Editoriale şi tablete - August 2015 (6)
Scrisoare larg deschisă, către [..]

  [..]Domnilor (doamnelor),   
care aţi manifestat interes real pentru destinul României (implicîndu-vă în lupta pentru emanciparea ei),   
sau care care v-aţi complăcut în posturi civice convenabile (personalităţi, înţelepţi ai cetăţii, călăuze ale românilor, activişti civici, luptători pentru drepturile omului, dizidenţi anticomunişti, lideri ai rezistenţei antifeseniste, semnatari ai unor apeluri sau proteste colective, monopolizatori ai spaţiului public, profitori ai afacerii anticomuniste etc.),   
nu aţi semnat încă Petiţia propusă de mine pentru abrogarea legii 217/2015, ca neconstituţională, nedemocratică, antilibertară, antijustiţiară şi antinaţională:   
www.petitieonline.com/legea_217_nu_este_constituionala   
[..]   
Nu ştiaţi? E timpul să aflaţi. Nu dezertaţi simulînd că nu înţelegeţi ce se întîmplă. Nu nostalgia faţă de legionari sau Ceauşescu e în joc acum, de fapt. Ci descurajarea sau încurajarea rezistenţei faţă de o dominaţie neocolonială care va secătui ţara de resurse, ucide autonomia României, transforma populaţia într-o turmă docilă de sclavi inconştienţi, sau chiar în carne de tun.[..]   

  Ioan Roşca, 22 august 2015 (pentru cei ce nu ştiu cine le scrie:
www.procesulcomunismului.com, www.piatauniversitatii.com, www.ioanrosca.com )
Text integral
Sâmbătă, 22 august 2015
Ce idei legionare sînt interzise şi de ce?   

[..]Este important să cercetăm care idei, atitudini şi fapte ar putea fi reprimate în numele acestei legi, prin etichetarea lor ca "fasciste" sau "legionare"- ca să intuim un foarte posibil scop secund al legii, pe lîngă acela de a impune agenda condamnării holocaustului în dauna aceleia a pedepsirii genocidului comunist.[..]   
[..]Sesizînd riscul ca naţionalismul să determine rezistenţă faţă de procesul colonizării devastatoare a României, inginerii coştiinţelor masei încearcă să ne intimideze, delegitimînd/paralizînd etosul naţional, instinctul comunitar, reflexul anticorpic. Umbra legionarilor e doar o ţintă aparentă- adevăratul scop este combaterea acelor idei care ar putea deranja ocupaţia actuală a României, în numele faptului că sînt similare cu concepţii care au dus la tragedii- în interbelic.[..]   
Atenţie maximă la fragmentul: "schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist". E un fel de lapsus, care trădează plenar intenţiile liberticide.[..]   
Să ne amintim deci cîteva dintre ideile celor care sînt astăzi declaraţi în bloc criminali, împreună cu toate ideile lor, pentru că e foarte posibil ca de-abia unele dintre aceste idei să fie ţinta vie a promotorilor din umbră a legii:[..]   
Explicitarea concepţiilor, ideilor şi faptelor incriminabile- ca legionare- este strict necesară nu numai pentru predictibilitatea juridică ci şi pentru predictibilitate politică. Trebuie să ştim ce fel de concepţii, idei şi fapte doresc de la noi cei care au puterea să ne dicteze legile. Şi pentru a ne putea conforma precis şi pentru a ne putea opune precis.

  Ioan Rosca, 20 august 2015
Text integral
Joi, 20 august 2015
Scrisoare deschisă către "diaspora"

  [..]Domnul Cristian Diaconescu a punctat pregnant acest aspect în intervenţia sa din emisiunea "Jocuri de putere" de pe 5 august 2015, după ce a relatat modul în care cîţiva evrei au impus întregii Europe o agendă din care face parte legea 217/2015- în numele combaterii xenofobiei. La observaţia mea privind modul nedemocratic în care politicienii români ne-au potcovit cu această lege nocivă, trimisă lor în plic, el a replicat că, dacă ar fi fost consultaţi românii, ar fi votat-o majoritar, pentru că sînt interesaţi de combaterea obstacolelor care le deranjează descurcarea prin lume. [..]Teza domnului Diaconescu este remarcabilă în esenţă: diaspora are nevoie de combaterea naţionalismelor! Dacă e aşa, fenomenul diasporei (care deja goleşte ţara de inteligenţă şi energie şi a contribuit la creşterea preţurilor şi stingerea specificităţii) poate deveni un factor de disoluţie naţională, lucrînd pentru o agendă interesat cosmopolită, tocmai în momentul în care România are nevoie de spirit naţional ca să se păzească de paraziţi şi satelizare.
  [..] Cei ce vor să conserve un "acasă" de ultimă referinţă, ar trebui să nu se lase atraşi de cîntecul de sirenă al propagandiştilor care-i folosesc ca agenţi ai deznaţionalizării. România nu trebuie redefinită ca o gară în care vin şi pleacă continuu călători spre toate colţurile pămîntului. Căci un astfel de spaţiu plin de agitaţie dar vidat de sensuri nu va mai oferi nimănui decît un loc anost de parcare.

