Solidaritate justitiara
intre victimele uzurparii statului si degradarii societatii de catre reteaua parazita care apara interesele comuniste

Proiect CIVES, lansat la 18 dec 2008, ora 10, Bucuresti, str Batistei nr 24 A

 

Ioan Rosca, arhitect conceptual,

cercetator interdisciplinar si inginer de sisteme tele-informationale,

 presedinte CIVES,

reprezentant al Comitetului pentru Reprezentarea Victimelor Comunismului, coordonator al spatiilor www.procesulcomunismului.com si www.piatauniversitatii.com

 

 

 

Sumarul prezentarii

 

 

I Introducere

                a Manifestari de injustitie sistemica. Nevoia de actiune solidara, eficace si coerenta.

                b Un pas spre pragmatism: expunerea proiectului- inaintea explicatiilor (disponibile) si discutiilor despre rosturi

                c Patologia sistemului justitiar, problematica (P1-16) si cheia solutiei propuse

II  Arhitectura si fiziologia sistemului "Solidaritate Justitiara a Victimelor Uzurparii Statului in interesul retelelor parazite comuniste“

                d Sectorul 1, cercetare interdisciplinara: sociala, economica, sistemica, juridica

                e Sectorul 2, investigatii civice: urme, prada, date

                f Sectorul 3 victime sprijinite: asistenta, anchete, procese

                g Sectorul 4, explicare/proovare: informare, activism

                h Sectorul 5, sistemul de coordonare: coordonare, extindere, comunicare, fianantare

                i Fizologia sistemului global

III Incheiere

                j Planificarea etapei de incubare, analizabila in intrunirea din 15 iunie 2008

                k Distribuirea formularelor pentru asumarea de roluri: centre, echipe, sectoare

                                Forme de participare; Centre locale; Sectoare; Tematici de cercetare

                l Moduri de contact:

 

IV Anexe (pentru discutii):  m Explicatii. n Exemple de injustitie; situatii tip. o Temeiuri si probleme de drept civil si penal. p Nevoi documentare.
I Introducere

a Manifestari de injustitie sistemica. Nevoia de actiune solidara, eficace si coerenta.

 1 Blocarea anchetelor, proceselor, documentarii- pentru abuzurile si crimele comunismului: NUP- de la Dealul marului la P35, cazurile Orasel, Paraschiv, Tacu, Luben etc; tragerea de timp in asteptarea decesului reclamantilor; imbogatirea vinovatilor

                2 Deturnarea revolutiei din decembrie si contrarevolutia din 1990 (13-15 iunie etc)

                3 Paralizarea curatirii institutiilor- prin selectie si “lustratie”

                4 Arbitrariul “justitiei”, reflectat la CEDO. Cazul Gheorghe State Viasu "Curtea obliga statul roman ca, de urgenta, sa adopte un regim de calculare si plata a indemnizatiilor eficace si util“; “legea nr. 1/2000 a suferit atat de multe modificari ca numar si continut, incat precizia si previzibilitatea cerute de notiunea de "legalitate" au fost grav atinse.”

                5 Incuierea, distrugerea si dezorganizarea arhivelor; protejarea informatiei "personale" si "clasificate“; CNSAS 

                6 Abuzurile si farsele "reconstituirii" (fond funciar, case etc)

                7 Expropierea si jefuirea CAP

                8 Spolierea pupulatiei prin distrugerea economiei si "privatizare“; imbogatirea retelei parazite fara rezistenta din partea statului uzurpat de ea (controlul averilor ilicite?)

                9 Saracirea pensionarilor victima, in folosul calailor pensionati

                10 Distrugerea invatamintului si cercetarii

                11 Degradarea sistemului medical si de asistenta sociala

                12 Risipirea resurselor si distrugerea naturii

                13 Boicotarea activitatii sindicale, civice si politice

                14 Monopolizare si intoxicare mediatica

                15 Aservirea politico-economica fata de cercuri de interese straine etc

                16 Tradarea Basarabiei si umilirea basarabenilor

 

b Un pas spre pragmatism: expunerea proiectului- inaintea explicatiilor (disponibile) si discutiilor despre rosturi

1 De ce incriminarea justitiei? Crime prin lege, in ceata ei, pe linga ea. Vinovatia legiuitorilor. Rolul (in)justitiei in patologia sociala sistemica..Legalitate si legitimitate. Justitie de tranzitie

2 De ce campanie justitiara? Efectele lamentarii civice, eroismului perdant. Scepticism/iluzie sau datorie/implicare? Moralitatea minata de complexitate si actiunea de confuzii/confiscari.

