Editoriale şi tablete - Iulie 2012 (4)

Vă place ce a ieşit ?

      Domnilor intelectuali care aţi tolerat sau chiar propovăduit "tranziţia de catifea", coabitarea cu securicomuniştii rămaşi la putere, "reforma paşnică" prin care nomenclatura s-a împroprietărit, formele fără fond care acoperă murdăria generală, pseudo-democraţia şi pseudo-justiţia, alegerea perpetuă a "răului mai mic", "consensul social" convenabil paraziţilor, "compromisul constructiv" care compromite conştiinţele, evitarea "violenţei" (luptei bărbăteşti pentru eliberarea ţării), prelungirea indecentă a "rezistenţei prin cultură", respingerea epurării instituţiilor - ca pe o "vînătoare de vrăjitoare", apolitismul steril şi civismul găunos, egoismul elitist şi monopolizarea scenei mediatice, comutarea aservirii ţării dinspre est spre vest, trecerea de la comunism totalitar la imperialism ucigaş, înlocuirea intimidării şi represiunii cu domesticirea şi manipularea, amplificarea "învăţămîntului politic" prin media aservită, marginalizarea contestatarilor care au cerut schimbare radicală …. vă place ce a ieşit?
      [..]
      Ia daţi-mi peste nas, arătîndu-vă calităţile îndelung ascunse, sprijinind curentul revoltei, formulînd un postament conceptual pentru mişcarea de contestare a pegrei politice, de răsturnare a sistemului ticăloşit.
      Reabilitaţi-vă. Mai sînteţi în stare?

Ioan Roşca, 6 iulie 2012
Text integral
Vineri, 6 iulie 2012

Ar trebui să poarte un nume

[..]
      Nu voi face propuneri pentru numele - far. Nu am ambiţii de botezător. Am încercat cu "AER"- care nu a avut succes şi pot imagina multe altele. Vreau doar să atrag atenţia celor care nu pun de un partid, nici de o mişcare solid structurată, pentru că speră o revoluţie emergentă - că nu se poate amplifica un curent popular fără un nume catalizator. Cum să se recunoască între ei cei care doresc curăţirea radicală, recuperarea ţării din ghearele paraziţilor, democraţie reală, conştiinţe emancipate? Ca să nu mai fie veşnic marginalizaţi ca "alţi demonstranţi", împiedicaţi să agrege în cascadă, cei ce combat farsa politică au nevoie de o siglă, de un identificator eficace.
      Mişcarea ce nu are nume - nu există.

Ioan Roşca, 6 iulie 2012
Text integral
Vineri, 6 iulie 2012

De ce nu avem AER (Acţiuni pentru Eliberarea României)

      Cîteva posibile explicaţii pentru faptul că nu se ridică o forţă politică antisistem autentică, de 22 de ani, oricît de mare ar fi nevoia: [..]

      Cum toate cauzele de mai sus par aplicabile, putem măcar scăpa de stupefacţie. Efectele sînt fireşti. Ar fi de mirare să apară o rezistenţă politică, în aceste condiţii groaznice. Cei care ar reuşi să le depăşească ar realiza o performanţă formidabilă. Care cere, cred eu, abordarea colectivă şi serioasă a tuturor problemelor semnalate. Amatori?
   Aştept opinii despre cele 22 de explicaţii (sau altele, neglijate de mine), în spaţiul AER: http://www.facebook.com/groups/367470513272109/

Ioan Roşca, 5 iulie 2012
Text integral
Joi, 5 iulie 2012

Recolta fără sfîrşit?

[..]Cum de funcţionează încă această farsă, cum de se poate încă strînge recoltă de pe ogorul pregătit de comunism şi însămînţat fesenist în 1990? Să fie românii atît de fraieri ca să nu se prindă... la nesfîrşit? Sau atît de neputincioşi şi pilotaţi de media toxică ocupată metodic? Sau atît de nesimţiţi sau compromişi de complicităţi?
[..]Mă număr eu printre puţinii care a observat şi nu a uitat ce s-a întîmplat cu noi, ce a făcut clica FSN, cum s-a ajuns în punctul de azi, cine sînt "lupătorii împotriva dictaturii" care ne cheamă în stradă, vectorii de opinie care ne îmbrobodesc, ocupanţii reacţiei civice ? Să se fi estompat adevărul din minţile românilor dezmoşteniţi mişeleşte - de atîta uzură, dezamăgire şi lehamite? Nu cred. Toate acestea sînt încă bine cunoscute, de mulţi. De ce nu se manifestă atunci vizibil contestatarii, acum, cînd se montează un nou episod din înşelăciunea fesenisto-securistă? De ce predomină, nestingherite, falsele revolte cetăţeneşti şi continuă zăpăceala generalizată, orchestrată şi prin medii viciate, de gen facebook? Cum de mai pot recolta cultivatorii opiniei publice otrava diseminată în conşiinţele întunericite, fără opoziţia celor încă luminate? [..] motivul profund, pe care l-am aflat pînă la urmă, plătind scump limpezirea, este deosebirea dintre ce pretind cărturarii (şi speră visătorii) că ar fi condiţia umană tipică şi ce este ea în realitate.
[..]

Ioan Roşca, 4 iulie 2012
Text integral
Miercuri, 4 iulie 2012

< Pagina principala Piata Universitatii 2005