Editoriale şi tablete - Martie 2014 (1)
Observaţii privind poziţia CL faţă de noua propunere MCC

Notă: Mi-am exprimat deja opiniile privind redactarea unei Constituţii care să dea putere reală cetăţeanului, ca adnotări pe marginea Constituţiei actuale, a celor două propuneri a Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC) şi a reacţiei Consiliului Legislativ (CL) faţă de prima versiune propusă de MCC. Consideraţiile care urmează constituie o reluare rezumativă a pledoariei mele, organizată ca un comentariu pe marginea ultimei reacţii a CL. Încep cu observaţii generale şi continui cu adnotarea punctuală a textului-ţintă, prevenind cititorul care a urmărit eseurile mele pe această temă, că va da peste idei re-expuse (sper, cu un plus de concentrare). Menţionez că am purtat discuţii cu domnul Cojocaru pe marginea fiecărui articol al ultimei versiuni CC, care au scos în evidenţă rezonanţe, dar şi contradicţii- deci că punctul meu de vedere rămîne personal şi nu angajează colectivul MCC. Recunosc că folosesc şi această ocazie pentru a provoca- pe cine o fi să fie- la meditaţie de fond, nu numai pe marginea problemei bazei dreptului, ci şi în legătură cu falsificabilitatea construcţiilor ideatice, în lipsa unui ultim postament epistemic.

[]

Ioan Roşca, 3 martie 2014
Text integral
Luni, 3 martie 2014

< Pagina principala Piata Universitatii 2005