ROMNIA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Splaiul Independenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucureşti, Sector 4

SECŢIA A II-A PENALĂ DOSAR PENAL NR. 3095/2/2012

(Număr n format vechi 1197/2012)

 

COMUNICARE MINUTA PENALA NR. 222/2012 DIN DATA DE 29 Mai 2012

Petent loniţoiu Cicerone Aristotel Traian, domiciliat n [..], vă comunicăm, alăturat, minuta penală nr. 222/2012, pronunţată la data de 29 Mai 2012, de către CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A II-A PENALĂ.

Notă: S.p.222/F/Respinge ca nefondată plngerea formulată de petentul IONIŢOIU CICERONE mpotriva ordonanţei din 29.09.2010 dată n dosarul nr.1309/P/2008 al Parchetului de pe lngă .C.C.J Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică. Menţine ordonanţa atacată. Obligă petentul la 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Vi se pune n vedere ca, n termen de 15 zile de la primirea prezentei, să depuneţi la registratura instanţei, recipisa de plată a cheltuielilor judiciare n contul IBAN RO37TREZ7005032XXX001252 deschis la Direcţia Finanţelor Publice - Activitatea De Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, Beneficiar Curtea De Apel Bucureşti - Cod Fiscal 17019105, conform Ordinului ministrului justiţiei, n caz contrar se va proceda la executare silită prin organul fiscal din raza de domiciliu .