Editoriale şi tablete - Martie 2006 (4)
Deşertul tătarilor - Ioan Roşca
[..]Tătarii noştri nu răsar dintr-un viitor aşteptat febril ci ne sufocă dinspre un trecut putrid. De aceea lupta cu ei nu e nici măcar utopică. E ratată. Ne ramine ca vis legitim, cred eu, să plătim poliţa celor care ne-au castrat astfel. Să judecăm Tranziţia- pentru că a protejat şi adîncit crimele comunismului.Sper ca goarna pentru acest asalt (pe care-l aştept la marginea deşertului de scepticism)- dacă va suna vreodată- să nu mă găseasca şi pe mine asurzit…
Text integral
Joi, 30 martie 2006

Lista actualizată la APELUL CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU, iniţiat de Sorin ILIEŞIU
Joi, 30 martie 2006
Scrisoare deschisă
Adresata D-nei Monica Macovei, Ministru al Justitiei

Stimata Doamna Ministru,
În anul 2001, subsemnata Gavrilă Ana din localitatea Galtiu judeţul Alba, soţia lui Ion Gavrilă-Ogoranu, născută în 10 decembrie 1921, am înaintat Comisiei Comisiei pentru Constatarea Calităţii de Luptător în Rezistenţa Anticomunistă, care functioneaza in cadrul MINISTERULUI JUSTIŢIEI, un Memoriu documentat, în care solicitam dreptul de a mi se acorda calitatea de Luptător în Rezistenţa anticomunistă, relatând şi documentând faptele pentru care am cerut acest lucru cu probe juridice.

Nu am primit atunci nici un răspuns.
În data de 9 martie 2006, adică DUPA 5 ANI! am primit următorul răspuns la cererea mea: „Comisia, cu majoritatea voturilor membrilor, a decis respingerea cererii dumneavoastră de constatare a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, întrucât nu se încadrează în prevederile art. 1 coroborat cu art. 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999”.[..]
Text integral
Miercuri, 22 martie 2006
APEL CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU - APEL iniţiat de Sorin ILIEŞIU

"La 16 ani de la Proclamaţia de la Timişoara care a consacrat idealurile anticomuniste ale revoluţiei române din decembrie 1989, vă solicităm în mod ferm să condamnaţi regimul comunist din România ca nelegitim şi criminal printr-o declaraţie solemnă în faţa camerelor reunite ale Parlamentului. Această solicitare a fost exprimată de societatea civilă încă din 1990 şi este în consens cu Rezoluţia 1481 adoptată la data de 25 ianuarie 2006 de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei privind necesitatea condamnării crimelor comise de regimurile comuniste totalitare. Aceste crime trebuie condamnate nu doar pentru a răspunde unei recomandări a Consiliului Europei, ci pentru a răspunde voinţei poporului român manifestată încă din primele ore ale revoluţiei anticomuniste. "[..]
Text integral
Vineri, 10 martie 2006

< Pagina principala Piata Universitatii 2005