Editoriale şi tablete - Decembrie 2011 (4)
Procesul 5170/1/2011 de la ICCJ- şedinţa din 5.12.2011
[..]Cauza a fost amînată pentru 13.02.2012, pentru nu ştiu ce lipsă de procedură referitoare -parcă- la Diamandescu, pe care eu nici nu l-am reclamat explicit, aşa cum de altfel nu l-am reclamat nici pe Victor Stănculescu, care a fost totuşi adus în boxă [..]Citarea arbitrara în procesul 5170/1/2011 este diversiune şi tergiversare.[] [..]După jumătate de an de la plîngerea depusă la ICCJ, completul nu ştia nici la 5.12.2011 despre ce e vorba în dosarul iniţiat prin plîngerea mea penală din 26 aprilie 2005, dosar care lipsea de pe masa instanţei, fiind ascuns de procuratura criminală. [..]Pe 6 dec 2012 , am depus copiile primite de la "21 decembrie" şi procesele verbale de predare către gen. Dan Voinea, însoşţite de următoarea notă [..]Ce va face acum procuratura? Va recunoaşte în sfirşit că dosarul meu a existat, că plîngerea mea privind feseniada criminală a existat, că eu exist, că agresarea noastră a existat, că s-a produs ascunderea complice a dosarului meu? [..]Combinaţia de aiureală şi farsă, clocită de o regie grosolană, nu va reuşi să mă prindă în jocul diversionist dintre diversele aripi crescute din FSN (PSD, PDL etc). Voi dovedi pînă la toate capetele (inclusiv CEDO) criminalitatea sistemului dominant, folosind acest studiu de caz pentru a combate miturile domesticitoare despre justiţia dreaptă şi statul corect.[..]
Text integral
Marţi, 6 decembrie 2011
Notă - Preşedintelui completului 5170/1/2011
[..] Aşa cum am explicat în nota depusă în instanţă la 5 dec. 2011, probele depuse de mine în cursul anilor în care am sprijinit cercetarea au privit următoarele aspecte ale plîngerii mele:
a. Reprimarea suferită la Piatra Neamţ între 1990 şi 1992, în primul rînd la 3 mai şi 16 mai 1990.
b. Motivul agresării: că am cerut împlinirea revoluţiei, condamnarea crimelor comunismului şi îndepărtarea de la putere a vinovaţilor (inclusiv respectarea punctului 8 al proclamaţiei de la Timişoara).
c. Cadrul în care au avut loc evenimentele de la Piatra Neamţ : ciocnirea, în intrega ţară (Constanţa, Iaşi, Deva, Sibiu , Braşov, Craiova etc) între partizanii revoluţiei anticomuniste şi contrarevoluţionarii camuflaţi şi regrupaţi în FSN. Avînd epicentrul în manifestaţia din Piata Universităţii , în care am fost implicaţi (vezi pag 207-218,Vol 168) şi în "alegerile" de la 20 mai 1990, pe care semnatarii punctului 8 le-au contestat implicit şi pe care eu şi asociaţia mea le-am contestat explicit.
d. Instigarea masei care ne-a atacat, prin media aservită Frontului : Adevărul, Dimineaţa, Azi (şi în acelaşi timp, sabotarea ziarelor de opoziţie).
e. Instigarea agresorilor noştri prin televiziunea pilotată de FSN, condusă de Răzvan Theudorescu şi Emanuil Valeriu.
f. Manipularea "oamnilor de bine" care au încercat să ne linşeze, prin informatori nedesconspiraţi, conduşi de securiştii din SRI (plasat sub conducerea unică a lui Ion Iliescu) coordonaţi de Virgil Măgureanu.
g. Organizarea represiunii adversarilor Frontului de către celule FSN din fiecare judeţ şi oraş, care au format şi trupele trimise asupra demonstranţilor bucureşteni (din Buzău, Galaţi, Comăneşti, Ploieşti, etc)
h. Efectele catastrofale ale feseniadei.[..]
Text integral
Marţi, 6 decembrie 2011
Notă- Preşedintelui completului de judecată – pentru dosarul 5170/1/2011
[..] Desfiinţarea rezoluţiei nr 1251/2/2011 se impune mai întîi pentru viciu de procedură, făcută cu încalcarea totală a legalităţii.