3 De ce si cum solidaritate? Soarta luptatorului izolat. Nevoia de organizare… a emergentei. Naravul cultului (birfirii) personalitatii si divergentei opinarde. Miezul bulgarelui de zapada. Sinaptica Internet pentru comunitati informationale. Federalizarea eforturilor similare

4 De ce obiective si etape clar precizate? Iesirea din confuzie (adevar, chiar daca nu se poate dreptate): nu avem albie sau apa pentru fluviul justitiar? Reparatie (emancipare) sau demascarea injustitiei. Ingineria rezistentei civice. Consecventa, consistenta, coerenta, creativitate, rigoare.

5 De ce procesul comunismului, azi? Continuitatea societatii si statului. Scara comunism- contrarevolutie -tranzitie, parcursa dinspre prezent-pentru eliberarea din ghearele statului uzurpat.

6 De ce despagubirea victimelor? Legitimitatea reparatiei pentru eroarea (abuzul ) judiciar. Concurenta intre recuperare si delapidare. Nevoia de criza eliberatoare. Triangulatia justitiara- prin stat. Principiul actiunii in regres pentru recuperarea pagubelor. Temeiuri de drept civil.

7 De ce anchete si procese penale? Penalizarea distrugerii si instrainarii avutiei nationale dupa 1990. Lustratia ca clementa. Temeiuri si probleme de drept penal.

8 De ce grija pentru finantare? Pragmatica solidaritatii justitiare. Paralizarea luptei pentru dreptate prin saracirea, uzura si moartea luptatorilor. Canalizarea energiei justitiare a interesului personal. Plata expertilor. Dreptatea - o afacere rentabila, deci atragatoare.

 9 De ce presiune internationala? Institutii, formalisme si interese externe, abordate fara iluziile create de propaganda. Demersuri contestatare si solidaritate justitiara internationala.

10 Cine propune? Istoria proiectului (Alternativa ‘90, “Dialog P. Neamt”, Piata Univ., Dealul Marului, FDA/AC, situri si AER, Piata Romaniei,procuratura, arhive, tribunal, Merrida, CIVES).

 


c Patologia sistemului justitiar, problematica (P1-16) si cheia solutiei propuse

 


 II  Arhitectura si fiziologia sistemului


                d Sectorul 1, cercetare interdisciplinara: sociala, economica, sistemica, juridica

 


                e Sectorul 2, investigatii civice: urme, prada, date

 

               f Sectorul 3 victime sprijinite: asistenta, anchete, procese

 


                g Sectorul 4, explicare/proovare: informare, activism

 

               h Sectorul 5, sistemul de coordonare: coordonare, extindere, comunicare, fianantare

 


                i Fizologia sistemului global

 


III Incheiere

j Planificarea primei etape de incubare, analizabila in intrunirea din 15 iunie 2008

 

- rafinarea proiectului, tinind cont de observatiile primite

- reperarea si atragerea justitiarilor (potentiali beneficiari, participanti sau sustinatori)

- organizarea nucleului de conducere (S5.1)

- lansarea primelor 20 de centre de initiativa (in tara si afara) si a primelor 10 comisii specializate pe tematici (S5.2);

- definirea arhitecturii sitului de suport, dezvoltarea si lansarea lui, alimentare cu date despre batalia justitiara (S5.3)

- completarea si publicarea datelor din arhive, privind abuzurile comunismului

- explorarea intensa a formelor de finantare

- lansarea primelor cinci procese sustinute SOLIDJUST

- explorarea posibilitatii de organizare a unui congres-provocare

- analiza etapei, la intrunirea din 15 iunie 2008, in acelasi loc

 

Observatie : Mediatizarea se va amina pentru faza a doua a incubarii , cind cei chemati vor avea la ce sa adere.