  Ioan Rosca, 17 august 2015
Text integral
Luni, 17 august 2015
Petiţie: Legea 217/2015 nu este constituţională

  Domnule Ciorbea,
Vă semnalăm că aveţi datoria legală şi morală de a denunţa neconstituţionalitatea legii 217/2015 (care completează şi modifică OUG nr.31/2002- o normă care era la rîndul său acut neconstituţională). Nu vă puteţi ascunde laş atunci cînd Romania e tratată ca o colonie în care băştinaşii sînt privaţi de libertate, ca o ţară învinsă în 1944 şi ocupată pînă azi.
Dacă vă veţi deroba acum de la responsabilitatea de a apăra libertăţile cetăţeneşti- ce vă revine ca Avocat al Poporului, veţi păcătui fatal faţă de libertatea de conştiinţă a urmaşilor celor care s-au sacrificat, încercînd să-şi apere ţara şi demnitatea de urgia comunistă. [..]
Text integral
Duminică, 16 august 2015
Despre genocidul contra legionarilor cînd vorbim?

  [..]Miza supremă a bătăliei din jurul legii 217 este evitarea recunoaşterii genocidului comunist din România. Şi asta nu numai datorită "concurenţei" jenante dintre denunţătorii genocidurilor (care determină de exemplu ostilitatea israeliană şi faţă de recunoaşterea genocidului armean). Asta s-ar mai putea depăşi, prin negociere şi înţelegere reciprocă. Ci dintr-un motiv mult mai greu de depăşit: genocidul comunist a avut uneori sens contrar holocaustului şi nu poate fi tratat independent de acesta, căci interferează nefericit- la nivelul actorilor şi motivaţiilor. Aşa cum se întîmplă atunci cînd se cade în logică războinică, răzbunarea unor victime a condus la noi spirale de măcel. A extrage un episod dintr-o cascadă cauzală, eludînd evoluţia longitudinală a fenomenelor înseamnă a face propagandă, nu analiză ştiinţifică, obiectivă.
  Cine studiază (ca mine: http://www.procesulcomunismului.com) documentele (cum ar fi instrucţiunile pentru penitenciare ) şi mărturiile victimelor va constata că legionarii se află printre categoriile vizate explicit de maşina represivă comunistă (ca şi moşierii, chiaburii, politicienii, naziştii, etc). După ce se cere ca deţinuţilor politici să nu li se dea drept la pachet sau vorbitor, se precizează- în numeroase instrucţiuni- că legionarii nu au drept nici la pernă sau îngrijiri medicale. Oricît ar vrea unii, nu se mai poate eluda adevărul că la Piteşti a fost vorba şi de răzbunare contra legionarilor. Cum aceştia au format o "colectivitate" ,exterminarea lor se încadrează în definiţia genocidului din codul penal din 1968, existînd - în cazul grupului lor- şi o evidentă dimensiune etnica, religioasă şi naţională (denunţată din 1948 şi de dreptul internaţional).[..]

  Ioan Rosca, 14 august 2015
Text integral
Vineri, 14 august 2015
Observaţii privind poziţia SUA faţă de problema judecării comunismului în România

  [..]3. Preţul înfrîngerii Germaniei a fost alierea occidentală cu URSS-ul genocidar, căruia i-a fost dată tacit mînă liberă întru ocuparea şi distrugerea populaţiilor din Europa de Est.
  [..]5. Genocidul comunist din România fiind legitimat prin cererile de "denazificare" ale Comisiei Aliate de Control, occidentul este complice şi este interesat în ascunderea adevărului.
  [..]16. La presiunile SUA-se pare- a fost adoptată condamnarea penală a antisemitismului, fascismului, negării holocaustului - care încalcă flagrant libertatea de conştiinţă garantată de Constituţie.
  [..]22. Se va declanşa vînătoarea de anticomunişti şi naţionalişti; în numele partenariatului cu SUA, se apără şi relegitimează comunismul, adevăratul distrugător al naţiunii române.
  [..]26. Datorită interferenţei genocidurilor comunist şi nazist, identificarea intereselor SUA cu cele evreieşti va conduce la distrugerea simpatiei românilor şi crearea unui filon de anti-americanism.
  28. Ştiu la ce riscuri mă expun prezentînd această situaţie, dar îmi fac datoria faţă de români, americani şi evrei, care ar trebui să fie într-o relaţie sănătoasă, corectă, fertilă, nu să fie împinşi spre duşmănie.

  Ioan Rosca Phd, cercetător interdisciplinar, 31 iulie 2015
Text integral
Sâmbătă, 1 august 2015

< Pagina principala Piata Universitatii 2005