o dezbatere, la care au participat reprezentanţi ai fundaţiei ICAR (Centrul Medical de Reabilitare a Victimelor Torturii), ai asociaţiilor Grupul pentru Dialog Social, Alianţa Civică şi Liga Română de Presă, ai INMER (Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc), precum şi ziarişti, scriitori, istorici, medici şi cercetători.

 

Subsemnaţii, participanţi la dezbatere, semnatari ai acestui comnicat,

 

- invităm toate ONG-urile, reprezentând societatea civilă, şi, mai ales organizaţiile reprezentative ale presei din România, să ia atitudine fermă împotriva exercitării abuzive a libertăţii de exprimare în emisiuni de genul celor sus-amintite (art.30 din Constituţie), şi să fie solidare cu iniţiativa de condamnare publică şi incriminare legală a unor asemenea fapte;

 

- sesizăm Consiliul naţional pentru combaterea discriminării, în legătură cu atitudinea de vădită sfidare şi discriminare manifestată de generalul de Securitate, Nicolae Pleşiţă, în emisiunile difuzate de OTV, faţă de scriitorul dizident Paul Goma, faţă de profesorul Ioan Petru Culianu, asasinat în circumstanţe neelucidate, faţă de partizanii anticomunişti Gheorghe Arsenescu şi Toma Arnăuţoiu şi, nu în ultimul rând, faţă de intervenienţii prin telefon în aceste emisiuni;

 

- cerem Consiliului Naţional al Audiovizualului să adopte, în temeiul art. 17 alin.1) lit.d) din Legea nr. 504/2002, o decizie care să conţină norme de reglementare referitoare la asigurarea informării corecte a opiniei publice cu privire la istoria României în perioada regimului comunist şi înlaturarea denigrării şi discriminării faţă de victimele acestui regim totalitar, şi să prevadă sancţiuni adecvate, în condiţiile legii, pentru încălcarea acestor norme.

 

În fine, în baza art. 53 şi 57 din Constituţie, cerem Parlamentului şi Guvernului României să iniţieze adoptarea unor reglementări, prin care să se incrimineze negarea caracterului totalitar al regimului comunist din România din perioada 1945-1989 şi a represiunii practicate de acest regim împotriva celor care i s-au opus în numele libertăţii, democraţiei şi neatârnării ţării.

 

Gabriel Catalan, Eugenia Crângariu, Nicolae Constantinescu, Nicolae Damaschin, Andrei Dimitriu, Camelia Doru, Radu Filipescu, Florin Gabrea, Christian Mititelu, Adrian Niculescu, Andrei Oişteanu, Stejărel Olaru, Antonie Popescu, Mariana Sipoş, Mircea Stănescu, Ion Vianu, Ioana Voicu-Arnăuţoiu, Dinu Zamfirescu.