 

 

 

l Moduri de contact

email : mesaje@www.procesulcomunismului.com, cives@piatauniversitatii.com,

Tel. []

adresa: []

CIVES cod fiscal  23512930 banca BRDE-PiatraNeamt  RO62BRDE280SV25385812800
k. Formular pentru asumarea de roluri (posturi, centre, sectoare, tematici)

           

Subsemnatul ____________________________, de profesie ___________________________, domiciliat la adresa ______________________________________________________________________, contactabil prin tel._____________________ sau email _______________________________, doresc sa particip la proiectul "Solidaritate justitiara" , cordonat de asociatia CIVES,

 

in postura de (validati cu un x punctele care va convin):

 __participant voluntar , __colaborator platit,  __ sustinator financiar, __sprijin reciproc,  __flexibila,

in centrul local (judet/localitate din Romania sau alta tara/localitate) ____________________________

 

in cadrul sectoarelor: (validati intregul sector sau anumite subcategorii)

__S1 Cercetare interdisciplinara:      __1.1 sociala, __1.2 economica, __1.3 sistemica, __1.4 juridica

__S2 Investigatii civice:     __2.1 probe pentru victime,  __2.2 piste delapidari, 2.3__mecanismele injustitiei

__S3 Victime sprijinite:   __3.1 asistenta victime, __3.2 impulsonare anchete, __3.3 sprijin procese

__S4 Explicare/promovare:  __4.1 informare cetateneasca si stiintifica,  4.2__ sustinere campanii corectare

__S5 Sistemul de organizare:       __5.1 coordonare, __5.2__extindere, __5.3 comunicare, __5.4 finantare

 

si a tematicilor: (validati intreaga tematica sau o subcategorie)

__T1 Analiza sociala:   __1.1 derularea evenimentelor, __1.2 sensul fenomenelor; cauze si efecte, __1.3 daune materiale si morale, __1.4 raspunderi __alte aspecte (precizati) __________________________ _____________________________________________________

 __T2 Analiza economica reparatorie: __2.1 capitalul acumulat in 1989,  __2.2 datoria fata de victime si distributia ei corecta; recuperari preferentiale, __2.3 creditul real in 1989  (tinind cont de concurenta pentru recuperari), __ 2.4 distrugerile avutiei nationale dupa 1990, __2.5 jefuirea prin "inginerile tranzitiei", 2.6__avutia conservata inca, __ 2.7 pierderile recuperabile (confiscari, anulari, actiuni in regres, penalitati), __2.8 interventia bugetului, __2.9 echilibrul reparatiei (recuperari, existent si buget- plati, credit sau scutire) __alte aspecte (precizati) _______________________________________ ______________________

__T3 Analiza functionarii sistemului justitiar  (__3.1 doctrina nefavorabila, __3.2 legislatie nefavorabila si ilegitima, __3.3 decizii administrative abuzive si obtuze, __3.4 cercetari penale formale si incorecte, __3.5 documentare pentru probe ingreunata, __3.6 reprezentare neadecvata, __3.7 justitie greoaie si decizii injuste, __3.8 formare deficienta a actorilor, __3.9 selectie profesionala incorecta, __3.10 slaba urmarire a activitatii (abuzurilor), __3.11 lipsa de masuri de corectare (penalizare), __3.12 societate impinsa spre disperare, amoralitate si delicventa, __3.13 mandatare incorecta a decidentilor politici (falsa reprezentare, falsa democratie), __14 stat scapat de sub controlul cetatenilor, cautionind institutii nefunctionale si impunind o legalitate nelegitima,  __15 retele parazite, uzurpind statul pentru a profita de puterea sa, compromitind legitimitatea legalitatii, __16 reactia de aparare civica. __ alte aspecte (precizati) _____________________ _____________________________________________________

 

Data    _____________________

 

Semnatura     __________________________