·  Constantin Cojocaru

Domnule Şerban Popa,

Nu am putut răspund mai devreme, deoarece am fost ocupat cu problemele curente al Partidului Poporului.
1. Nu domnul Chiţu este cel care “nu a înţeles mai nimic din fundamentele doctrinei expusă de dr. Cojocaru”, ci dumneavoastră. Nu pentru sunteţi arhitect şi nu sunteţi nici economist, nici jurist, nici inginer, ci pentru vreţi, cu preţul ridicolului, fiţi ceea ce nu sunteţi.
2. Pentru bună regulă, redau, aici, definiţia dată de Dicţionarul Explicatv al Limbii Române pentru cuvântul SOFISM, care este un “raţionament corect din punct de vedere formal, dar greşit din punct de vedere al conţinutului, folosit în scopul de a duce în eroare”. Asta este raţionamentul IMPLACABIL al dumneavoastră: un sofism, folosit cu scopul de a duce în eroare.
3. Ca realizaţi scopul, acela de a duce în eroare, spuneţi eu şi cei care sunt de acord cu mine admitem trecerea capitalului din proprietatea comună în proprietatea publică şi privată a statului, urmată de trecerea acestui capital în proprietatea privată a profitorilor tranziţiei ar fi un act legal. Parşiv, uniţi două procese într-unul singur, astfel încât cititorul mai puţin atent, sau mai puţin familiarizat cu subiectul, înghită sofismul dumneavoastră.
Nu. Eu nu am spus nicăieri, niciodată, Legea 15/1990 (Legea Brucan) ar fi un act legal, constituţional. Dimpotrivă, am luat atitudine împotriva acestei legi chiar înainte ca ea fie adoptată, când era în faza de proiect. Am spus, tot timpul, această lege a fost adoptată prin încălcarea prevederilor Constituţiei în vigoare la acea dată. Îmi păstrez această poziţie.
4. Am afirmat al doilea proces, trecerea capitalului din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a profitorilor tranziţiei, s-a făcut, în cea mai mare parte, ca valoare, LEGAL, cu respectarea legilor în vigoare.
În acest proces, au fost dobândite şi averi prin acte ilegale, infracţionale. Ca număr, acestea sunt multe, poate milioane, dar, ca valoare, ele reprezintă numai câteva procente din valoarea averilor dobândite prinprivatizare”, adică prin vânzare pe nimic, dar cu respectarea legii. Lege strâmbă, dar lege.
Statul român a vândut lui Dinu Patriciu Rompetrolul cu preţul de câteva zeci de milioane de euro, ulterior Patriciu a vândut Rompetrolul unei firme din Kazastan cu pretul de aproape două miliarde de euro.
Am afirmat trebuie confiscate TOATE averile care vor fi dovedite de justiţie au fost dobândite prin infracţiuni, prin încălcarea legii.
Am afirmat statul român nu poate confişte averi dobândite legal decât dacă este un stat dictatorial şi iresposabil. Partidul Poporului nu-şi propune construiască un astfel de stat.
Numai un om care nu înţelege nimic nici din economie, nici din relaţiile juridice internaţionale poate cere se confişte Rompetrolul de la firma kazahă.
5. Scopul principal al Legii Cojocaru îl constituie construcţia economiei democratice, a economiei în care majoritatea capitalului se află în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor, a clasei mijlocii a societăţii.
Despăgubirea cetăţenilor pentru capitalul de care au fost deposedaţi prin Legea Brucan este o componentă secundară a Legii. Prin Legea Cojocaru, cetăţenii României nu vor primi în proprietate o PARTE din capitalul de care au fost deposedaţi, ci vor primi un capital de zeci de ori mai mare.
6. Dacă, prin absurd, am proceda la confiscarea capitalului privatizat, pentru cei care ştiu ce este acela capital şi ce este aceea uzura şi amortizarea capitalului, devine clar că cetăţenii Româiei ar putea primi cel mult 10-15 % din valoarea capitalului de care au fost deposedaţi prin Legea Brucan.
Asta ar fi consecinţa concretă a aplicării sofismelor domnului Şerban Popa. Pe lângă posibila excludere a României din UE, din NATO şi pe lângă posibile războaie adevărate cu statele cetăţenilor deposedaţi de averi prin aceste sofisme. Ăsta să fie motivul real pentru care sofismele dlui Şerban Popa se bucură de laudele domnului Naghy?
7. Pentru cine ştie ABC-ul ştiinţei economice, Legea Cojocaru nu îi “lasă pe profitorii tranziţiei să stoarcă în continuare un capital care nu le aparţine”, ci pune acest capital, care le aparţine legal actualilor proprietari, să producă profit şi pentru cetăţenii României, care au fost proprietari legali ai acestui capital, de care au fost deposedaţi de propriul lor stat, nu de actualii proprietari.
8. Aşa cum era de aşeptat, la sfârşitul fluviului de sofisme, apare şi crudul adevăr, acela că, de fapt, prevederile codului penal pe care au fost clădite sofismele au fost abrogate. Trebuie, deci, să adoptăm un nou cod penal, care să se aplice retroactiv, numai şi numai pentru a-i face pe plac domnului Şerban Popa, să-i satisfacem teribila lui sete de celebritate.
Amin.

Răspunde 2 decembrie 2011 la 17:52