[..] Desfiinţarea rezoluţiilor pe care le contest este cerută şi de modul incorect în care ele au invocat prescripţia, pentru a proteja vinovaţii. Este vorba de rea credinţă, căci nu se poate ca întregul parchet de pe lîngă CSCJ să citeze art. 121-124 din codul penal, dar să omită art. 128 (de pe aceeaşi pagină), chiar după ce le-am atras atenţia asupra lui, argumentînd solid temeiurile de supendare. [..]Nici măcar faptul evident că Ion Iliescu a fost protejat de imunitate, nu le apare ca împrejurare de neînlăturat celor ce se feresc de articolul 128.
[..]Trecînd la "elementele constitutive" ale infracţiunilor cărora le-am căzut victimă, semnalez întîi că procuratura pilotată de Kovesi le-a declarat "neîndeplinite" fără nici un argument, care să rezulte din vreo cercetare. [..]Cum au ajuns la concluzia că reprimarea noastră (ca şi a altor adversari ai Frontului) nu ne-a pus în pericol viaţa şi că instigarea celor hotărîţi să ne dea foc (rupă în bucăţi, elimine din oraş, lapideze, linşeze) nu a fost organizată de FSN-SRI prin intermediul presei, televiziunii şi informatorilor- aşa cum am dovedit?
[..]Să vedem acum ce NU au cercetat procurorii, ca să poată justifica NUP-urile.[..]A făcut procuratura cercetările cerute, pentru a vedea cine a comandat articolele instigatoare?[..]S-a cercetat cine răspunde de provocările TV, cine a comandat manipularea ucigaşă?[..]S-au făcut cercetările de rigoare, privind componenţa şi activitatea SRI (care se subordona în acel moment doar lui Ion Iliescu, garantul mincinos al faptului că în SRI mai erau puţini securişti)?
[..]dacă se înţelege ce şi de ce s-a întimplat la Piatra Neamţ (ca şi în alte oraşe în care FSN-ul şi-a reprimat adversarii cu ajutorul populaţiei păcălite şi instigate) se depăşeşte abordarea inadecvată din dosarul "feseniadei", reducerea ei la episodul "mineriadei" din 14-15 iunie.
[..]Procuratura aflindu-se încă în miinile denunţate de mine, ar fi mai bine ca , în baza prevederilor cpp. să reţineţi cauza spre judecare, dacă vă simţiţi în măsură să condamnaţi crimele regimului comunisto-fesenist. E comod să nu superi monstrul de deasupra legii, lăsînd neostoită setea de dreptate a celor prinşi dedesubtul ei. Dar vă reamintesc că decizia dv va intra în lanţul responsabilităţilor pentru destinul justiţiei în această ţară, căci o nouă eschivare se va adăuga pe răbojul trădării ideii de dreptate.
Text integral
Luni, 5 decembrie 2011
1. Document 1     La 10.11.2011, analizînd noianul de documente trimise de FRFDPLA, judecătoarea E Steiner (care sprijinise anterior -ca avocat- victimele holocaustului) a decis că plîngerea foştilor deţinuţi politici, victime ale comunismului, nu este admisibilă.
2. Document 2     Drept care, la 5.12.11 Federaţia Română a Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti a emis acest comunicat, în care denunţă complicitatea occidentală -la nivel înalt- în ascunderea genocidului comunist.
3. Document 3     Am fost martor la discuţiile care au avut loc pe 5 decembrie 2011 cu ocazia conceperii comunicatului-reacţie a FDFDPLA, căci la aceea data, i-am vizitat la sediu, pentru a le înmîna CD-urile pe care am copiat (din dosarul meu de la ICCJ) mărturiile depuse de victime la procuratură -pe care Federaţia le ceruse insistent de la parchet- fără succes. Documentul anexat cuprinde acordul lor la difuzarea de către mine a acestor materiale.

Reacţia CEDO a pus capăt ultimelor speranţe de justiţie, care ţinuseră pe baricade luptători ca Gheorghe Jijie si Constantin Iulian şi a contribuit din plin la decesul lor imediat (în 2012).
Luni, 5 decembrie 2011

< Pagina principala Piata Universitatii 2005