Notă explicativă - Ioan Roşca

 Am întrebat în memoriul de la 6.08.2010 ce s-a întîmplat cu dosarul Ioan Roşca, deschis la 26 aprilie 2005 şi inclus în 75/P/1997 şi în 35/P/2006. Neprimind răspuns, am semnalat situaţia la 10.11.2010 şi în plîngerea faţă de ordonanţa Molcuţ, care a închis dosarul 35/P/2006. Cum nici acum nu am primit explicaţiile cuvenite, am întrebat din nou, în memoriul de la 11.12.2010 ce se întîmplă cu dosarul meu din 26 aprilie, inclus in 75/P/1997. Iar în plîngerea depusă la 22 decembrie 2010, la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, am reclamat maltaratarea dosarului meu pe la diversele secţii ale parchetului, cerînd specific anularea rezoluţiilor din 3.12.2010 si 17.06.2009 care păreau a-l viza. (La primul termen din 25 februarie 2011, reprezentantul procuraturii a obţinut respingerea acţiunii pe motiv că nu aş avea calitate de reclamant ). Asta după ce, la 11 ianuarie 2011, am primit acest răspuns, care pretinde că ordonanţa Molcuţ din 29.09.2010 , comunicată mie la 22.10.2010 ar răspunde şi la dosarul meu inclus in 75/P/1997, o absurditate ilicită, la care am reacţionat printr-o nouă plîngere .

 

 

 

 

 

 

"ROMÂNIA

 MINISTERUL PUBLIC

 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 Secţia de urmărire penală şi criminalistică

 Nr. 1304/P/2008

17 ianuarie 2011

                                                                                                        Operator de date personale

                                                                                                        Notificare nr.3883

Către,

ROŞCA IOAN [..]

Urmare memoriului dvs. din 11.12.2010, vă facem cunoscut că soluţia adoptată în dosarul penal cu numărul de mai sus, v-a fost comunicată, la adresa din [..], la 22.10.2010.

Anexăm prezentei un alt exemplar al soluţiei adoptate.

 

PROCUROR ŞEF SECŢIE

 

           L.S. ss/Indescifrabil "